Thiền TôngTổ Sư

08_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ tám

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

Tổ Phật Đà Nan Đề (Buddhanandi) sanh sau Phật Niết bàn 287 năm, con của ông Phật Cù Thiên, mẹ là bà Phí Phương Thu, nước Ca Ma La.

Trên đầu Ngài có cục thịt nổi lên, khi Ngài đi vào trong bóng tối, cục thịt ấy tự chiếu sáng. Ngài ít nói chuyện, thường thích chỗ vắng vẻ, thích sưu tầm lời dạy cũa những đạo nhân.

Năm 14 tuổi, nhân đi du xuân, Ngài gặp Tổ Bà Tu Mật, có thưa hỏi như sau:

Kính thưa thầy, Ngài tu để được cái gì?

Tổ hỏi lại Ngài:

Ta tu là để được cái không tu

Ngài nghe Tổ trả lời lạ quá nên hỏi:

Tu mà được cái ‘không tu’ là tu làm sao?

Tổ trả lời:

Tức không dính mắc cái gì hết

Ngài về trình thưa cùng cha mẹ xin theo Tổ xuất gia, cha mẹ bằng lòng, theo Tổ học được một năm;

Một buổi sáng Ngài thưa với Tổ:

Bạch Tổ, nhờ con theo Tổ tu cái không tu, hôm nay con đã biết cái không tu ấy rồi;

Tổ bảo:

Ông đừng lạm dụng lời người khác

Ngài thưa:

Con rõ ràng thường biết thì làm sao lạm dụng lời người khác được

Tổ nói:

Vậy Ngươi nói chỗ Ngươi biết coi có đúng không?

Ngài liền chắp tay thưa trình với Tổ bài kệ 64 câu:

Hôm qua con chỉ ngồi chơi
Tâm con Thanh Tịnh, được Rơi về nhà
Nhà con là chỗ hôm qua
Thanh Tịnh vắng lặng nhìn xa vô cùng

Tuần trước Tổ dạy con dừng
Luân hồi sinh tử con đừng ham mê
Nhờ vậy con rõ đường về
Nhà xưa quê cũ, là quê Niết bàn

Về đó con được bình an
Luân hồi sinh tử, không ràng buộc ta
Thầy dạy ý Phật Thích Ca
Hễ ai nhận được, vượt ra luân hồi

Tu thiền Thanh Tịnh mà thôi
Ai mà Thanh Tịnh, nhận rồi Tánh Nghe
Cái nghe không phải Tánh Nghe
Nếu nghe Vật lý lên bè trầm luân

Rơi vào Phật Tánh con mừng
Mừng vì sinh tử đã dừng với con
Vào đây chỉ biết hằng còn
Không sanh không tử không còn thứ chi

Thiền Tông thật là diệu kỳ
Rơi vào Bể Tánh cái chi cũng tường
Vào được không bị vấn vương
Những thứ Vật lý, buồn thương không còn

Thấy Nghe Thanh Tịnh của con
Con phát ra tiếng, tiếng còn mãi vang
Vang mãi vượt cả trần gian
Khắp trong vũ trụ, tiếng vang khó lường

Tiếng nói khi ở trong vườn
Chỉ vài trăm thước hết đường để đi
Thầy dạy Thiền Tông diệu kỳ
Không dính không mắc, cái chi cũng tường

Hiện tại con hết vấn vương
Những thứ Vật lý, con thường rõ thông
Nhìn cảnh vật và núi sông
Những thứ duyên hợp, hợp xong tan lìa

Thiền Tông chỉ rõ thứ kia
Những thứ Vật lý xa lìa với con
Dầu vàng bằng núi bằng non
Đến khi tắt thở không còn thứ chi

Thiền Tông Phật dạy con ghi
Khi lìa Vật lý không chi phiền mình
Thiền Tông không phải lặng thinh
Mà thấy cứ thấy mình đừng bận chi

Thiền Tông Thanh Tịnh một khi
Chừng nào được hút, qua thì màn trong
Là về quê cũ đã xong
Vào trong Bể Tánh là xong luân hồi

Con trình chỗ nhận vậy thôi
Xin thầy chỉ dạy, có lời nào sai
Xin cho con rõ được ngay
Chỗ con thấy biết có sai chỗ nào?

Nhờ thầy chỉ dạy trước sau
Nay con biết được đường vào vô sanh
Vào đây tuyệt diệu vô tranh
Niết bàn Thanh Tịnh không sanh luân hồi

Con xin trình thầy vậy rồi
Xin thầy xác nhận những lời của con
Lòng con nhất quyết phải còn
Lần theo chánh pháp, lòng con quyết làm

Dù cho núi lở sông tràn
Cũng không lay chuyển lòng an Phật truyền
Con xin phát đại thệ nguyền
Dù cho thân nát con nguyền không lay

Khi Tổ Bà Tu Mật nghe Ngài Phật Đà Nan Đề trình 64 câu kệ, nói lên được chỗ ‘Rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh’ của mình,

Tổ dạy:

Ngươi đã vượt qua được cửa Hải Triều Âm về được nhà xưa của mình, Tổ vị thứ tám ta sẽ trao cho Ngươi.

Vậy, Ngươi hãy lo buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho tươm tất, đúng 12 ngày nữa ta sẽ truyền cho Ngươi, thay ta làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ tám.

Ông Phật Đà Nan Đề đảnh lễ thầy mình và lo chuẩn bị cho buổi lễ truyền Thiền Tông này.

Đúng 12 ngày sau tại chánh điện Thiền Tông chùa Pháp Trường, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được tiến hành.

Chúng tôi không ghi nghi thức, chỉ nêu bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ thôi:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Đà có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đề kia nhận được không mong
Sống với Phật Tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật Tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị thứ tám tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần Thanh Tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể Tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể Tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Nay ông hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *