Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Công Đức, Ý Niệm trong sáng

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tạo Công Đức như thế nào là tạo Công Đức trong sáng ạ? có cái Ý Niệm gì là Ý Niệm gì ạ? ví dụ ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Mình giúp cho người ta 1 cách bình thường, đừng có Chấp vô, gọi là trong sáng.

Nhưng mà nên nhớ rằng, đừng có Chấp và đừng có kể công gì trong đó, gọi là Công Đức trong sáng.

Giúp người ta hiểu cái Thiền Tông này mà đừng có đặt cái điều kiện gì hết, gọi là trong sáng, mà đừng có cái Ý Niệm luôn.

Gọi là tạo Công Đức trong sáng.

Giúp người ta hiểu hoặc giúp người ta về Phật Giới. Đừng có Chấp, mình đừng có thố lộ ra bất cứ cái gì hết, là đúng, là trong sáng.

Còn nếu mà mình giúp người ta mình có 1 cái Ý Niệm gì thì nó bị tối rồi đó.

Suy nghĩ vậy đó.

Ờ, thí dụ Cô cho người ta xin cái quyển Giáo Lý nè.

Rồi mình có cái Ý Niệm coi cái này thì nó được cái này được cái kia.

Mình có Ý Niệm mình gởi theo.

Cho cách bình thường.

Bởi vì thành ra ngoài đời người ta nói là “thi ân bất cầu báo”;

Thế gian “thi ân bất cầu báo”, anh cho người ta gì anh hổng có màng cái gì hết .

Mà trong cái thế gian mà người ta thi ân bất cầu báo này nó sẽ sanh ra khi mình hết mãn phần nó đi sanh về đâu?

Sanh về cái nước cõi trời vô sắc; Nó là cái chỗ này nè.

Con giúp người ta bất cứ gì, con đừng có 1 Ý Niệm nhỏ gì hết; Là trong sáng.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 26/07/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *