Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Ngã Mạn và Vượt Khó khăn…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

1. Tập luyện sao để nhận biết mỗi khi cái Tôi Ngã Mạn của mình bộc phát, thưa Thày?

2. Khi theo Pháp môn Thiền Tông thì sẽ gặp những khó khăn và gian nan nào, để vượt qua những khó khăn và gian nan này mình phải làm sao?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

1. Ngã Mạn của mình bộc phát là tự nhiên trong người mình nó bừng bừng nóng dậy, nó phát ra những cái ý nghĩa gọi là cái Ngã Mạn nó phát ra; mà cái này nó đúng ra con người mà âm nhiều quá thì nó ưa phát ra cái này nên nhớ. Một khi mà nó phát ra cái này thì làm ơn nhớ đọc cái bài Sám Hối lại, nhớ không? trong bài Sám Hối nó có những cái giải thích cái này, mình bởi vì cái bài Kinh Sám Hối lúc nào cũng phải thuộc cái này để khi nó vừa nổi lên đọc cái này nó hạ cái kia xuống; Đó chính là cách đối trị với Ngã Mạn của con người.

2. Tu Thiền Tông nó có 2 cái dạng:
Một cái dạng dương nó không gặp khó khăn,
Mà cái dạng âm nó gặp khó khăn rất nhiều.
Vì thế mà người cơ thể âm nhiều vô Thiền Tông nó bị trở ngại liền và xảy ra nhiều lần, nếu mình Sám Hối nổi để quyết chí theo thì Sám Hối, chứ sự thật người cơ thể âm vô Thiền Tông không được, 100 người vô Thiền Tông nó thối lui cỡ 99 người không ít đâu.

Mới vô thì thích vậy đó, nhưng mà vô Thiền Tông sẽ phá cái Thiền Tông này, rất nguy hiểm. Vì thế nếu mình thấy mình âm quá đừng có vô, nếu mình vô mình phá thì mang cái nghiệp chướng nhiều đời sau không hiểu được cái Thiền Tông này.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *