Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Trái Đất sẽ có 1 vị Phật xuất hiện

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Thưa bác, cứ 10.000 năm 1 lần Trái Đất sẽ có 1 vị Phật xuất hiện để giáo hóa chúng sinh và bản thân vị Phật đó cũng đã phải Luân hồi rất nhiều năm trong cái Tam Giới này. Vậy tiêu chuẩn như thế nào để 1 Phật Tánh khi vào 1 Tam Giới Luân hồi trong này để rồi sau đó sẽ trở thành 1 vị Phật? Thì tiêu chuẩn nào Phật Tánh đó được sắp đặt như vậy ạ? Đây là 1 sự sắp đặt của Chư Phật hay đó là do sự nổ lực của Phật Tánh đó ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ ví dụ cái Nam Diêm Phù Đề mình hiện giờ Thích Ca đang quản lý nè, khi mà cái Trái Đất này nó hết 10 ngàn năm thì trong Kinh đã nói rằng ông A Dật Đa, Thái Tử A Dật Đa thành Phật hiệu là Di Lặc. Thì cứ đúng chu kỳ vậy đó, thì tất cả những cái Trái Đất này thì nói sự thật 1 Trái Đất 10.000 năm duy nhất chỉ có 1 vị Phật ra đời thôi, khi mà ông này hết rồi tới ông A Dật Đa, rồi khi ông A Dật Đa ổng sẽ tiết lộ không khác, tiết lộ cái ông sau ổng nữa là 10.000 năm sau. Thì cái này trong Kinh chỉ nói biết rằng Đức Phật nói là: “mình bước đi bước thứ nhất thì chỉ biết thứ nhất thôi, bước đi thứ hai tự nhiên nó sáng ra”. Còn cái tiêu chuẩn thì có gì lạ, là trong cái thế giới này nè, Chư Phật bên ngoài người ta biết, bây giờ trong mấy chục tỷ người này nó sẽ có cái người nào như thế nào đó, mà nên nhớ rằng ở Đất Rồng thôi, không có ở nước khác nghe.
Thiền Tông công bố ra chỉ ở nước Rồng, dạy ở tại đó tại nam núi Hy Mã Lạp Sơn và công bố tại nước Rồng đông nam á, có vậy thôi. Thì những cái tiêu chuẩn này thì Chư Phật ở bên kia người ta nhìn thấy, nhìn thấy ờ trong cái Luân hồi này chỉ có cái ông này trội nhất, ổng đã có kêu bằng Công đức hay là có cái chuyện gì để mà chuẩn bị tiếp tục thì người ta sẽ chọn, người ta chọn rồi bắt đầu mới cho cái ông này ổng mới nhớ lại cái ngày xưa, rồi ông kia mới xuất hiện, 2 cái này nó mới hợp lại. Rồi bắt đầu ông Phật trước mới dạy ông Phật này đi theo chu kỳ mà giống như ông Thích Ca mà chú đã nói trong quyển số 9, ông Thích Ca ở đây là 8 tỷ năm, trên 8 tỷ năm, rồi ông kia cũng vậy, rồi có nhiều ông hơn, nhưng mà tùy theo cái lựa của bên Phật Giới đó, cái nước Rồng này và cái nước ở Nam Diêm Phù Đề cái ông Phật là ai? Ở đâu? Rồi công bố ở đây, nó phải tìm hết, bây giờ ví dụ hồi xưa mà ông Thích Ca ổng đâu phải ở nước Ca Tỳ La Vệ đâu, ổng ở nhiều nước trên thế giới, ổng đi lòng vòng hết chứ không phải ấy đâu, 8 tỷ năm mà chứ đâu phải ít đâu. Rồi sau cùng ổng về nước Ca Tỳ La Vệ thì Chư Phật mới hiện ra “thời gian này ông là dạy đạo Giái Thoát ở Nam Diêm Phù Đề này”.
Đó thì cái tiêu chuẩn nó là do Công đức ngày xưa đã có, chứ không phải là ổng mới về đây ổng tạo 2, 3 cái Công đức nhỏ nhỏ độ Kiều Trần Như với 5 người bạn đồng tu, không phải, đã có trước rồi. Điển hình là ông Xá Lợi Phất ở 4 Trái Đất, tạo Công đức 4 Trái Đất, Trái Đất thứ 4 mới về, con suy nghĩ đi, chứ không phải đâu. Rồi những người người ta hiểu được cái này người ta mới tập trung lại người ta về nó mới trở thành 1 cái lịch sử Phật Giáo, đó, tất cả những gì nó cũng đều có lịch sử của nó hết. Còn cái tiêu chuẩn thì nói đúng ra người đó trội nhất trong cái Nam Diêm Phù Đề này Chư Phật mới hiện tới để mà giúp ông này thành Phật, không phải dễ đâu.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *