Thiền TôngTổ Sư

14_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười bốn

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Long Thọ (Nagarjuna) người đời gọi Ngài là Bồ Tát, sanh sau Đức Phật Niết bàn 517 năm, ở miền tây nước Ấn. Cha là Long Chí, mẹ là Út Phương.

Thuở nhỏ Ngài thích nghe kinh Phật. Ngài có biệt tài, khi nghe ông Phạm Chí tụng hết bộ kinh Vệ Đà, Ngài thuộc lòng. Ngài là người thích tìm hiểu tất cả những gì có nơi thế giới này như:

  1. Thiên văn học
  2. Địa lý học
  3. Toán số học
  4. Văn học
  5. Thần học
  6. Sấm truyền học
  7. Ảo thuật học
  8. Tôn giáo học

Tất cả các môn học Ngài đều xuất sắc. Trong Phật giáo có pháp môn ‘Vô thường học’, Ngài nhận biết pháp môn này rất rõ ràng và tường tận, vào núi tìm được cái hang đá, Ngài đặt tên là hang Vô thường. Dân chúng tìm đến Ngài học rất đông.

Tổ Ca Tỳ La Ma nghe danh Ngài nên cũng tìm đến hỏi Ngài:

Ở đây ông giảng dạy ‘Vô thường’, chứ ông có biết gì là Chân thường không?

Ngài liền trả lời là Vũ trụ

Tổ Ca Tỳ La Ma nói với Ngài:

Ông biết một, chẳng biết hai
Biết được vậy, ông theo hoài trầm luân
Dù ông cố gắng để Dừng
Luân hồi sinh tử không dừng được đâu

Vừa nghe 4 câu kệ của Tổ, Ngài liền trình thưa:

Như vậy, tôi làm sao biết cái Chân thường để không bị trầm luân, xin thầy chỉ dạy, tôi xin đội ơn?

Tổ Ca Tỳ La Ma hỏi Ngài:

Ông muốn biết cái Chân thường để làm gì?

Ngài thưa:

Nếu biết cái gì là Chân thường, con sẽ sống với cái ấy

Tổ dạy:

Học nhiều, ít là Vô thường
Học cao, học thấp Vô thường không tha
Chi bằng chỉ học Biết ra
Sống với chân thật thì qua Vô thường

Địa lý có giỏi đừng thương
Nếu còn thấy giỏi là đường trầm luân
Thiền Tông Phật dạy chỉ dừng
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay

Địa lý dù ông có tài
Dạy người hiểu biết, nhận hoài lăng xăng
Chỉ học và biết rõ ràng
Cái gì vật lý là hằng trầm luân

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Không dính không mắc luân hồi dừng ngay
Ta chỉ rõ ông chỗ này
Cái gì vật lý đừng nên đem vào

Hãy nhìn cho rõ trước sau
Toán học có giỏi cũng là trầm luân
Tu thiền Thanh tịnh sáng trưng
Những thứ vật lý tự dưng biết liền

Hôm nay ta dạy ông riêng
Muốn hết sinh tử nhận liền tánh Nghe
Tánh Nghe, tánh Thấy là bè
Đưa người thanh tịnh về miền quê xưa

Đừng nói văn học sớm trưa
Nếu nói văn học cho vừa lòng nhân
Là ông tìm kiếm trong trần
Luân hồi muôn kiếp kéo lần ông đi

Thần học ông thuyết cực kỳ
Dù hay tuyệt đỉnh phải đi luân hồi
Ngày xưa Đức Phật dạy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông

Sấm truyền ông học rất thông
Là thứ vật lý còn trong luân hồi
Nay ông muốn hết luân hồi
Chỉ cần bỏ hết luân hồi lìa ngay

Ảo thuật cũng không nên xài
Vì những thứ ấy kéo hoài trần duyên
Vì vậy, Đức Phật dạy thiền
Pháp thiền Thanh tịnh là yên trong lòng

Dù cho sông núi hoại không
Hư không có hoại, tánh ‘Không’ hề gì
Thiền Thanh Đức Phật có ghi
Chỉ cẩn thanh tịnh không chi bận lòng

Hôm nay ta chỉ cho ông
Tất cả vật lý lìa xong cho rồi
Nghe lời Phật dạy nên thôi
Luân hồi nhiều kiếp là rồi với ông

Nếu thực hiện được với lòng
Chính là chân thật ở trong trần này
Chân thường là ở tại đây
Nếu thực hiện được, tại đây vĩnh trường.

Ngài nghe Tổ Ca Tỳ La Ma nói 52 câu kệ, chỉ chỗ Chân thường mà Ngài muốn biết. Bỗng Ngài thốt lên 44 câu kệ trình với Tổ Ca Tỳ La Ma như sau:

Xưa nay tôi kiếm tôi tìm
Thiên văn xa thẳm để khoe người đời
Nói rằng mình hiểu xa vời
Thiên hạ kính nể để đời hữu danh

Địa lý con học rất rành
Danh cao trọng vọng, để dành khoe khoang
Đến chỗ đông người lập đàng
Phổ đi địa lý, người sang biết mình

Mục đích chính của mình
Trình ra kiến thức để mình có danh
Người người khen ngợi bao quanh
Cho tiền cho bạc để dành nuôi thân

Toán học thuyết chổ xa gần
Để người quyền quý xin phần giải thông
Văn học nói giỏi trong lòng
Nhiều người khen phải cũng là tiền xu

Thần học nhiều người lại bu
Xin mình chỉ rõ, cúng xu cúng tiền
Sấm truyền mình nói rất thiêng
Ngày giờ năm tháng để khuyên mọi người

Ảo thuật người thích vui cười
Được nhiều tiền bạc, người người lại khen
Tôn giáo nói sáng hơn đèn
Dụ người cùng đến, sanh hèn cũng nghe

Dùng hình tượng để giấu che
Linh thiêng huyền bí, người nghe khen mình
Với mục đích chánh của mình
Dụ người đem của, cho mình ăn chơi

Sự thật những việc trên đời
Tôi đi lường gạt để đời ung dung
Nhân thế họ thích lạ lùng
Vì chỗ thích đó nên tung hỏa mù

Hỏa mù con dễ kiếm xu
Nhiều người ngu dốt đưa xu con xài
Hôm nay, thầy dạy thấy ngay
Cứ đi lường gạt, biết ngày nào xong

Thầy ơi, con nguyện trong lòng
Không đi lường gạt để lòng bình an
Thiền Tông thầy dạy rõ ràng
Chỉ cần thanh tịnh là an muôn đời

Vì vậy, hôm nay con thôi
Không đi lừa phỉnh hết rồi trả vay
Con nghe lời dạy Phật Ngài
Con xin ‘Thôi, Dứt’ vào ngay nhà mình

Tổ Ca Tỳ La Ma nói:

Bài kệ 44 câu của ông, theo Huyền Ký của Đức Phật, vị nào nói lên được chỗ vận hành của vật lý và những gì không bị sức hút của vật lý. Vị đó được xem là đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, phải được truyền thiền Thiền Tông để làm Tổ dẫn Mạch nguồn Thiền Tông.

Vậy, ta nhận ông làm đệ tử, ông hãy theo ta xuất gia. Khi ông 52 tuổi ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho ông để nối tiếp ta làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 14.

Ngài Long Thọ hết sức vui mừng theo Tổ Ca Tỳ La Ma xuất gia.

Đúng 6 năm sau, Ngài 52 tuổi, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được diễn ra tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Pháp Thiền.

Bài kệ truyền Thiền Tông của Tổ Ca Tỳ La Ma cho Ngài Long Thọ

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Long có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Thọ kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Mười Bốn tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *