Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Cúng Sao và Giải Hạn…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Vào đầu năm mới các vị sư thầy nói với các Phật Tử của mình là phải cúng sao và giải hạn, vậy cúng sao là cúng cái gì? Giải hạn con hiểu là nhân quả của từng người, vậy các vị thầy cúng như vậy ông có giải được quả giúp người khác không mà năm nào cũng bảo Phật Tử cúng không mà giải hạn ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Cái này đó là nói đúng ra trong Đạo Phật không có cái này đâu, thì Đạo Phật đã công bố 6 Pháp môn tu rồi đâu có Pháp môn nào cúng.

Vì thế mà Đạo Phật bởi tôi nói đó, Đạo Phật khi Đức Phật Thượng pháp thì đến 1.000 năm sau vẫn còn nguyên giá trị 5 Pháp môn tu; đến thời kỳ thứ 2 là Trung pháp từ 1.001 đến 2.000 năm thì Đạo Phật đã mất 50% đưa Đạo Thánh vô hết, rồi từ 2.001 đến 3.000 năm thì hoàn toàn Đạo Phật bị xóa.

Vì thế mà đến đời Mạt Thượng Pháp Đức Phật phải len lỏi cho công bố ra 6 Pháp môn của Đức Phật dạy để giá trị của Đạo Phật còn tồn tại đúng cái giá trị của nó.

Đó thành ra bây giờ những cái chuyện mà người ta làm thì hoàn toàn nó sai với Đạo Phật, nhưng mà với cái Đạo khác thì đúng, nếu như anh tu theo Đạo Thánh hoặc Đạo Tiên gì đó anh làm cái này thì rất đúng, cúng cầu lạy đúng.

Còn Đạo Phật mới vừa rồi công bố 6 Pháp môn thì đâu có Pháp môn nào cúng, mà chỉ Pháp môn tu thôi, 5 Pháp môn tu có chứng có đắc và 1 Pháp môn tu để trở về Phật Giới.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 26/01/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *