Chùa Thiền TôngKinh - KệThiền Tông

Kệ dạy nơi Bể Tánh Thanh Tịnh của Phật Tánh

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt) 👉  Xem
⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Kệ dạy nơi Bể Tánh Thanh Tịnh của Phật Tánh

BÀI KỆ 60 CÂU ĐỨC PHẬT DẠY TÁNH PHẬT

Phật là trùm khắp mọi nơi
Chân Tánh theo Phật khắp nơi mà hành
Trong Tánh, Phật dạy rõ rành
Cái Thấy Thanh Tịnh không sanh điều gì

Cái Nghe Thanh Tịnh một khi
Khi Biết chỉ Biết vậy thì mà thôi
Pháp Tánh trùm khắp mọi nơi
Có phát ra tiếng, tiếng thời không vơi

Tiếng đi khắp chốn khắp nơi
Nhưng trong Pháp Tánh không đời mất đi
Nếu khi tiếng phát lại thì
Tiếng trong như trước cũng y ban đầu

Đừng tưởng tiếng nói ban đầu
Chỗ này không có mất đâu bao giờ
Thầy chỉ các con bây giờ
Như ở mặt biển bất ngờ phúng lên

Tướng nước khi đã vượt lên
Lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn
Thầy dạy các con phải luôn
Cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra

Pháp Tánh không phải ở xa
Ở trong Thanh Tịnh chạy ra ngoài nguồn
Tấ cả tứ đại cũng luôn
Ở trong Tánh nguồn chạy khắp mọi nơi

Khi vào Tam Giới rong chơi
Bị hút vật lý Luân hồi chuyền đi
Các con đừng có tư nghì
Tánh Thấy Thanh Tịnh là đây Niết bàn

Muốn lìa sức hút thế gian
Chỉ cần “Thôi, Dứt” Niết bàn hiện ra
Như Lai nói rõ lòng ta
Tu theo Đạo Phật là xa Luân hồi

Ai làm như vậy được rồi
Luân hồi sinh tử là thôi tìm mình
Các ông ngồi đó lặng thinh
Uổng công vô ích không tìm ra chi

Nghe lời ta dạy một khi
Thực hiện cho được tâm thì yên vui
Như Lai để lại niềm vui
Cho người Thanh Tịnh yên vui Niết bàn

Tức khắc hết khổ hết nan
Như Lai chỉ rõ có đàng nay thôi
Các ông có kiếm được rồi
Đây là đường khổ xa rời nhà xưa

Dù cho ngồi tịnh sáng trưa
Không biết đường đến chỗ xưa nhà mình
Các ông cố gắng giữ gìn
Nhận ra Tánh Thấy biết mình có Nghe

Căn bản các Tánh là bè
Đưa người Thanh Tịnh về miền quê xưa
Tu Thiền đừng chọn sớm trua
Không ngồi không đứng không ưa Niết bàn

Tâm mình đừng có lang thang
Tìm theo vật lý mất đàng về quê
Các ông nhất quyết lời thề
Chưa nhận chân thật không hề dậy đi

Tâm phải nhất quyết một khi
Chừng nào nhận được độ thì người quen
Đứng trước ánh sáng ngọn đèn
Xin đèn chứng giám một phen lòng này

THIỀN SƯ NI ĐỨC THẢO CẢM ƠN ĐỨC PHẬT

Kế tiếp con cám ơn Thầy
Đã dùng phương tiện dạy đây môn Thiền
Tự nhiên hết đảo hết điên!

Cám ơn Thầy dạy môn Thiền tuyệt hay.

Lần nữa cám ơn Đức Thầy
Môn thiền Thanh tịnh tại đây lưu truyền
Con nói cho người hữu duyên

Pháp môn Thiền học của Thầy truyền con.

Giúp cho thiên hạ được yên trong lòng
Từ đây con hết chờ mong

Mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này.

Lần nữa cám ơn Đức Thầy
Đã giúp con được tuyệt đây môn Thiền
Con nay hết đảo hết điên!

Cũng nhờ Đức Phật truyền Thiền chúng con.

Lần nữa nhất quyết lòng son
Những ai muốn ngộ con liền chỉ cho
Kính xin Đức Phật đừng lo

Con nguyện đền đáp công to của Ngài.

NHƯ LAI DẠY TIẾP VỀ PHẬT TÁNH

Phật Tánh không nay không xưa
Phật Tánh không thêm không bớt không thừa
Người thấy sanh tử dây dưa
Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết bàn

VÀ XÁC NHẬN NGỘ THIỀN

Đầu tiên Như Lai thuyết đạo mầu
Các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu
Như Lai mừng các ông thấu hiểu
Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *