Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Tánh Tiên và Đại Hải Thanh Tịnh…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

PT Huỳnh Thị Thu Lan hỏi:

⭐️ Thưa Chú, vì sao Phật Gia, Phật Tử ngộ Thiền Tông trên ngôn từ, mà không ngộ Tri Kiến Phật, thưa Chú?

⭐️ Thưa Chú, vì sao người có Công đức nhiều, các tiếng ồn cửa Hải Triều Âm trong Trái Đất, họ không đến gần được, thưa Chú?

⭐️ Lực hút 6 Bầu Khí Quyển của Trái đất, tương tác như thế nào ạ, thưa Chú?

⭐️ Thưa Chú, sau khi chết, khoảng thời gian đi ngủ, Trung Ấm Thân còn ở trong thân Tứ Đại, hay đã thoát ra ngoài thân Tứ Đại và vượt Hải Triều Âm khi nào, thưa Chú?

⭐️ Thưa Chú, mỗi con người có 5 thứ tánh, có phải ngoài tánh Phật, tánh Người, còn có tánh Cô Hồn, tánh Thú, tánh Ngục, có phải không, thưa Chú?

⭐️ Thưa Chú, vai trò của Đức Hồng Y Giáo chủ là sao ạ, sau khi chết họ thành gì, thưa Chú?

⭐️ Thưa Chú, học Thiền Tông con biết, hoặc ngộ thiền trên ngôn từ, hoặc là ngộ nhập Phật tri kiến, nhưng có nhiều, Phật Gia, Phật tử Thiền Tông, ngộ sâu, ngộ cạn là sao, thưa Chú?

⭐️ Khi con người chết đi, mang trung ấm thân, di chuyển bằng điện từ, lúc đó nghe thấy gấp nhiều lần khi còn mang Thân Tứ Đại. Vậy những Trung Âm Thân này có nhớ vài kiếp trước của mình không ạ? Thưa Chú!

⭐️ Người Chết do dịch bệnh rất nhiều, là do tuổi thọ của họ đã hết, hay còn nguyên do nào khác không ạ! Họ chết rất nhiều người như vậy, cùng một nguyên nhân nhưng không cùng ngày, đó có được gọi là cộng nghiệp không ạ? Thưa Chú!

⭐️ Những vị Thiền Sư dụng công cuối đời có hiện tượng như sau: – Người không biết gì sống như thực vật. – Người cơ thể thì bị teo lại. – Người thì chết một cách đau đớn về thể xác, vì bị xe đụng… Cho con hỏi những người tu theo các vị Thiền Sư này rất đông, họ không giải thoát, không vào Dòng Tộc được. Vậy số đông họ chết sẽ đi về đâu ạ? Thưa Chú?

⭐️ Thưa Chú! Trong quyển Huyền ký, Chú viết Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông có 5 phẩm cấp, nhưng trong sách chỉ liệt kê có 3 phẩm cấp:

 •  Phẩm cấp 1: Phật tử Thiền Tông,
 •  Phẩm cấp 2: Phật gia Thiền Tông,
 •  Phẩm cấp 3: Đối với người xuất gia, gọi là Thiền Tông Sư, tại gia thì gọi là Thiền Tông Gia,
 •  Nay phẩm cấp thứ tư dành cho những vị được Truyền Thừa Thiền Tông, gọi là Thiền Tông Sư Việt Nam; Còn lại phẩm cấp thứ 5 là gì ạ? Thưa Chú?

⭐️ Trong kinh Pháp Hoa, có câu nói được Đức Phật Thích Ca Văn lặp đi, lặp lại nhiều lần: “Không phải chỗ suy lường, mà có thể suy lường”. Vậy có phải Đức Phật muốn dạy những gì chân thật nơi thế giới này không phải do nghĩ tưởng, suy lường mà có thể biết được, phải không ạ?

⭐️ Thưa Chú, Trong bài “Vượt Hải Triều” có đoạn: – Ầm ầm vọng thức dậy, – Cuồn cuộn vọng tánh dâng, – Tạo thành bờ ngăn cách – Giữa sanh tử vô sanh… Vậy, tạo thành bờ ngăn cách, giữa sanh tử vô sanh là sao ạ, thưa Chú?

⭐️ Các nhà khoa học phát hiện ra, mỗi nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân Proton của nó với Electron, dao động xung quanh. Rồi hạt nhân Nguyên tử đó tổ hợp tạo thành tiếp nữa là hạt Quark, Neutrino (Niu-tri-nô)… (chuyển động theo chiều 4 phương 8 hướng quanh hạt nhân), chuyển động của các điện tử quanh hạt nhân Nguyên tử, cũng tương tự như chuyển động của Trái Đất và các hành tinh xung quanh Mặt Trời. Hơn nữa, cấu trúc của các hạt trong cấu trúc của phân tử vô cùng rộng lớn, không có khác biệt giữa khoảng cách các hành tinh và các vì sao… Vậy, tại sao một vùng Tam Giới, 1 Bầu Hoàn Đạo, một hành tinh, đến nhỏ nhất như nguyên tử, phân tử… Tại sao đều chuyển động theo chiều bốn phương, tám hướng ạ, thưa Chú!

⭐️ Trong cõi Nam Diêm Phù Đề, Đức Phật trước Phật Thích Ca Văn là Phật Ca Diếp. Tại sao nhiều Chùa thờ “Tam Thế Phật”, trong đó Phật quá khứ là Phật A Di Đà mà không phải là Phật Ca Diếp ạ? Thưa Chú!

⭐️ Trong Tam giới, nơi nào có Hố Đen Vũ Trụ ạ? Trời Tứ Thiên Vương ở trong Bầu Hoàn Đạo 2. Vậy khi hành tinh cõi Trời trong Bầu Hoàn đạo 4 hư hoại, thì việc sản xuất và điều hành, hành tinh mới để thay thế như thế nào ạ? Thưa Chú!

⭐️ Thưa Chú, Loài Tiên ở Trái đất này là sao ạ? Và nhiệm vụ của loài Tiên ở trái đất này là gì, thưa Chú?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời (Ý chính):

⭐️ Phật Gia, Phật Tử ngộ Thiền Tông trên Ngôn từ mà không ngộ trên Tri Kiến Phật là:

 • Ngộ Ngôn từ là hiểu theo lời nói;
 • Ngộ Tri Kiến Phật là thấy bằng Tánh Thấy và Tánh Biết của Tánh Phật của chính mình.
 • Các Tổ Sư Thiền Tông xưa chỉ có vài Vị ngộ được Tri Kiến Phật mà thôi
 • Còn hầu hết các Vị còn lại chỉ ngộ như các Phật Gia hiện nay.

⭐️ (Người có Công đức nhiều) không phải họ không đến gần được (Cửa Hải Triều Âm) mà là họ không muốn đến đó mà thôi. Ví dụ:

 • Người có Công đức nhiều giống như những người rất giàu sang, thánh thiện, thanh cao và đạo đức.
 • Hải Triều Âm là nơi ăn chơi của những người: Ham dục, thô tục, chửi bới …
 • Thì thử hỏi những người rất giàu sang, thánh thiện và thanh cao này có muốn đến những chỗ đó không? Hoàn toàn là họ không khi nào muốn đến. 

⭐️ Lực hút 6 Bầu Khí quyển của Trái Đất như sau:

 • Bầu hút 1:
  • Gọi là Bầu Tầng Khí Đối Lưu mạnh (0 – 5 km, vùng Thánh ngự trị cao nhất);
  • Có công dụng cuốn hút Vật Lý mạnh để loài Người, Động vật sinh sản và Thực vật sanh hóa.
 • Bầu hút 2:
  • Gọi là Bầu Tầng Khí Đối Lưu nhẹ (5 – 10 km, vùng Thần ngự trị cao nhất);
  • Có công dụng cuốn hút Vật Lý nhẹ để dành riêng cho những phương tiện di chuyển trên không được nhanh.
 • Bầu hút 3:
  • Gọi là Bầu Tầng Khí Bình Lưu  (10 – 50 km);
  • Có công dụng nơi Chư Phật từ Phật Giới vào ngự để phân Thân vào Trái Đất.
 • Bầu hút 4:
  • Gọi là Bầu Tầng Khí Ozon (50 – 10.000 km);
  • Có công dụng nơi che bức xạ Mặt Trời chiếu vào Trái Đất.
 • Bầu hút 5:
  • Gọi là Bầu Tầng Khí Lạnh  (>10.000 km);
  • Có công dụng điều hòa độ lạnh ở Trái Đất.
 • Bầu hút 6:
  • Gọi là Bầu Tầng Khí Nóng  (>10.000 km);
  • Có công dụng điều hòa độ nóng ở Trái Đất.
 • Bầu hút ngoài cùng: Gọi là Bầu Bảo Vệ Trái Đất bằng hai lực hút và đẩy của hai lực Điện Từ Âm Dương.
  • Điện từ Âm để hút các vật thể trong Trái Đất không cho văng ra ngoài Trái Đất, gọi là Lực Hút Âm
  • Điện từ Dương đẩy các vật thể bên ngoài Trái Đất không cho rơi vào Trái Đất gọi là Lực Đẩy Dương.

⭐️ Người chết thì Trung Ấm Thân nào cũng từ từ xuất ra, theo cơ thể lạnh đến đâu thì xuất ra đến đó. Khi ra ngoài Thân Tứ Đại thì do vị Thần quản lý quyết định như sau:

 1. Trung Ấm Thân có Công đức Vô lượng thì giao cho Ban Nghi lễ hành Lễ tiễn về Phật Giới.
 2. Trung Ấm Thân có Công đức trung bình hay ít, thì giao cho Ban Dặn dò, dạy Đường về Phật Giới.
 3. Trung Ấm Thân có nghiệp Phước Đức Dương thì giao cho Ban Thực thi Nhân Quả Vãn Sanh.
 4. Trung Ấm Thân có nghiệp ở Gia Tộc thì giao cho Ban Quản lý Gia Tộc.
 5. Trung Ấm Thân có nghiệp Ác thì giao cho Ban Thực thi Nhân Quả nghiệp Ác, tùy theo loại:
  • Một là: làm nghiệp Hoa Báo;
  • Hai là: làm nghiệp Súc Sinh;
  • Ba là: nghiệp ở Địa Ngục;
  • Bốn là: nghiệp ở Hầm Lửa Lớn…

⭐️ Mỗi con Người thì có 5 thứ Tánh gồm:

 1. Tánh Phật: Thấy – Nghe – Nói – Biết; mượn Thân và Tánh Người để tạo Công đức.
 2. Tánh Người: có 16 thứ: “Thọ, Tưởng, Hành, Thức, Tài, Sắc, Danh, Thực, Thùy, Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Ác, Kiến chấp”; là công cụ để cho Tánh Phật điều khiển Thân và Tánh Người tạo Công đức.
 3. Bên phải của mỗi người có tánh Thiện, giúp con người làm Thiện gọi là Tánh Thánh.
 4. Bên phải của mỗi người có tánh Ác, xúi con người làm Ác gọi là Tánh Cô Hồn.
 5. Bên phải của mỗi người có vị Thần, nhìn thấy con người làm gì thì thực thi Nhân Quả việc làm đó gọi là Tánh Thần.

⭐️ Danh từ Đức Hồng Y Giáo Chủ gọi như vậy là sai, mà chỉ gọi là Đức Hồng Y thôi. Vị này là Phẩm vị thứ 2 của đạo Thiên Chúa. Trong đạo Thiên Cúa cũng gọi là đạo Công Giáo có 3 Phẩm vị như sau:

 1. Phẩm vị thứ nhất: gọi là Đức Giáo Hoàng cũng gọi là Đức Thánh Cha; Vị này là đại diện cho Đức Chúa Jesus Christ là Giáo chủ của đạo Công Giáo.
 2. Phẩm vị thứ hai: gọi là Đức Hồng Y vị này là Phẩm vị thứ 2 của đạo Công Giáo, không phải là Giáo chủ.
 3. Phẩm vị thứ ba: gọi là Giám Mục, vị này là Phẩm vị thứ 3 của đạo Công Giáo; vùng nào có nhiều Nhà thờ mà có nhiều vị Giám Mục quản lý Nhà Thờ, thì vùng đó bầu ra một vị Tổng Giám Mục quản hạt hay địa phận.

Tất cả những vị này chết đều trở về với Chúa ở nước Thiên Đàng sống đời đời. Nước Thiên Đàng thì ở trên Trời .

Đạo Công Giáo thì có 3 Ngôi:

 • Ngôi thứ nhất là: Đức Chúa Cha tức vị thành lập ra Càn Khôn Vũ Trụ, Trái Đất, Con Người. Đầu tiên Đức Chúa Trời chỉ tạo ra có 2 người là ông Adam và bà Eva và vạn vật. Đức Chúa Trời ban cho hai vị này mỗi vị có Linh hồn để sống; rồi lần lần sinh sản ra nhiều.
 • Ngôi thứ hai là: Đức Chúa Con tức Đức Chúa Jesus Christ; vị này thành lập ra đạo Công Giáo.
 • Ngôi thứ ba là: Đức Chúa Thánh Thần là hai vị chấm điểm Tội – Phước của mỗi con người.
  • Sau khi chết mà có Phước nhiều thì được các vị Thánh rước lên nước Thiên Đàng sống đời đời.
  • Sau khi chết mà có Ác đức nhiều thì vị Thánh đày xuống Địa Ngục cũng sống đời đời.

⭐️ Ngộ là hiểu:

 1. Ngộ sâu là hiểu thật rõ ràng.
 2. Ngộ cạn là hiểu không rõ ràng.

⭐️ Trung Ấm Thân chỉ nhớ có đời này thôi; còn các đời trước thì không nhớ được.

⭐️ (Người chết do dịch bệnh rất nhiều, chết cùng một nguyên nhân nhưng không cùng ngày…): Đây là cộng nghiệp của đời Mạt Thượng Pháp.

⭐️ Tất cả các người tu (tất cả các môn phái khi chết) đi hai nơi:

 1. Tu đúng quyển Giáo lý dạy thì đi theo quyến Giáo lý.
 2. Tu sai quyển Giáo lý dạy thì:
  • Làm Hoa Báo nếu lừa dối người lấy tiền;
  • Vào Địa Ngục nếu bịa chuyện Linh thiêng.

⭐️ (Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam) có 5 Phẩm cấp gồm:

 1. Tổ Sư Thiền Tông đời Mạt Pháp: là Thiền Tông Sư Ni Đức Thảo
 2. Thiền Tông Sư: đang cho trình diện
 3. Thiền Tông Gia
 4. Phật Gia Thiền Tông
 5. Phật Tử Thiền Tông

⭐️ “Không phải chỗ suy lường, mà có thể suy lường” là ý Đức Phật muốn nói đến Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông này vậy. Vì thời Đức Phật dạy không ai hiểu Khoa học Vật lý và Tổ chức Vô hình nêu Đức Phật mới dạy câu “Không phải chỗ suy lường, mà có thể suy lường” .

⭐️ Bài Kệ (Vượt Hài Triều) này Đức Phật dạy có 3 ý:

 1. Thời Đức Phật và sau Đức Phật 2.561 năm không ai biết:
  • Tổ chức của Trái Đất là gì?
  • Tổ chức của Tánh Người là sao?
  • Hoàn toàn không ai biết tu Giải Thoát mà tu trong cái Tưởng tượng, tu trong Vọng thức nên mới có câu: 
   • Ầm ầm vọng thức dậy
   • Cuồn cuộn vọng tánh dâng
   • Tạo thành bờ ngăn cách
   • Giữ sinh tử, vô sanh
 2. Khi Thiền Tông ra đời rồi mới biết là “Hư Vọng” nên mới có câu:
  • Nếu biết là Hư Vọng
  • Vượt qua rất dễ dàng
 3. Còn không biết thì phải:
  • Làm tôi tớ cho bọn quỷ, bọn ma
  • Không trở về nguồn cội

⭐️ Gọi thuận là 8 Phương 4 Hướng, gọi 4 Phương 8 Hướng là gọi nghịch. Nguyên tắc Vật lý tất cả ở Thế giới này muốn phát minh ra gì đều phải theo Công thức chuyển động Nguyên tử là 8 Phương 4 Hướng; giống như chuyển động của Tam Giới vậy; mới giải mã được bí ẩn của Bom Nguyên tử và Bom Khí tử chứ không ngoài nguyên tắc này.

Sau này người ta chế tạo ra Bom Điện tử hay Bom Quang tử cũng theo Công thức này mà chế ra.

⭐️ Người ta không hiểu nên mới thờ vậy. chứ Tam Thế Phật là 3 đời Chư Phật gồm:

 1. Phật Quá khứ là Phật Ca Diếp
 2. Phật Hiện tại là Phật Thích Ca
 3. Phật Tương lai là Phật A Dật Đa

Còn Đức Phật A Di Đà không phải ở Thế giới này mà ở nước Trời Cực Lạc, vòng 3 của Tam Giới.

⭐️ Hố đen Vũ Trụ trong Tam Giới (Bầu Hoàn đạo 1) là để sản xuất Hành tinh Tứ Đại chứ không phải sản xuất Hành tinh Điện từ Âm Dương.

Trời Tứ Thiên Vương ở trong Bầu Hoàn đạo 2 chỉ là chỗ ở; còn việc làm thì ở tất cả 4 Bầu Hoàn đạo, đều có 4 Quả núi Tu Di là nơi Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương đứng quan sát, cũng là nơi sản xuất hành tinh từ Bầu Hoàn đạo đó.

Các hành tinh cấu tạo bằng Điện từ Âm Dương không hư hoại; vì sao? vì nó không có ruột cháy bằng khí Hydro như ở Trái Đất nên không hư hoại.

Còn hành tinh bằng Tứ Đại cháy bằng khí Hydro có tuổi thọ là 10 tỷ năm nên bị hư hoại.

Còn loại người thì cứ 10.000 năm, đánh nhau một lần chí tử; tiêu diệt nhau gần hết ở Trái Đất này; để con Người trở lại sống vào Thời kỳ Đồ Đá;

Còn tàn phá hết những xây dựng của con Người là do Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương khiến những viên đá lớn cho rơi vào Trái Đất để san bằng, khi loài Người đánh nhau chí tử.

⭐️ Loài Tiên ở Trái Đất này có nhiệm vụ như sau:

 • Làm việc thì theo sự phân công của Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương và có 3 nhóm gồm:
  • Nhóm 1: 10 Vị Kim Thân Phật từ Phật Giới phân thân vào Trái Đất;
  • Nhóm 2: 6 Vị Kim Thân Phật phụ trách 6 Nước Trời Tịnh Độ vào Trái Đất;
  • Nhóm 3: 33 Vị Chúa Trời làm Chúa Trời của 33 Hành tinh cõi Trời ở Tam Giới này.
  • Các Vị này cùng nhau đến Trái Đất họp để phân nhiệm vụ cho 3 Ban bệ phụ trách.
  • Hành tinh Nam Diêm Phù Đề này gồm: 
   1. Ban bệ Thần chủ Trái Đất
   2. Ban bệ Thánh chủ Trái Đất
   3. Ban bệ Tiên chủ Trái Đất
 • Nhiệm vụ của loài Tiên như sau:
  1. Lập ra nước Bồng Lai Tiên Cảnh và Đại Hải Thanh Tịnh để cho người tu theo Đạo Tiên sau khi chết vào hưởng Phước; chờ ngày dự Hội nghị Long Hoa.
  2. Tham gia tất cả các Nghi lễ mà Ban Thần tổ chức.
  3. Cắt cử Tiên Thừa hành tham gia vào giúp Tánh Người mà Tánh Phật mượn Thân vào Tánh Người tạo Công đức.
 • Chú ý phần này:
  • Tánh Người có 5 thứ Tánh;
  • Tánh Tiên nằm ở tay trái của Thân Người;
  • Nhưng vì Tánh Tiên quá nhàn hạ, bị Tánh Cô Hồn thướng hay cướp lấy Tánh Tiên;
  • Xúi Tánh Người làm bậy, khi làm rồi thì Tánh Tiên mới giựt lại được;
  • Nên mới có việc Tánh Người khi làm những việc sai trái xong mới Hối hận, là nhờ Tánh Tiên giựt lại được; nên có Hối hận này là vậy.
  • Ở Trái Đất này Tánh Người tin và làm tầm bậy, đụng gì cũng tin, nghe ai nói gì cũng làm, là do Tánh Cô Hồn này xúi đó.

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *