Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Nằm mơ thấy những cảnh hung dữ…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Thưa Trưởng Ban: tối con hay nằm mơ thấy những cảnh hung dữ, những người lạ quát, chửi rủa, hăm dọa con, lúc thức con có thể làm chủ được, con có thể đối cảnh vô tâm được, nhưng khi mơ, thì con không thể, con có thể bị lôi kéo, nhiều khi con khóc, có khi con nổi giận chửi lý với họ. Thưa thầy, như vậy có ảnh hưởng gì tới Đường Về Phật Giới của con không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Ảnh hưởng 100%, bây giờ muốn về Phật Giới, tất cả những cái hình ảnh đó là quá khứ nó hiện ra nó trong tàng thức mình nó hiện ra.

Giờ muốn về Phật Giới tất cả Đường Về Phật Giới phải là phát ra được cái Pháp Trần, Pháp Trần Đường Về Phật Giới, ai mà làm cái này được thì cái kia nó không nhào vô được.

Pháp Trần là cái gì? Có nghĩa là cái Đường Về Phật Giới mình lúc nào trong người mình nó cũng phải phát ra, kêu bằng nhớ tới thì nó có Pháp Trần nó ra, Pháp Trần là cái tiếng nói nhỏ nhất, nó cứ lải nhải lải nhải hoài ở trong mình.

Vì thế mà khi mà mình mất rồi đó, Pháp Trần nó sẽ dẫn mình đi đó. Vì Pháp Trần nó ẩn thì cái loài Thánh hoặc loài Thần không phá mình được, mình không đạt đến Pháp Trần thì chắc chắn loài Thần, loài Thánh sẽ dẫn mình đi.

Dù mình có Công đức cỡ nào mà Pháp Trần không phát ra thì mình sẽ vướng vào trong cái qui luật vật lý lường gạt của ông Thần và ông Thánh, đó nhớ phải làm sao.

Pháp Trần là cái gì? Là cái tiếng nói nhỏ nhất, giống như là mình học thuộc lòng cái gì đó mình vừa khởi lên cái nó bắt đầu nó chảy, cái bài học thuộc lòng nó chảy thì cái bài Về Phật Giới cũng vậy, mình vừa khởi ra nó chạy theo thì ông Thần ông Thánh không tới không phá mình được, không lừa được mình, là chỗ này.

Vì thế mà tu Đạo Phật Thiền Tông cái Pháp Trần là quan trọng nhất để dẫn mình về Phật Giới, nếu Pháp Trần không hiện được thì mình coi chừng, mình phải cố gắng, còn không ấy bị lạc hết.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 15/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *