Thiền TôngTổ Sư

09_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ chín

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Phục Đà Mật Đa (Buddhamitra) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 322 năm. Con ông Phục Đà Vi Thùy, mẹ là Ưu Phả Thị, dòng Tỳ Xà La, nước Đề Già.

Khi mẹ sanh ra Ngài 10 tuổi mà Ngài không nói. Một hôm Tổ Phật Đà Nan Đề đến nhà, gia đình mới đem sự việc trình với Tổ,

Tổ bảo:

Đứa bé này đời trước nó thông minh lắm, ở trong Phật pháp, nó có lời đại nguyện: “Nếu tôi sanh ra ở chỗ nào tình phụ tử và phu thê không ràng buộc, tôi sẽ xuất gia tu theo Phật để giúp nhiều người giải thoát”.

Nghe Tổ nói vậy nên cha mẹ và gia đình Ngài xin Tổ cho Ngài theo Tổ xuất gia và Tổ chấp nhận.

Tổ Phật Đà Nan Đề nói với Ngài:

Cha mẹ và gia đình Ngươi đồng ý cho theo ta xuất gia, vậy Ngươi hãy thưa thầy mình đi chứ.

Ngài liền chắp tay thưa Con kính chào sư phụ. Ngài vừa thưa hỏi, cha mẹ và bà con ai cũng vui mừng nên nấu bữa cơm chay đãi Tổ và tiễn Ngài theo Tổ xuất gia.

Ngài được Tổ Phật Đà Nan Đề cho học chữ đến 20 tuổi.

Một hôm Tổ gọi Ngài đến đưa cho Ngài bài kệ 12 câu để Ngài đọc:

Thiền Tông nó chảy theo dòng
Theo dòng thanh tịnh ở trong lòng mình
Thiền Thanh Phật dạy núi Linh
Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này

Ta nay hỏi Ngươi như vầy
Không dùng vật lý là đây thiền gì?
Ngươi biết thì trình tức thì
Ngồi đó suy nghĩ, vậy thì bỏ đi

Suy nghĩ mà biết thứ chi
Là được những thứ bỏ đi cho rồi
Ngày xưa Đức Phật dạy thôi
Luân hồi nhiều kiếp hết rồi với ta

Ngài đọc 12 câu kệ rất nhiều ngày mà không có gì lạ, cứ lẩm bẩm 12 câu kệ nói trên hoài.

Ba ngày sau, Ngài đang rửa chén, vô tình có cái chén bị rơi và bể, tiếng chén rơi trúng đá kêu lên khiến Ngài nghe như chết đứng, không còn biết gì, cùng lúc ấy thân tâm Ngài như mất.

Khi bình thường trở lại, Ngài có làm bài kệ diễn tả sự thấy và biết của mình bằng 36 câu kệ:

Tiếng vang của chén đá này
Vang đi khắp chốn chuyện này lạ tai
Tiếng nghe sao lại nghe hoài
Nghe như trùm khắp tỏ bày cùng ai

Thầy ơi con ngộ căn tai
Tiếng đi trùm khắp hôm nay tỏ tường
Thiền Tông Đức Phật chủ trương
Ngộ được tánh Biết là đường về quê

Quê xưa chỉ một đường về
Về nơi quê cũ không hề làm chi
Thiền Thanh đặc biệt diệu kỳ
Rơi vào Bể tánh, cái chi cũng tường

Rửa chén con hết bi thương
Tiếng kêu chén đá tỏ tường tánh Nghe
Như vậy các tánh là bè
Đưa con thanh tịnh bằng bè về quê

Trước kia con muốn trở về
Về nơi quê cũ một bề dụng công
Thiền Tông không phải cầu mong
Mà chỉ một lòng thanh tịnh mà thôi

Cũng đừng nghĩ chuyện xa xôi
Trước kia suy nghĩ vào đời chuyển luân
Phật xưa chỉ dạy chữ dừng
Không theo vật lý là dừng lại ngay

Phật ơi, con khóc vì Ngài
Dạy con thanh tịnh vào ngay Niết bàn
Thầy con nhắc lại rõ ràng
Linh Sơn Phật dạy, một đàng về quê

Hôm nay con thấy đường về
Niết bàn thanh tịnh là quê của mình
Phật ơi, con chỉ nghe nhìn
Lời Ngài huyền diệu tuyệt linh vô cùng

Không ngờ nghe thấy muôn trùng
Về nơi quê cũ ung dung nhẹ nhàng
Con nay đã được bình an
Niết bàn thanh tịnh muôn ngàn thảnh thơi

Tổ Phật Đà Nan Đà biết Ngài đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên nói với Ngài:

Nay ông đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, vậy 30 ngày sau ta sẽ truyền thiền cho ông Đúng 30 ngày sau tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Nghiêm Quốc buổi lễ truyền thiền được tiến hành.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây
lưu truyền Hôm nay họ Phục có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đề kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Nếu ai duyên lớn, mới truyền ra Tổ này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị thứ chín tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời
Ngài Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Nay ông hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *