Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Tánh Phật đầu tiên vào Thế giới

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tánh Phật đầu tiên vào Thế giới loài Người mượn thân và Tánh Người để tạo Công đức, người đầu tiên chưa 1 lần mất thân, chưa 1 lần làm Trung Ấm Thân, chưa hẹn nhau ở loài Vô Hình, sao kết duyên với nhau được thưa Thầy?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Đầu tiên Tánh Phật vô, bây giờ đó là do cái Tánh con người nó dẫn, cái đầu tiên là chưa tạo Nghiệp phải không?

Thì do Tánh Người xúi mình, mà khi mình đã tạo Nghiệp rồi thì phải sống theo Nghiệp.

Vì thế mà có nhiều cái người đó, thí dụ làm chồng hoặc làm vợ, có nhiều khi làm chồng có mấy tháng bỏ đi chổ khác, làm vợ cũng vậy, đây là do cái Nghiệp nó dẫn, mà do ông Thần quản lý.

Còn đầu tiên muốn vô đây thì ông Thần phải dẫn đi luôn, muốn vô luân hồi thì phải theo ổng, ổng chỉ để chi? Chỉ để mà tạo cái Nghiệp, khi tạo Nghiệp xong rồi thì ổng chỉ thực thi thôi chứ không còn dẫn nữa.

Cái đầu tiên là phải vậy, đầu tiên là do 1 vị Thần giúp đỡ mình trong vấn đề sống trong Luân hồi.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 15/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *