Thiền TôngTổ Sư

13_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười ba

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Ca Tỳ Ma La (Kipimala) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 475 năm, ở nước Hoa Thị, con ông Ca Phất Trung Thiên và bà Khưu Phước Thiện.

Gia đình Ngài tu theo đạo Bà La Môn, còn Ngài là cử nhân Thần học, cũng là một giảng sư bậc nhất trong đạo Bà La Môn. Một hôm, tại Thánh đường Chánh Thiên, Ngài lên tòa giảng về những vị ở nhân gian tích phước được lên cõi Trời hưởng phước.

Tổ Mã Minh hỏi Ngài như sau:

Người sống ở cõi Trời được bao nhiêu năm?

Ngài trả lời:

Nếu tính theo thời gian ở trái đất này, người sống ở cõi Trời thọ gấp 100 lần sống ở nhân gian, tức khoảng 7.000 năm.

Tổ Mã Minh lại hỏi:

Khi người sống cõi Trời hết tuổi thọ sẽ đi đâu?

Ngài trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi trả lời:

Đi … đi …

Tổ Mã Minh bảo:

Ông nghiệm mà biết, ông suy nghĩ mà trả lời cho ta, lời nói đó là sinh diệt, không đúng

Tại sao không đúng, Ngài hỏi?

Tổ Mã Minh trả lời:

Vì lời nói ông tưởng tượng ra là lời nói dao động theo chiều Thành – Trụ – Hoại – Diệt, tức luân hồi nên không phải chân thật

Ngài nghe Tổ Mã Minh nói như vậy nên hỏi Tổ:

Như vậy, người tu hành nơi thế giới này làm sao không bị luân hồi?

Tổ Mã Minh liền nói bài kệ ngũ ngôn 12 câu:

Muốn không bị luân hồi
Tâm mình nên dừng, thôi
Chuyện đời của vật lý
Chỉ cần dừng lại được

Không ai kéo được mình
Tự nhiên mình không dính
Nhân duyên làm sao có
Nhân quả lấy đâu nên

Làm gì có sinh diệt
Ông muốn khỏi trầm luân
Nên thôi tìm hay kiếm
Tức khắc giải thoát ngay

Vừa nghe Tổ nói 12 câu kệ ngũ ngôn, tự nhiên Ngài lãnh hội được, Ngài khóc và nói với Tổ Mã Minh như sau:

Suốt mấy chục năm tôi đi làm cái nghề giảng sư, mục đích chính của tôi là muốn được nhiều người nghe khen ngợi, có chút tiền hưởng thụ không phải vất vả đi làm.

Hôm nay, tôi nghe được mấy câu kệ của thầy dạy, tự nhiên tôi bừng hiểu.

Vậy, tôi xin trình thầy sự hiểu biết của tôi, xin thầy kiểm chứng:

Luân chuyển vật lý thế gian
Quy luật muôn kiếp ngàn đời là đây
Con xin cám ơn đức thầy
Mười hai câu kệ con đây ngộ thiền

Từ đây con hết đảo điên
Biết được bí huyền vật lý trần gian
Trước con suy tưởng muôn ngàn
Diệu thuật lường gạt, kiếm vàng để tiêu

Hôm nay con nhận một điều
Chỉ ‘Thôi, Dừng, Dứt’ là tiêu nghiệp trần
Tâm con nay đã rõ phần
Không dính Dục trần là hết trầm luân

Tự nhiên con biết pháp dừng
Những thứ vật lý con đừng chạy theo
Hiện nay con đã hết nghèo
Muôn ngàn châu báu dính theo con liền

Lời thầy sao lại linh thiêng
Chỉ mấy câu kệ con liền nhận ra
Lời vàng của Phật Thích Ca
Pháp thiền huyền diệu hiện ra nơi này

Con xin cám ơn đức thầy
Đem lời chân quý con đây hiểu đời
Từ nay con chỉ dừng thôi
Chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình

Cảnh gì con cũng lặng thinh
Khi thấy hay biết, tự mình biết thôi
Dù cho vật đổi sao dời
Con chỉ nhớ lời của đấng từ bi

Con chỉ thực hiện vậy thì
Luân hồi nhiều kiếp, không gì với con
Từ nay con quyết không còn
Nói chuyện không thật để con lừa người

Nhờ thầy con được vui tươi
Nhìn thấy chân thật con vui trong lòng
Con không còn nguyện hay mong
Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi

Vừa nghe 36 câu kệ của Ngài, Tổ Mã Minh biết Ngài đã giác ngộ được chỗ sâu mầu của pháp môn Thiền Tông nên,

Tổ nói:

Nay pháp môn Thiền Tông mà Như Lai dạy cho những ai nắm được Mạch nguồn Thiền Tông, vị ấy sẽ nối tiếp nhau làm Tổ.

Vậy ông muốn làm Tổ sư Thiền Tông không?

Nếu muốn, ông theo ta xuất gia, sau này ta sẽ truyền Tổ vị cho ông.

Ngài nghe Tổ Mã Minh hỏi và nói như vậy, Ngài hết sức vui mừng theo Tổ Mã Minh xuất gia.

Khi Ngài được Tổ Mã Minh chỉ dạy tất cả những gì Đức Phật đã dạy.

Đúng 12 năm sau tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Phật Quang, Ngài được Tổ Mã Minh truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ để làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 13. Khi Ngài tiếp nhận Tổ vị Ngài đã 59 tuổi.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền Tông của Tổ Mã Minh cho Ngài, còn phần nghi lễ được thực hiện như những vị trước, chúng tôi xin không nêu lại.

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Ca có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

La kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị thứ Mười Ba tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *