Thiền TôngTổ Sư

15_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười lăm

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Ca Na Đề Bà (Kanadeva) người đời gọi Ngài là Bồ Tát, sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 546 năm, ở miền nam nước Ấn. Cha là Ca Na Bạc, mẹ là Hữu Chung Truyền.

Cha mẹ Ngài tu theo pháp môn Tiểu thừa và Trung thừa Phật giáo và thích làm phước thiện nên Ngài rất uyên thâm Phật học.

Nghe Tổ Long Thọ đến vùng mình, Ngài liền tìm đến yết kiến Tổ. Tổ Long Thọ muốn thử trí thông minh của Ngài đến đâu nên Tổ sai đồ đệ múc một thau nước đầy để trước lối vào, kế bên là một cây kim.

Ngài biết Tổ muốn thử mình câu ‘Mò kim đáy nước’ nên Ngài lấy cây kim bỏ vào thau nước, đi quanh một vòng rồi nhắm mắt đưa tay vào trong thau nước lấy cây kim ra đưa trình cho Tổ,

Tổ khen Ngài:

Đúng là ông mò kim đáy nước mà ông cũng mò được thật là giỏi.

Tổ hỏi ông:

Ông mò trong nước, tìm được cây kim, vậy cây kim là gì?

Ngài trình thưa:

Trong ‘Bể nước mênh mông’
Có ‘Viên ngọc rất quý’
Ai nhận được ‘ngọc’ xài
Là hết sanh tử ngay

Ngài chưa biết Thiền Tông là gì mà đã nói được như vậy nên,

Tổ hỏi Ngài:

Vậy, Ngươi muốn theo ta xuất gia học đạo Thiền Tông không?

Ngài thưa:

Nếu được thầy dạy bảo, con nguyện hết lòng nghe và làm theo lời Phật dạy

Thế là Ngài theo Tổ xuất gia. Ba năm theo học với Tổ, một hôm Ngài cùng Tổ đến đền thờ Thần Bram Mata.

Tổ hỏi Ngài:

Những tín đồ đến đây cúng lễ để xin cái gì?

Ngài trình thưa với Tổ:

Những vị ấy đến đây cầu xin là để cầu xin luân hồi.

Tổ hỏi:

Sao Ngươi biết?

Ngài làm bài kệ như sau để trình Tổ:

Đời người là sự trả vay
Hôm nay xin được để xài cho thân
Dù cho vay được trọn phần
Cũng là vay mượn của trần thế gian

Con nay đã hiểu rõ ràng
hững thứ vật lý là đàng chuyển luân
Nếu vay mượn được thì mừng
Những thứ nhân quả chưa từng ai cho

Ai đâu có của mà cho
Tưởng rằng cầu lạy, Thần cho của mình
Nguyên tắc vay mượn của mình
Những thứ phước đức của mình trước kia

Hôm nay mượn trước đem vìa
Mượn về xài trước, nợ kia phải tường
Tiếp sau mình phải bi thương
Vì là vay trả, không đường chạy đâu

Ai mà tham mới đi cầu
Nhờ Thần giúp đỡ là đầu chuyển luân
Con hiểu nguyên lý rất mừng
Nhờ con biết được, chưa từng cầu chi

Tổ vừa nghe Ngài trình 20 câu kệ, Tổ biết Ngài đã hiểu nguyên lý của vật lý trong thế giới này nên,

Tổ hỏi:

Mấy năm nay, Ngươi theo ta học đạo giải thoát, vậy Ngươi có biết tu thế nào để được giải thoát không?

Ngài trình thưa với Tổ Long Thọ bài kệ 32 câu:

Giải thoát là nói thế gian
Nếu nói giải thoát không đàng về quê
Quê xưa chỉ một đường về
Không theo vật lý là quê của mình

Thầy dạy con tự nhiên nhìn
Không dính không mắc, mình đừng dính chi
Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Không dính vật lý không gì theo ta

Tu thiền đừng muốn về nhà
Thực hiện được vậy là xa nghiệp trần
Thanh tịnh vật lý rõ phân
Ai dính vật lý đường trần phải đi

Dù cho thực hiện pháp gì
Là của vật lý, cái gì của ta
Thiền Tông Đức Phật dạy ra
Không dính vật chất là ra luân hồi

Tu thiền mà đứng hay ngồi
Là tu vật lý không đời thoát thân
Muốn được giải thoát chỉ cần
Chỉ cần thanh tịnh, không cần dụng công

Tự nhiên vật lý xa dần
Những thứ vật lý không cần phải xa
Vật lý là của Ta Bà
Nếu tu dẹp bỏ là ta ngu khờ

Thầy dạy con biết hiện giờ
Chỉ cần thanh tịnh vượt bờ tử sanh
Vào trong Bể tánh không sanh
Chính nơi thanh tịnh là anh Niết bàn

Niết bàn không khổ không nan
Vì không vật lý an nhàn thảnh thơi
Hôm nay con ngộ được rồi
Cám ơn thầy dạy, hết rồi tử sanh

Tổ biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên dạy như sau:

Dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông đến đây Ngươi đã nhận được, vậy rằm tháng chín này ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ lại cho Ngươi, nhận Tổ vị Thiền Tông đời thứ 15.

Vậy, Ngươi chuẩn bị đầy đủ nghi thức, đến ngày đó ta sẽ hành lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Ngươi.

Đúng ngày rằm tháng chín, tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Hoa Sơn, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được tiến hành.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ của Tổ Long Thọ cho Ngài:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Ca có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Bà kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Mười Lăm tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *