01

TRƯỚC ĐÂY, TRONG CÁC BUỔI GIẢI ĐÁP TRƯỚC THÌ BÁC CÓ NÓI LÀ CÁC VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG KHÔNG GIẢI THOÁT ĐƯỢC VÌ CÁC VỊ NÀY KHÔNG BIẾT CÔNG THỨC GIẢI THOÁT MÀ PHẢI LUÂN HỒI THEO DÒNG THIỀN TÔNG. VẬY KHI MẠCH NGUỒN THIỀN TÔNG CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI KHÔNG CÒN LƯU HÀNH NƠI THẾ GIỚI NÀY NỮA THÌ CÁC VỊ TỔ SƯ ẤY LUÂN HỒI NHƯ THẾ NÀO? HỌ SẼ ĐI VỀ ĐÂU THƯA BÁC?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ con phải hiểu thế này nè, tất cả những người Tổ Thiền Tông người ta là Bồ Tát, nhưng mà họ có công đức ở trỏng chứ không phải không, công đức bị bôi đen, lên trên A Di Đà ở, người ta dự trù ở trên đó đó. Khi đi theo dòng Thiền Tông rồi thì nếu mà người ta mãn số người ta cũng lên trên đó người ta ở chứ người ta không có đi chỗ khác nghe, lên đó để người ta hưởng cái phước của người ta. Mà khi mà bắt đầu dòng Thiền Tông bắt đầu chuẩn bị công bố ra thì mấy người này phải xuống đây, bắt đầu công bố người ta nói về cái công thức trở về Phật Giới thì mấy ông này phải vô tu, vô cái này nè, nhào vô.
Người ta có công đức sẵn rồi người ta không nói nhưng mà tu để làm cái gì? Tu để mở Phật Nhãn để đi thôi, chứ người ta đã có công đức nhiều rồi, mấy người này có công đức nhiều phước đức cũng nhiều, vì thế mà vô đây để chi? Học cái công thức đi ra, mà làm cái công đức này là cái gì? Một phần nhỏ để chi? Để người ta mở cái Phật Nhãn đi ra thôi! Còn cái vấn đề mà ổng vô đây tu nói thiệt là Chùa cái nơi mà phổ biến Thiền Tông ổng cũng không lại luôn, nói thiệt với con đó, ổng ở nhà ổng nghe, ổng nghe rồi ổng làm theo ý ổng thôi, để khi nào ổng mất thì ổng tự động ổng đi được khỏi cần ai dẫn hết.
Mấy vị Tổ là vậy, mình đừng có tưởng đâu mấy ông Tổ theo cái dòng Thiền, theo dòng Thiền là có cái nhiệm vụ là giao liên thôi, mấy ông Tổ giống như mấy ông giao liên thôi, ông A đưa ông B, ông B đưa ông C vậy thôi, đâu có biết cái gì đâu. Vì thế mà có nhiều người, mấy ông Tổ ổng hé mà ổng không hiểu cái công thức, nếu mà bất cứ 1 ông Tổ nào mà biết cái công thức này chắc chắn phải nói ra, mà nói ra thì cái dòng Thiền bể liền, phải không? Nó phá liền. Đó vì thế mà tất cả những nhiệm vụ này xong rồi thì ổng phải vãng sanh trở lại cái nơi mà ổng xuất phát đó, ổng ở đó ổng đợi, ổng đợi mấy ngàn năm sau, chỉ có nước Tịnh Độ mới chứa ổng được thôi, rồi xuống đây ví dụ bây giờ còn bao nhiêu ngày nữa thì ổng mới xuống, ổng mới xuống đây rồi ổng sanh làm người, đúng 20 tuổi nó phát triển mạnh rồi ổng theo cái này. Ngồi ở nhà học công thức đi về, không có tới Chùa luôn, nói thiệt đó chứ không phải ấy đâu, ổng không biết cái Chùa là cái gì nữa.
Đó thì những cái chuyện này là ông Thích Ca có cái bổn phận phải rước về, “hồi đó mấy ông giúp tôi giờ thôi tôi phân thân tới tôi dẫn ông về”. Có nghĩa là cái Thiền Tông vừa ra đời thì tất cả những người này đều được trở về Phật Giới do chính Đức Thích Ca phải rước mấy người này, ân nhân của Đức Thích Ca chứ không phải nhỏ đâu. Đó mình phải hiểu thế giới này chứ không phải ngồi đó vô Chùa Tân Diệu làm Ban Quản Trị, không có cái chuyện đó đâu, ở nhà tu không lưu dấu vết, không biết người ta tu luôn.
Bởi vì thời đại văn minh mà, bây giờ phổ biến tại Chùa Tân Diệu chứ ổng ở ngoài Hà Nội ổng biết hết, ổng ngồi ổng bật cái máy ổng biết hết, làm sao làm sao ổng biết hết, ổng chỉ cần tìm 5 – 7 người là ổng xong ổng về rồi thôi chứ đâu cần gì cái chuyện. Ổng không có tham là cái Phật Lớn nghe, mấy ông này đã có sức rồi không có tham cái Phật Lớn, Phật Nhỏ gì hết trơn, tôi chỉ biết trở về bển thì cái số lượng đó trở thành vị Phật rồi, rồi còn cái chuyện mà tạo gì đó về bển ổng tính.
(Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 26/12/2020)

LOÀI CÔ HỒN SỐNG NGOÀI VÒNG NHÂN QUẢ VÀ NHIỀU LOÀI CÔ HỒN CÓ NĂNG LỰC LỚN, VẬY HỌ CÓ THỂ LÀM XÁO TRỘN NHÂN QUẢ CỦA THẾ GIỚI NÀY KHÔNG? CÓ QUI LUẬT NÀO ĐỂ HÃM SỰ CAN THIỆP CỦA LOÀI NÀY VÀO THẾ GIỚI NHÂN QUẢ KHÔNG?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ cái thế giới này là thế giới nhân quả, nhưng mà nên nhớ một điều rằng nếu không có Cô Hồn thì cái nhân quả này không tồn tại được, nhờ cái Cô Hồn nó làm cho xáo trộn cái nhân quả vì thế mà 1 vị Phật khi ra đời 3.000 năm Trái Đất này sẽ chấm dứt. Vì thế mà hai ngàn mấy trăm năm phải điều chỉnh lại, điều chỉnh lại cái vấn đề tin tưởng của con người, con người ngày xưa tin nó sai bây giờ Trái Đất này bắt đầu lâm nguy thì Đức Phật mới cho công bố cái này ra để nó cứu vãn cái Trái Đất này.
Thiền Tông ra đời nó cứu 2 dạng người, một dạng người mê tín và một dạng người hủy diệt, đó Thiền Tông ra đời nó cứu 2 dạng người này. Mê tín khi Thiền Tông ra đời rồi tất cả những người mê tín mà hiểu hoàn toàn không ai mê tín nữa là nó cứu được, thì nó sẽ trở lại cái trật tự nhân quả, chính loài Cô Hồn nó làm cái trật tự nhân quả bị xáo trộn mà nếu mà cái thời con người chưa văn mình mà không có lập Đạo thì cũng không được. Cái thời chưa văn minh mà nói về Đạo Phật hoàn toàn không ai tin, Đạo về Giác Ngộ Giải Thoát hoàn toàn không ai nói được, nên nhớ thời Đức Phật nói còn bị chửi, mà cái thời khoa học nói còn bị chửi thì giờ suy nghĩ làm sao đây? Thì ổng mới nói là cái Đạo Phật này ra đời thì khi truyền Thiền chỉ có 5 người tới thôi, còn bao nhiêu trở lại hết.
Vì thế mà Thiền Tông nó công bố ra để nó chuẩn lại. Nó làm cho cái trật tự nhân quả phải đúng, cái nhân quả này nếu mà không có cái Thiền Tông ra đời thì Trái Đất này nó hủy diệt rất sớm. Nên nhớ một điều, một vị Phật ra đời thì 3.000 năm sau Trái Đất bị hủy diệt 1 lần sự sống, mà bây giờ 2.563 năm rồi, thì còn bốn trăm mấy nữa thôi. Mà cái thời văn minh bây giờ Trái Đất này có thể tồn tại thêm được 400 năm nữa không? Bây giờ chỉ cần con người chỉ nóng giận một cái thôi thì tất cả mấy chục ngàn bom nguyên tử nó nhấn nút 1 cái thì Trái Đất này còn không? Hoàn toàn mất hết.
Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nó chuẩn lại cái này chứ không có gì khác hết trọi, không nói gì hơn. Nhưng mà nó ra đời nó chuẩn lại là nó cho hỏi tự do, nếu thấy không đúng thì cứ hỏi, anh cái gì anh đúng thì anh nói đi. Những người thế gian này cái gì đúng nói ra, còn cái gì không đúng thì tôi nói cho nghe, còn nghe hay không nghe thì thôi. Bây giờ nói về mê tín đi, bây giờ nói Trái Đất này là Ngũ Thú Tạp Cư, 5 loài sống chung, anh lạy ai đây? Anh cầu xin ai đây? Nếu mà anh nói được thì anh phá được cái Thiền Tông này, còn nếu mà anh không trả lời được cái này là anh thành cái mê tín, tôi cho anh nói tự do.
Còn nếu mà Trái Đất này anh muốn tồn tại thì anh làm ơn anh sản xuất cái gì mà có lợi cho con người, đừng có hủy diệt con người. Vì thế mà Liên Hiệp Quốc nó có ra 1 cái điều lệ là “tất cả các nước trên thế giới này cấm phổ biến hạt nhân”, nên nhớ rằng có điều lệ, nhưng mà nên nhớ nó cấm là cấm trên bề mặt chứ bên trong nó âm thầm nó làm thì sao Liên Hiệp Quốc nó biết. Mà sau cùng nó giở trò nó ra thì Trái Đất này có thể còn sống không? Tôi nhớ hồi mấy năm trước bà Bill Clinton bả có nói 1 câu khi bả tranh cử chức Tổng Thống Mỹ rằng: “Trái Đất này chỉ 2 siêu cường Mỹ và Nga có thể hủy diệt Trái Đất này trong vòng 1 ngày thôi”, chính bà Bill Clinton bả nói đó. Là do cái tánh con người, bả tranh cử Tổng Thống Mỹ bả có nói cái câu đó, thì bả cũng hiểu biết rằng cái sức tàn phá mà con người phát minh ra để hủy diệt Trái Đất rất lớn.
Bây giờ vừa rồi ở Ả Rập nó có cái kho dầu lớn nhất của vùng Vịnh mà bây giờ nó đâu có đánh bằng bộ binh, nó dùng máy bay không người lái nó bay tới nó rải lửa xuống cháy toàn bộ vô kho dầu hỏa không chữa được. Mà bây giờ nếu mà nó đi vào cái chỗ khác làm sao đây, bây giờ bây giờ nó làm cái này được thì hỏi chứ nó rải vi trùng mình chịu nổi không? Hoặc nó rải hóa chất rồi mình chịu được không? Anh sống nổi cái này không. Vì thế mà Thiền Tông ra đời để chi? Để cứu vãn lại, cho con người biết rằng ở Trái Đất này phải Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí – Tín để mà sống với nhau, để hòa thuận với nhau để cho Trái Đất này nó tồn tại lâu, tồn tại lâu chứ không thể trường tồn được đâu.
Vì cái Tánh con người làm sao trường tồn? Ai cũng nghi, người này nghi người kia, rồi người nào cũng có tham, nhất là tham và ác, thì làm sao mà sống được cái thế giới con người. Bây giờ vừa số lượng người vừa thống kê là 7,6 tỷ rồi, mấy năm trước là 7,5 tỷ giờ lên 7,6 tỷ rồi, rồi ba bốn chục năm nữa lên 8, 9 tỷ người. Mà Đức Phật nói là Trái Đất này không thể chứa được 10 tỷ người, đó thì mình phải hiểu. Mà thế giới mà con người đông chừng nào thì cái trật tự nó phá vỡ liền, đó, bởi vì Tánh Người mỗi người mỗi tưởng mà, thì nó phá vỡ.
Vì thế mà Thiền Tông ra đời để nói 2 phần này thôi, còn nghe hay không nghe thì thôi chứ còn mình đâu có nói gì, ông Phật bảo thì tôi phải nói thôi. Thứ nhất mê tín đừng có mê tín nữa, thứ hai đừng có phá hoại môi trường và đừng có kiến chấp mà phá hoại Trái Đất này, vì Trái Đất này là ngôi nhà chung của nhân loại chứ không phải riêng ai đâu. Anh giàu mà Trái Đất ô nhiễm anh cũng chết, anh nghèo Trái Đất ô nhiễm anh cũng chết chứ đâu phải anh giàu anh sống còn tôi nghèo tôi chết không phải, cái gì nó cũng chết.
Khi mà chất độc nó thải ra rồi thì giàu nghèo cũng chết như nhau, thành ra ông Phật ổng biết thì mới cho công bố cái này ra, công bố bằng sự thật, vô hình và hữu hình cũng như sức tàn phá, trí của con người tàn phá Trái Đất này. Đó, phải hiểu cái nguyên tắc này, Thiền Tông ra đời sau cùng để nhắc 2 phần này thôi, còn cái chuyện Giác Ngộ – Giải Thoát là cái chuyện ban đầu, mà sau cùng ý Đức Phật muốn rằng Trái Đất này phải ổn định lâu dài đúng theo chu kỳ thành – trụ – hoại – diệt của nó, 1 triệu lần thì Trái Đất nó mới tan rã, mà bây giờ là 7 ngàn năm sáu trăm lần gì thôi, 10.000 năm hủy diệt sự sống một lần.
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 13/10/2019)

 


TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHÁT RA ĐƯỢC PHÁP TRẦN THÌ KHI TRUNG ẤM THÂN ĐƯỢC VỊ THẦN THẢ RA ĐỂ TRUNG ẤM THÂN BAY THẲNG RA KHỎI TRÁI ĐẤT 10 KILOMET ĐỂ NHÌN THẤY HOA TIÊU CỦA PHẬT THÌ LỰC NÀO ĐẨY CHO TRUNG ẤM THÂN BAY THẲNG LÊN? TRUNG ẤM THÂN TỰ TÁC Ý BAY LÊN HAY LÀ CÓ CÁI Ý BAY LÊN THÌ CÁI ĐIỀU GÌ ĐỂ GIÚP TRUNG ẤM THÂN BAY THẲNG MÀ KHÔNG BỊ SAI LỆCH HƯỚNG RA CHỖ KHÁC? VÌ KHÔNG GIAN MÊNH MÔNG THÌ CON NGHĨ TRUNG ẤM THÂN SẼ KHÓ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC MÌNH ĐANG BAY THẲNG HAY BAY CHẾCH Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ mình phải hiểu nè, học cái Thiền Tông người ta hiểu Đường Về Phật Giới, bắt buộc con học thì con hiểu Đường Về Phật Giới, khi bỏ cái xác thân này thì Trung Ấm Thân nó sẽ bay ra, bay ra đâu? Bay lên hướng trên, mà hướng trên thì chỉ có 5 cây số thôi đâu có xa đâu, nếu mà bay tới 5 cây số thì có 1 hoa tiêu hướng dẫn liền, Hoa Tiêu của Phật.
Mà Hoa Tiêu phải xuất hiện từ 5 cây số chứ còn ở trong này không được nghe, dưới 5 cây số là hoàn toàn hoa tiêu giả, hoa tiêu của vị Thánh, vị Thánh mà vị Thánh Lang Thang đó chứ không phải Thánh Chính Quy người ta không làm đâu.
Vì thế mà bắt buộc học Thiền Tông phải hiểu và học cho rõ cái công thức, chỉ cần bay đi ra ngoài 5 cây số thì Hoa Tiêu sẽ xuất hiện liền. Vì Phật là trùm khắp mà, Hoa Tiêu ổng xuất hiện thì ổng sẽ đến cái điểm nào mà ổng muốn đến, thì cái Trung Ấm Thân vừa bay ra khỏi 5 cây số thì Hoa Tiêu xuất hiện, rồi mình theo cái Hoa Tiêu. Chứ còn Trái Đất mênh mông biết đường đâu mà đi.
(Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Ngày 28/02/2021)


CÁC NHÀ KHOA HỌC NÓI: KHOA HỌC TIẾN THÌ TÔN GIÁO PHẢI LÙI, NHƯ VẬY LÀM SAO CHO TÔN GIÁO KHÔNG LÙI THƯA BÁC?
Viện Chủ Trả Lời:
Tôn Giáo không muốn lùi thì nó dễ ợt chứ không gì khó hết, bây giờ bất cứ Tôn Giáo nào anh chứng minh bằng khoa học thì anh không lùi, còn Tôn Giáo nào mà anh chứng minh mờ hồ thì lùi. Bởi vì Khoa Học nó nói là: thí dụ chẳng hạn như bây giờ mình cúng sao đi, thấy nó lấp lánh, lấp lánh không biết cái gì trên đó, giờ nó lên trển nó nói “ồ cái này cái hành tinh nước, nó chói chói vậy thôi chứ làm gì có cái chuyện đó mà cúng”. Vì thế mà khoa học nó khám phá ra tất cả những cái gì mà hữu hình và vô hình rồi thì cái Tôn Giáo đi đằng sau khoa học gọi là lùi, đi đằng sau của khoa học, khoa học đi trước tôn giáo đi sau, đó gọi là thứ đó chứ không được chánh.
Vì thế mà Tôn Giáo không muốn lùi thì anh phải chứng minh bằng khoa học, anh Đạo nào cũng được mà phải chứng minh khoa học anh tu cái đó để được cái gì anh nói tôi nghe? Ví dụ bây giờ Đạo Phật mình có cái pháp môn Tịnh Độ để đi lên nước Cực Lạc giải thích rất đúng, ai muốn lên đó tôi chỉ cách đi thì được, đó là khoa học đó, đi bằng công thức. Tất cái thế giới này làm nghề gì cũng phải đi bằng công thức chứ không đi bằng cái tưởng được, đi bằng cái tưởng là nó sai, đi bằng công thức là mới đúng. Vì thế mà có câu là khoa học tiến, Tôn Giáo lùi là cái câu này.
(Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 28/06/2020)

LỜI NGUYỀN CỦA MA VƯƠNG NHƯ THẾ NÀO ĐỐI VỚI PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌC NÀY VẬY THƯA BÁC?
Viện Chủ Trả Lời:
Nguyên văn cái câu này nè, khi mà Đức Phật dạy cái pháp môn này nó phá ổng không được thì nó có lời nguyền: “này Cồ Đàm, khi mà ông về Phật Giới rồi cái pháp môn Thiền Tông ông đừng có mong mà phổ biến ra”, phổ biến vật lý nó cho còn cái Thiền Tông nó không cho. Vì Thiền Tông là sao? Thiền Tông kêu con người ta về, trở về, còn tất cả những cái kia là kêu người ta ở lại đây thì nó cho, nó đúng với nó. Mà Vương nói “khi mà ông mất ông về Phật Giới rồi tất cả những người tu theo ông ăn mặc theo ông chứ sự thật ta dạy theo ta hết, không có ông nào mà dạy giải như ông đâu, đừng có mong”, nó thề nguyền vậy đó.
Vì thế mà Ma Vương nó thề nguyền rất độc lắm chứ không phải, vì thế mà cái pháp môn Thiền Tông này nè mấy ngàn năm ông Phật không giám đưa ra, cứ đi vòng vòng để khi mà ổng mất 2.561 năm mới cho công bố ra. Mà công bố ra cũng không nói nữa, mà đợi 1 năm sau nó sẽ len lỏi vào trong cái giải đáp đó, lúc đó mới hiểu được cái Thiền Tông này. Vì thế mà công bố Huyền Ký ra người ta cũng không hiểu cái đó là cái gì, mà khi mà trong cái quyển Huyền Ký nói ra là người ta nói từng chữ thôi, phải ghép được, ai biết ghép được thì mới hiểu được cái Đạo Phật này.
Vì thế mà cái Đạo Phật người ta hiểu được là theo cái chất vấn như cháu đó, từ từ nó sẽ hiện ra , bởi vì không chất vấn thì cái Thiền Tông không ai biết, thì người ta cũng thấy bình thường thôi. Đó, chính bữa nay cháu chất vấn bác thì bác sẽ nói ra bằng sự thật 1 phần nhỏ thôi nghe chứ không phải nói hết đâu, không có dại gì nói thiệt 100% đâu, cháu hỏi thì bác sẽ trả lời 1/10 hoặc 1/100 thôi chứ không giám nói hết. Nó khó là khó cái chỗ đó đó!
(Trích Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông Ngày 12/09/2020 Buổi Chiều)

CÁCH HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC CHO NGƯỜI QUÁ CỐ LÀ NHƯ THẾ NÀO Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Cái hồi hướng công đức thì nó phải hên xui nghe, thí dụ cái hồi hướng công đức mà cái người đó muốn về Phật Giới mà còn lăn lộn ở trong thế giới này thì cái hồi hướng đó được. Thí dụ như người đó để lại 1 cái tài sản gì đó rồi cái người nhà mới bán được rồi “tôi hồi hướng cho ba tôi, mẹ tôi, ông bà tôi trở về Phật Giới”, nếu người đó bất cứ ở đâu trong Tam Giới này, từ cõi trời Vô Sắc đến 18 Tầng Địa Ngục, nếu người đó muốn về thì được. Những cái tài vật mà làm cho người đó thì công đức sẽ đổ về người đó, đổ về người đó thì tất nhiên người ta đang thụ hình hoặc là hưởng thụ tự nhiên người ta chán, người ta sợ. Đang thụ hình 18 tầng Địa Ngục tự nhiên người ta lóe người ta sợ, vì cái ánh sáng nó đã ra người ta sợ.
Vì thế mà những người đó sẽ được đầu thai trở lại, gọi là mãn tù sớm đó, trở lại dòng tộc để làm người, nhưng mà nên nhớ rằng tiền Thiền Tông mới được nghe còn hậu Thiền Tông không được. Có nghĩa là Thiền Tông nó 100 năm mà nó đã 70, 80 năm rồi thì thôi đừng có hồi hướng nữa, vì sao? Vì cái thời gian nó không còn dài, có trở lại làm người cũng không bắt được, bởi vì trở lại làm người phải là 20 tuổi, bắt đầu 20 tuổi thì mới tiếp nhận nổi cái này, chứ còn mới có 11, 12 tuổi không tiếp nhận nổi đâu, hy hữu lắm. Đó thành ra nguyên tắc, hồi hướng cái người mà phải biết chắc rằng ngày xưa ông bà cha mẹ mình sống ở đây làm cái nghề gì, tu theo cái Đạo nào thì mới hồi hướng được. Chứ không phải là muốn hồi hướng là hồi hướng, vì thế mà Đức Phật có bảo là độ được Cửu Huyền Thất Tổ, 9 cái dòng họ và 7 cái đời tổ của mình của mình chứ không ít đâu, chín cái dòng họ này nè: vợ chồng, rồi bây giờ họ chồng họ vợ, rồi tới họ ông họ bà, nó dính líu tới 9 cái dòng họ trong này chứ không ít đâu. Đó thành ra muốn hồi hướng thì phải hiều cho đúng, còn mình không biết đó thì mình làm dường như nó uổng.
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 17/11/2019)

KHI CÒN SỐNG NƠI THẾ GIỚI NÀY THÌ KHI MÌNH TẠO ĐƯỢC CÔNG ĐỨC, BẮT BUỘC VỊ THẦN PHẢI BÔI ĐEN ĐỂ MÌNH ĐƯỢC LƯU HÀNH Ở ĐÂY, VẬY HIỆN GIỜ CON CỨ SỐNG BÌNH THƯỜNG ĐỢI ĐẾN KHI VỀ GIÀ CON MỚI LẤY TIỀN ĐỂ DÀNH RA IN SÁCH THIỀN TÔNG ĐỂ TẠO CÔNG ĐỨC, VẬY KHI CHẾT CON CÓ VỀ PHẬT GIỚI ĐƯỢC HAY KHÔNG Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Ăn thua cái công đức mình nhiều hay ít thôi. Bây giờ nói đúng ra mình có dịp thì mình tạo được đồng nào hay đồng nấy đi, rồi từ từ. Lâu lâu mình tạo được công đức để chi? Để nó bảo đảm. Chứ bây giờ mình đợi tới đó rồi không biết tới đó cái Thiền Tông này nó còn không? Ví dụ Thiền Tông tôi nói 100 năm chứ khoảng 40 năm nữa mà ông sống ông chưa tạo ra được thì ai nghe?
Cái thế gian này ông Phật ổng nói là Thiền Tông này nó chỉ duy trì được trong vòng 100 năm thôi, nhưng mà liệu cái thế giới này nè, nó đó biến chuyển vậy thì nó có thể tồn tại được 100 năm hay không? Giờ nào tạo được công đức thì cứ tạo đi, rủi mà Trái Đất nó có nổ tung thì mình trở thành Trung Ấm Thân mình cũng được về. Nhưng mà ông Thần ổng biết nghe, ông Thần ổng thấy cái tuổi thọ Trái Đất ổng biết, mình phải nên nhớ rằng khi mà ổng hiểu rồi thì những cái công đức ổng không bôi đen để cho mình đi.
Bởi vậy công đức bao nhiêu cũng được hoặc ít để mở được con mắt thôi, để nhìn thấy hoa tiêu đi, chứ bây giờ có công đức mà con mắt mình không thấy thì làm sao thấy Hoa Tiêu đi? Vì thế mà bắt buộc con mắt phải mở to hoặc mở nhỏ, hoặc mở hí hí cũng phải thấy để đi. Phải cố gắng phải làm sao, có nghĩa là giờ nào tạo được thì cứ tạo chứ đừng có tưởng đâu chừng nào tôi khát nước rồi tôi đào giếng.. chết ngắt. Giờ cứ đào để sẵn đó đi, chừng nào khát thì uống. Chứ nói để chừng nào khát nước tôi đào thì biết chừng nào có nước? Đào 10 cái nó mới có nước rồi sao đây?
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 06/10/2019)

DẠ THƯA BÁC, CHÁU MUỐN TẠO CÔNG ĐỨC TRONG SÁNG VẬY CHÁU PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Cháu muốn tạo công đức trong sáng đó, thì cháu tạo mà đừng có suy nghĩ gì cái vấn đề mà mình tạo công đức hết, thí dụ mình chỉ làm sao giúp người ta hiểu được cái này thôi. Chứ đừng có kêu bằng đưa 1 cái kiến chấp gì vào trong cái tạo công đức của mình, gọi là trong sáng.
Khi cháu mà tạo mà cháu không có 1 cái kiến chấp gì thì ông Thần rất nể con nghe, nói là “ờ cái người này tạo công đức rất đúng”, thì cái người này chắc chắn là ổng cho ưu tiên về Phật Giới. Còn những người nào mà tạo công đức mà lem nhem lem nhem thì chắc chắn là coi chừng, nếu nặng quá ổng đóng cửa luôn, ổng không cho về.
(Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 26/12/2020)

THƯA BÁC, NGƯỜI TU THIỀN TÔNG KHÔNG NHẬN RA ĐƯỢC TÁNH PHẬT THANH TỊNH CỦA MÌNH, CŨNG KHÔNG TẬP ĐƯỢC THANH TỊNH – RỖNG LẶNG – HẰNG TRI, CHỈ LO TẠO CÔNG ĐỨC, KHI CHẾT CÓ GIẢI THOÁT ĐƯỢC KHÔNG? CÔNG ĐỨC CÓ BỊ BÔI ĐEN KHÔNG?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ giải quyết cái vấn đề này nè, cái công đức bị bôi đen là mình chấp hay mình làm bất cứ cái gì đó mánh mung đó thì công đức bị bôi đen, còn cái vấn đề thanh tịnh – rỗng lặng – hằng tri mình học cho biết là thấy – nghe – nói – biết thanh tịnh rỗng lặng hằng tri thôi chứ không cần cái này. Hồi xưa mình không hiểu thì bây giờ mình hiểu thì thôi, tánh Phật nó thanh tịnh là chuyện của tánh Phật, còn mình mang cái tánh con người thì phải lo cái Tánh con người nè, mình lo là lo cái tánh con người nè.
Rồi bây giờ mình hiểu cái ông Thánh ổng tác động như thế nào về Tánh con người, mình lo 2 cái này là đúng thôi, chứ còn không cần thanh tịnh – rỗng lặng, đây là cái tự nhiên mình học cho biết thôi. Giống như điện nó cháy, hồi trước mình không biết lý do gì nó cháy, giờ mình biết điện nó cháy, nó cháy chuyện của nó tự nhiên lo nó cháy làm chi, kệ nó. Mình học cái này học bằng trí tuệ, phải học bằng khoa học là vậy đó, học Thiền Tông phải học bằng trí tuệ, những cái chuyện gì bây giờ mình đang mang thân người phải lo cái thân người nè, mang cái tánh người phải lo cái Tánh Người, Tánh Người có tham không nè, hay là có Kiến Chấp không nè, mình lo cái chuyện này nè. Đó mình phải lo vậy cho nó đúng lại với cái phần của người tu Thiền Tông, đừng có lo bao đồng, lo bao đồng nó lạc qua bên ông Thánh ổng dụ mình đó.
(Trích Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 26/12/2020)

HÔM TRƯỚC CON CÓ NGHE THẦY NÓI RẰNG MÌNH VÔ THIỀN TÔNG THÌ MẤY CÂU KỆ NÀY KIA THÌ ĐỪNG CÓ HAM THÍCH, NHƯNG MÀ VÍ DỤ NHƯ BÂY GIỜ Ở TRONG CÁI PHÒNG RIÊNG CỦA CON THÌ SÁNG CON HAY MỞ AN VỊ PHẬT XONG RỒI CON CŨNG CÓ MỞ BÀI KỆ MÀ CON ĐÃ ĐƯỢC TRUYỀN THIỀN Ở CHÙA TÂN DIỆU NÀY, THÌ NHƯ VẬY CÓ ĐƯỢC KHÔNG? XIN THẦY CHO CON BIẾT?
Viện Chủ Trả Lời:
Tốt chứ, tất cả những cái bài kệ của mình hoặc của Đức Phật, nhất là mấy cái bài kệ của Đức Phật và mấy cái kệ của những người tiền nhiệm của cái Chùa này người ta để lại thì nên nghe, để chi? Để nó tăng cái tinh tưởng và tăng cái vững chắc của mình trở về Phật Giới, nên nhớ chỗ đó.
Khi mình nghe mà hết rồi, khi mình mất mang Trung Ấm Thân thì những cái mà xấu gọi là những cái ông Thánh không tới lại gần mình để mình an toàn đi ra. Có nghĩa là càng nghe thì cái Trung Ấm Thân mình rất sáng, cái sáng này thì tất cả các vị Thánh không lại gần mình được, kể cả vị Thần ổng thả mình ra rồi là mình được tự do rồi đó, thì lúc đó thì Hoa Tiêu sẽ dẫn mình dễ dàng hơn.
Thì lúc đó nên nhớ rằng trong người mình từ cái Tánh mình rồi máu thịt của mình nó thấm nhuộm tất cả những cái gì mà Đức Phật đã dạy về Thiền Tông, nó sẽ nhuộm nó làm cho khi cái thân mình mất thì cái Trung Ấm Thân mình nó sẽ nhuộm cái nửa nó rất sáng, khi mà nên nhớ rằng những người mà có công đức cái Trung Ấm Thân nó ra nó rất sáng.
Vì thế mà tôi nói là mình ngồi trong cái bầu rất sáng mà nó có màu vàng đó thì đúng là cái Trung Ấm Thân tốt, mấy người kia không giám lại gần. Giống như nó sáng quá mấy người kia lại chói con mắt người ta không lại gần được, có vậy thôi. Rồi lúc đó Hoa Tiêu xuất hiện rồi mình theo Hoa Tiêu mình về, xuất đi ra ngoài cái sức hút âm của Trái Đất để đi về Phật Giới. Rồi, cái đó tốt!
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 29/09/2019)

CỐT TỦY SỰ VĂN MINH CỦA CON NGƯỜI XUẤT PHÁT TỪ ĐÂU Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Tất cả mình ở đây nè, bây giờ mình chết hết đi, mấy ông kỹ sư, bác sĩ rồi dược sĩ gì hết chết hết thì những cái hiểu đó nó nằm trở về không gian. Rồi khi mà đúng 1 chu kỳ trở lại đó thì con người mà nó văn minh nó mới bắt được cái nền văn minh không gian này nó đem xuống, ví dụ anh ở đây anh hành cái nghề bác sĩ đi, có 1 ngày đó anh nằm anh tưởng anh nhớ cái đó đó anh lấy từ cái công thức đó đó tự nhiên anh biết anh ra tự nhiên anh thức dậy anh chế cái công thức thuốc ra đúng đàng hoàng. Nhưng mà người ta không có hiểu tại sao mà người ta hiểu, người ta tưởng đâu người ta phát minh chứ sự thật nó lấy không gian nhập vô, nó lấy từ nền văn minh không gian nhập vô mình mới biết được.
Vì thế mà ông Phật mới nói là tất cả khi con người ta chết rồi thì tất cả những cái mà phát minh hiện giờ khi người ta chết hết thì nó trả về nền văn minh không gian. Giống như công thức điện nè, nếu mà thời kỳ đồ đá làm sao biết, đồ đồng làm sao biết, mà phải cuối đồ đồng người ta mới phát ra cái điện. Phát điện ở đây là gì? Nó lấy từ nền văn minh không gian xuống vậy thôi, vì thế mà nó lấy được cái công thức này rồi cái công thức thứ 2 lấy rất dễ, vô được điện rồi thì nó chế điện này điện kia rất dễ, nó nhanh lắm. Đó gọi là nền văn minh không gian, bây giờ ở đây người ta chết hết thì những cái bác sĩ, kỹ sư rồi, rồi điện gì đó thì nó trả về không gian hết chứ đâu. Rồi nhưng mà nó phải mấy ngàn năm nó mới trở lại được, đó nó rắc rối vậy chứ không phải nhỏ đâu.
(Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 12/07/2020)

PHÁP TRẦN LÀ QUAN TRỌNG NHẤT ĐỂ DẪN MÌNH VỀ PHẬT GIỚI. VẬY PHÁP TRẦN LÀ GÌ ?
Hỏi:
Tối con hay nằm mơ thấy những cảnh hung dữ những người lạ quát chửi rủa hâm dọa con.
Lúc thức con có thể làm chủ được, con có thể đối cảnh vô tâm được . Nhưng khi mơ thì con không thể, con bị lôi kéo nhiều, có khi con khóc, chửi lý với họ.
Vậy có ảnh hưởng gì đến đường về Phật Giới của con không ạ ???
Viện Chủ trả lời:
Ảnh hưởng 100%, bây giờ muốn về Phật Giới tất cả những hình ảnh là quá khứ nó hiện ra, trong tàng thức mình nó hiện ra, bây giờ muốn về Phật Giới, tất cả đường về Phật Giới phải là phát ra được cái Pháp Trần, Pháp Trần đường về Phật Giới, ai mà làm được thì Thánh, Thần nó không nhào vô được.
Pháp Trần là cái gì ?
Pháp là tiếng nói , trần là nhỏ. Ngày xưa con đi học có khi nào con học thuộc lòng bài học thuộc lòng không ?. Con nằm con ngũ tiếng nói nó tự chạy ra. Đó là pháp trần đó.
Có nghĩa là cái đường về Phật Giới lúc nào trong người mình nó phải phát ra, kêu bằng nhớ tới thì Pháp Trần nó ra.
Pháp Trần là cái tiếng nói nhỏ nhất, vì thế mà khi mình mất rồi, Pháp Trần nó sẽ dẫn mình đi, vì Pháp Trần nó ẩn thì loài Thánh, Thần không phá mình được.
Mình không đạt đến Pháp Trần thì chắc chắn loài Thánh và Thần sẽ dẫn mình đi, dù mình có Công Đức cỡ nào, mà không Pháp Trần phát ra thì mình sẽ vướng vào trong cái quy luật vật lý lường gạt của ông Thần và ông Thánh.
Pháp Trần là cái gì?
Là cái tiếng nói nhỏ nhất, giống như mình học thuộc lòng cái gì đó, mình vừa khởi lên bắt đầu nó chạy, cái bài học thuộc lòng nó chạy, nó nhảy ra . Đó là pháp trần đó. Con đang nằm mà đường về Phật Giới nó vẫn nói cho con nghe . Đó là Pháp Trần. Khi vừa mất mà bài đường về Phật Giới phát ra thì ông Thần , ông Thánh không lại gần mình được.
Thì cái bài về Phật Giới mình vừa khởi ra nó chạy theo, thì ông Thần ông Thánh không tới phá mình được, không lừa được mình.
Vì thế mà tu đạo phật Thiền Tông cái Pháp Trần là quan trọng nhất để dẫn mình về Phật Giới, nếu mà Pháp Trần không hiện được thì mình coi chừng phải cố gắng còn không bị lạc hết.
TRUNG ẤM THÂN PHẢI NHÌN QUA CÁI BẦU CÓ MÀU SẮC CỦA PHƯỚC ĐỨC VÀ ÁC ĐỨC. NHƯ VẬY THÌ CÓ THỂ NHÌN RÕ ĐƯỢC HOA TIÊU ĐỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC HOA TIÊU THẬT HAY HOA TIÊU GIẢ KHÔNG ??
Viện Chủ trả lời :
“Trung ấm thân” có nghĩa là cái hình thể một con người bằng điện từ, không phân biệt được. Điện từ âm dương giống như mình vậy thôi.
Mà chỉ là ông Phật nói cái cách cho mình nhận thôi, còn mình không nhận được là do mình, khó phân biệt cái chuyện này.
Nhưng mà bây giờ cố gắng làm sao Công đức thật nhiều, hai cái kia nó không xuất hiện là mình tốt đó.
Còn nếu mà lỡ Công đức ít thì phải chịu khó áp dụng hai cái thuật sau là:
Tự phân biệt.
Sử dụng cái thuật Buông.
Còn không có thì hoàn toàn bị sai hết. Bởi cái này nó khó là cái chỗ đó.
Có nhiều người hiểu được đó nhưng mà chỉ cần “tưởng tượng, suy nghĩ tưởng tượng ra một chút là nó đã sai”.
Đừng có tưởng, vô đây nhớ là “đừng có tưởng”, Phật làm cái gì thì mình cứ đi theo ông là được rồi đó.
Ra ngoài Trung Tâm Sức Hút rồi là bắt đầu mình nhìn trở lại, mình nhìn được đó. Ra đó bắt đầu mình nhìn được đó, mà nó cũng còn cái hạn chế của âm dương.
Trừ trường hợp mà vô Trung Tâm Vận Hành Luân Hồi rồi thì Phật nhãn mở ra thì bắt đầu biết hoàn toàn hết, nhưng mà lúc đó mình chỉ biết là bắt đầu đi rồi đó chứ không có trở lại được.
THƯA BÁC, TRƯỚC ĐÂY CON CÓ NGỒI THIỀN NHÌN THẤY HÌNH BÓNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ, VẬY HÌNH BÓNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ CÓ THẬT KHÔNG THƯA BÁC?
Viện Chủ Trả Lời:
Con biết A Di Đà Phật là ai? Phật ở Phật Giới, ông A Di Đà này ổng có cái nguyện, ổng có cái hành tinh Tịnh Độ, lâu lâu ổng mới đến cái hành tinh của ổng để ổng dạy Đạo, hành tinh đó ở cái vòng 3 của Tam Giới, ổng thời giờ đâu mà ổng hiện cho con thấy? Trái Đất này là nơi Ngũ Thú Tạp Cư, người nào ở Trái Đất này hiện được? Là Thánh, con thấy đó là thấy Thánh chứ không phải thấy A Di Đà. Giờ con suy nghĩ ở cả Trái Đất này người ta ngồi Thiền thấy A Di Đà, ai cũng thấy không lẽ ổng phân thân?
Có nghĩa là Thánh lúc nào cũng ở sát bên con, con phải hiểu công thức này nè: Trái Đất này quản lý là Thần, còn dụ con ở lại Trái Đất này là Thánh, không cho con về. Đó thì con muốn thấy A Di Đà là Thánh hiện cho con thấy đó, vì thế mà trong Kinh Kim Cang Đức Phật bảo là “gặp Phật phải giết Phật”, gặp A Di Đà lôi ổng ra giết ổng liền thì mới tu đúng Thiền Tông. Thì mình phải hiểu cái thế giới này, mình tu theo Đạo Phật là mình phải hiểu cái qui luật vật lý của nó, Trái Đất này là ai có thể hiện hình biến tướng được là ai? Mình phải hiểu cái này thì tu Đạo Phật mới tu đúng được.

HOA TIÊU CỦA 1 VỊ PHẬT DI CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO? DẠNG QUAY VÒNG TRÒN HAY LÀ ĐƯỜNG THẲNG HOẶC LÀ CHUYỂN THEO DẠNG ĐƯA RA VÀ THU LẠI GẦN?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ ai có coi cái phim “Tề Thiên” không? Cái Hoa Tiêu giống như kiểu của Tề Thiên đó, nó có cái đóm nó dẫn mình đi vậy đó, chứ bây giờ mình diễn tả làm sao bây giờ? Có nhiều khi ông Thánh ổng quay cái Hoa Tiêu to rồi Hoa Tiêu nhỏ làm sao mà biết được, giờ cứ hình dung là có 1 cái đóm sáng nó quay, nhớ là nó phải quay đó, còn nếu mà nó không quay là không đúng. Nhưng mà người ta đã nói rồi, nếu mà từ ở trên bên ngoài đi vô là đúng, mà thấy ở đằng trước mặt mà đi tới không có đúng, hoặc ở đằng sau lưng đi tới là không đúng, là vì cái sức hút của Trái Đất là nó hút thẳng chứ nó không hút xéo.
Trái Đất nên nhớ hút là hút thẳng không hút xéo được, đó mình phải tính vậy, thì cái Hoa Tiêu cũng từ điểm cao rơi xuống là đúng. Còn ở trước mặt, bởi vì hồi nãy tôi có nói là cái tay của ông Thánh 2 tay ổng quay 1 cái là nó phát ra cái Hoa Tiêu liền chứ gì đâu, trước mặt nó quay ra chứ gì, còn bây giờ khi mà mình biết được cái Hoa Tiêu thật rồi đó, đúng 10 cây số, đi ra đúng 10 cây số thì Hoa Tiêu 1 vị Phật mới xuất hiện, mà 10 cây số rồi đó thì cái ngọn cây ngọn cỏ nó xa lắm, có nhiều cái nhỏ không thấy nữa đâu.
(Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 28/06/2020)

THƯA THẦY, TRƯỚC CON VẪN NGHE CÁC THẦY NÓI LÀ “BẤT SINH BẤT DIỆT VÔ KHỨ VÔ LAI” ĐÓ LÀ NÓI BẰNG CHỮ NHO, CÒN TRONG KINH KIM CANG THÌ NÓI LÀ “NHƯ LAI KHÔNG TỪ ĐÂU ĐẾN MÀ CŨNG KHÔNG ĐI VỀ ĐÂU”. VẬY THÌ THẦY NÓI LÀ PHẢI VƯỢT VỀ HẢI TRIỀU DƯƠNG MỚI ĐI ĐƯỢC VỀ PHẬT GIỚI VẬY NGHĨA LÀ SAO Ạ? CHỖ NÀY CHÚNG CON KHÔNG RÕ Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Bây giờ cái này phân tích như thế này nè: cái Tánh Phật nó ở Phật Giới nó như vậy thôi, nó là gọi là cái Chân Như, mà đi vô trong thế giới này để mà mượn Thân và Tánh Người tạo công đức thì cái Tánh Phật nó cũng vẫn là chân như, nó là cái Như Lai đó, chẳng đi chẳng đến.
Nhưng mà tại vì vào cái Tánh Người, Thân Người để mượn tạo công đức để về Phật Giới mang 1 Kim Thân Phật thì nó có sự sai biệt này. Vì thế mà mới có cái chuyện mà Tánh Phật vào mượn Thân và Tánh Người phải đi vào cái cửa Hải Triều Âm, do 1 vị Phật chỉ đi vào, cái cửa Hải Triều Âm không thể 1 Tánh Phật mà giám đứng đi vào được. Là vì sao? Thế giới vật lý nó quay, khi mà nó quay mà cái ánh sáng của Mặt Trời nó đưa ra đó mà nếu mà không có Trái Đất che đó thì mình vô 1 cái là bị rồi, vô bị là dính đó, nó kêu bằng lửa Tam Mụi nó chiếu ra Tánh Phật không chết nhưng mà Tánh Phật bị nám.
Vì thế mà bắt buộc có 1 vị Phật dẫn vô, dẫn vô loài người để mà tạo công đức, nhưng công đức không tạo mà tạo phước đức và tạo ác đức không nên nó mới luân chuyển ở trong này, luân chuyển bao nhiêu tỷ năm đó. Rồi bây giờ muốn đi ra thì làm sao đây? Làm sao biết đường ra? Có 1 vị Phật phải dẫn đường đi ra, có hiểu cái đó không? Ở bên ngoài gọi là Phật Giới, vô trong gọi là Tam Giới nó quay theo cái quy luật luân hồi, vô phải có người dẫn vô, ông Phật dẫn vô, về cũng phải có ông Phật dẫn về, chứ làm sao biết đường đi ra đi vô? Đó là vì thế mà phải có cái Lộ Trình Về Phật Giới anh về đường đó đó, vì chưa có cái Đạo nào mà nó phân tích cái Tam Giới hết, duy nhất Đạo Phật mà chỉ có Thiền Tông mới nói về Tam Giới thôi.
Còn tất cả Đạo Phật các pháp môn khác không nói Tam Giới, vì người ta không có hiểu, người ta có đề cập đến chữ Tam Giới nhưng mà người ta không hiểu Tam Giới là cái gì, duy nhất chỉ có Đạo Phật Thiền Tông mới giải thích cái Tam Giới nó là vậy đó. Tam Giới là nó luân chuyển nó quay, nó có 4 bầu hoàng đạo 1, 2, 3, 4. Đó, mình ở Trái Đất này gọi là bầu hoàng đạo 1, thì nó luân chuyển theo kiểu bầu hoàng đạo 1, hoàng đạo 2, hoàng đạo 3, hoàng đạo 4, thì nó mới có chuyện đi về, đi vô đi về, chứ còn không vô thì làm sao có về?
Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 26/07/2020

THƯA BÁC, ĐẠO THIÊN CHÚA THÌ CÓ 3 NGÔI, VẬY ĐẠO PHẬT CÓ MẤY NGÔI THƯA BÁC?
Viện Chủ Trả Lời:
Đạo Phật này nếu mà nói về vật lý thì nó cũng có 3 ngôi, mà nói về giải thoát nó cũng có 3 ngôi, Đạo Phật đặc biệt cái chỗ này. Đạo Phật mà vấn đề mà giải thoát thì ngôi thứ nhất là Tánh Phật của mình, ngôi thứ 2 là ông Thần quản lý và thực thi nhân quả, ngôi thứ 3 là Thánh dụ mình ở lại Trái Đất này không cho về Phật Giới, đó là cái ngôi gọi là cái Ngôi Phật đó.
Còn cái ngôi vật lý đó gọi là Phật bên ngoài – Pháp bên ngoài – Tăng bên ngoài, là nói ở trong cái thế giới vật lý này là nó cũng là Phật – Pháp – Tăng nhưng mà ở thế giới vật lý này không giải thoát được. Cái Phật ở thế giới này là cái Phật nó thuộc về Thánh chứ không phải là Phật thật, Phật thật nó 3 ngôi là Phật – Thánh – Thần mới là đúng cái qui tắc của cái Đạo Phật. Đạo Phật nó chia làm 2 vế, 1 cái vế vật lý theo nhân quả luân hồi, 1 cái vế trở về Phật Giới. Đó Đạo Phật là đặc biệt nó có 3 ngôi nhưng mà nó 2 cái hướng dẫn chứ không phải một.
(Trích Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông Ngày 12/09/2020 Buổi Chiều)

ÔNG CỦA CON ĐÃ LỚN TUỔI, ĐI LẠI BẤT TIỆN, VÍ DỤ CON MUỐN GIÚP TẠO CÔNG ĐỨC CHO ÔNG MÀ LẤY TIỀN HƯU VÀ TIỀN NGƯỜI TA BIẾU CHO ÔNG ĐỂ CON MUA SÁCH VÀ MÁY THIỀN TÔNG TẶNG THÌ ÔNG CÓ NHẬN ĐƯỢC CÔNG ĐỨC NÀY HAY KHÔNG?
Viện Chủ Trả Lời:
Được, cái đó thì được, bởi vì ổng lớn tuổi ổng không làm được thì nhờ người ta giúp, mà hơn nữa ổng đó tôi nói là mua để bạn bè ổng đó người già thiếu gì thì mua để cho người ta đọc, đọc được rồi thì bắt đầu mình mới tâm tình mình nói chuyện với nhau mình hướng dẫn đi, cái đó nó thiết thực hơn.
Nếu mà đưa rồi không biết mà đưa vô tầm bậy tầm bạ thì lúc đó cũng giống như lấy muối bỏ biển đó chả ăn thua gì. Mình tự mình, tự mình phải giúp cho mình thì nó hay nhất. Dầu già thì già cỡ nào cũng phải có bạn bè chứ không lẽ không có, hoặc là thứ nhất là mấy người lớn tuổi mua mấy bộ sách nói “đây nè tôi cho mượn đó”, 1 người vô mà dính vô là có công đức liền, còn mà đem đi rải rải coi chừng, coi chừng vô ích.
(Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông Ngày 28/06/2020)

MÌNH CÓ THỂ THAY ĐỔI NHÂN QUẢ ĐƯỢC KHÔNG? NẾU NHƯ THAY ĐỔI ĐƯỢC THÌ BẰNG CÁCH NÀO Ạ?
Viện Chủ Trả Lời
Bây giờ con suy nghĩ nè, lửa nó cháy nó nóng 1.000 độ con đổi nó nổi không? Đừng có xài đến nó, nhân quả đừng có rớ tới nó, Trái Đất này suy nghĩ hành động là bị nhân quả rồi, không có thay đổi được cái gì ở đây, đã người ta nói vô trong cái vòng bão rồi thì phải phải làm ơn muốn đi ra thì phải bò đi ra chứ không phải ngồi đó mà dùng cách mà che cái bão không có được. Dùng cách che bão được, thí dụ con đóng cái thùng con chui vô trỏng đó, ở trong đó nó không có bão chứ sự thật bên ngoài nó có bão, là cái này, ông Phật ổng nói thành A La Hán là cái chỗ này nè, con vào trong thanh tịnh tự con làm ra gọi là thanh tịnh hóa thành đó, nhưng mà con đi ra nó bị cái bão liền.
Thì ở trong thế giới vật lý này con làm cái gì nó cũng phải theo qui luật vậy lý không cách nào thoát được hết, vì Thiền Tông nó giải thích được cái này. Nhưng mà tôi nói thiệt Thiền Tông mà nó ra đời đúng nghĩa, Giáo Lý mà ra được thì không ai tu hết trọi hết trơn, nó nói rõ trắng như ban ngày thì ai tu? Mà duy nhất chỉ còn cái Thiền Tông tạo công đức thôi chứ hoàn toàn nếu mà Thiền Tông, Giáo Lý mà ra rồi không ai tu hết, thì làm sao? Đã tu bị nhân quả, nói thiệt ở Trái Đất này mà tu là bị nhân quả, con giám tu không? Đã biết vậy, bởi vậy cổ nhân người là ta nói là “mày có chạy đâu cũng không khỏi nắng hết đó, mày sợ nắng mày chạy vô nhà 1 chút chứ mày cũng phải ra ngoài chứ đâu ở trong nhà hoài được đâu”, chạy đâu cũng không khỏi nắng.
Vì thế giới này anh tu là anh bị nhân quả, anh không có làm cái gì được hết trơn, anh làm sao anh muốn về Phật Giới thì anh phải tìm người ta có cái lập trình anh bắt chước cái lập trình này đưa cho người ta về. Con làm bằng phương tiện gì con giúp người ta hiểu cái này, con làm mà người ta về Phật Giới thì có công đức nhiều hơn, còn người ta hiểu cái này người ta không mê tín, chính không mê tín con có công đức rồi đó, bắt đầu con có 1 đồng rồi đó. Rồi từ từ lên 10 đồng, 20 đồng, 1 triệu, 1 tỷ, nó sẽ đi lên cái lập trình đó.
(Trích Giải Đáp ĐPKH Thiền Tông Việt Nam Ngày 23/01/2021)

NẾU CUỐI ĐỜI CHỈ GIÚP ĐƯỢC 1, 2 NGƯỜI ĐẠT YẾU CHỈ THÌ CÔNG ĐỨC CÓ ĐỦ ĐỂ MỞ MẮT KHÔNG Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
1 người cũng mở được chứ không phải 2, 3 người. Cái giờ chót mà chỉ cần giúp được 1 người, để chi? Mở mắt thôi. Bởi vậy ví dụ con mở hết con mắt của con là 2 phân đi, mở hết là 2 phân còn con mở 1 li nó vẫn thấy, kêu bằng đủ sức thấy cái Hoa Tiêu thôi, chứ không cần 2 phân, 3 li, 4 li không cần cái chuyện đó, tôi làm sao thấy thôi. Đó mình phải hiểu cái nguyên tắc mà nhìn cái Hoa Tiêu, chứ không cần phải mở trừng, mở xoe con mắt mới thấy, không cần, anh chỉ cần hí hí anh cũng đã thấy rồi, là anh đi được rồi.
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 20/10/2019)

TRONG SÁCH CÓ GHI KHI MÌNH HAM MUỐN GIẢI THOÁT CÀNG NHIỀU THÌ NGHIỆP SẼ ĐỔ NHANH CHỪNG NẤY, NGHIỆP ĐỔ TRƯỚC KHI VÀO BÍ MẬT VÀ ĐỔ SAU KHI VÀO BÍ MẬT CÓ GÌ KHÁC BIỆT ẢNH HƯỞNG ĐẾN CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT KHÔNG Ạ?
Viện Chủ Trả Lời:
Mình tu cái này thì nói đúng ra đó, những cái mà ngày xưa mình tạo ra nó văng ra hết, giống như hồi đó đó mình ở dơ bây giờ có xà bông tắm mấy cái đồ dơ nó văng ra hết. Thì cái Thiền Tông cũng vậy, anh vô đây thì những cái chuyện gì mà anh lưu lại ở thế gian này thì nó văng ra hết. Vì thế mà anh gan không? Bởi vậy người ta bảo tu Thiền Tông phải gan, mất mạng cũng phải tu, chứng minh là ông Huệ Khả là sao? Chết cũng cặt cánh tay giao cho ông Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, tu vậy mới gan chứ còn nếu mà tu mà nhát nhát thôi đừng có tu. Vì thế mà tôi nói tu Thiền Tông đừng có nhát, trường hợp nào cũng kiên trì, đã tất cả “Buông” thì phải “Buông” hết, “Buông” cả cái thân mạng chứ không phải tiền bạc không đâu. Tại ban đầu nói “Buông” thân mạng cái là người ta sợ liền, không ai giám.
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 01/12/2019)

XIN BÁC GIẢI NGHĨA 5 TỪ NHÂN – NGHĨ – LỄ – TRÍ – TÍN ĐẦY ĐỦ ĐỂ NGƯỜI HỌC THEO PHÁP MÔN THIỀN TÔNG HỌ HIỂU?
Viện Chủ Trả Lời:
Nhân là làm 1 con người phải đúng tư cách của 1 con người, con người không nói tầm bậy, con người không có xạo là con người, con người có gì nói nấy gọi là Nhân. Nghĩa, tình cha nghĩa mẹ, tình vợ nghĩa chồng, chữ nghĩa nó nằm ở đó, tình bầu tình bạn, có nghĩa là nó áp dụng tất cả từ người lớn cho đến người nhỏ rồi tới bạn bè, rồi vợ chồng trăm năm, đó là chữ Nghĩa. Lễ, thì cái lễ này ở trong thế giới này phải áp dụng cho đúng, lễ thấy người trên thì kính, cha mẹ mình phải kính, ông bà cũng vậy, đó mình phải hiểu cái này.
Trí là cái gì? Bắt buộc phải con người trí tuệ, không có tin mù, anh vô đây, có nghĩa là vô Thiền Tông mà anh không có đủ cái này thì đi ra đi chứ đừng có đi vô Thiền Tông tu làm chi, vô đây không có trí thì đừng có tu, vô đây đụng đâu lạy đó thì hết trí rồi, có nghĩa là nó thuộc về không có trí tuệ. Còn chữ Tín là tin, tin phải tin cho đúng, còn tin sai thôi đừng có tin, vì thế Đức Phật có nói 1 câu: “Như Lai nói mà không hiểu mà tin là mấy ông chửi tôi đó”, ổng nói rõ ràng vậy chứ đâu phải đâu. Con người Thiền Tông phải đủ 5 cái phần này, con người phải đúng là con người, không có quỳ lạy ai hết mới là con người, con người mà quỳ lạy Cô Hồn là con người gì? Là dưới Cô Hồn rồi, có nghĩa là con người đứng thẳng lên, không có lạy ai trong Trái Đất này, chứ bây giờ hỏi chứ bây giờ Thần – Người – Ngạ Quỷ giờ lạy ai bây giờ?
Đi lạy Thần để làm cái gì? Đa số lạy là phải cầu xin, đó mình chết chỗ này, cái tư cách con người là phải đứng thẳng lên không có quỳ lạy ai hết, nhưng mà mà nên nhớ là phải có trí, chứ không phải mình đứng lên rồi đứng không không, không có trí rồi không biết nói gì. Thành ra Thiền Tông bắt buộc 5 cái danh từ phải cho chuẩn, còn không chuẩn đừng tu Thiền Tông, tu gì cũng được, tu Đạo Thần hay Đạo Vô Vi gì cũng được, Đạo Thánh gì cũng được, tu Thiền Tông dẹp hết, mình có nghĩa là mình sống bằng 1 cách đường đường chính chính làm 1 con người là Nhân, đúng 1 con người.
(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông Ngày 12/05/2019)