Bí Kíp Thiền TôngChùa Thiền TôngThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Công thức trở về Phật Giới

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tinh hoa Đạo Phật Khoa Học Thiền Tông:

🙏LỜI DẶN DÒ ĐƯỜNG TRỞ VỀ PHẬT GIỚI – NGÀY 17/07/2022

DÀNH CHO NGƯỜI ĐẠT ĐƯỢC “BÍ MẬT ĐẠO PHẬT KHOA HỌC VẬT LÝ THIỀN TÔNG VIỆT NAM”:

👉 Nghe File MP3 liên tục không dừng ở đây:


⭐Hôm nay, các Phật Gia được Truyền Bí mật Thiền Tông nên các Phật Gia được nghe lời Tuyệt mật này, mong các Phật Gia cố gắng thực hiện cho thật đúng để trở về Phật Giới thành Phật. Ban hành lễ truyền Bí mật Thiền Tông của Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng các Phật Gia nên cố gắng nghe và thực hiện cho thật đúng để trở về Phật Giới thành Phật một cách an toàn nhất.

🙏Đức Phật dạy:

– 100 Phật Gia được truyền Bí mật Thiền Tông khi trở về Phật Giới chỉ có 3 hay 5 Phật Gia được trở về Phật Giới được mà thôi còn bao nhiêu không trở về được, vì sao? Vì các Phật Gia không trở về Phật Giới được có đến 6 trường hợp:

👉 Trường hợp 1: Khi đã là Phật Gia rồi mà còn sử dụng Tưởng của Tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được mà phải đi theo tánh Tưởng của mình.

👉 Trường hợp 2: Khi đã là Phật Gia mà cón sử dụng tánh Tham của Tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được, mà phải đi theo tánh Tham của mình cướp lấy Pháp môn Thiền Tông học này bị Siêu Nhân – Quả không trở về Phật Giới được

👉 Trường hợp 3: Khi đã là Phật Gia mà cón sử dụng Kiến chấp của Tánh Người nhiều quá, nên không trở về Phật Giới được.

👉 Trường hợp 4: Khi đã là Phật Gia mà còn Lừa người khác lấy tiền của họ, nên không trở về Phật Giới được.

👉 Trường hợp 5: Khi đã là Phật Gia mà cón ham Danh. đi theo cái Danh, nên không trở về Phật Giới được.

👉 Trường hợp 6: Khi đã là Phật Gia mà cón Chê, Chửi hay Phá… về Pháp môn Thiền Tông học này, nên không trở về Phật Giới được.

Ban Quản trị Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu chúng tôi mong rằng, tất cả các Phật Gia  được truyền Bí mật Thiền Tông ngày hôm nay không vị nào thực hiện 6 trường hợp nêu trên sau nhiều tỷ năm bị Nhân – Quả Luân hồi ở Trái Đất và Tam Giới này để được trở về Phật Giới một cách an toàn.

 Đường về Phật Giới có 3 trường hợp sau đây:

Trường hợp thứ nhất: Phật Gia có Công đức Vô lượng

Sau khi Phật Gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 5 phút sau Phật Gia sẽ thức dậy.

Phật Gia không còn mang Thân Tứ Đại nữa, Phật Gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương lực sáng Vàng rất mạnh; làm chói mắt tất cả các Trung Ấm Thân của các vị Thần, Thánh, Tiên và các loài mang Thân Trung Ấm bằng Điện từ Âm Dương, cũng như các loài thân cấu tạo bằng loại Điện từ Âm Dương biến thể; vì vậy Ban Thần Thực thi Nhân – Quả phải tạo ra một cái Bầu trắng sáng làm bằng Điện từ Âm Dương biến thể rất dày để đưa Thân Trung Ấm của Phật Gia vào cái Bàu trắng sáng này ngủ để sau khi Phật Gia thức dạy không ảnh hưởng đến mắt của các vị Thấn, Thánh, Tiên trong Ban Hành lễ tiễn Phật Gia trở về Phật Giới, cũng như các loài thân cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương biến thể. Khi Phật Gia thức dậy sẽ nhìn thấy khung cảnh xung quanh như sau:

1. Thấy có Ban Nghi lễ của các vị Thần, Thánh, Tiên;

2. Thấy có vị Kim thân Phật từ Phật Giới phân thân vào dự lễ;

3. Thấy có đầy đủ 6 vị: Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu;

4. Rất đông đúc các Trung Ấm Thân các loài thân cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương biến thể khác đến nghe hành lễ.

Mở đầu buổi lễ, Trưởng Ban hành lễ nói:

– Kính thưa Kim thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái đất Nam Diêm Phù Đề này để rước Tánh Phật đây, đã vào Trái Đất vào Gia đình mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức;

Tánh Phật đây đã ở trong Trái Đất và Tam Giới là 38 tỷ năm, nay Giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã cho công bố ra vào ngày 14/5/2017 tại Nước Rồng cũng gọi là Nước Vô Cấu mà hiện nay gọi là Nước Việt Nam.

Tánh Phật đây đã theo học Công thức tạo được Công đức Vô lượng, nay Tánh Phật đây đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn trở về Phật Giới, được sự chấp thuận của 6 vị: Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu nên Ban Nghi lễ Thần – Tánh – Tiên chúng tôi có Điện Khải liên lạc bên Phật Giới, bên Phật Giới ó đề cử vị Kim thân Phật đây vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này dự Lễ hôm nay.

– Kinh thưa Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu xin cho phép vị Thần Quản lý Tánh Phật có Công đức Vô lượng mở Kho Tành thức và Kho Như Lai tàng trình đọc quá trình 38 tỷ năm mà Tánh Phật đây đã lăn lộn trong Trái Đất cũng như Tam Giới này, xin cac vị cho phép.

Các vị Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu đồng nói: 6 Vị Thần – Thánh – Tiên chúng tôi đồng ý cho vị Thần Quản lý Tánh Phật có Công đức Vô lượng này hãy mở Kho Tàng thức và Kho Như Lai tàng của Tánh Phật đây đọc cho vị Kim thân Phật phân thân đây nghe cũng như 6 vị Thần – Thánh – Tiên chúng tôi và tất các các Trung Ấm Thân có mặt hôm nay cùng nghe.

– Vị Thần Quản lý Tánh Phật có Công đức Vô lượng nhìn vào hai bộ phận ghi lại hành trình của Tánh Phật từ khi vào Trái Đất đến nay được 38 tỷ năm đọc cho vị Kim thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất dự Lễ, rước Tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật Giới nghe, cũng như 6 vị Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu và tất cả Trung Ấm Thân có mặt dự Lễ nghe.

Vị Thần Quảng lý Tánh Phật có Công đức Vô lượng bước lên bục nghi lễ và đọc quá trình Tánh Phật vào Trái Đất vào Gia Đình xin làm con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức nhưng không tạo mà tạo Nghiệp nên bị theo Nghiệp Nhân – Quả Luân hồi đến nay là 38 tỷ năm, tức sống ở 4 Trái Đất và Tam Giới này.

Thần Quản lý Tánh Phật tôi xin đọc một số cơ bản mà Tánh Phật đây bị Nhân – Quả gồm:

+ Nhân – Quả 1: Tánh Phật đây được hưởng Phước ở Cõi Trời Vô Sắc 5 lần;

+ Nhân – Quả 2: Tánh Phật đây được hưởng Phước ở Cõi Trời Hữu Sắc 12 lần;

+ Nhân – Quả 3: Tánh Phật đây được hưởng Phước ở Cõi Trời Cực Lạc 16 lần;

+ Nhân – Quả 4: Tánh Phật đây được hưởng Phước ở Cõi Trời Thượng Đế 21 lần;

+ Nhân – Quả 5: Tánh Phật đây được hưởng Phước ở Cõi Trời Đâu Suất 24 lần;

+ Nhân – Quả 6: Tánh Phật đây được hưởng Phước ở Cõi Trời Đao Lợi 17 lần;

+ Nhân – Quả 7: Tánh Phật đây được làm người giàu sang ở Trái Đất là 1204 lần;

+ Nhân – Quả 8: Tánh Phật đây bị Nhân – Quả ở Địa ngục 21 lần; 

+ Nhân – Quả 9: Tánh Phật đây bị Nhân – Quả làm Hoa Báo 18 lần; 

+ Nhân – Quả 10: Tánh Phật đây bị các Nhân – Quả khác thì không thể tính hết được;

Phần đọc Nhân – Quả của Tánh Phật đây Thần Quản lý tôi đã đọc xong, xin Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, xin mới.

Vị Thần Trưởng Ban Nghi lễ nói:

Kính mời Kim thân Phật phân thân từ Phật Giới vào Trái Đất có pháp biểu, xin kính mời.

Vị Kim thân Phật phân thân từ Phật Giới vào Trái Đất đứng lên bụ lễ phát biểu:

– Kinh thưa: Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu;

Thưa Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên, thưa các vị có mặt ngày hôm nay.

Kim thân Phật tôi xin thay mặt Chư Phật ở Phật Giới xin cám ơn vị Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; vị Thánh Chủ quản lý Trái Đất và vị Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu và các vị Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên đã giúp Tánh Phật đây ở nơi Trái Đất và Tam Giới suốt 38 tỷ năm, đi hưởng Phước ở các Cõi Trời, hưởng Phước là Người giàu sang, bị Nhân – Quả làm Hoa Báo, bị Nhân – Quả xuống Địa Ngục… cũng may là không bị Siêu Nhân – Quả, nếu bị Siêu Nhân – Quả dù có Công đức là bao nhiêu cũng không trở về Phật Giới được mà phải ở hai nơi:

+ Nơi 1: Vào Hầm lửa lớn sống, khi hết NGhiệp phải mang thân con vi trùng vĩnh viễn;

+ Nơi 2: Nếu sợ vào Hầm lửa lớn sống thì phải xin vào loài Ngã Quỷ Chúa vào làm các loài Cô Hồn sống vĩnh viễn.

Hôm nay Kim thân Phật tôi được Chư Phật ở Phật Giới đề cử phân thân vào Trái Đất dự Lễ, rước Tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật Giới, tôi xin thay mặt Chư Phật ở Phật Giới xin cám ơn các vị: Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu, Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên, vậy cho phép Kim thân Phật tôi đưa Tánh Phật đây và Khối Công đức Vô lượng ra tầng Bình Lưu của Trái Đất để trở về Phật Giới.

Nhưng trước khi Kim thân Phật tôi rước Tánh Phật đây trở về Phật Giới xin cho Kim thân Phật tôi nói chuyện với Tánh Phật này mấy lời.

Kim thân Phật nhìn vào Bàu trắng sáng và nói với Tánh Phật: Này Tánh Phật 38 tỷ năm trước, Tánh Phật vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề xin nhị vị Thần Chủ Quản lý Trái Đất và Thần Mẫu vào Gia đình xin vào làm con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức, được nhị vị Thần chủ Quản lý Trái Đất và Thần Mẫu chấp nhận mới cho mở buổi Lễ tiếp nhận các Tánh Phật vào Trái Đất vào Gia đình là con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức; được các vị Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu có lời dạy các Tánh Phật sống làm Người thì phải sống đúng tư cách của một con Người để chờ ngày vị Phật cho công bố Pháp môn Giải Thoát ra Tánh Phật đến học Công thức, tạo Công đức để mang trở về Phật Giớ.

Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên có đọc 6 phần nội quy và 6 phần cam kết,

👉 6 Điều Nội quy gồm:

1. Có Gia đình phải lo cho Gia đình;

2. Có Tổ quốc phải lo cho Tổ quốc;

3. Phải sống trong Nhân – Nghĩa – Lễ – Trí Tín;

4. Phải lo làm ăn, đừng tin nhảm nhí;

5. Phải sống bằng Trí tuệ thật sáng suốt;

6. Tuyệt đối không mê tín, dị đoan.

👉 6 Phần Cam kết gồm:

1. Phải tìm cách tạo nhanh Công đức để mang trở về Phật Giới;

2. Không vì Danh mà ở mãi Trái Đất này;

3. Không vì Lợi mà lừa người kém hiểu biết;

4. Không vì Địa vị mà tranh giành với người khác;

5. Không vì Ngã, Chấp cho ta là tài giỏi nhất mà chửi người khác;

6. Không bịa ra những chuyện Linh thiêng để lừa gạt người mệ muội.

Trên đây là 6 Điều Nội quy và 6 Phấn Cam kết mà khi Tánh Phật vào Gia đình xin làm con của Cha, Mẹ tạo Công đức, Tánh Phật nào cũng phải học thuộc lòng, nhưng không Tánh Phật nào khi vào Gia đình nghiêm chỉnh chấp hành nên mới bị Nhân – Quả Luân hồi ở Trái Đất và Tam Giới lâu như vậy.

Cũng may là suốt 38 tỷ năm ở Trái Đất và Tam Giới, Tánh Phật không bị Siêu Nhân – Quả. Hôm nay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố Pháp môn thứ 6 là Thiền Tông; Tánh Phật nương theo đây tạo được Công đức Vô lượng, nay Tánh Phật đã hết tuổi thọ, có ý chí muốn mang Khối Công đức Vô lượng này trở về Phật Giới, được 6 vị Thần – Thánh – Tiên Chủ Quản lý Trái Đất chấp thuận, có mời Kim thân Phật tôi phân thân vào Trái Đất rước về; nhưng trước khi Tánh Phật theo Kim thân Phật tôi trở về Phật Giới, Tánh Phật hãy có lời cám ơn các vị: Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu, Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên cũng như vị Thần Quản lý sau cùng của Tánh Phật, để rồi theo Kim thân PHật tôi trở về Phật Giới.

🙏Tánh Phật đang ngồi trong Bàu trắng sáng đứng lên có lời cám ơn:

– Kính thưa: Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu;

– Kinh thưa:Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu;

– Kính thưa: Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu;

– Kinh thưa: Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên;

– Kính thưa: vị Thần Quản lý sau cùng của Tánh Phật con;

– Kính thưa: các Quý vị.

Tánh Phật con đang đứng trong Bầu trắng sáng này nhìn thấy các vị mà nhớ lại 38 tỷ năm về trước, các Quý vị cũng có buổi Lễ rước các Tánh Phật chung con vào Trái Đất, cho vào Gia đình để xin làm con của Cha, Mẹ mượn Thấn và Tánh Người tạo Công đức. Khi Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên đọc 6 phần Cam kết và 6 Điều của bản Nội quy cho Tánh Phật của chúng con nghe; vì Tánh Phật của con lơ là không chú ý 6 điều Nội quy và 6 phần Cam kết nên làm theo Tánh của con Người,, bị Thập loại Cô Hồn xúi dục nên bị Nhân – Quả Luân hồi phải trôi lăn ở Trái Đất và Tam Giới đến 38 tỷ năm; cũng may cho Tánh Phật của con là không bị Siêu Nhân – Quả mà may mắn nhất là Tánh Phật con là sống ở nước Việt Nam đúng khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho công bố Pháp môn Thiền Tông ra, con làm theo thật đúng lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nên được Công đức Vô lượng.

Nay Tánh Phật con được các vị tổ chức Lễ tiễn Tánh Phật con trở về Phật Giới có vị Kim thân Phật đây đến dự Lễ và rước trở về Phật Giới. Tánh Phật con không biết nói lời gì cám ơn cho đúng với câng lao mà các vị đã giúp Tánh Phật con ở 4 Trái Đất và Tam Giới này suốt 38 tỷ năm. Tánh Phật con xin cúi đầu cảm ơn các vị Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu, Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên, vị Thần Quản lý Tánh Phật sau cùng của Tánh Phật con đây, Tánh Phật con xin mang Khối Công đức Vô lượng trở về Phật Giới. Khi thành Phật xong con xin phân thân vào Trái Đất Nam Diên Phù Đề này để thăm các vị.

Vậy Tánh Phật con một lần nữa xin cúi đầu cám ơn Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; Thánh Chủ quản lý Trái Đất và Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu, Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên, vị Thần Quản lý Tánh Phật sau cùng của Tánh Phật con; Tánh Phật con xin mang Khối Công đức theo vị Kim thân Phật ra tầng Bình Lưu cảu Trái Đất để chờ ngày trở về Phật Giới, khi thành Phật xong Tánh Phật con sẽ thường xuyên vào Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này thăm các vị.

Tánh Phật vừa cám ơn xong tất cả các vị Thần – Thánh – Tiên cùng nhau đứng lên rồi nói: Thần – Thánh – Tiên Quản lý Trái Đất chúng tôi xin tiễn Kim thân Phật và Tánh Phật có Công đức Vô lượng trở về Phật Giới được an toàn; Trân trọng kính tiễn.

Buổi lễ tiễn Tánh Phật mang Khối Công đức Vô lượng trở về Phật Giới đến đây là hết.


Trường hợp hai: Trường hợp Phật Gia có Công đức Vừa

Sau khi Phật Gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, độ 30 phút sau Phật Gia thức dậy.

Phật Gia không còn mang Thân Tứ Đại nữa, Phật Gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương lực sáng Vàng không nhiều;

Phật Gia được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên tổ chức buổi Lễ, hướng dẫn Phật Gia theo Hoa Tiêu của vị Phật từ Phật Giới phân thân vào ngự ở tầng Bình Lưu của Trái Đất làm Hoa Tiêu rước Phật Gia trở về Phật Giới.

Trên đường từ Trái Đất ra tầng Binh Lưu sẽ có những loài Ngã Quỷ hiện tướng Phật theo dụ Tánh Phật và nói như sau:

– Như Lai là Kim thân Phật từ Phật Giới phân thân vào trong Trái Đất dự Lễ rước Phật Gia trở về Phật Giới; nhưng Như Lai vào không kịp khi đến đây buổi lễ đã xong, vậy Phật Gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Vị Phật này vừa nói xong, hai tay xoay tròn tức khắc Hoa Tiêu xuất hiện vị Phật này nói: Phật Gia hãy bay theo Hoa Tiêu của Như Lai để trở về Phật Giới.

Nếu Phật Gia nào đã thuộc đường trở về Phật Giới thì vị Phật này cói gì mặc kệ, không để ý đến cứ lặng thing, cứ bay ra ngoài Trái Đất 5 km, thì là vị Phật này không còn theo với Phật Gia nữa Hoa Tiêu tự biết mất.

Phật Gia cứ bay thêm 5 km nữa là ra ngoài Trái Đất 10 km thì sẽ thấy Hoa Tiêu thật của vị Kim thân Phật ngự ở tầng Bình Lưu của Trái Đất bay vào.

Phật Gia bay theo Hoa Tiêu này ra tầng Binh Lưu của Trái Đất để trở về Phật Giới.

Khi Phật Gia ra đến tầng Bình Lưu của Trái Đất được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy Phật Gia còn thời gian bao lâu nữa Trái Đất sẽ đến Trung tâm vận hành Luân hồi để vào Trung tâm này để trở về Phật Giới.

Trung tâm vận hành Luân hồi là trục quay của Tam Giới có 2 công dụng:

1. Đầu lỗ hút vào Trái Đất gọi là Đầu lỗ hút Âm, có hai công dụng:

A. Hút Kim thân Phật vào Trái Đất gọi là Kim thân Phật nhập Ta Bà để làm việc với các vị Thần – Thánh – Tiên Chủ quản lý Trái Đất;

B. Hút Tánh Phật vào Trái Đất do Kim thân Phật dẫn vào để nhị vị Thẩn Chủ Quản lý Trái Đất và Thần Mẫu cho vào Gia đình xin làm con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức mang trở về Phật Giới thành Phật

2. Đầu lỗ đẩy ra Trái Đất gọi là Đầu lỗ đẩy Dương cũng có hai công dụng:

A. Đẩy Kim thân Phật nhập Ta Bà làm việc xong trở về Phật Giới;

B. Đẩy Tánh Phật và Công đức của Tánh Phật tạo được ra ngoài Trái Đất trở về Phật Giới, do vị Kim thân Phật dẫn trở về Phật Giới thành Phật.

Đức Phật lưu ý các Phật Gia đường trở về Phật Giới phải biết 3 phần:

👉 Phần 1: Trung Ấm Thân của Phật Gia cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương khi vào Trung tâm vận hành Luân hồi là nơi không có cuốn hút vật lý nên Trng Ấm Thân của Phật Gia được hút trả lại Trái Đất để đi theo Quy luật cuốn hút vậy lý của Trái Đất;

👉 Phần 2: Tánh Phật gốc là ở Phật Giới, Công đức là thứ vật tư sử dụng ở Phật Giới để tạo thành Pháp thân Thanh Tịnh cũng như Kim thân Phật nên hai thứ này được đẩy ra ngoài Trái Đất và Tam Giới vào Phật Giới.

👉 Phần 3: Tốc độ di chuyển trong ống Trung tâm vận hành Luân hồi bằng tốc độ ánh sáng của Điện từ Quang: 1 giây đi được là 1,2 triệu km. Từ Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ; như vậy từ Trái Đất trở về Phật Giới là 4,5 tỷ km; tính ra đường bán kính của Tam Giới là 5 tỷ km, còn Đường kính của Tam Giới là 10 tỷ km.


Trường hợp ba: Trường hợp Phật Gia có Công đức ít, Phước đức nhiều, Ác đức cũng nhiều.

Sau khi Phật Gia đi vào giấc ngủ ngàn năm, 8 giờ sau Phật Gia mới thức dậy.

Phật Gia không còn mang Thân Tứ Đại nữa, mà Phật Gia nhìn thấy mình mang Thân Trung Ấm cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương lực sáng Vàng rất yếu ớt;

Phật Gia được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên tổ chức buổi Lễ, hướng dẫn Phật Gia theo Hoa Tiêu của vị Phật từ Phật Giới phân thân vào ngự ở tầng Bình Lưu của Trái Đất làm Hoa Tiêu rước Phật Gia trở về Phật Giới.

Trên đường trở về Phật Giới sẽ có những trường hợp sau xảy ra:

👉 Khi Phật Gia được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên dặn dò đường trở về Phật Giới đứng xung quanh Phật Gia có hai thành phần nữ gồm:

1. Họ Tộc của Phật Gia;

2. Thập loại Thánh

Họ Tộc thì kêu gọi Phật Gia ở lại đây để là giầu; Thập loại Thánh thì mời Phật Gia vãn sanh lên các Cõi Trời mang Thân Trời hưởng Phước ở Cói Trời.

Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên hởi Phật Gia hởi Phật Gia: Phật Gia muốn trở về Phật Giới hay đi theo Họ Tộc hay theo các loại Thập Thánh vãn sanh lên các Cỡi Trời mang Thân Trời hưởng Phước.

Họ Tộc và các vị Thập Thánh nắm kéo Phật Gia theo họ. Nếu Phật Gia muốn trở về Phật Giới thì Phật Gia bất ngờ la lên một tiếng cho thật lớn “Buông”; Họ Tộc và các loại Thánh buông tay ra, liền khi đó Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên đẩy Phật Gia ra ngoài Trái Đất. Nếu đủ sức mạnh thì Phật Gia văng ra ngoài Trái Đất 5 km, Thập loại Cô Hồn không giả vờ dụ Phật Gia nữa.

👉 Còn nếu Phật Gia không văng ra ngoài Trái Đất 5 km thì Thập loại Cô Hồn giả vờ dụ Phật Gia như sau:

– Như Lai là Kim thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất để rước Phật Gia trở về Phật Giới; nhưng đến không kịp thì lễ dặn dò của Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên đã xong, vậy Phật Gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai trở về Phật Giới.

Vị Phật vừa nói xong, hai tay vị Phật liền xoa tròn một Hoa Tiêu được hình thành; vị Phật liền bay đi và nói: Phật Gia hãy theo Hoa Tiêu của Như Lai để trở về Phật Giới.

Nếu Phật Gia nào đã thuộc đường trở về Phật Giới thì Phật Gia không để ý đến, mặc cho vị Phật này bay đi nói gì thì nói.

Nếu Phật Gia đã lỡ bay theo Hoa Tiêu của vị Phật này thì Phật Gia thử như sau để biết đó là Hoa Tiêu thật hay Hoa Tiêu giả: – Phật Gia đang bay theo Hoa Tiêu bất ngờ Phật Gia dừng lại; nếu là Hoa Tiêu giả thì vị Phật này không dừng lại, vị Phật giả này biết Phật Gia phát hiện nên tự biến mất, Hoa Tiêu cũng biến mất theo. Phật giả này cũng có thể thử Phật Gia 3 lần, Phật Gia cũng áp dụng như lần đầu.

Khi nào Phật Gia bay ra ngoài Trái Đất 5 km, thì vị Phật giả này không thử Phật Gia nữa.

👉Phật Gia tiếp tục bay ra ngoài Trái Đất 5 km nữa là ngoài 10 km, tức ra ngoài vùng quản lý của các vị Thần – Thánh – Tiên thì liền khi đó sẽ thấy Hoa Tiêu màu Vàng sáng rực từ ngoài Trái Đất bay vào đó là Hoa Tiêu thật của vị Kim thân Phật ngự ở tầng Bình Lưu của Trái Đất điều khiển vào Trái Đất, rước Phật Gia ra tầng Binh Lưu để trở về Phật Giới.

Đức Phật dạy cách dùng Hoa Tiêu thật hay giả:

1. Hoa Tiêu thật có màu Vàng sáng trong, trong Hoa Tiêu không có gợn gì, chất liệu Hoa Tiêu này làm bằng Điện từ Quang;

2. Hoa Tiêu giả mầu Vàng không sáng, trong Hoa Tiêu có gợn hai màu Trắng và Đen, Hoa Tiêu này làm bằng chất liệu Điện từ Âm Dương; từ trước mặt Phật Gia bay vào là Hoa Tiêu giả; từ trên Không gian bay vào là Hoa Tiêu thật.

3. Cách nhìn không gian lúc nào Phật Gia cũng nhìn thấy núi Hy Mã Lạp Sơn là đúng; còn Phật Gia bay đi mà không nhìn thấy núi Hy Mã Lạp Sơn là bay lạc rồi. Bay ra đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn thêm 1.200 m nữa sẽ thấy Hoa Tiêu Vàng sáng rực là Hoa Tiêu thật.

Phật Gia vào tầng Bình Lưu Trái Đất được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tiếp đón và nói: Như Lai là Phật Thích Ca Mâu Ni chờ ở tầng Bình Lưu này để hướng dẫn Phật Gia đường trở về Phật Giới do các vị Kim thân Phật đây trợ giúp Như Lai đưa trở về Phật Giới, Như Lai chúc mừng Phật Gia; vậy Phật Gia hãy chào các vị Kim thân Phật đây và trình bày vài nét mà Phật Gia đã trải qua trước khi trở về Phật Giới, Phật Gia nói: Phật Gia con xin cám ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Kim thân Phật từ Phật Giới nhập Ta Bà để giúp Tánh Phật con trở về Phật Giới sau nhiều tỷ năm sống ở Trái Đất và Tam Giới theo Nhân – Quả Luân hồi; khi Tánh Phật con ở Phật Giới vào Trái Đất vào Gia đình xin làm con của Cha, Mẹ mượn Thân và Tánh Người tạo Công đức nhưng chúng con không chịu tạo Công đức mà lại ham tạo Phước đức và Ác đức, nên bị Quy luật Nhân – Quả Luân hổi ở Trái Đất và Tam Giới hành mấy chục tỷ năm. Cũng may Tánh Phật con gặp Pháp môn Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy, cho công bố ra tại đất Rồng cảu nước Việt Nam. Tánh Phật con biết được tìm đến học, Tánh Phật con đã Giác Ngộ được Ban Quản trị Chùa Thiền Tông Tân Diệu hành lễ truyền Bí mật Thiền Tông và dặn dò đường trờ về Phật Giới, có cấp cho con Bằng chứng nhận là Phật Gia Thiền Tông. Nay Phật Gia Thiền Tông con đã hết tuổi thọ và muốn trở về Phật Giới được vị Thần quản lý Tánh Phật con kiểm tra 3 phần:

Một là hỏi Phật Gia con có thật sự  muốn trở về Phật Giới không, nếu muốn thì cho trở về;

Hai là vị Thần quản lý xem trong Như Lai tàng của con có số Công đức Vô lượng, số Công đức vừa hay Công đức ít, con có số Công đức vừa;

Ba là vị Thần quản lý xem trong Tàng thức cỉa con có bị Nghiệp Siêu Nhân – Quả hay không, nếu có thì không cho trở về phải vào Hỏa ngục sống; trong tàng thức của con không có Nghiệp Siêu Nhân – Quả nên con được trở về Phật Giới.

Khi vị Thần quản lý xem xong và kết luận trong Như Lai tàng của con có đầy đủ Công đức, Tành thức của con không có bị Siêu Nhân – Quả nên vị Thần quản lý trình với 6 vị Thần Chủ quản lý Trái Đất và Thần Mẫu; vị Thánh Chủ quản lý Trái Đất và vị Thánh Mẫu; Tiên Chủ quản lý Trái Đất và Tiên Mẫu đề nghị cho Phật Gia con được trở về Phật Giới và được 6 vị chấp thuận. Phật Gia con xin cám ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị Kim thân Phật rất nhiều, Phật Gia con xin kính chào các vị Kim thân Phật đã phân thân vào đây rước Tánh Phật con và số Công đức trở về Phật Giới.

👉Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói:

Này Tánh Phật, Trái Đất đã vừa qua Trung tâm vận hành Luân hồi được 40 ngày vì vậy Tánh Phật phải ở tầng Bình Lưu này chờ 325 ngày nữa thì Trái Đất mới quay trở lại Trung tâm vận hành Luân hồi, Như Lai sẽ nhờ một trong các vị Kim thân Phật đây đưa Tánh Phật và số Công đức trở về Phật Giới.

Như Lai nói cho Tánh Phật biết, khi Phật Gia vào Trung tâm vận hành Luận hồi thì các trường hợp sau đây sẽ diễn ra:

– Một Trung Ấm Thân và các Nghiệp Phước đức, Ác đức của Phật Gia cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương bị hút trở lại Trái Đất Âm Dương.

– Hai: Tánh Phật và khối Công đức của Phật Gia được sức đẩy của Điện từ Quang trong ống Trung tâm vận hành Luân hồi đẩy ra khỏi Trái Đất trở về Phật Giới là 1 tiếng đồng hồ với tốc độ 1,2 triệu km/s; tính theo km là 4,5 tỷ như vậy đướng bán kính của Tam Giới là 5 tỷ km, đường kính Tam Giưới là 10 tỷ km.

👉Khi Phật Gia vào Phật Giới phải vào Bầu Tánh Phật hoàn Phật Giới để:

Một: Hút hạt điện từ Dương bao Tánh Phật trả lại cho Phật Giới nếu là Tánh Phật Nam.

Hai:  Hút hạt điện từ Âm bao Tánh Phật trả lại cho Phật Giới nếu là Tánh Phật Nữ.

Ba: Vỏ bọc khối Công đức tự động hình thành ra Pháp thân Thanh Tịnh để bao Kim thân Phật.

Bốn: Ruột khối Công đức tự động định hình ra Kim thân Phật để cho Tánh Phật ẩn vào Kim thân Phật này thành Phật.

Năm: Khi Tánh Phật đã thành Phật xong rồi thì Kim thân Phật liền bay ra ngoài Bầu Tánh Phật hoàn Phật Giới được Ban Nghi lễ Phật tiếp đón và hướng dẫn việc làm của một vị Kim thân Phật là phải tái Nhập Ta Bà, hay đi bất cứ nơi nào trong Phật Giới; tìm những Trái Đất nào đang phổ biến Pháp môn Thiền Tông, nhập vào Trái Đất đó để tìm cách giúp các Tánh Phật học Công thức, tạo Công đức mang trở về Phật Giới thành Phật.

Buổi lễ truyền Bí mật Thiền Tông của Tổ đình Chú Thiền Tông Tân Diệu đến đây là hết.

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Video: Trích đoạn: Lễ Truyền Thiền Tông – Ngày 17/07/2022

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *