Thiền TôngTổ Sư

10_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Hiếp Tôn Giả (Parsvika) sanh sau Đức Phật Niết bàn 361 năm, con ông Hiếp Thành Huỳnh, mẹ là bà Châu Phước Truyền, ở miền trung nước Ấn Độ.

Mẹ mang thai Ngài đến 60 năm. Sau khi ra đời, gặp Tổ Phật Đà Nan Đề,

Tổ hỏi:

Ngươi ở trong thai mẹ chi mà lâu như thế?

Ngài trả lời:

Con đợi đủ duyên mới đến.

Tổ hỏi:

Đến để làm gì?

Ngài thưa:

Đến để dạy người về nhà

Tổ hỏi:

Ngươi có biết đường không mà dạy người khác?

Ngài Thưa:

Con nhờ thầy chỉ dạy

Tổ liền xin cha mẹ Ngài cho Ngài xuất gia, cha mẹ Ngài bằng lòng Khi xuất gia, Ngài rất cần mẫn lo tu học, quên ăn quên ngủ.

Ngài theo học với Tổ Phật Đà Nan Đề được 10 năm.

Một hôm Tổ hỏi:

Ngươi ở trong bụng mẹ lâu, khi ra đời tu học quên ăn quên ngủ, đã lâu như vậy, nay được gì rồi?

Ngài thưa:

Con không được gì hết, chỉ biết ‘Thôi’

Tổ hỏi:

Biết ‘Thôi’ là thôi cái gì?

Ngài thưa:

Con chỉ biết ‘thôi’ hết, vậy con trình cái ‘thôi’ của con, xin thầy kiểm nhận;

Ngài liền trình bài kệ 60 câu:

Ở trong vật lý luân hồi
Sanh rồi đến tử, tử rồi đến sanh
Ở trong vật lý loanh quanh
Sanh già bệnh chết, hơn tranh cái gì?

Thầy dạy, con biết tức thì
Niết bàn thanh tịnh là y cội nguồn
Con xin nghe dạy luôn luôn
Không nằm không ngủ nhớ luôn Tánh mình

Tánh mình khi nhận lặng thinh
Không cần tìm kiếm tự mình biết thôi
Cái biết thôi ở tánh ‘tôi’
Thấy, Nghe, Pháp, Biết luân hồi thôi xen

Tánh Nghe thanh tịnh không chen
Thôi vào vật lý, thôi hèn, thôi sang
Thiền Tông Phật dạy rõ ràng
Lìa xa vật lý về an quê mình

Ngày xưa Phật dạy núi Linh
Là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này
Thiền Tông Phật dạy như vầy
Không dính vật lý là đây Niết bàn

Sống được như vậy bình an
Luân hồi sinh tử không màng đến chi
Thiền Thanh phải nhận tức thì
Luân hồi sinh tử phiền chi đến mình

Thầy dạy con chỉ lặng thinh
Danh đây lợi đó, con đừng dính nghe
Chỉ cần thanh tịnh mà nghe
Nghe tiếng vật lý, không khoe với người

Trong lòng luôn được vui tươi
Tiếp xúc người vật luôn cười mà thôi
Con luôn làm vậy được rồi
Niết bàn sinh tử là thôi tìm mình

Ngày xưa Phật dạy núi Linh
Chỉ cần thanh tịnh là mình được an
Đức Phật chỉ dạy rõ ràng
Không dính vật lý là an muôn đời

Thầy dạy con đã thôi rồi
Tuyệt ý Phật Đà đời hết tử sanh
Dù trong tam giới như tranh
Chỉ thôi vật chất là thôi luân hồi

Thiền Tông phải biết chữ thôi
Những thứ vật lý là thôi kiếm tìm
Thiền Tông đừng nói huyên thuyên
Chỉ cần nhận liền tánh Thấy và Nghe

Tánh Nghe thăm thẳm cứ nghe
Nghe trong thanh tịnh, không nghe luân hồi
Thiền Tông thực hiện vậy thôi
Nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân

Vì vậy, Đức Phật dạy dừng
Không nghe luân hồi là giải thoát ngay
Hôm nay con xin trình bày
Xin thầy thọ ký lời này của con

Dù cho biển cạn núi mòn
Hư không có hoại, lòng con vẫn bền
Nhờ thầy con đã vượt lên
Sống với cái biết, vượt trên luân hồi

Hôm nay con trình thầy rồi
Xin thầy kiểm nhận, ý thời của con
Con xin giữ mãi lòng son
Truyền đi pháp Phật hằng còn thế gian

Ngài trình cho Tổ Phật Đà Nan Đề 60 câu kệ,

Tổ khen:

Ngươi đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, ta nay đã hết duyên ở thế giới này, vậy Ngươi chuẩn bị, ta sẽ hành lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Ngươi để làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ mười.

Ngài Hiếp Tôn Giả hết sức vui mừng và cám ơn Tổ Phật Đà Nan Đề

Đúng 1 tuần sau, tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Trường Ân lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được tiến hành.

Nghi thức lễ giống như những vị Tổ trước, còn bài kệ truyền Thiền Tông chỉ sửa có họ và tên của Tổ thứ mười thôi, chúng tôi không ghi vào đây.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *