Bí Kíp Thiền TôngGiải đápSlide

Giải đáp Thiền Tông Đặc biệt từ thời Đức Phật đến nay

Thiền Tông Phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật Giáo là Soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu Tiên đã được Xuất bản.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Giải đáp Đặc biệt – Ngày 24/04/2022

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, Thiền Tông sư, Soạn giả Nguyễn Nhân – Viện chủ Tổ đình Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã có một cuộc Giải đáp Thiền Tông đặc biệt vô tiền khoáng hậu, từ khi Đức Phật Thích Ca thành lập Đạo đến nay đã hơn 2.564 năm, cho những vị sau đây gồm:

  1. Lê Bảo Trang, cư ngụ tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
  2. Nguyễn Thị Hồng Phượng, cư ngụ tại Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
  3. Lê Thị Dung, cư ngụ tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
  4. Hoàng Thị Thu Hồng, cư ngụ tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
  5. Trương Thị Ngọc Sương, cư ngụ tại Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
  6. Phan Nhãn Uyên, cư ngụ tại Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
  7. Đặng Đại Thành, cư ngụ tại Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Lê Bảo Trang  (23 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ PT Nguyễn Thị Hồng Phượng  (18 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Lê Thị Dung  (21 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Hoàng Thị Thu Hồng  (29 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️PT Trương Thị Ngọc Sương  (12 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Phan Nhãn Uyên  (09 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️⭐️ PT Đặng Đại Thành  (16 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi (23+18+21+29+12+9+16 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Công đức nhiều thì Trung Ấm Thân (TAT) xuất nhanh, còn Công đức ít thì TAT xuất chậm là lý do tại sao? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️TAT sao không nhớ mục đích mình vào đây để tìm Công đức trở về Phật Giới, mà phải thương lượng với Thần, Thánh và dòng tộc? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Các vị Thần – Thánh – Tiên có sáng suốt để nhớ mục đích mình vào Tam Giới tạo Công đức trở về Phật Giới hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Khi Đức Phật từ Cõi Trời Đâu Suất xuống Trái Đất thành lập Đạo, được Ban bệ Chư Thiên ủng hộ làm Lễ đón tiếp Phật, sao lúc Phật thành lập Đạo Giải Thoát thì không được Ban bệ Thần – Thánh – Tiên ủng hộ? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Có sự thỏa thuận giữa Phật và Ban bệ Thần – Thánh – Tiên về % người về Phật Giới, % người xuống Địa Ngục, xuống Hầm lửa lớn.., khi Phật vào Trái Đất thành lập Đạo? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Đến đời Mạt Trung Pháp thì Thiền Tông (TT) sẽ quay 180 độ, lúc đó TT phát triển như thế nào ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Đức Phật dùng Phương pháp nào để có thể đến Trái Đất dự những việc quan trọng về TT? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Phật Thích Ca từng mượn Thân con Người để nói chuyện, bằng cách nào? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Ban bệ Thần – Thánh – Tiên Quản lý Trái Đất này mà tại sao không Kiểm soát được Thập Loại Thánh ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Phật Nhiên Đăng có vào Trái Đất này phụ giúp Phật Thích Ca thành lập Đạo Giải Thoát? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Khi thế lực Âm Tổng động viên quấy phá Thiền Tông, Phật Thích Ca có tập hợp các Chư Phật hoặc hộ pháp hoặc những vị theo trợ giúp Thiền Tông? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam (ĐPKHVLTTVN) được Xuất bản thì số người tu theo Thiền Tông được trở về Phật Giới nhiều hơn? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Sau này con Người chế tạo Hạt lui Thời gian, vậy cái gì lui Thời gian? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Kinh của Đức Phật thường có ẩn ý là do sự thoả thuận giữa Đức Phật với Thánh chủ Trái Đất nên không thể nói trắng ra? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Trường hợp Công đức ít thì có vị Phật cho mượn Công đức để đủ sức về Phật Giới. Xong trả lại cho vị Phật đã cho mượn, vậy vị Phật cho mượn Công đức như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️vị Phật cho mượn Công đức như vậy thì chỉ cần mình ham muốn mãnh liệt là quan trọng nhất và cứ tạo Công đức 1 cách bình thường tùy Duyên? 👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️vị Phật khi đem Tánh Phật vào Tam Giới có biết trước bao nhiêu Tánh Phật sẽ trở về Phật Giới thành Phật, bao nhiêu Tánh Phật sẽ xuống Hầm lửa lớn không ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 18:⭐️Phật Di Lặc có mang cái túi trên vai, trong đó có phải đựng Giáo Lý? 👉 Xem
Câu hỏi 19:⭐️Sau khi con Người hủy diệt sự sống trên Trái Đất này thì có số ít người trú ẩn trong hang đá, nơi trú ẩn này phải chắc chắn, an toàn, không bị ảnh hưởng bởi Bom Quang tử, thì nơi này phải làm bằng chất liệu gì, và Tổ chức hay thế lực nào tạo ra nơi trú ẩn này? 👉 Xem
Câu hỏi 20:⭐️Người nhà cúng đám giỗ hằng năm bằng đồ ăn mặn cho người mất, thì người mất này có bị Nhân – Quả không? 👉 Xem
Câu hỏi 21:⭐️Quý Thầy dạy: “Niệm 1 câu A Di Đà phước sanh Vô lượng” sao còn dạy đệ tử là phải thường niệm A Di Đà Phật hoài cho tới chết? 👉 Xem
Câu hỏi 22:⭐️Quý Thầy có dạy: “Lạy 1 lạy tội diệt hà sa”. Vậy những người bị Nghiệp Ấc đức nặng lạy 1 lạy là xóa hết tội hay sao? 👉 Xem
Câu hỏi 23:⭐️Thầy Thích Trí Chơn tu theo Đạo Phật mà không lấy kinh điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra giảng dạy mà lấy những câu nói của Khổng giáo và Lão giáo ra dạy thì có phải là người tu theo Đạo Phật chân chánh không, thưa Bác? 👉 Xem

PT Nguyễn Thị Hồng Phượng  (16 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Trong kinh Đức Phật thường dạy phá mê lầm là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Những vị Tiến sỹ Phật học có cần tu theo quyển Giáo Lý của Đạo Phật không? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Thời Đức Phật dạy Đạo, Tổ chức danh các vị tu như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Tu theo Đạo Phật mà tu cúng, để được gì? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tăng Đoàn là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Người tu đạt được quả vị A La Hán, có cần tu theo quyển Giáo Lý không? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Giáo Lý Đạo Phật là dạy gì? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Tu theo Đạo Phật mà không biết Giác Ngộ – Giải Thoát là gì, mà ngồi giảng Đạo cho nhiều người nghe, có bị Nhân – Quả gì không? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Tiêu chuẩn của 1 vị giảng sư Đạo Phật phải như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Tổ sư Thiền là danh gọi của vị nào? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Tổ chức của 1 ngôi Chùa phải như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Tại sao Đạo Hiển linh có nhiều người thích tu theo? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Đạo Giải Thoát tại sao lại khó dạy nơi Thế Giới này? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Tại sao Đạo Cúng lại được nhiều người tu theo? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Lý do gì mà Đức vua Trần Nhân Tông không dạy Pháp môn Giải Thoát này được? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Có Thầy tu ngồi Thiền đạt được hiển linh, vậy hiển linh đó là chứng được gì? 👉 Xem

PT Lê Thị Dung  (21 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️“Cuộc Giải đáp Thiền Tông vô tiền khoáng hậu từ khi Đức Phật Thích Ca thành lập Đạo đến nay” là sao? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Xin giải thích về nguồn gốc trang phục của Thiền Tông sư, Soạn giả Nguyễn Nhân mặc hôm nay. Ai phong cho Soạn giả Nguyễn Nhân là Thiền Tông sư? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Ngày xưa, tính từ trước ngày Giải phóng, Chùa này có Bảng hiệu là Chùa Tân Diệu – Thiền Tông Việt Nam phải không? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Mục đích tối thượng để Thiền Sư Ni Đức Thảo xây dựng lên ngôi Chùa mang tên Tân Diệu này là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu đây có mang sứ mạng gì để Phổ biến Đạo Phật mà mang danh là Thiền Tông Việt Nam? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã Tổ chức những buổi Giải đáp để Chuẩn Hóa lại Đạo Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Đạo Phật có những sai lệch gì mà phải Chuẩn Hóa lại? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Có vị Tiến sĩ Phật học chê là trình độ hiểu biết của Thiền Tông sư Nguyễn Nhân chưa đầy lá mít. Tại sao Thiền Tông sư Nguyễn Nhân lại dám đòi công khai tranh luận về Phật học, với các vị có Phật học uyên thÂm ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Các vị có chức sắc trong Giáo Hội muốn ngăn cản, không cho Chùa Thiền Tông Tân Diệu Phổ biến Thiền Tông, cũng như ngăn cản nhà Xuất bản, không được cấp phép Xuất bản, quyển Giáo Lý ĐPKHVLTTVN, mà Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang nắm giữ. Tại sao lại cấm đoán như vậy? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Pháp môn ĐPKHVLTTVN chừng nào mới được công khai Công bố ra, để mọi người dân được tiếp cận Pháp môn này, để bớt tin lầm? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Thượng tọa Thích Nhật Từ lại nói: Chỉ có Đạo Thiên Chúa mới có Giáo Lý. Lời phát biểu này có đúng không? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Trong sách xưa có câu: “Chính Người cột trói con Sư Tử mới mở được dây trói con Sư Tử”. Câu này có ý nghĩa như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu chuẩn hóa lại những sai phạm mà bấy lâu nay, các Chùa đã làm ô uế Đạo Phật, làm ô danh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao các vị có chức sắc trong Giáo Hội lại không ủng hộ việc làm này, mà lại chống đối? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Thượng tọa Thích Nhật Từ nói: “Đạo Phật không có Giáo Lý”, vậy từ trước đến giờ GHPGVN dạy cho người dân tu cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Đảng và Nhà nước muốn Nhân dân học tập và làm theo gương vua Trần Nhân Tông, vị Vua tu theo Pháp môn Thiền Tông. Chùa Thiền Tông Tân Diệu, đang Phổ biến Pháp môn Thiền Tông, mà Phật Hoàng đã tu. Tại sao GHPGVN, lại cấm Chùa Thiền Tông Tân Diệu Phổ biến Pháp môn Thiền Tông này? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang Phổ biến Pháp môn Thiền Tông mà Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã từng tu. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa được Đảng và Nhà nước công nhận và cho Chùa thành lập ĐPKHVLTTVN? 👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️Chùa Thiền Tông Tân Diệu xin phép Xuất bản quyển Giáo Lý Đạo Phật từ lâu, nhưng bị Giáo Hội cấm Xuất bản. Còn Thượng tọa Thích Nhật Từ lại Công bố rằng Đạo Phật không có Giáo Lý, chỉ có Đạo Thiên Chúa mới có Giáo Lý. Như vậy, Thượng tọa Thích Nhật Từ có làm bẽ mặt Đạo Phật trước các Đạo giáo khác hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 18:⭐️Nếu quyển Giáo Lý ĐPKHVLTTVN được phép Xuất bản ra, đề nghị Chùa Thiền Tông Tân Diệu nên tặng cho người nhận đầu Tiên quyển Giáo Lý này phải là Thượng tọa Thích Nhật Từ? 👉 Xem

PT Hoàng Thị Thu Hồng  (29 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Thích Nhật Từ đã tuyên bố “Đạo Phật chưa có tiêu chí làm Tu sỹ”, nghĩa là Thích Nhật Từ tự nhận mình là Thầy Chùa không đủ tư cách để làm 1 Tu sỹ? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Thích Nhật Từ tuyên bố toàn thể GHPGVN không biết dạy gì cho đúng Chánh Đạo, nghĩa là bao lâu nay ông ta và toàn thể quý Thầy trong GHPGVN đều nói xạo, giảng tầm bậy tầm bạ chứ không biết Chánh pháp là gì, Chánh Đạo ra sao? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Thích Nhật Từ đã chính thức tuyên bố Đạo Phật tu không có Giáo Lý, tức Thích Nhật Từ đã tự xác nhận mình và nhiều Thầy Chùa khác là tu mù, là Thầy mù rờ voi? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Thích Nhật Từ tuyên bố mình không biết 3 điều Cốt tủy của Đạo Phật. Vậy mà ông ta vẫn nhận bằng danh sự Tiến sỹ Phật học và đứng ra giảng dạy rất nhiều vấn đề. Loại Thầy Chùa như Thích Nhật Từ thì Đức Phật gọi là cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Thích Nhật Từ tuyên bố 3 điều như vậy thì GHPGVN và Chính quyền đã đủ cơ sở để loại Thích Nhật Từ ra khỏi GHPGVN chưa? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Thích Nhật Từ không học Giáo Lý, lại rao giảng bậy bạ về Phật pháp. Vậy có thể bị Chính quyền bắt về việc truyền bá Mê tín Dị đoan? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Thích Nhật Từ không học Giáo Lý, cũng không đủ Tiêu chuẩn là Tu sỹ mà dám đứng ra kêu gọi Phật tử Cúng dường hàng tỷ đồng để làm Phật sự. Vậy đã đủ bằng chứng để khép vào tội lừa đảo chưa? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Thích Nhật Từ không được học Giáo Lý Đạo Phật thì cho dù là Tiến sỹ giấy hay Tiến sỹ ảo hay Tiến sỹ danh dự đi nữa thì ông ta có thể Giác Ngộ và Giải Thoát được không? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Người nghe Thầy Chùa giả Thích Nhật Từ giảng thì có thể Giác Ngộ, Giải Thoát được không? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Đức Phật ra đời để lại Giáo Lý là để dạy về Đạo Phật tức là Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát, nhưng Thích Nhật từ không biết Giáo Lý. Vậy Đạo của Thích Nhật Từ đang tu theo là Đạo gì và là Đạo của ai? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Thích Nhật Từ thích giảng về Tình dục, về Chính trị rồi bình phẩm khen chê, nói xấu người khác. Vậy Thích Nhật Từ đang hành Đạo gì và đang nói pháp gì? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Đức Phật dạy thế nào là một Tu sỹ Phật Giáo? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Là một Tu sỹ Phật Giáo chân chính là phải giảng gì cho đúng với Chánh Đạo và Chánh pháp của Đức Phật? 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Đức Phật có dạy về Giáo Lý nhưng vì sao một Tiến sỹ như Thích Nhật Từ thì lại không được học về Giáo Lý này? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Vậy cả GHPGVN nay biết Đạo Phật đã có Giáo Lý của Đạo Phật dạy về Giác Ngộ và Giải Thoát, sao họ lại không trân quý, không chịu tìm hiểu đến nơi, đến chốn là sao, thưa Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Có người nói nếu hỗn với Chư Tăng là tạo Nghiệp Ấc. Vậy còn bọn Thầy Chùa giả mạo bị Nhân dân vạch mặt thì bọn họ tạo Nghiệp gì? 👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️Chính quyền tham gia Quản lý Thầy Chùa, nên dựa vào đâu để đảm bảo cho nhân dân vừa được tự do về tín ngưỡng Tôn giáo, vừa được đảm bảo không bị bọn giả tu được trục lợi, lừa đảo? 👉 Xem
Câu hỏi 18:⭐️Những sai phạm của tiến sỹ Phật học Thích Nhật Từ có bị Giáo hội xử lý hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 19:⭐️Về việc Quản lý Tu sỹ thì GHPGVN phải làm gì để khắc phục tồn tại loại Thầy Chùa giả mạo vô tích sự giống như ông Thích Nhật Từ này? 👉 Xem
Câu hỏi 20:⭐️Ông Thích Nhật Từ chê Soạn giả Nguyễn Nhân trình độ Phật học “nhỏ hơn lá mít”. Nhưng khi Soạn giả Nguyễn Nhân mời 64 ông Tiến sỹ Phật học ra đối chất với Soạn giả, thì chẳng một ai trong số họ dám chường mặt ra; sao mà họ nhát quá vậy? 👉 Xem
Câu hỏi 21:⭐️Ông Thích Nhật Từ tự khen các bài giảng trong kênh Youtube của ông ấy là rất chuẩn mực, còn các kênh khác thì không chuẩn mực. Vậy có phải là Thích Nhật Từ đang tự đề cao mình hơn người khác? 👉 Xem
Câu hỏi 22:⭐️Nhà nước có nên khen thưởng cho Thích Nhật Từ vì đã có công vạch mặt những kẻ giả tu lừa đảo Giáo hội? 👉 Xem
Câu hỏi 23:⭐️Thích Nhật Từ cũng tự nhận mình là kẻ tu mù, là Thầy tu giả mạo. Lời thú tội này đã đủ để Chính quyền kết tội Thích Nhật Từ là Giả sư để lừa đảo chưa? 👉 Xem
Câu hỏi 24:⭐️Nếu Giáo Lý ĐPKHVLTTVN được Phổ biến ra, thì có thể xoá tận gốc khuyết điểm mà hiện nay GHPGVN đang vấp phải hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 25:⭐️Hiến Chương của GHPGVN đã được lập ra trên cơ sở không có Giáo Lý của Đạo Phật, tức đây là một Hiến Chương chưa có phù hợp và đúng đắn phải không? 👉 Xem
Câu hỏi 26:⭐️Hiến Chương của GHPGVN lập ra một cách thiếu cơ sở như vậy. Vậy trên thực tế Hiến Chương lập ra là để phục vụ cho ai? 👉 Xem
Câu hỏi 27:⭐️Trong Đạo Phật thì Giáo Lý quan trọng hơn hay Hiến Chương quan trọng hơn? 👉 Xem
Câu hỏi 28:⭐️Phật Giáo có cần Hiến Chương hay không? Muốn Hiến Chương hoàn thiện và hoàn chỉnh thì GHPG cần phải làm như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 29:⭐️Thích Nhật Từ nói “Ở Miền Bắc, giai đoạn từ 1942 – 1981 là giai đoạn giãy chết của Phật Giáo”. Vậy ai đã giết Đạo Phật mà Đạo Phật giãy chết? 👉 Xem

PT Trương Thị Ngọc Sương  ( 12 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Nếu bài 24 Giáo Lý được phép Xuất bản thì mang lợi ích gì cho Quốc gia Việt Nam và Thế Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Hiện nay Việt Nam bị Trung Quốc tranh giành Hoàng Sa, Trường Sa; có nguy cơ xảy ra chiến tranh, thì bài 24 Giáo Lý có giúp được cuộc xung đột này? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Ông Thầy Thích Nhật Từ nói là tất cả các Đạo đều có Giáo Lý, riêng Đạo Phật không có Giáo Lý. Vậy tại sao Đạo Phật hiện nay chưa có Giáo Lý? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Làm sao phân biệt đâu mới là Thiền Sư thật, và đâu là Thiền Sư giả ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️GHPGVN chưa có Giáo Lý, nay Bác muốn ra Giáo Lý, đáng lẽ GHPGVN phải mừng, sao lại cấm Giáo Lý Xuất bản? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Danh từ “Thập Tự Chinh”có ý nghĩa như thế nào ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Danh từ “Vạn Tự Chinh” có ý nghĩa như thế nào ạ? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Con nghe nói các Đạo khác có sử dụng bùa phép, khi các Đạo này có xung đột với nhau, thì cũng sử dụng bùa phép, chuyện này có đúng không? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Giáo hội Phật Giáo Việt Nam đã thống nhất hơn 40 năm. Giờ mới đăng ký Pháp phục. Vậy trước giờ họ mặc Pháp phục gì? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️“Một vị Hòa thượng sao lại bắt người khác quì lạy mình? Ngày xưa Đức Phật có bắt đệ tử lạy mình như thế không? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Việc đi rắc muối, rắc gạo để làm phép cho cơ sở làm ăn của gia chủ phát đạt. Đây có phải là việc làm đúng Chánh pháp của Đức Phật dạy? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Một vị Hòa thượng mà còn làm không đúng lời Phật dạy, thì các Tu sĩ bình thường sẽ như thế nào? 👉 Xem

PT Phan Nhãn Uyên  (09 Câu hỏi): 

Câu hỏi 01:⭐️Hòa thượng Thích Huệ Thông thì bảo có Giáo Lý Đạo Phật. Thượng tọa Thích Nhật Từ lại khẳng định: “Đạo Phật không có Giáo Lý”. Tại sao có sự mâu thuẫn kỳ lạ vậy? Con phải nghe theo ai? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Đại đức Thích Phước Tiến 2 lần khẳng định: “Đại đức là người mù rờ voi, đụng đâu nói đó”.Tại sao một người mù mà dám công khai dẫn dắt người khác. Đó có phải là hậu quả của Đạo Phật không có Giáo Lý? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Tiến sĩ Phật học Thích Lệ Thọ nói rằng: “Thời Đức Phật chưa có chữ viết”, giảng như vậy có phải cho là Đức Phật mù chữ? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Tiến sỹ Thích Lệ Thọ giảng vậy, đây có phải là hậu quả của Đạo Phật chưa được Xuất bản quyển Giáo Lý không thưa Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tiến sĩ Phật học Thích Trí Chơn đăng đàn công khai giảng rất hay về Hoa Sen và câu chuyện Niêm Hoa Vi Tiếu. Nhưng lại không biết Ngài Ma Ha Ca Diếp ngộ cái gì? Đây có phải là hậu quả của Giáo Lý Đạo Phật không được Xuất bản? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì Chùa Giác Ngộ, khi giảng Đạo Phật rất sân si, chửi tục tĩu, lời lẽ rất kích động và giống như một tay anh chị ngoài chợ.Tại sao Giáo hội vẫn làm ngơ? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Thượng tọa Thích Nhật Từ chửi tục tĩu ở trong Chùa như vậy mà vẫn có Phật tử ngồi nghe ở bên dưới. Vậy họ nghe vì cái gì? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Chùa Giác Ngộ nói rằng: “Giáo hội Phật Giáo hiện nay bát nháo như cái Chợ Trời, mạnh ai nấy giảng. Giống như cái nồi Lẩu thập cẩm”. Căn cứ vào đâu mà Chùa Giác Ngộ lại khẳng định như vậy? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Đâu là nguyên nhân khiến Giáo hội Phật Giáo bị nói bát nháo như cái Chợ Trời, như nồi Lẩu thập cẩm? 👉 Xem

PT Đặng Đại Thành  (16 Câu hỏi):

Câu hỏi 01:⭐️Mục đích thành lập ra Chùa Thiền Tông Tân Diệu để làm gì thưa Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Đến nay Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã làm được những thành tựu gì rồi và đã hoàn thành được bao nhiêu % Mục đích của việc thành lập Chùa, thưa Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Tại sao Chùa Thiền Tông Tân Diệu chưa hoàn thành được 100% Mục đích của việc thành lập Chùa, thưa Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Có những Khó khăn, Trờ ngại hay Thế lực nào cản trở cái việc Chùa Thiền Tông Thực hiện Hoàn thành cái Mục đích của việc Thành lập Chùa không, thưa Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Thưa Bác, giống như là Chúng con là Phật tử thì Chúng con có thể làm được gì, để cùng góp sức với Chùa Thiền Tông Tân Diệu; trong việc Hoàn thành cái Mục đích Thành lập Chùa; Bác có thể chỉ giúp chúng con được không ạ. 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Thưa Bác, Con thấy hiện đã có nhiều nơi ở phía Bắc và phía Nam Tổ chức Lễ Truyền Thiền; hình thức giống như là của Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Vậy có phải là Chùa Thiền Tông Tân Diệu đã phát triển thêm Chi nhánh ở những nơi này rồi có phải không? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Con thấy có nhiều Chùa, nhiều nơi tu theo Đạo Phật mà lại Cúng nhiều. vì Cúng đó có đúng với Đạo Phật không? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Con cũng thấy nhiều Chùa mà nhiều nơi Tu theo Đạo Phật mà họ Tụng Kinh suốt; mà họ lại không có Hành theo lời Kinh dạy; vậy việc Tụng Kinh đó có đúng với Đạo Phật không? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Con thấy nhiều vị Thầy tu họ dùng nhang mà nhang lửa đỏ, chấm trên đỉnh đầu; khi thì một chấm, ba chấm, sáu chấm hoặc chín chấm để Cúng dường Chư Phật và để xả thân cầu Đạo; thì những việc làm này có đúng với Đạo Phật không? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Con thấy nhiều Chùa nhiều nơi tu theo Đạo Phật nhưng mà họ cầu xin, lạy lục mà và nguyện rất nhiều; thì những việc làm này có đúng với Đạo Phật không? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Con thấy ở Việt Nam này có nhiều Tiến sĩ Phật học. Vậy thì dựa vào những tiêu chuẩn gì mà để Tu hành thành Tiến sĩ Phật học? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Tại sao Đạo Phật cần phải Chuẩn hóa và Bác dựa vào tiêu chuẩn gì để Chuẩn hóa Đạo Phật; Đạo Phật chuẩn mà con hỏi Bác lấy tiêu chuẩn gì Chuẩn hóa? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Trong Nhân gian có câu 10 phần chết còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình; câu này có ý nghĩa gì và tại sao? xin Bác giải thích giúp con. 👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Vậy thì có cách nào làm cho từ 2 thành 1 để ra Thái Bình không Bác? 👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Đức Phật dạy trong cõi Ta Bà thì thường là 10 người mê muội cả 10. Vậy thì việc người tu Đạo Phật không có quyển Giáo Lý Đạo Phật trong tay có liên quan gì đến việc mê muội không? thưa Bác. 👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Người tu Đạo Phật mà muốn hết mê muội thì phải làm sao? thưa Bác. 👉 Xem

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật )

 Video: Toàn bộ – Phần 1

 Video: Toàn bộ – Phần 2

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Giải đáp Đặc biệt – Ngày 24/04/2022 👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *