Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Công Đức – Phật Nhân – Phật Quả

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Công đức có nặng không?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Không đúng! Công Đức là cái lực sáng chứ đâu phải nặng. Công đức, Phước Đức, Ác Đức nó bằng điện hết.

Công Đức nó hình thành bởi Điện Từ Quang, Phước Đức bởi Điện Từ Dương và Ác Đức bởi Điện Từ Âm, ba cái loại này. Trong Thế giới này nó có 3 cái loại điện, Điện Từ Quang, Điện Từ Dương và Điện Từ Âm. Còn điện từ mà mình đang sử dụng hằng ngày là điện từ vật lý, dùng để phục vụ thôi, nó không có nằm ở trong thế giới luân chuyển, đây là do con người tạo ra để mà sử dụng trong thời gian ngắn thôi, gọi là điện từ vật lý.

Công Đức nó cấu tạo bằng Điện Từ Quang, Điện từ Quang nó có ở trong này đó, vậy cái Điện từ Âm Dương nó lấy từ đâu?

Từ TRONG ĐIỆN TỪ QUANG NÓ QUAY NÓ TRỞ THÀNH ĐIỆN TỪ ÂM DƯƠNG

Vì thế mà AI MUỐN TẠO CÔNG ĐỨC, THÌ PHẢI HIỂU RÕ NGUYÊN TẮC NÀY, BIẾT CÁCH TẠO RA CÁI NÀY, THÌ TỰ NHIÊN NÓ HÌNH THÀNH RA CÁI CÔNG ĐỨC CỦA ĐIỆN TỪ QUANG.

Tất cả 3 thứ đều Điện hết chứ không có cái gì hết, mà cái Điện từ Quang trong thế giới này là vật tư đưa về cái Điện từ Quang bên Phật Giới, 2 cái này nó phối hợp lại, nó biến thể thành Ngôi Nhà Pháp Thân Thanh Tịnh, rồi từ đó nó sanh ra một Kim Thân Phật. Thì hai cái loại này, Điện từ Quang của vật lý đưa vô Điện từ Quang của tự nhiên nó mới tạo thành một khối sáng, mà người ta gọi là cái Ngôi Nhà, rồi từ cái khối sáng đó nó mới lột xác ra thành một vị Phật.

Mà vị Phật lớn hay nhỏ gì là do cái Công Đức của người đó, sau đó Tánh Phật ẩn vào mới gọi là một Kim Thân Phật. Vì thế bên kia gọi là Phật Quả còn bên đây gọi là Phật Nhân.

Bây giờ Thiền Tông ra đời, người nào nhận được Tánh Phật của mình thì tất cả thành Phật Nhân hết, đó thì phải hiểu.

Vì thế mà trong kinh có nói “Phật Nhân, Phật Quả” là chỗ này, nhưng mà người ta không hiểu cái Phật Quả là như thế nào, rồi Phật Nhân là ai? Bởi vậy thành ra ngày xưa BồTát Thường Bất Khinh trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói:

“Tôi không dám khinh các Ngài, các Ngài rồi đây sẽ thành Phật”, ổng nói rất đúng, nhưng mà tại vì lúc đó người ta không ai giải mã được Phật gì.

Có nghĩa là ví dụ trước đây Thiền Tông chưa ra đời, có người nói “ông là Phật, ông là Bồ Tát đó”, sự thật họ không hiểu. Chứ sự thật nếu mà bây giờ mình nhận được, thì tôi có Tánh Phật thì đương nhiên tôi thành Phật rồi, nhưng mà Phật Nhân. Còn người nào không biết mình có Phật Nhân thì người đó Phàm Phu. Còn mình biết mình có Phật thì là Phật Nhân, vì Phật Nhân này mới tìm được cái Công Thức đi ra.

Tất cả những người Phật Nhân này về sau sẽ trở thành một “ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG”, là cái ông này nè, cái ông Phật Nhân này mới ra được cái ông “ ĐẠO NHÂN VÔ TU VÔ CHỨNG “,
thành ra mình mới hiểu được. Còn nếu không có ông Phật Nhân thì Phật Quả không có, vì Phật Nhân, nguyên nhân tôi có cái mầm rồi, thì tôi tìm cách để cái mầm nó nở được, để đi về bên kia tôi trở thành Phật Quả.

Mình phải hiểu thế giới này, còn mình không hiểu thì thôi, ngồi đó mà lý luận, mà sợ nhất là mấy cái ông mà có bằng cấp cao tu lâu năm, chửi mấy ông có tóc. Thành ra mình sợ nhất là sợ mấy ổng thôi, chứ ổng không hiểu thì ổng nói vậy thôi, chứ nếu mà ổng hiểu ra thì sẽ khác. Tôi cũng mong ổng đến đối chất với tôi để mọi việc được sáng tỏ ra cho mọi người cùng hiểu.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 07/07/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *