Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Thiền Tông và Hiến Chương Đạo Phật

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ Công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

1. Tại hội thảo hoằng pháp và tập huấn hoằng pháp viên Phật tử ngày mồng 4 tháng 12 năm 2019 tại Đà Lạt, Đại Đức Thích Chúc Tiếp là Ủy Viên Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Phó Thư Ký Ban Hoằng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam nói “bộ sách Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông không được kiểm nghiệm của cơ quan nghiên cứu Phật học của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Do đó Phật tử không nên đọc những sách của Soạn Giả Nguyễn Nhân biên soạn”. Vậy con xin hỏi bác ạ: thành viên của cơ quan nghiên cứu Phật Học của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam là những ai? Họ có biết hết những điều Đức Phật đã nói và chưa nói ra không ạ?

2. Trong Hiến Chương của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam có mục nào cấm truyền Pháp môn Thiền Tông của Đức Phật truyền riêng cho các vị Tổ Thiền Tông từ Ấn Độ – Trung Hoa đến Việt Nam mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông có Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

👉1. Bây giờ nói tiêu chuẩn thành viên của ban kiểm nghiệm của Phật Giáo đó, kiểm nghiệm bất cứ cái gì thì được nghe còn Thiền Tông hoàn toàn không ai đủ tư cách kiểm cái này, là vì sao?

Muốn kiểm cái này thì anh phải có 2 cái bằng này nè: 1 là cái bằng Thiền Tông Sư chánh thống luôn nghe, hoặc là Thiền Tông Gia, mà kèm theo 1 cái giấy gọi là Giấy Cho Kiểm Nghiệm Đạo Phật, chứ không phải cái bằng đó không.

Giống như con tốt nghiệm bác sĩ không phải vô làm là được đâu, bác sĩ con muốn làm cái nghề gì phải chuyên khoa cái nghề đó, phải coi có cái giấy phụ đó. Ví dụ con về xương khớp thì con phải có bằng chuyên khoa này.

Còn bây giờ tôi nói thật đó, ở Việt Nam mình lập cái viện đó để kiểm nghiệm những người tu cúng cầu, cúng lạy thôi chứ hoàn toàn Thiền Tông không ai rớ vô được.

Cái này tôi chứng minh rằng: khi mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam bảo thu hồi cái quyển Huyền Ký của Đức Phật lại thì ông Nguyễn Công Oánh hoàn toàn không đồng ý, “không thấy sót cái chỗ nào, còn nếu mấy ông muốn kiểm thì cứ lại đây kiểm tôi cho”, từ đó không có ai lại kiểm hết.

Mà tôi đã tuyên bố rằng những người mà kiểm về Thiền Tông anh phải có cái bằng Thiền Tông Sư chánh thống và Thiền Tông Gia cũng chánh gốc thì mới đi vô cái này được. Đây là gọi là chuyên môn, Thiền Tông này gọi là chuyên môn, anh không hiểu mà anh vô kiểm, kiểm cái gì? Giống như ông kiểm soát về xây dựng thì ông phải có cái bằng kỹ sư xây dựng thì ông mới kiểm soát người ta được, chứ ông tay ngang lại kiểm soát là kiểm soát cái gì?

Thì tất cả những người mà tu theo Đạo Phật mà 5 Pháp môn kia hoàn toàn không đủ tư cách kiểm tra cái Đạo Phật Thiền Tông, tôi tuyên bố như vậy.

Mà tôi đã khẳng định 1 câu rằng: nước Việt Nam hoàn toàn không có 1 Thiền Tông Sư thứ thiệt, Thiền Tông Sư giả có, Thiền Tông thứ thiệt hoàn toàn không có, còn Thiền Tông Gia trong hệ thống Chùa Thiền Tông có còn ngoài hệ thống Thiền Tông Tân Diệu không có, ngoài Thiền Tông Tân Diệu thì Thiền Tông Gia hoàn toàn không có.

Tôi nói thật, người ta muốn ép cái này để người ta dẹp cái Huyền Ký thôi, nên nhớ rằng muốn dẹp cái Huyền Ký thì anh phải dẹp bằng Luật pháp chứ không phải anh muốn dẹp là anh dẹp đâu.

Tôi biết, tôi biết trong Đạo Phật nó có cái Hiến Chương, Hiến Chương là sức mạnh của Đạo Phật, vì Hiến Chương nó tương đương với cái Hiến Pháp của 1 Quốc gia. Tôi muốn Công bố Huyền Ký này tôi phải tìm cách đỡ cái Hiến Chương này nè, chặn đứng cái Hiến Chương không xâm nhập vào cái Thiền Tông này được, đó tôi nói thật vậy chứ không phải.

Có nghĩa là kế hoạch mà phổ biến cái này 60 năm tôi phải tính từng li từng tí, tới cái ngày 14/05/2017 Công bố ra, Công bố ra bằng Luật pháp và Giáo Hội cho phép luôn, Giáo Hội Phật Giáo cho phép luôn chứ không phải thường, còn vấn đề mà kiểm thì tôi nói thiệt đó mấy ông là cho nó vui thôi, ông nói mà không có Luật pháp và không hiểu về Đạo Phật luôn, Đạo Phật tu cái gì mấy ông hoàn toàn không hiểu luôn.

Vì thế mà tôi mới Công bố 6 Pháp môn tu để chuẩn hóa lại Đạo Phật, bây giờ tất cả những vị ngồi ở đây tìm tất cả Chùa Việt Nam có cái Chùa nào tu đúng 1 trong 6 Pháp môn mà tôi đã Công bố ra không? Hoàn toàn không có, đi tìm đi, sách này nè cầm đi tới đi từng quyển sách, bây giờ ví dụ nói cái Chùa A đó tu cái gì anh giải thích tôi nghe? Hoàn toàn không ai giải thích được cái này, Tiểu Thừa cũng không biết là sao, Trung Thừa, Đại Thừa cũng vậy, Niệm Phật cũng không biết tu làm sao thì Thiền Tông đừng có rớ vô.

Đây là cái Chùa này nó có cái sứ mạng Đức Phật đã bí mật truyền theo dòng Thiền Tông 2.561 năm mới được Công bố ra, đâu phải nhỏ đâu, mà bây giờ tất cả những cái gì, bởi vậy tôi nói là tôi đang gửi 1 cái thơ rồi, nếu nói rằng cái Chùa này của Giáo Hội thì cứ trưng bày ra, đến lấy, tôi xin lỗi là tôi không giám tham của mấy ông nữa, tôi trả tức khắc liền.

Và thứ 2, cái Pháp môn Thiền Tông này nếu là tà giáo thì chứng minh, tôi cũng xin lỗi mấy ông tôi không giám phổ biến tà đạo ra, tôi đã gửi đi rồi, trong vòng 30 ngày không được trả lời tôi sẽ đọc lên mạng, tôi cho phát trên mạng, nói cho biết đó.

Thì trở lại câu hỏi, tôi xác nhận rằng Việt Nam không ai đủ tư cách kiểm tra cái Đạo Phật Thiền Tông, vì sao?

Vì không biết, không chỉ Việt Nam tôi nói cả Thế Giới luôn chứ không phải Việt Nam không đâu, cả Thế Giới không ai biết Thiền Tông tu như thế nào, duy nhất chỉ Chùa Thiền Tông Tân Diệu Công bố ra thì ăn theo thôi.

Vừa rồi có nhiều người ăn theo, có nhiều người đã báo cáo tôi là ông này bà kia đã ăn theo mà nói là của người ta đó, cái chuyện đó Tánh Người thì thôi, Tánh Người thấy cái gì tốt thì ăn cắp rồi nói của mình, cái đó là nguyên tắc Thế Giới này, cái đó mình không có trách người ta vì đây là người ta sử dụng Tánh Người mà, sử dụng Tánh Phật hoàn toàn kị cái này.

👉2. Trong Hiến Chương không có viết cái này, là lý do? Vì người ta đâu có biết Thiền Tông đâu mà người ta viết, chứ phải biết Thiền Tông người ta cấm cái chỗ này nè, nhưng mà đâu có ai biết.

Thiền Tông mới xuất hiện ra, Chùa Tân Diệu Công bố ra mà ngày xưa năm 1968 Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ tuyên bố khôi phục Thiền Tông.

Vì thế mà cái danh từ Thiền Tông nó mới có, chứ trước kia người ta không hiểu cái Thiền Tông là cái gì, rồi 2017 thì Chùa Thiền Tông chính thức Công bố Thiền Tông ra thì người ta mới hiểu, thì hoàn toàn không ai biết.

Vì thế mà trong Hiến Chương không có đề cập cái này được, đâu có biết đâu mà đề cập, phải không?

Nên nhớ 1 điều, nhưng mà cái lực của Hiến Chương nó là vậy, nó là sức mạnh của Tôn Giáo, của Đạo Giáo, tất cả Tôn Giáo, Đạo Giáo nào có Hiến Chương là có sức mạnh ngang bằng sức mạnh Hiến Pháp của 1 Quốc gia, tôi giám tuyên bố như vậy đó.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 26/01/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *