Thiền TôngTổ Sư

25_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi lăm

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Bà Xá Tư Đa (Basiasita) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 919 năm. Người nước Kế Tân, dòng Bà La Môn giàu có, cha là Bà Tịch Hạnh, mẹ tên Thường An Lạc.

Khi mẹ sinh Ngài ra, tay phải của Ngài cứ nắm chặt lại, đến 6 tuổi, Tổ Sư Tử đến nhà Ngài, cha mẹ Ngài đem chuyện Ngài sinh ra tay phải cứ nắm cứng hỏi,

Tổ bảo:

Đời trước, ta là vị quốc sư nước Phục Hưng, còn nó là thị giả của ta. Khi ta được vua nước Thiệt Đà lân cận mời sang cúng dường. Khi ra về, vua nước Thiệt Đà có tặng ta một viên ngọc bích, ta giao cho nó cầm giữ. Khi qua sông về nước, chúng ta bị cơn gió lốc làm thuyền bị chìm khiến hai người bị chết.

Nó đang cầm giữ viên ngọc bích không dám bỏ tay ra, nay ta đến bảo nó trả lại cho ta. Hai ông bà cũng nên cho nó theo ta hoằng hóa giáo pháp Thiền tông mà hôm nay Như Lai đã truyền đến cho ta. Cha mẹ Ngài đồng ý,

Tổ Sư Tử liền bảo Ngài:

Con hãy trả viên ngọc bích lại cho ta. Ngài liền mở tay ra, Tổ Sư Tử liền nhận viên ngọc bích. Ngài từ giả cha mẹ theo Tổ Sư Tử học đạo thiền

Tuy Ngài theo Tổ Sư Tử học đạo Thiền tông nhưng Ngài thích tìm hiểu những việc bí ẩn trong nhân gian, một hôm

Tổ bảo:

Giác ngộ và giải thoát là việc của người tu Thiền tông, con cứ mãi mê tìm những việc trong nhân gian, con tìm kiếm đến khi nào mới hết được.

Ngài nghe lời dạy của Tổ, ngày đêm lo học đạo Thiền tông. Ngài theo Tổ được 16 năm, một hôm

Tổ nói với Ngài:

Pháp môn Thiền tông là pháp môn Như Lai dạy truyền ngoài kinh điển, chỉ có những vị Tổ sư thiền hiểu mà thôi. Từ khi con theo ta học đạo Thiền tông đến nay, con hiểu gì về pháp môn Thiền tông này không?

Ngài trình thưa với Tổ Sư Tử:

Kính thưa Tổ, từ khi con bỏ tìm kiếm, nghe lời Tổ dạy, con đã nhận ra chỗ kỳ đặc này.

Vậy, con kính trình xin Tổ kiểm chứng cho con có đạt ‘Bí mật Thiền tông’ chưa, nếu có gì không phải kính xin Tổ dạy con thêm.

Ngài kính trình Tổ Sư Tử bài kệ 24 câu:

Khi con tập Thanh tịnh thiền
Ngày đêm niêm mật, tịnh thiền mà thôi
Mười ngày con bị cuốn trôi
Vào nơi trống rỗng tưởng rồi đời con

Nhớ lại thầy dạy con thôi
Không run không sợ, nhận thời thứ chi
Nhớ ra con hiểu được thì
Đây là Bể tánh, cái chi cũng bình

Rơi vào con chỉ lặng thinh
Cứ việc ngắm nhìn, nó thấy xa xăm
Nhớ lời thầy dạy âm thầm
Thấy cứ việc thấy, đừng lầm thứ chi

Thiền tông là pháp diệu kỳ
Rơi vào Bể tánh cái gì cũng thông
Ngày xưa Phật dạy Thiền tông
Là thiền thanh tịnh, đừng mong thứ gì

Chỉ cần thanh tịnh một khi
Luân hồi sanh tử làm chi được mình
Thiền tông huyền diệu tuyệt linh
Giúp người giải thoát mà mình yên vui

Bỏ đi ngã mạn cái Tôi
Sống với Phật tánh, cái Tôi hết liền
Sống được như vậy bình yên
Là hết sanh tử, sống yên Niết bàn.

Tổ Sư Tử nghe Ngài trình 24 câu kệ, Tổ biết Ngài được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên nói với Ngài:

Hôm nay, con đã đạt ‘Bí mật Thiền tông’, một tuần nữa ta sẽ truyền Thiền tông lại cho con làm Tổ sư Thiền tông đời thứ 25.

Đúng một tuần sau buổi lễ truyền Thiền tông được tiến hành.

Chúng tôi xin ghi bài kệ truyền Thiền tông:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Bà có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đa kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Lăm tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *