Thiền TôngTổ Sư

02_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Ngài Ananda nhỏ hơn Đức Phật 30 tuổi. Con vua Hộc Phạn và Hoàng hậu Phước Thệ Thiện, dòng Sát Đế Lợi ở thành Ca Tỳ La Vệ, vua Hộc Phạn là em ruột của Đề Bà Đạt Đa, tức em nhà chú của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thủa nhỏ, Ngài có nhiều tướng tốt, thông minh tuyệt vời, đến 25 tuổi xin theo Phật xuất gia Phật cần người thị giả, rất nhiều vị đứng ra tình nguyện. Vì quá nhiều người nên Đức Phật phải lập ra hội thi, để tìm ra vị nào đạt yêu cầu cao nhất thì được làm thị giả.

Sau khi thi tài đối đáp và nhớ dai, Ngài vượt trội. Tuy vượt trội nhưng Ngài cũng không chịu nhận, Ngài viện lý do là em của Đức Phật, nếu làm thị giả sợ nhiều người dị nghị. Sau cùng Đức Mục Kiều Liên và Ngài Xá Lợi Phất đứng ra năn nỉ nhiều lần, buộc lòng Ngài nhận nhưng Ngài xin Đức Phật 4 điều:

Không thọ trai riêng

Không mặc y thừa của Phật

Không hầu hạ Phật khi Phật ở một mình

Không sử dụng bất cứ thứ gì của Phật cho

Đức Phật chấp thuận 4 điều kiện của Ngài và có lời khen như sau:

Quả thật, ông có sự hiểu biết cao rộng như vậy, vì ông sợ mọi người dị nghị ông là em chú bác với Như Lai. Thế là Ngài làm thị giả cho Đức Phật suốt 25 năm.

Một hôm, Ngài đi khuất thực về ngang tịnh xá của Đức Phật, thấy bà di mẫu Ma Xà Ba Đề đang đứng trước cửa khóc. Di mẫu áo quần bụi bặm, chân dính bùn đất, vẻ người bi thảm. Ngài đến gần hỏi duyên cớ, biết bà từ hoàng cung đến xin Đức Phật xuất gia. Bà xin đến 3 lần mà Đức Phật vẫn không cho. Ngài Ananda cảm động quá nên vào tịnh xá của Đức Phật, đảnh lễ Như Lai cho bà xuất gia. Ngài kể công ơn của bà, do một tay bà nuôi Đức Phật khi hoàng hậu không còn.

Thấy Ngài Ananda năn nỉ quá nên Đức Phật cho bà xuất gia với 3 điều kiện:

Bà phải ở gần Chư Tăng để có gì Chư Tăng bảo vệ

Bà phải tìm thêm vài người nữa để cư ngụ chung

Phải tự lo chỗ ở kín đáo

Nhờ Ngài Ananda xin Đức Phật chấp thuận nên trong giáo đoàn của Đức Phật mới có người nữ

Ngài Ananda xuất gia sau Đức Phật thành đạo đến 24 năm. Do đó, những Pháp môn tu Tiểu thừa vả Trung thừa Ngài không biết được. Vì vậy, Ngài có trình xin Đức Phật, khi rảnh rỗi hãy nói lại cho Ngài nghe để biên chép lại cho đầy đủ 6 Pháp môn tu mà Như Lai dạy nơi thế giới này.

Khi Ngài nhận làm thị giả, mỗi lần Đức Phật thuyết kinh, Ngài nhớ, về thất biên soạn lại và trình cho Đức Phật kiểm lại, nếu có chỗ sai Đức Phật kiểm lại.

Ngài có nhược điểm như sau:

Tuy Ngài văn hay, chữ đẹp, nhớ dai nhưng nhận biết ý sâu mầu trong các lời kinh, Ngài không hiểu được.

Vì vậy, khi Ngài bị ông Duy Ma Cật hỏi vài chỗ ‘Yếu chỉ Phật ngôn’ Ngài không trả lời được.

Ngài Ananda đạt ‘Bí mật Thiền Tông’

Theo lời dạy của Đức Phật khi ông Ma Ha Ca Diếp sắp tịch, phải truyền Thiền Tông lại cho ông Ananda để làm Tổ đời thứ hai.

Một buổi sáng mùa xuân, Tổ Ma Ha Ca Diếp đang đứng trước sân chùa, Ngài Ananda đến chắp tay thưa hỏi Tổ

Kính bạch sư huynh, Như Lai truyền cho sư huynh Y choàng, Bát ăn cơm và gói kệ Huyền Ký, ngoài 3 món nói trên Như Lai có truyền thêm vật gì nữa không?

Tổ Ma Ha Ca Diếp biết gã này không chịu nhận chân Tánh nơi mình mà cứ tìm kiềm chuyện vớ vẫn bên ngoài nên Tổ nhìn thẳng vào mặt ông Ananda nói thật lớn:

Này ông Ananda, ông coi chừng cây phướn trước chùa ngã đè ông

Vì tiếng nói trực diện và quá to của Tổ Ma Ha Ca Diếp nên ông Ananda bị chát lỗ tai, không kịp suy nghĩ mà ông tự nhiên nghe. Chính cái chỗ tự nhiên nghe này, ông Ananda nhận rất rõ Tánh Nghe Thanh Tịnh của chính mình, ông ở trong trạng thái này rất lâu, như chết đứng.

Tổ Ma Ha Ca Diếp biết ông Ananda được ‘Rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh’ và nhận được Tánh Nghe của mình nên Tổ cứ để tự nhiên như vậy. Sau nữa canh giờ, ông Ananda mới trở lại bình thường nên Tổ Ma Ha Ca Diếp hỏi ông:

Sao ông chết đứng như vậy?

Ông Ananda thưa:

Nhờ diệu thuật của sư huynh, Đệ đã nhận được Tánh Nghe Thanh Tịnh của chính Đệ

Tổ Ma Ha Ca Diếp hỏi:

Ông nhận biết như thế nào, hãy nói lại cho sư huynh nghe, có thật đúng như vậy không?

Ông Ananda liền ứng khẩu làm bài kệ 64 câu:

Đệ nghe tiếng gọi sư huynh
Nghe được như vậy lặng thinh nghe hoài
Tiếng nghe đi khắp trần ai
Tiếng nghe vang rền đi khắp núi sông

Lòng Đệ trống rỗng như không
Tất cả Vật lý Đệ không thấy gì
Thiền Tông sao quá diệu kỳ
Tánh Nghe Thanh Tịnh, không chi dính mình

Vì vậy, Đệ cứ lặng thinh
Để cho mặc tình Vật lý trôi lăn
Bao năm Đệ cứ lăng xăng
Đi tìm chân Tánh, lăn theo Luân hồi

Huynh ơi, Đệ đã ngộ rồi
Ngộ Nghe Thanh Tịnh, Luân hồi không theo
Thiền Tông bí mật nghe theo
Nghe mà Thanh Tịnh, không theo Luân hồi

Tánh Nghe Thanh Tịnh vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp liền thôi với mình
Đệ xin cám ơn sư huynh
Huynh dùng diệu thuật độ mình Đệ thôi

Xưa kia Đệ nghĩ xa xôi
Dụng công tìm kiếm, Luân hồi cứ theo
Huynh đưa đến hiểm nghèo
Ép vào Thanh Tịnh, Đệ rơi về nguồn

Rơi vào Thanh Tịnh lệ tuôn
Nhận ra những thứ không buồn không vui
Đệ nay đã hết ngậm ngùi
Chỉ sống Thanh Tịnh và vui trong lòng

Không cần cầu khẩn thần thông
Mà nhận kỳ diệu ở trong lòng mình
Chân thật cám ơn sư huynh
Phước Đệ quá lớn nhận thời Thiền Tông

Phước lớn dù đầy núi sông
Cũng không sánh được Thiền Tông Phật truyền
Nhìn lại, Đệ có đại duyên
Vì vậy, Phật dạy truyền thiền cho em

Hoa sen sáng rực hơn đèn
Trước kia không biết, tìm sen tu thiền
Đệ nay hết đảo hết điên
Sư huynh truyền thiền làm Tổ thứ hai

Hôm nay Đệ nhận căn tai
Nhận được cười hoài như Di Lặc vui
Huynh ơi, Đệ rất vui tươi
Nhận được Tổ vị rất vui rất mừng

Đệ xin truyền tiếp không ngừng
Để môn thiền học còn cùng Thế Gian
Như vậy Đệ mới được an
Nghe lời Phật dạy, gian nan cũng đành

Pháp môn thiền học không tranh
Không tìm, không kiếm, không tranh được nào
Thiền Tông vị trước truyền sau
Để môn thiền học không sao phai mờ

Lòng Đệ hiện tại bây giờ
Mong tìm được người để chờ truyền sang
Vị nào nhận được bình an
Ngộ được thiền học rõ ràng là thiêng

Giúp người sau tiếp truyền thiền
Đáp đền Đức Phật Đệ yên trong lòng
Lòng Đệ mới được thong dong
Cũng nhờ huynh trưởng, diệu xong thuật truyền

Đệ nay nhớ lại lời thiêng
Phật bảo truyền thiền, Đệ Tổ thứ hai
Hôm nay Đệ ngộ căn tai
Pháp thiền Thanh Tịnh còn hoài Thế Gian

Tổ Ma Ha Ca Diếp nói với ông Ananda:

Như vậy, theo lời dạy của Đức Thế Tôn, hôm nay Đệ đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ mà Như Lai đã nói trước đây. Vậy, hai tuần nữa sư huynh sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Đệ làm Tổ thứ hai.

Đệ lo sắp xếp cho buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ này cho trang nghiêm, đúng lời Đức Thế Tôn đã dạy.

Việc tổ chức người tham dự, chỉ có những người muốn tu Pháp môn này tham dự thôi, còn những người tu Pháp môn khác còn nằm trong Vật lý, không được tham dự.

Sư huynh cũng nói cho Đệ biết:

Đến đời Đệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho vị Tổ thứ ba. Buổi lễ ấy không được phép làm như buổi lễ ngày hôm nay.

Vì sao?

Đức Thế Tôn có dạy sư huynh, vì Pháp môn Thiền Tông học cách xa Như Lai khoảng 50 năm thì không còn ai thích Pháp môn tu này nữa.

Đức Thế Tôn dạy rõ phần này

Vì chúng sanh cách xa Như Lai khoảng 50 năm thôi, thì ‘Siêu đại Thần lực Thanh Tịnh thiền’ của Như Lai bủa ra đã lần lần giảm bớt.

Do vậy, chúng sanh cũng bị Vật lý Âm Dương nơi thế giới này bao trùm lại, họ thích tu có chứng đắc theo nhân quả của Vật lý, Pháp môn tu này họ không màng đến.

Vì không màng đến thì Đệ không được phép mời họ tham dự.

Như Lai có dạy rõ sư huynh như sau:

Từ đời Đệ làm Tổ Thiền Tông đời thứ hai trở đi. Khi Đệ truyền thiền cho Tổ thứ ba, Đệ cũng nói Đức Thế Tôn dạy điều này.

Đức Thế Tôn lại dạy rõ cho sư huynh:

Khi đến Tổ sư Thiền Tông đời thứ 33, vị này mới được phép phá bỏ quy định Như Lai đã dạy

Vì sao được phép phá bỏ?

Vì đến đời Tổ thứ 33, có rất nhiều người giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’ mà người đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ cũng không có là bao.

Còn người được ‘Rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh’ cũng còn ít.

Phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp, ở tại đất Rồng có một vị cư sĩ may mắn đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, thêm 2 đời thầy nữa, mới có người công bố Pháp môn Thiền Tông học này ra.

Đến thời kỳ này

Người giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’ không tính hết được

Người đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ rất nhiều

Người được ‘Rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh’ nhiều nhất từ khi Như Lai dạy Pháp môn Thiền Tông

Tổ Ma Ha Ca Diếp nói vài ý Đức Phật dạy xong, ông Ananda hết sức vui mừng và cám ơn Tổ Ma Ha Ca Diếp

Hai tuần sau, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ của nhất Tổ Ma Ha Ca Diếp truyền cho Ngài Ananda làm nhị Tổ thiền Thanh Tịnh được tiến hành.

Chúng tôi xin viết nguyên văn buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ của Tổ Ma Ha Ca Diếp cho Ngài Ananda mà trong sách Huyền Ký của Đức Phật đăng trong Hải Triều Âm như sau:

Tuyên đọc lời hành lễ của Tổ Ma Ha Ca Diếp

Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn:

Hôm nay tại chánh điện Thiền Tông của chùa Thiền Tông Lôi Âm.

Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng con xin hành đại lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho thị giả của Như Lai là ông Ananda, nối tiếp con nhận Tổ vị Thiền Tông đời thứ hai.

Trước khi tuyên đọc bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’, chúng con có hương đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dâng cúng, kính xin Đức Thế Tôn và Mười Phương Chư Phật chứng minh.

Trước hết chúng con xin

DÂNG HƯƠNG

Khói hương bay khắp bầu trời xanh
Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành
Trên khói hương này xin Phật ngự
Chứng cho Đệ tử tấm lòng thành

LỄ PHẬT

Kính lạy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo thiền phổ tế chúng sanh
Trần gian biết nẻo tu thiền
Nhờ tâm Thanh Tịnh quang minh soi đường

LỄ PHÁP

Kính lạy Pháp là phương giải thoát
Gốc tu thiền, chánh pháp ngày xưa
Nhiều người giác ngộ còn thừa
Vì đã biết được quê xưa của mình

LỄ TĂNG

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật
Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông

TÔN KÍNH PHẬT BẢO

Phật là đấng tối cao giác ngộ
Lập đạo thiền tế độ chúng sanh
Luật nghiêm giới cấp ban hành
Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu

Cõi trần thế mịt mù tăm tối
Biết đâu là đường lối thoát thân
Đầu tiên một bậc siêu nhân
Cất mình thoát tục bước chân lìa đời

Đây Đệ tử là người mong mỏi
Dứt trần duyên theo dõi học hành
Kính dâng một tấm lòng thành
Phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao sâu

TÔN KÍNH PHÁP BẢO

Pháp của Phật giáo điều chánh lý
Theo Thiền Tông học pháp tu thiền
Ba Y, một Thất tùy duyên
Pháp môn Thanh Tịnh hữu duyên rõ

lời Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự
Được rơi vào Bể Tánh an nhàn
Sống trong Thanh Tịnh dễ dàng
Thiền Tông Thanh Tịnh mở đàng huyền môn

Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh
Giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm
Quý thay diệu pháp thậm thâm
Chúng con hết dạ thành tâm tu thiền

TÔN KÍNH TĂNG BẢO

Tăng là các vị sư Thanh Tịnh
Thể không không chẳng dính bụi trần
Ly gia cắt ái khinh thân
Dứt trừ bổn Ngã lãnh phần độ sanh

Tăng là người thừa hành Phật pháp
Đem đạo thiền dạy khắp Thế Gian
Hồng trần đám lửa cháy lan
Nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn
Giúp chúng sanh bao quản nhọc nhằn
Đội ơn cảm đức không ngằn
Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai

CÚNG DƯỜNG TAM BẢO

Kính lạy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo
Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường
Của này vốn của thiện lương
Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng
Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh
Nguyện cầu tất cả chúng con
Tu theo thiền học không còn trầm luân

Thiền Tông Phật dạy con mừng
Mừng vì sanh tử đã dừng với con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh Tịnh không còn chuyển luân

Hiện tại chúng con biết dừng
Đừng theo Vật lý là dừng lại ngay
Hôm nay tại điện Phật đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này

Chúng con kính nguyện tại đây
Thiền Tông Lôi Âm tại đây thề nguyền
Chúng con nay dứt các duyên
Tu theo thiền học không còn trầm luân

Hôm nay thật sự con dừng
Không theo Vật lý Luân hồi dừng ngay
Chánh điện Thiền Tông của Ngài
Chúng con kính nguyện xin Ngài chứng minh

Chúng con cố gắng giữ gìn
Pháp môn thiền học, ở cùng chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Cố gắng gìn giữ để còn mai sau

Chúng con thệ nguyện với nhau
Pháp môn thiền học, không sao phai mờ
Thiền Tông chánh điện chùa thờ
Kính xin Đức Phật, chứng lời chúng con

BÀI KỆ TRUYỀN THIỀN TÔNG CHO ÔNG ANANDA

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Sư huynh nhận được bình an
Nay truyền cho Đệ rõ ràng

Thiền Tông Sư huynh nghe dạy của thầy
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ A có duyên
Huynh nay truyền thiền cấp giấy cho Nan

Đà kia nhận được không mong
Sống với Phật Tánh của mình mà thôi
Huynh đây kiểm thiền phải rồi
Đệ sống Phật Tánh hết rồi tử sanh

Tất cả những vị ngộ rành
Chính tâm Thanh Tịnh Thích Ca lưu truyền
Hôm nay A Nan đại duyên
Nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Tại đây, trước đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần Thanh Tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Nhìn thấy Bể Tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Nhận được Thanh Tịnh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận ông nay ngộ thiền
Thêm người hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền chứng nhận cho ông

CHÚNG CON XIN HỒI HƯỚNG

Lễ truyền thiền đã xong rồi
Nguyện đem công đức vào đời chúng con
Chúng con nhất quyết lòng son
Quyết tu Thanh Tịnh không còn trầm luân

Phật dạy chúng con chỉ dừng
Tâm con Thanh Tịnh Luân hồi dừng ngay
Hôm nay tại điện Phật đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này

Chúng con kính nguyện tại đây
Luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng
Đời con đã hết gian nan
Cũng nhờ Đức Phật chỉ đàng Thiền Tông

Tâm con hiện tại đã không
Nhất quyết một lòng thực hiện Thiền Tông
Dù cho thế giới hoại không
Hư không có hoại lòng con vẫn bền

Nhờ Phật con đã đứng lên
Luân hồi sinh tử vượt lên được rồi
Đời con đại phúc Phật ơi
Hôm nay sinh tử dứt rồi với con

Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 3 lạy, 3 tiếng chuông)

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *