Bí Kíp Thiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam

Thiền Tông Phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Đạo ở Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam

⭐️ Pháp môn Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Con Người phải tu và Chùa Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Những lời Dạy tuyệt quý của Đức Phật 👉  Xem


👉Đạo Phật

🌟 Đạo Phật là con Đường

Đạo Phật là con đường dẫn người tu hoặc học và hành đi khắp mọi nơi, gồm có 5 con đường đi chánh như sau:

 Đường đi số 1:
– Dẫn người đi tìm “Hạt Công đức”.
– Nếu tìm được Hạt Công đức, sau khi chết:
– Được Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên tiễn trở về Phật Giới.
– Gọi là “thành Phật”.

 Đường đi số 2:
– Dẫn người đi tìm “Hạt Nghiệp Phước đức Dương”.
– Nếu tìm được Hạt Nghiệp Phước đức Dương, sau khi chết:
– Được Ban Thần – Thánh – Tiên: Thực thi Nhân quả:
– Cho lên các nước Trời hưởng Nghiệp phước đức Dương và học Đạo Giải Thoát.
– Gọi là “hưởng Nghiệp Phước đức Dương ở Tam Giới”.

 Đường đi số 3:
– Dẫn người đi tìm “Hạt Nghiệp Phước đức Âm”.
– Nếu tìm được Hạt Nghiệp Phước đức Âm, sau khi chết:
– Được Ban Thần – Thánh – Tiên: Giao cho Họ tộc:
– Tạo điều kiện làm giàu ở Trái Đất này.
– Gọi là “hưởng Nghiệp Phước đức Âm”.

 Đường đi số 4:
– Dẫn người đi tìm “Hạt Nghiệp Ác đức”.
– Nếu tìm được Hạt Nghiệp Ác đức, sau khi chết:
– Được Ban Thần – Thánh – Tiên: Thực thi Nhân quả cho xuống Địa Ngục, hay làm Hoa Báo, nương ở các cây to, để trả Nghiệp!

 Đường đi số 5:
– Dẫn người đi tìm “Hạt Nghiệp Siêu Ác đức”.
– Sau khi chết: Được Ban Thần – Thánh – Tiên: Cho vào Hầm Lửa Lớn sống!
Trên đây là 5 con đường của Đức Phật dạy cho các Kim Thân Phật Siêu nhỏ, từ Phật Giới xin vào Trái Đất, vào gia đình, xin làm con của Cha Mẹ. Khi Mẹ sinh ra, lớn lên, mượn Thân và Tánh Người tìm Hạt Công đức, hay tạo Nghiệp.

🌟  Khoa học Vật lý:
– Là chuyên giải thích tất cả những gì có trong Hệ Mặt trời cũng như ngoài Hệ Mặt trời, bằng khoa học vật lý. Tuyệt đối không nói mơ hồ hay tưởng tượng ra nói.

🌟 Thiền Tông Việt Nam:
– Đây là Pháp môn thứ 6 của Đức Phật dạy và cho truyền theo “Dòng Thiền Tông”, do 36 Vị Tổ Thiền Tông: Ấn Độ – Trung Hoa và Việt Nam truyền đi. Để đến đời Mạt Thượng Pháp, nhờ “Long Nữ” ở “Đất Rồng” của “Nước Rồng” cho Công bố ra. Để những người dân ở Nước Rồng có kiến thức khoa học vật lý họ biết.
– Đức Phật có dạy rõ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa bằng câu: “Long Nữ dạy thành Phật”.


🌟Tất Đạt Đa là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra Đạo Phật

Tiền Thân của Thái tử Tất Đạt Đa là Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh xin lập ra Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diên Phù Đề này, thì tất cả Phật – Trời – Thần – Thánh – Tiên và Chúa đều ủng hộ.

Nên các vị Thần – Thánh – Tiên Chủ và Thần – Thánh – Tiên Mẫu mới lập ra Ban Đặc biệt trở giúp Thái tử Bồ Tát Thường Hộ Minh nhập vào Trái Đất, nhập vào Thai mẹ là Hoàng hậu Kiều Đàm Gia.

Khi mẹ sinh ra có Danh là Thái tử Tất Đạt Đa; thì Ban Thần – Thánh – Tiên Đặc biệt này, cũng giúp Thái tử Tất Đạt Đa thành lập Đạo, cũng như suốt thời gian Thái tử dạy Đạo.

Khi Thái tử Tất Đạt Đa tu có danh là Thích Ca Mâu Ni, trước khi trở về Phật Giới thì giao sáu Pháp môn tu của Đạo Phật cho Ban Thần Hộ Pháp và Ban Thần Kim Cang gìn giữ.

Thì cái Ban Thần Hộ pháp này gìn giữ năm Pháp môn tu còn trong Sinh –  Tử Luân hồi; còn Ban Thần Kim Cang thì gìn giữ Pháp môn Giải Thoát.

Sở dĩ nhĩ vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu không trợ giúp Thái tử Tất Đạt Đa được là có nguyên do như sau:

💥 Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu Quản lý Trái Đất Ban đêm, cũng như Quản lý Thân và Tánh Người về phần Âm tức là phần tối. Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu Quản lý không xuể với các vị Cô Hồn nên không thể Trợ giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa được nữa.

💥Hiện nay Đạo Phật có nhiều nơi bày ra Cúng cho Cô Hồn ăn, do đó các vị Cô Hồn chiếm lấy các vật cúng này; chớ Đạo Phật có Pháp môn nào Cúng đâu.


🌟Phật hoàng Trần Nhân Tông Ngộ Đạo

Phật hoàng Trần Nhân Tông Ngộ Đạo, Pháp môn Giải Thoát này cách đây trên 700 năm; vị nào muốn dạy Pháp môn Giải Thoát này thì phải dạy bằng Khoa học Vật lý; mà ở Thời kỳ của thời Phật hoàng Trần Nhân Tông không thể dạy Pháp môn Giải Thoát này được .

Vì sao không thể dạy được? vì dạy Pháp môn Giải Thoát này thì phải chứng minh bằng Khoa học Vật lý; mà Thời Phật hoàng Trần Nhân Tông thì lại không có Điện là gì? không ai biết Điện là gì? và cũng không ai biết Làn sóng Điện là gì? và cũng không ai biết Hạt Điện từ Âm là gì? và cũng không ai biết Hạt Điện từ Dương là gì? nên Phật hoàng Trần Nhân Tông không thể dạy Pháp môn Khoa học Vật lý này được.

Hơn nữa Đức Phật có dạy như sau: – Khi nào con Người đứng từ Trái Đất phía Đông nói cho con Người đứng ở Trái Đất phía Tây nghe và thấy mặt nhau, thì Pháp môn Khoa học Vật lý này mới cho Phổ biến ra được.

Thời hiện đại bây giờ, chúng ta đứng ở Việt Nam mà nói cho người nước Pháp nghe được và nhìn thấy mặt nhau; và Pháp môn Giải Thoát này đã được Nhà nước và Hội Đạo Phật cho Công bố ra.

Tuy nhiên cũng chỉ có 1/1.000 người tin và Hành theo thôi; còn bao nhiêu người còn lại thì chửi Người Phổ biến là bị bệnh Tâm Thần.

Khi nào con Người viết ra chữ mà không cần giấy, mà vẫn chuyển chữ đi khắp nơi trong Trái Đất này; thì Pháp môn Khoa học Vật lý này mới được Phổ biến ra; tuy vậy cũng chỉ có 1/1.000 người tin theo và Hành theo thôi còn bao nhiêu thì chửi Người Phổ biến là bị bệnh Hoang tưởng.


🌟 Pháp môn Thiền Tông của Đạo Phật

Pháp môn Thiền Tông của Đạo Phật là Pháp môn trình bày được các Đạo ở Trái Đất này bằng Khoa học Vật lý; tức dạy Sự thật 100% các Loài có trong Càn khôn Vũ Trụ cũng như việc làm của các Loài này; Vì vậy các Đạo dạy không Khoa học thực tế không còn ai tin và tu theo nữa.

Do đó, trong Kinh Kim Cang có dạy, cũng như là trong Kinh Pháp Bảo Đàn của Đức Lục Tổ Huệ Năng cũng dạy: Thiền Tông ra đời phá Tà Tông là vậy.

Khi Pháp môn Thiền Tông của Đức Phật dạy cho Công bố ra, những Đạo dạy tưởng tượng, mơ hồ hay là dạy về Linh thiêng, giống như những cái cây nhỏ không thể trụ nổi; nên bị mưa lớn cuốn trôi đi hết; còn những Đạo mà dạy về Chân thật ví như những cái cây to mới trụ nổi với Pháp môn Thiền Tông này mà thôi.


🌟 Pháp môn thứ 6 của Đức Phật cho Công bố

Khi Pháp môn thứ 6 của Đức Phật cho Công bố ra các Tôn giáo chuyên nói chuyện Linh thiêng thì không có còn thích hợp nữa, nên không có ai tu theo.

Vì vậy mới có câu Pháp môn Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông cho Công bố ra trình bày hết Sự thật 100% các Loài ở Trái Đất, Tam Giới, Phật Giới thì các Tôn giáo Hiển linh phải lùi thôi.

🌟 Tất cả những Vị tham gia vào Chương trình Phổ biến Thiền Tông đều do sự sắp đặt của vị Phật là vị Giáo chủ của Đạo Phật.

🌟 Pháp môn Thiền Tông để lại dấu vết rất là nhỏ.

Vì khi Pháp môn Thiền Tông bị dẹp bỏ rồi, thì những người muốn dẹp bỏ này họ tìm đủ mọi cách để xóa sạch dấu vết của Pháp môn Thiền Tông; nên Thiền Tông không còn vì là vậy đó.

🌟 Nếu một người có Công đức Vô lượng mà họ sống Chấp Ngã quá nhiều thì vị Thần Quản lý chỉ Bôi đen, cho Luân hồi tiếp; không được trở về Phật Giới.

🌟 Người không có Nhiệm vụ mà thích giảng Pháp môn Thiền Tông thì chắc chắn sẽ bị Nhân – Quả; bị Nhân – Quả là phải vào hầm lửa lớn.

🌟 Vì Thiền Tông không dạy con Người phải tu; nên không cần tập trung đông người; muốn chia sẻ hay chỉ bảo nhau thì chỉ cần đưa sách cho người nào thích xem, hoặc là chia sẻ trên mạng; nhưng phải lưu ý là không khuyến khích người khác hành theo Pháp môn Thiền Tông.

Người nào thích tìm hiểu thì mình mới giúp.


🌟Hành đúng lời Đức Phật dạy

Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn sẽ được Giải Thoát thì mình chỉ cần thực hiện mấy phần như sau:

Thứ nhất là lo tìm Hạt Công đức.

Thứ hai là không tìm các Hạt khác.

Thứ ba là đừng có tu; nếu Tu là bị Nhân – Quả nếu Tu thì không thể tìm Hạt Công đức được.

Thứ tư là khi mang Thân người thì phải lo làm ăn để nuôi Thân.

Thứ năm là khi mang Thân người có Gia đình phải lo cho Gia đình.

Thứ sáu là khi mang Thân người có Tổ Quốc phải lo cho Tổ Quốc.


🌟 Hành theo Pháp môn Thiền Tông 

Người mà Hành theo Pháp môn Thiền Tông cốt là để thành Phật, thì phải hiểu cơ bản như sau:

Ở trong Địa Giới này thì có 5 loại Hạt: 

1. Hạt Công đức sử dụng cho Kim Thân Phật siêu nhỏ của mình ăn, để trở thành một Kim Thân Phật lớn.

2. Hạt Nghiệp Phước đức Dương sử dụng cho Trung Ấm Thân của mình, đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ của mình lên các Cõi Trời, hay nước Cực Lạc đi Du lịch trả công cho các vị Trời phục vụ Trung Ấm Thân của mình. Đây là Hạt dinh dưỡng của các vị Trời.

3. Hạt Nghiệp Phước đức Âm tức là Nghiệp làm giàu ở Trái Đất này.

4. Hạt Nghiệp Ác Đức là cái Nghiệp mà trả Nhân – Quả của mình phải làm Hoa Báo hay là bị giam ở Địa Ngục và;

5. Hạt Nghiệp Siêu Ác Đức là Hạt Nghiệp trả Nhân – Quả của mình phải ở Hỏa Ngục mà Đức Phật gọi là Hầm lửa lớn.

Người tu theo Đạo Phật phải hiểu cơ bản năm loại Hạt này; ai tu muốn tìm loại Hạt nào thì tìm, Thiền Tông không bắt buộc ai hết.

🌟 Hành Đúng hay Sai

Mỗi người tự nhận thức mình đúng hay sai là căn cứ vào bốn phần:

Phần thứ nhất: là phải xác định thật rõ ràng là mình Hành theo Pháp môn Thiền Tông để làm gì.

Phần thứ hai: là mình phê phán chê bay chửi bới những Phật tử Thiền Tông khác đây là vi phạm Nội quy của Pháp môn Thiền Tông đó.

Phần thứ ba: mình Hành theo Pháp môn Thiền Tông cốt là để tìm Hạt Công đức thì mình không thể khiếp Nhược trước bất cứ ai là đúng.

Phần thứ tư: mình quyết chí bảo vệ Pháp môn Thiền Tông Học này, để cho nhiều người hưởng cái Tinh hoa của Pháp môn Thiền Tông. Nhưng mình phải có Trí Tuệ phải thật sáng suốt, phải đúng với Luật Pháp của Nhà nước là phải.


👉Hạt Công đức

🌟 Số lượng Hạt Công đức

Số lượng Hạt Công đức được phân định như sau:

Công đức ít thì từ 1 đến 10 Hạt.

Công đức vừa là từ 11 đến 30 Hạt và;

Công đức Vô lượng từ 10.000 Hạt trở lên.

🌟 Ba loại Hạt Đức cần tìm

Phải hiểu rằng Người tu theo Pháp môn Thiền Tông thì có ba loại Hạt Đức phải tìm:

Thứ nhất là tìm Hạt Công đức để mang trở về Phật Giới ăn thành Kim Thân Phật lớn.

Thứ hai là tìm Hạt Nghiệp Phước đức Dương để khi vào Tam Giới có Phước đức Dương sử dụng và;

Thứ ba là tìm Hạt Nghiệp Phước đức Âm để khi vào Trái Đất có Phước đức Âm mà mua thức ăn.

🌟 Phật tử Thiền Tông Hành theo Pháp môn Thiền Tông là đi tìm Hạt Công đức, phải tuân thủ hai phần:

Thứ nhất: phải tìm cách nào đó để giúp cho người khác hiểu Pháp môn Thiền Tông; để vị Thần Quản lý mình tặng cho mình Hạt Công đức.

Thứ hai: là phải học cho thông việc làm của sáu vị, sáu vị đó gồm:

💥 Thứ nhất: là vị Phật, vị Phật này là ai? ở đâu? thân cấu tạo bằng gì và ăn thức ăn chi? Việc làm của vị Phật này là gì?

💥 Thứ hai: kế đến là vị Trời, vị Trời là ai? ở đâu? thân cấu tạo bằng gì? ăn thức ăn chi và việc làm của vị Trời này là gì?

💥 Thứ ba: là vị Thần, vị Thần này là ai? ở đâu? thân cấu tạo bằng gì? ăn thức ăn chi và việc làm của vị Thần này là gì.

💥 Thứ tư: là vị Thánh, vị này là ai? ở đâu? thân cũng cấu tạo bằng gì? ăn thức ăn chi và việc làm của vị Thánh này là làm gì.

💥 Thứ năm: là vị Tiên, vị này ở đâu? thân cấu tạo bằng gì? thức ăn chi và việc làm của vị Tiên này là gì.

💥 Thứ sáu là vị Chúa, vị Chúa này là ai? ở đâu? thân cấu tạo bằng cái gì? ăn những thức ăn gì và việc làm của vị Chúa này là gì?

Một vị Phật tử Thiền Tông chỉ cần học và hiểu các phần nêu trên thì Hành theo Pháp môn Thiền Tông không bị sai đường.

🌟 Hạt Công đức Vô lượng

Người Hành theo Pháp môn Thiền Tông muốn có được Hạt Công đức Vô lượng thì có hai trường hợp để làm như sau:

Một: Tìm đặt những câu hỏi nào phát trên mạng được người nghe thích họ Hành theo là mình có Hạt Công đức Vô lượng.

Hai: Làm cho nhiều người biết Pháp môn Giải Thoát họ Hành theo thì mình có Hạt Công đức Vô lượng.

🌟Hạt Công đức màu Vàng đậm và Công đức màu Vàng sáng; Hai loại Công đức này là do vị Thần Quản lý trao cho để khi trở về Phật Giới ăn, chớ Phật Gia không quyết định được.

🌟 Chia sẻ Hạt Công đức

Một Kim Thân Phật có Công đức Vô lượng khi vào Tầng Bình lưu Trái Đất. Đầu tiên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chào đón; nếu mà Trung Ấm Thân của Phật Gia nào có Công đức Vô lượng thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói như sau:

“Phật Gia có Công đức Vô lượng thì ở đây có nhiều Phật Gia có Công đức ít, nên tặng cho Phật Gia có Công đức ít này vài Hạt Công đức, để khi trở về Phật Giới có Kim Thân Phật lớn hơn đủ sức di chuyển ít nhất cũng trong Tiểu Thiên Phật Giới. Vì vậy các Phật Gia có Công đức Vô lượng cũng nên tặng cho Phật Gia có Công đức ít này”

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa nói xong là các Phật Gia có Công đức Vô lượng liền lấy Hạt Công đức của mình đưa cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tùy nghi sử dụng.

🌟Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có dạy trong đoàn các Phật Gia trở về Phật Giới có một số Phật Gia có Hạt Công đức quá ít, khi trở về Phật Giới chỉ thành Kim Thân Phật 5 hay 8 tuổi thôi.

Vì vậy các Phật Gia có Công đức Vô lượng cũng nên tặng cho các Phật Gia có Hạt Công đức ít này một vài Hạt Công đức.

Nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói như vậy, nên tất cả các Phật Gia có Công đức Vô lượng đều tặng bớt hạ Công đức của mình; đưa cho Ban Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, để Ban Phật này tặng lại cho các Phật Gia có Hạt Công đức ít.

Khi trở về Phật Giới các Kim Thân Phật có Công đức ít ăn; để thành Kim Thân Phật lớn, nên không có trả lại Hạt Công đức đã được tặng.

🌟Công đức không vay hoặc mượn mà vị Phật có Công đức Vô lượng thì có thể đem tặng cho Ban: Tiểu Thiên, Trung Thiên hay Đại Thiên Phật Giới để nơi này cấp phát lại cho các vị Phật khác nếu mà có nhu cầu.


👉Công bố Pháp môn Thiền Tông

🌟 Nước Rồng và Đất Rồng

Nước Rồng để công bố Huyền Ký; đây là nguyên tắc bất di bất dịch mà Đạo Phật lập ra ở Trái Đất Nam Diêm Phủ Đề này.

Đây cũng là chu kỳ cứ 10.000 năm Đạo Phật lại được lập ra ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

Đất Rồng là nơi cho Công bố ra Pháp môn thứ 6 của Đạo Phật. Đất Rồng cũng là nơi tất cả các Vị Phật thành lập Đạo Phật ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này.

🌟 Vì nước Rồng là nơi thích nhất cho việc Phổ biến Pháp môn Giải Thoát của vị Phật dạy.

Phổ biến tại nước Rồng thì mới thành công, còn nếu Phổ biến tại các nước khác thì sẽ không thích hợp.

🌟  Phổ biến Thiền Tông

Trái Đất này là do sức hút Vật chất và có sức hút Vật lý của Điện từ Âm – Dương.

Ngoài Phương pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chọn để Phổ biến Thiền Tông thì không có một Phương pháp nào tốt hơn để Phổ biến Pháp môn này;

Dù có một vạn Đức Phật ra đời dạy Đạo Phật, thì một vạn Đức Phật này cũng sẽ chọn Phương pháp này mà thôi.

Đây cũng là Phương pháp bất di bất dịch để Phổ biến Thiền Tông ở trên Trái Đất này.

🌟 Thiền Tông Phổ biến ra để Công bố toàn diện Giác Ngộ tức là hiểu biết khắp trong Càn Khôn Vũ Trụ này, dù Hữu hình hay Vô hình.

🌟 Thiền Tông được Phổ biến ra sẽ làm đảo lộn tất cả các sinh hoạt Tôn giáo, tín ngưỡng ở Trái Đất Nam Diêm Phù Đề này là có nguyên do như sau:

Vì Thiền Tông là “Đạo Khoa học Vật lý”. Đức Phật đã trình bày tất cả các loài sống trong Càn Khôn Vũ Trụ này bằng Khoa học Vật lý.

Các Đạo không biết Khoa học Vật lý là gì, thì không thể đồng hành cùng Đạo Phật Khoa học Vậy lý được, thì phải bị đảo lộn vậy.

🌟 Thiền Tông khi cho Công bố ra, nếu loài Người không áp dụng bài 24 của Đức Phật dạy, thì Thiền Tông không thể tồn tại quá 100 năm, kể từ ngày công bố Huyền Ký.

Còn nếu nghe lời Đức Phật dạy, thực hiện đúng bài 24, thì Thiền Tông sẽ tồn tại đến năm thứ 3.000, tính từ khi Đức Phật trở về Phật Giới.

Còn chu kỳ: Thành – Trụ – Hoại của Trái Đất là 10.000 năm một lần.
Cứ 10 tỷ năm thì Trái Đất sẽ bị hủy diệt. Tính từ khi Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương Phụ trách Địa Giới cho sản xuất ra Trái Đất.

🌟 Muốn cho Giáo Pháp của Đức Phật tồn tại theo đúng chu kỳ Mạt Pháp, thì phải thực hiện đúng theo lời của Đức Phật dạy trong quyển Giáo lý của Đạo Phật về Pháp môn Thiền Tông này.


👉 Lễ tiếp đón Tánh Phật vào Trái Đất 

🌟 Ban Thần – Thánh – Tiên tổ chức buổi Lễ tiếp đón Tánh Phật vào Trái Đất 

Các Kim Thân Phật siêu nhỏ từ Phật Giới vào Trái Đất được các vị Thần Thánh, Tiên, Chúa chủ và Thần, Thánh, Tiên, Chúa mẫu Tổ chức buổi lễ tiếp đón như sau:

Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên, tổ chức rất hoành tráng gồm có:

Vị Phật đại diện bốn vị Phật Oai Âm – Dương ở Đại thiên Phật Giới đưa mỗi lần từ 5.000 cho tới 10.000 Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất; xin làm con của cha me; khi mẹ sinh ra lớn lên mượn Thân và Tánh người.

Được Ban Thần – Thánh – Tiên, tổ chức buổi Lễ tiếp nhận có đầy đủ tám vị: Nhị vị Thần chủ và Thần mẫu, Nhị vị Thánh chủ và Thánh mẫu, Nhị vị Tiên chủ và Tiên mẫu, Nhị vị Chúa chủ và Chúa mẫu. Tám vị này mỗi vị dạy các Kim Thân Phật siêu nhỏ một bài học về cách sống mượn Thân và Tánh người tìm Hạt Công đức.

Khi tám vị dạy xong, vị Trưởng Ban Thánh đọc cho các Kim Thân Phật siêu nhỏ nghe nội dung sống trong Gia đình và Xã hội của Loài người.

Kế tiếp vị Trưởng Ban Tiên đọc các lời cam kết các Kim Thân Phật siêu nhỏ phải hứa giữ đúng cam kết.

Khi xong buổi lễ các Kim Thân Phật được đưa đi nhận Dòng tộc bốn màu da: Đen, Vàng, Đỏ, Trắng.

Khi nhận xong bốn Dòng tộc màu da rồi, đưa đi các nơi xem sinh hoạt của Loài người.

Xem các nơi sinh hoạt xong, các Kim Thân Phật có thắc mắc gì tự do hỏi.

Sau cùng giao mọi Kim Thân Phật siêu nhỏ cho một vị Thần Quản lý đưa vào Gia đình cho vào thai mẹ.

🌟  Vị Phật muốn vào Trái Đất

Thì bất cứ vị Phật nào mà muốn vào trong cái Trái Đất này thì cũng đều phải phân Thân vào ở trong Tầng Bình lưu của Trái Đất;

Rồi đứng ở đó mới bắt đầu điện Khải để mà nói chuyện được với một trong tám vị đó là: Thần, Thánh, Tiên, Chúa Chủ, cũng như là các vị Thần, Thánh, Tiên, Chúa Mẫu.

Và cũng chính vì cái vị này là cái vị Toàn năng Toàn giác thì họ sẽ biết và làm được tất cả mọi thứ, cho nên họ cũng biết được là họ không thể nào tự ý vào được trong cái Hệ Mặt Trời, mà bắt buộc phải vào Ống Trung Âm Vận hành của Hệ Mặt Trời rồi mới đi vào Trái Đất được.

Thì cái này nó có cái Công thức, bởi vì nếu như mà không theo cái Công thức mà không rớt vô Mặt Trời thì coi như là cái Kim Thân Phật lớn đó sẽ trở thành lại là một cái khối Điện từ Quang, và không còn là một Kim Thân Phật nữa.

Trong cái Trái Đất và Tam Giới, thì nó vận hành theo cái Quy luật Nhân – Quả, và cái sức hút của cái Quy luật Nhân – Quả này nó rất là lớn. Bởi vậy cho nên là không có ai mà dám phá vỡ nó hết, kể cả khi đó là một vị Toàn năng Toàn giác cũng không dám luôn.


👉 Lộ trình trở về Phật Giới

🌟 Trung Ấm Thân

Khi Thân Phật Gia mất Tánh Người của Phật Gia xuất ra ở đỉnh đầu gọi là Trung Ấm Thân.

Trung Ấm Thân có nhiệm vụ là chở Kim Thân Phật siêu nhỏ trở về Phật Giới, cùng với những Hạt Công đức; cũng như Hạt Nghiệp Phước đức Dương, Hạt Nghiệp Phước đức Âm và Hạt Nghiệp Ác đức.

Vị Thần Quản lý Trung Ấm Thân của mình mới hỏi: Phật Gia đã tìm được Hạt Công đức vậy muốn trở về Phật Giới hay là muốn lên Trời vui chơi hưởng Phước.

Nếu Phật Gia muốn trở về Phật Giới thì phải nói quả quyết rằng: Phật Gia tôi muốn trở về Phật Giới. Thì vị Thần Quản lý Phật Gia liền trình với Ban Thần – Thánh – Tiên trú Địa phương cho hành Lễ đơn sơ.

Sau đó vị Thần Quản lý Phật Gia mới dẫn Phật Gia đến Trung tâm tiếp nhận các Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất; Cũng như tiễn các Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất đã tìm được Hạt Công đức để trở về Phật Giới.

Phần này có 3 trường hợp:

💥1. Trường hợp thứ nhất: Khi Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất đã tìm được Hạt Công đức Vô lượng; thì được các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu tổ chức hành Lễ rất trang trọng tiễn trở về Phật Giới; có các vị Phật, Trời tham dự:

1. Vị Kim Thân Phật lớn đại diện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Giáo chủ của Đạo Phật, hiện đang Ngự ở Tầng Bình lưu của Trái Đất để theo dõi Pháp môn Thiền Tông đang cho Công bố ra ở Việt Nam.

2. Vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương làm Chủ Địa Giới.

3. Có 8 vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu.

4. Tất cả các Ban Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu.

5. Có rất nhiều các Trung Ấm Thân Thần – Thánh – Tiên – Chúa cũng như là Họ Tộc của Phật Gia đến chúc mừng. Trong số đó thì có một số Trung Ấm Thân là người thân của Phật Gia kêu gọi Phật Gia đừng trở về Phật Giới.

Khi hành Lễ xong vị Đại diện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đưa Trung Ấm Thân có Hạt Công đức Vô lượng này ra Tầng Bình lưu Trái Đất để trình diện với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới chào đón và dặn dò lần sau cùng, đề cử một Kim Thân Phật lớn đưa Kim Thân Phật siêu nhỏ này trở về Phật Giới.

💥2. Trường hợp thứ hai: Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất đã tìm được Hạt Công đức vừa; thì được các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu tổ chức hành Lễ trung bình, để tiễn trở về Phật Giới; với các vị tham dự như sau: 

1. Có 8 vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu.

2. Tất cả các Ban Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu. 

3. Có rất nhiều các Trung Ấm Thân Thần – Thánh – Tiên – Chúa cũng như Họ Tộc và người quen của Phật Gia.

Các Phật Gia ra Tầng Bình lưu Trái Đất cũng còn an toàn, nếu đã học rõ thông Đường trở về Phật Giới.

💥3. Trường hợp thứ ba: Kim Thân Phật siêu nhỏ vào Trái Đất đã tìm được Hạt Công đức ít; thì được các vị Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu tổ chức hành Lễ nhỏ thôi, iễn trở về Phật Giới; chỉ có các vị tham dự là: 

1. Trưởng các Ban Thần – Thánh – Tiên – Chúa Chủ và Thần – Thánh – Tiên – Chúa Mẫu. 

2. Có rất nhiều các Trung Ấm Thân Thần – Thánh – Tiên – Chúa cũng như Họ Tộc và người thân của Phật Gia đến để tham dự.

Các Phật Gia ra Tầng Bình lưu Trái Đất có rất nhiều vị Cô Hồn giả Phật chặn đường, nếu Phật Gia náo học rõ thông Đường trở về Phật Giới thì sẽ được an toàn. Còn vị Phật Gia nào không học thuộc rõ thông Đường trở về Phật Giới thì có rất nhiều Phật Gia bị lừa theo các vị Cô Hồn giả Phật này và không trở về Phật Giới được.


🌟 Công thức dạy Hành thành Phật

Hiện nay Công thức dạy Hành thành Phật đã được Nhà nước Việt Nam cũng như hội Đạo Phật Việt Nam đã cho Công bố ra ngày 14/5/2017; vị nào muốn thành Phật hãy Hành theo Công thức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bí mật truyền theo Dòng Thiền Tông chứ không cần phải Tu làm gì cho mất công; Nếu Tu sai thì bị Nhân – Quả nặng lắm; khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho Công bố Pháp môn thành Phật ra; Người nào muốn thành Phật thì cứ nương theo Công thức này mà Hành cho thật đúng, thì thành Phật dễ như ăn cơm đâu có khó gì đâu; nhưng mà phải học thuộc cho hai câu này:

💥 Câu thứ nhất là: không biết Công thức hành thành Phật là gì thì càng nói càng ngu .

💥 Cái câu thứ hai là: không biết Công thức Tu thành Phật ra sau càng tu thì càng bị Nhân – Quả,


🌟 Đạo Giác Ngộ – Giải Thoát

Đạo Phật là Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát.

Giác Ngộ cũng có nghĩa là hiểu biết; hiểu biết những gì?

💥 Hiểu biết trong khắp Càn khôn Vũ Trụ có mấy loài sống trong đó, và Nhiệm vụ của mỗi loài.

💥 Hiểu biết khắp trong Phật Giới các vị Phật thì ở đâu và làm việc gì.

💥 Hiểu biết khắp trong Hệ Mặt Trời có mấy loài sống trong đó, và trong đó có gì.

💥 Hiểu biết khắp trong Địa Giới có bao nhiêu Hành tinh Tứ Đại và có những gì.

💥 Hiểu biết toàn diện khắp trong Tam Giới các vị Trời làm việc gì.

💥 Hiểu biết toàn diện trong Địa Giới thì các vị Thần có Nhiệm vụ gì và làm việc chi.

💥 Hiểu biết toàn diện trong Địa Giới các vị Thánh làm việc gì.

💥Hiểu biết toàn diện trong Địa Giới thì các vị Tiên làm việc gì.

💥 Hiểu biết toàn diện trong Địa Giới các vị Ngạ Quỷ làm việc gì.

💥 Hiểu biết toàn diện trong Địa Giới tại sao có các vị Cô Hồn và làm việc chi.

💥 Hiểu biết toàn diện ở Trái Đất tại sao người ta phải tu, tu để được những gì…

Trên đây là 11 phần Giác Ngộ của Người tu theo Đạo Phật.

Giải Thoát là giãy dụa để đi ra ngoài Sức cuốn hút của Vật chất ở Trái Đất ra ngoài; sự cuốn hút của Điện từ Âm – Dương cũng ở Trái Đất để trở về Phật Giới; cũng gọi là Giải Thoát.

Còn các Đạo khác thì không dạy Giác Ngộ – Giải Thoát nên không thể giống Đạo Phật được.

🌟 Học Giác Ngộ – Giải Thoát

Người mà tu theo Đạo Phật thì chỉ cần học bốn chữ là: Giác Ngộ và Giải Thoát.

Giác Ngộ là hiểu biết Sự thật ở Trái Đất, Địa Giới, Tam Giới và Phật Giới. còn;

Giải Thoát là giãy dụa là để đi ra ngoài Nhân – Quả và Luân hồi của Trái Đất và Tam Giới để trở về Phật Giới, thành Phật.

Người tu theo Đạo Phật chỉ có như vậy thôi.

🌟 Tu Giác Ngộ Giải Thoát buồn nên ít người theo; còn Tu lên nước Trời Cực Lạc vui, nên được nhiều người Tu theo.


🌟 Ban đặc biệt để giúp vị Phật

Một vị Toàn năng Toàn giác thì giống như một vị kỹ sư, giám đốc xây dựng là biết hết; tức là muốn xây một cái tòa nhà thì không thể một mình mình làm được; mà phải nhờ nhiều kỹ sư, phụ tá cho mình trợ giúp cho mình cũng như rất nhiều công nhân chuyên ngành thì mới xây dựng được một tòa nhà lớn.

Còn một vị Phật Toàn năng Toàn giác vào Thế Giới Vật chất và Điện tử Âm – Dương của hút quá mạnh này, nếu không có các Ban Thần – Thánh – Tiên – Chúa trợ giúp thì không dám vào chứ nói chi là lập Đạo và truyền Đạo.

Phải biết rằng một vị Phật vào Trái Đất để làm con của Cha – Mẹ, mà các vị Thần – Thánh – Tiên Chủ và Thần – Thánh – Tiên Mẫu phải thành lập một cái Ban đặc biệt để giúp vị Phật này nhập thai mẹ.

Khi mẹ sinh ra, thì Ban Thần – Thánh – Tiên này cũng phải trợ giúp đến khi giả đi tu tuyên bố thành Phật; truyền Đạo khi dạy năm Pháp môn còn Luân hồi thì phải có Ban Thần Hộ pháp giúp đỡ thì mới dạy được.

Còn khi dạy Pháp môn Giải Thoát thì phải có cả một Ban Thần Kim Cang túc trực đánh chết bất cứ người nào cấm cướp phá chửi chê triệt tiêu Pháp môn Thiền Tông.

Những vị Thần Kim Cang là những vị có sức mạnh siêu đẳng trợ giúp. Thế mà còn bị các vị Cô Hồn cướp, phá, chửi, chê và triệt tiêu; thì thử hỏi là có vị Phật nào dám dạy Đạo Phật một mình ở Trái Đất có Sức hút Vật chất và Điện từ Âm – Dương cực mạnh này không.


👉 Tánh Người và Trung Ấm Thân

🌟Tánh con Người

Tánh con Người của mình ban Ngày này là do Ban Thần – Thánh – Tiên Quản lý.

Tánh con Người của mình ban Đêm là do Ban Chúa Quản lý.

🌟 Một Tánh Phật từ Phật Giới vào Tam Giới vào Trái Đất vào Gia đình xin làm con của Cha, Mẹ; mượn Thân và Tánh Người tìm Công đức nhưng chưa nhập Thai Mẹ vì một lý do bất kỳ nào đó; thì Tánh Phật này sẽ được vị Thần Quản lý giữ gìn.

Tánh Phật là một Kim Thân Phật siêu nhỏ chưa ăn gì vì còn là một Chân Như nên không cần ăn; chỉ có Thân Tứ Đại con Người mới cần ăn thôi.

🌟 Đường đi của Trung Ấm Thân

Nếu Trung Ấm Thân mà bay theo cái đường thẳng đứng, để mà đi ra Tầng Bình lưu của Trái Đất thì mới thấy được cái núi Hy Mã Lạp Sơn.

Còn trường hợp cái Trung Ấm Thân không bay theo đường thẳng đứng để ra Tầng Bình lưu của Trái Đất thì không thể thấy được cái núi Hy Mã Lạp Sơn. Bởi vì khi đó Trung Ấm Thân là nó bay vòng vòng quanh Trái Đất rồi; thì đương nhiên nó cũng không ra được Tầng Bình lưu Trái Đất.

🌟 Thấy và Biết của Trung Ấm Thân

Trung Ấm Thân của người được vị Thần Quản lý nên không có Cô Hồn nào lại gần được; kể cả người Thân nên Trung Ấm Thân của Phật Gia này không ai gạt được.

Khi người mất, Tánh mình là Điện từ Âm – Dương, thành là Trung Ấm Thân nên Thấy và Biết của mình thật rõ ràng.

Nếu mình có học Pháp môn Thiền Tông cho thuộc, thì biết rõ các vị:

💥Thứ nhất là: vị Thần Quản lý Thân của mình.

💥Thứ hai là: Trung Ấm Thân của các loài Thần.

💥Thứ ba là: Trung Ấm Thân của các loài Thánh.

💥Thứ tư là: Trung Ấm Thân của các loài Tiên.

💥Thứ năm là: Trung Ấm Thân của Họ tộc và người Thân…

💥Thứ sáu là: Trung Ấm Thân của các vị Cô Hồn địa phương.

Nói tóm lại Phật Gia nào có Công đức, thì được vị Thần Quản lý xem trọng; nên không có Loài nào đến phá mình được; trừ khi đoạn đường mình trở về Phật Giới 5 km đầu tiên từ núi Hy Mã Lạp Sơn ra tầng Bình lưu Trái Đất, thì các vị Cô Hồn mới giả dạng Phật để lừa mình thôi.

🌟 Hoa Tiêu và Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên

Hoa Tiêu thật thì có màu Vàng sáng ánh, không có gợn đen trong đó; còn Hoa Tiêu giả thì màu Vàng không sáng, có gợn đen trong đó.

Ban Nghi lễ Thần – Thánh – Tiên ở núi Hy Mã Lạp Sơn Khi Hành Lễ có hướng dẫn thật rõ về đường trở về Phật Giới; đừng lo về việc này chỉ nghe lời và thực hành đúng lời dạy của vị Thần hướng dẫn mình là được, không bị lạc đâu.

🌟 Trung Ấm Thân vượt qua thử thách

Trung Âm Thân nếu không vượt qua được thử thách 5 km của các vị Cô Hồn;  Thì Trung Ấm Thân này sẽ theo các vị Cô Hồn làm Cô Hồn thừa hành.

Trên đường trở về Phật Giới qua 5 km Nếu có bị các vị Thần – Thánh – Tiên thử thách cũng không sao; vì các vị Thần – Thánh – Tiên thử cho vui vậy thôi; nếu Trung Ấm Thân có đi theo các vị, thì các vị cười rồi nhắc nhở mình hướng đi cho đúng.

🌟 Trung tâm Vận hành Luân hồi

Thời gian Trái Đất quay đến Trung tâm Vận hành Luân hồi là ngày mùng 5 tháng 5 hàng năm.

Khi Trái Đất quay gần đến Trung tâm Vận hành Luân hồi, thì các vị Phật đang ở tầng Bình lưu Trái Đất báo cho các Phật Gia được trở về Phật Giới biết, các Phật Gia biết được rất vui.

🌟Phần này là do các vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thực hiện trước khi vào Trung tâm Vận hành Luân hồi để trở về Phật Giới; thì vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm các việc như sau:

💥Việc đầu tiên là: Bóc lấy Kim Thân Phật siêu nhỏ của Phật Gia ra ngoài Trung Âm Thân cho vào bọc Dung nạp nhỏ thứ nhất.

💥Việc thứ hai là: Lấy Hạt Công đức của Phật Gia tìm được ra ngoài Trung Ấm Thân cho vào bọc Dung nạp nhỏ thứ hai.

💥Việc thứ ba là: Lấy Hạt Nghiệp Phước đức Dương của Phật Gia tìm được được ra ngoài Trung Ấm Thân cho vào bọc Dung nạp nhỏ thứ ba.

💥Việc thứ tư: Lấy Hạt Nghiệp Phước đức Âm của Phật Gia tìm được ra ngoài Trung Ấm Thân cho vào bọc Dung nạp nhỏ thứ tư.

💥Lúc này trong Trung Ấm Thân của Phật Gia không còn sự sống của Kim Thân Phật siêu nhỏ, mà chỉ còn là Thân Điện từ Âm – Dương trong đó.

💥Còn lại Hạt Nghiệp Ác đức vị Phật chở giúp Đức Phật Thích Ca mới thả Trung Ấm Thân trở lại Trái Đất; tự tan rã thành Điện từ Âm – Dương hòa nhập vào Điện từ Âm – Dương của Trái Đất.

💥Sau cùng vị Phật trợ giúp Đức Phật Thích Ca mới lấy Hạt Dung nạp lớn; cho bốn bọc dung nạp nhỏ này vào bọc lớn; rồi cột vào Thân của vị Kim Thân Phật lớn của mình, đi vào ống Trung tâm Vận hành Luân hồi trở về Phật Giới.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *