Chùa Thiền TôngSlideThiền Tông

Album Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Album ảnh về Thiền Tông

Album ảnh Nổi bật:

Thien-Tong_Thien-Phuc_13.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_14.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_16.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_20.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_31.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_37.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_001.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_07.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_12.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_13.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_14.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_16.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_20.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_31.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_37.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_001.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_07.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_12.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_13.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_14.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_16.jpg

Chùa Thiền Tông Tân Diệu:

Thien-Tong_Thien-Phuc_30.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_04.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_05.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_19.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_64.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_39.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_01.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_06.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_08.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_10.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_15.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_17.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_18.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_22.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_27.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_30.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_04.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_05.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_19.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_64.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_39.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_01.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_06.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_08.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_10.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_15.jpg
Thien-Tong_Thien-Phuc_17.jpg

Chùa Thiền Tông được Vinh Danh:

Que-Xua_Thien-Tong_107.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_108.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_109.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_110.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_112.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_111.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_107.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_108.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_109.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_110.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_112.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_111.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_107.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_108.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_109.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_110.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_112.jpg
Que-Xua_Thien-Tong_111.jpg

 

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *