Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Ít, nhiều cứ lo tạo được Công Đức…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Khi giúp 1, 2 người hiểu về pháp môn Thiền Tông thì mình có Công Đức hay phải giúp 1, 2 người giải thoát được thì mình mới về được Phật Giới ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Bây giờ nó căn bản là gì? Giúp người ta hiểu cái này gọi có Công Đức 1 đơn vị đi, 10 người 10 đơn vị, 1 người về Phật Giới là 1.000 đơn vị, đó phải hiểu cái chỗ đó.

Mà nếu mà Công Đức ít hoặc nhiều mà anh đừng có chấp thì anh trở thành 1 Kim Thân Phật, về bên đó Kim Thân Phật nhỏ thì cứ quanh quẩn trong 1 Tam Giới hoặc là 1 Tiểu Thiên Thế Giới thôi.

Giống như mình ở đây mình đi lính ở xã hay là công chức Xã được quyền trong Xã thôi chứ không đi qua xã khác được, mình vô làm công chức của Huyện được đi trong Huyện, công chức Tỉnh đi được trong Tỉnh, công chức phụ trách Quốc Gia đi toàn Quốc, mình phải hiểu căn bản vậy đó, vì thế nó có lớn có nhỏ.

Còn mình bây giờ Thiền Tông ra đời mình nắm được cái này chạy về đi, ít hay nhiều không biết, chạy về bển đi rồi sau đó mình muốn tạo Công Đức bên đó; đó mình mới phân thân đi tất cả trong Càn Khôn Vũ Trụ nếu mình Công Đức vô lượng Kim Thân Phật lớn đó mà người ta gọi là Phật Đại.

Còn nếu mà mình nhỏ thì mình đi trong phạm vi nhỏ, thoát ra được cái qui luật này rồi về bển tạo Công Đức vẫn tạo được, vì thế mà tôi nói là trong cái Càn Khôn Vũ Trụ này giây nào cũng có công bố Huyền Ký, công bố thôi nghe chứ còn cái mà Thiền Tông bởi vì thí dụ bây giờ cái Thiền Tông này nó ra đời đây tới 100 năm sau nó mới mất, rồi bây giờ đó thì nếu trong Đại Thiên Thế Giới ngày nào cũng có cái người về Phật Giới hết, Trái Đất này về xong qua Trái Đất kia về, phải hiểu vậy.

Bữa hổm vừa rồi cô Bảo cổ tính đó, tôi nói là Trái Đất này 10.000 năm có 1 lần tổ chức về, thì 6 Trái Đất là bao nhiêu? Thì 1.660 năm, mà Tiểu Thiên Thế Giới thì nó sụt lại vì từ 6 cái nó lên 6.000 cái Trái Đất.

Đó trong 1 cái Đại Thiên Thế Giới ngày nào cũng có công bố Huyền Ký, mà trong Càn Khôn Vũ Trụ giờ nào giây nào cũng có.

Đó thì nếu mình làm Phật lớn thì mình phân thân bất cứ đâu trong Càn Khôn Vũ Trụ này mình tạo Công Đức, bên đó tạo Công Đức dễ hơn bên đây, bởi vì bên đây là vật lý khó thoát ra cái qui luật này, ở ngoài kia dễ.

Bởi vì mình điều khiển mà, bởi vậy tại sao ông Nhiên Đăng ổng độ ông Thích Ca thì từ ở bển ổng mới nhìn, nghe ông này biết rồi ổng phân thân vô liền để ổng giúp ông Thích Ca.

Về bển nó dễ hơn, còn bên đây nói xin lỗi mình đưa cuốn sách nó chửi vô mặt mình đó, rồi sao? Thành ra phải về bển, ít nhiều cứ lo tạo được Công Đức chạy về bển đi.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 29/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *