Chùa Thiền TôngSlideThiền Tông

Đạo Phật Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 Quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

 ĐẠO PHẬT THIỀN TÔNG (Pháp môn Thứ 6)

CHÙA THIỀN TÔNG TÂN DIỆU

Chùa Thiền Tông TÂN DIỆU, do Tỳ Kheo Ni Đức Thảo (thế danh Trần Thị Liệu, sanh năm 1912) dựng lập vào ngày 15.10.1956 (ÂL).

Khi còn là cư sĩ, bà đọc Kinh Kim Cang và Pháp Bảo Đàn, bà đã đạt được “Bí mật Thiền Tông” vì bà nhận ra ý chỉ sâu mầu của Đức Phật dạy, nên bà dựng lập ngôi Chùa TÂN DIỆU nhỏ để tu tập. Nguyện ước của bà về sau này: Con, cháu hay ai tu tại Chùa này phải giữ đúng phong cách của Thiền Tông và xây dựng nên một ngôi Chùa Thiền Tông đúng nghĩa, có khắc ghi lại lời dạy của Đức Phật về Giác ngộ và Giải thoát và của những vị ngộ Thiền trên những bảng đá tại Chùa.

Nhưng vì năm ấy quân dân Việt Nam chống quân Pháp xâm lược đã lên gần đỉnh điểm, nên việc xây Chùa Thiền Tông để nói lên môn Thiền Tông học này không thực hiện được. Vì vậy, bà có Huyền ký lại cho hậu nhân để thay mình xây Chùa Thiền Tông bằng 24 câu kệ như sau:

Hoa thiền nở tại Linh Sơn
Thầy đã nhận được, quí hơn ngọc, vàng
Quê hương chưa được bình an
Thiền Tông chưa được mở mang nơi này.

Các con ghi nhớ lời Thầy
Giang sơn nối lại nơi đây “mọc” Thiền
Vạn dân xum họp bình yên
Mạch chảy Nguồn thiền phải phát bùng xa.

Lòng từ của Phật Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra nơi này
Các con ghi nhớ lời Thầy
Đến đời Minh Triết nên xây Chùa thiền.

Khởi đầu tuy có não phiền
Nhiều người muốn phá chớ phiền mà chi
Kim Cang giúp đỡ tức thì
Tiền Thầy, Thầy chỉ sau này chẳng lo.

Dù cho Chùa nhỏ Chùa to
Miễn sao ghi lại để cho mọi người
Thiền Tông lợi ích mọi nơi
Nhiều người ngộ đạo tươi cười Thiền Tông.

Chánh pháp nhãn tạng trong lòng
Niết bàn vi diệu, hiện phồng nơi đây
Tiền Thầy, Thầy để gốc cây
Đến đời Minh Triết đem xây Phật đài.

👉Tiếp theo, hậu nhân nguyện hứa với Thầy mình, nhất định ghi nhớ những gì mà Thầy mình đã dạy. Sau đây là bài kệ Lục Bát 20 câu của hậu nhân ấy:

Chúng con ghi nhớ lời Thầy
Thiền Tông nguyện mở nơi đây lưu truyền
Xin Thầy yên dạ ngủ yên
Chúng con xin trọn lời nguyền không sai.

Những người đến “Tiểu Linh Đài”
Nhìn Thấy sen nở, biết ngay ánh thiền
Chúng con quyết trọn lời nguyền
Làm tròn tâm nguyện môn Thiền vươn xa.

Chúng con nguyện trước Thích Ca
Giúp người mê muội nhận ra Nguồn thiền
Từ đây hết đảo hết điên!
Làm trọn lời nguyền trước Phật Thích Ca.

Chúng con xin nguyện bày ra
Cùng nhau chung sức nói ra lời Thầy
Chúng con xin nguyện lời này
Lập nhiều phương tiện xin Thầy đừng lo.

Dù cho thiền nhỏ, thiền to
Người đến Linh Thứu phải lo tu thiền
Mong rằng Chư Phật trợ duyên
Con nguyện ước nguyền, mãi mãi không thôi.

👉Tuân theo lời Huyền ký của vị Thầy nhận được “Bí mật Thiền Tông” vào Thế kỷ 20 và vị Thầy kế tiếp. Thiền gia Chánh Huệ Phong nhận tất cả những gì mà các Thầy trước đã dạy, nên năm 2006 và 2009, Thiền gia Chánh Huệ Phong đứng ra xây Chùa Thiền Tông và Thiền Tông Phật đài để ghi lại kệ Huyền ký của Đức Phật, và Huyền ký của 2 vị Thầy trước, bài kệ 16 câu như sau:

Linh Sơn sen nở Thiền Tông
Ở tại “Đất Rồng” đã “mọc” núi Linh
Qua sông, vượt biển một mình
Chảy qua nhiều nước, đã dừng tại đây.

Chúng con nghe dạy của Thầy
Tìm nhiều phương cách, Mạch đây chảy hoài
Thiền Tông chảy khắp trần ai
Chảy đến “Đất Rồng”, lưu lại Thiền Tông.

Chúng con nguyện mãi trong lòng
Mạch tại “Đất Rồng” phải chảy đi xa
Ngày xưa Huyền ký Thích Ca
Hai lăm thế kỷ hiện ra “Đất Rồng”.

Chúng con xin nguyện trong lòng
Lập nhiều phương tiện “Mạch Rồng” chảy đi
Ngưỡng mong trên Đấng Từ Bi
Giúp người duyên lớn, ngộ thì như con.

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc. Nên có rất nhiều người Giác ngộ Thiền Tông. Theo lời hứa của Thiền gia Chánh Huệ Phong: Ai đến viếng Chùa hỏi đạo, hoặc xem sách mà ngộ đạo Thiền, sẽ được cấp giấy chứng nhận là Giác ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông”. Đến ngày 15.10.2009 (ÂL), có quá nhiều người ngộ đạo Thiền, không thể ghi chép hết vào bia đá được, nên Chùa mới chiết ra 58 vị Giác ngộ “Yếu chỉ Thiền Tông” loại xuất sắc, lưu tên tuổi lại tại Chùa. Còn nơi Thiền Tông Phật Đài có ghi kệ Huyền ký của Đức Phật và những vị đạt được “Bí mật Thiền Tông” có làm thơ hoặc kệ.

👉Sách viết về Thiền Tông học của tác giả Nguyễn Nhân gồm:

1. Tu theo Pháp môn nào của Đạo Phật dễ Giác Ngộ
2. Những câu hỏi về Thiền Tông (quyển 1)
3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn Giải thoát
4. Những câu hỏi về Thiền Tông (quyển 2)
5. Khai thị Thiền Tông
6. Huyền ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền
7. Đức Phật dạy Tu Thiền Tông
8. Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị Tổ sư Thiền Tông Ấn Độ – Trung Hoa – Việt Nam
9. Sách trắng Thiền Tông
10. Huyền Ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông
11. Vua Trần Nhân Tông dạy con tín ngưỡng, công thức giải thoát và sự thật nơi Trái Đất này.
12. Cẩm nang ăn uống.

Mười hai quyển sách nói trên được Nhà xuất bản Tôn Giáo (thuộc Ban Tôn giáo Chính Phủ) và Nhà xuất bản Hồng Đức (thuộc Hội Luật gia Việt Nam), được bán trong và ngoài nước nên được các Nhà Trí thức đánh giá rất cao.

👉Họ nói:
Sách viết quá tuyệt, quá thực tế và rất khoa học, từ trước đến nay họ chưa từng biết đến.

👉Họ lại bảo:
Chưa có Chùa nào có phong cách thờ và trang trí như Chùa Thiền Tông TÂN DIỆU này cả.

Thật đáng quý cho vùng quê của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này vậy.


TINH HOA CỦA ĐẠO PHẬT LÀ PHÁP MÔN THIỀN TÔNG MÀ CẢ THẾ GIỚI CHƯA AI BIẾT

Kính thưa độc giả,

* Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này có 6 Pháp môn tu:
* 5 Pháp môn tu hành còn luân hồi trong vật lý và một Pháp môn tu tập giác ngộ và giải thoát.
Nhưng các nơi tu hiện nay, quí vị chỉ biết dụng công tu 5 Pháp môn tu có thành tựu trong vật lý và đi dạy lại cho những người khác. Năm Pháp môn có thành tựu trong vật lý gồm:

👉Một: Tiểu Thừa: Sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý để dụng công tu hành như:

1. Biến chuyển vật chất ít ra nhiều.
2. Tiêu diệt vọng tưởng của Tánh người.
3. Sát tất cả 6 căn tiếp xúc với 6 trần.
4. Dẹp hết những chuyện lăng xăng trong tâm duyên hợp của vật lý, v.v…

Trên đây là 4 căn bản của những người tu theo Pháp môn Tiểu Thừa.
Những người thích tu theo tu theo Pháp môn này, là để có:

A. Những người thích có danh tiếng, để khoe danh mình là người tu hành rất hay.
B. Những người thích đi dạy người khác kiếm tiền.
C. Những người thích người khác mời mình đi du lịch mà không phải tốn tiền.
D. Những người thích người khác gọi mình là “Giảng sư”.

Hiện các nơi tu Pháp môn Tiểu Thừa này, gồm các nước: Tích Lan (Xi Ri Lan Ca), Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, Miền Nam Việt Nam, v.v…

👉Hai: Trung Thừa: Sử dụng Học thức của Tánh người, để học hỏi những lời hay ý đẹp, dạy lại người khác kiếm tiền. Nhờ vậy, có cuộc sống sung túc, an nhàn, không lao đông mệt nhọc, mà còn được nhiều người gọi mình là thầy nữa.
Pháp môn Trung Thừa này, ở mỗi quốc gia có đạo Phật, chỉ có vài người tu, trong đó có nước Việt Nam.

👉Ba: Đại Thừa: Pháp môn Đại Thừa này, người tu theo đạo Phật, hoàn toàn không ai tu, mà chỉ nghe họ nói là họ tu Đại Thừa, chứ sự thật, Pháp môn này không thích hợp với những người tu hiện nay. Vì sao vậy?
Vì người tu hiện nay họ thích danh, lợi và địa vị, chứ không thích tìm kiếm chi cho mệt, nên họ để cho các Nhà Khoa học thực hành việc này.

👉Bốn: Tịnh Độ: Pháp môn “Mơ tưởng” mong muốn thấy bóng dáng của vị Phật.

👉Năm: Mật Chú: Pháp môn “Điều khiển Thần linh” tuân lệnh theo câu Thần Chú của người niệm.

👉Sáu: Thiền Tông: Pháp môn giúp con người biết rõ ràng 8 phần:

1. Sự sống của mỗi con người.
2. Luân chuyển của mỗi con người.
3. Sự sống nơi Trái Đất này.
4. Sự sống trong 1 Tam giới.
5. Trung tâm luân hồi ở đâu.
6. Sự sống ngoài Tam giới là ở đâu.
7. Lý do gì mà con người bị luân hồi.
8. Muốn thoát ra ngoài luân hồi phải làm sao.

Trên đây là căn bản của Pháp môn Thiền Tông mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy cho loài người biết. Hiện nay, trên Trái Đất này có rất nhiều nước tu theo đạo Phật. Nhưng duy nhất chỉ có 3 nước có “Mạch nguồn Thiền Tông” đi qua:

1. Ấn Độ.
2. Trung Quốc.
3. Việt Nam.

Ngoài 3 quốc gia nói trên, không quốc gia nào biết Pháp môn Thiền Tông học này. Vậy Pháp môn Thiền Tông học này hiện nay nó nằm ở đâu?

Xin thưa, hiện nay Pháp môn Thiền Tông này đang ở nước Việt Nam.

Nếu nói đang ở nước Việt Nam, tại sao không thấy Chùa nào tổ chức tu?

Cũng xin kính thưa:

Pháp môn Thiền Tông này là Pháp môn “Cực Dương”, tức cực mạnh, nó phá bỏ tất cả những chuyện Linh thiêng, huyền bí, v.v… Do đó không thích hợp với những người tu hành hiện nay.
Tại sao không thích hợp với những vị tu hành hiện nay?

Cũng xin kính thưa:

Vì tất cả những người tu hành hiện nay tu như sau:

Một: Tụng kinh càng nhiều, mau giải thoát.
Hai: Cầu càng nhiều, mau giải thoát.
Ba: Lạy càng nhiều mau giải thoát.
Bốn: Ngồi thiền: quý thầy dựa vào 37 pháp Quán và Tưởng của Đức Phật dạy Pháp môn Tiểu Thừa, để người tu có kết quả theo vật lý. Cũng từ 37 pháp Quán và Tưởng này, quý thầy chế biến thêm để tu hành. Mục đích của quý thầy không phải là giải thoát, mà muốn cho người nghe đến cúng tiền.

Hiện nay các pháp ngồi thiền như sau:

Quý thầy ở Đồng Nai dạy ngồi thiền: 1. Dẹp Vọng tưởng. 2. Biết Vọng không theo. 3. Diệt Tận Định.

Quý thầy ở Lâm Đồng và Bình Dương dạy: Mật Chú.

Quý thầy ở nước ngoài dạy: 1. Minh sát tuệ. 2. Bát Chánh Đạo. 3. Tứ Niệm Xứ.

Quý thầy ở TP.HCM dạy: 1. Thân vô thường. 2. Thân bất tịnh. 3. Tâm vô ngã.

Quý thầy bên Trung Quốc dạy: Lục diệu Pháp môn. V.v…

Tất cả các Pháp môn tu hành nói trên hoàn toàn không thể giải thoát được !

Vì sao vậy?
Vì quý thầy sử dụng tâm duyên hợp của Tánh người để tu hành.

Đức Phật có dạy như sau:

Các ông sử dụng thân tứ đại và tâm duyên hợp của con người mà tu hành, khác nào các ông lấy cát mà nấu thành cơm vậy!

Đức Phật dạy quá rõ như vậy, nên quý thầy trong nước cũng như ngoài nước, tu hành và dạy người khác tu hành theo quý thầy, hằng mấy trăm năm rồi mà chưa thấy ai giác ngộ chứ nói chi là giải thoát.

Hôm nay, Pháp môn Thiền Tông đã có tại nước Việt Nam. Pháp môn Thiền Tông này giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát, nên áp dụng tu tập, thì mới mong giác ngộ và giải thoát được.

Quý vị muốn biết Pháp môn Thiền Tông này dạy giác ngộ và giải thoát ra sau, hãy vào mạng Thientong.com, đi sâu vào sẽ rõ tất cả. Chúng tôi là người sưu tầm, đã biết Pháp môn này nên xin thông báo cho quý vị biết, ai muốn giác ngộ và giải thoát nên vào xem.

Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị 5 phần:

Phần một: Người tu theo đạo Trời, không xem. Vì sao vậy? Vì đạo Trời, tổ chức tu để được lên Trời sống.

Phần hai: Người tu theo đạo Thánh, cũng không xem. Vì sao vậy? Vì người tu theo đạo Thánh là họ muốn được làm Thánh.

Phần ba: Người tu theo đạo Thần, cũng không xem được. Vì sao vậy? Vì họ tu theo đạo Thần là để muốn được làm Thần.

Phần bốn: Người tu theo Pháp môn Tịnh Độ của Đức Phật dạy cũng không được xem. Vì sao vậy? Vì những người này muốn lên nước Cực Lạc sinh sống để vui chơi. Mà nơi Mười phương chư Phật sống không có những thứ này, nên không thích hợp với người tu mà muốn về nước Cực Lạc.

Phần năm: Pháp môn Thiền Tông học này chỉ có thích hợp với 2 dạng người:

1. Thích hợp với những người muốn giác ngộ và giải thoát.
2. Thích hợp với các nhà khoa học.

Chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị 2 phần về Pháp môn Thiền Tông học này:

1. Khi xem Pháp môn Thiền Tông học này mà bị nhức đầu, đừng xem nữa.
2. Khi xem mà có bất cứ hiện tượng gì cũng đừng xem.

Hai phần này, nếu muốn biết lý do, xin gọi điện hỏi những người có tên trong website thientong.com và website này.

Chùa Thiền Tông Tân Diệu


Những Mục cần quan tâm:


THE CREAM OF BUDDHISM IS ZEN ZONG DHARMA, BUT IT’S STILL UNKNOWN FOR THE ENTIRE WORLD

Dear readers,

The teaching of Shakyamuni Buddha in this world has total of six methods:

Five methods of cultivating are still reincarnating in this world and one method practice to enlighten and liberate.
But any places practice Buddhism now, they only aware of cultivating 5 methods that has achieved in physical and teach people. Five methods have achieved in physical phenomena as below:

👉One: Theravada Buddhism or Hinayana Buddhism: used body and mind combined to practice like:

1. Magic change materials from a little to many. 2. Exterminated thoughts of human being nature. 3. kill all 6 senses prevent to contact to 6 things in this world. 4. Delete all bustle matter in the mind, etc.

All of above are four basics of people practice Theravada Buddhism. People like to practice this method to have:

A. People would like to have famous, to show off one’s achievement in religious practice.
B. People would like to teach others to make money.
C. People would like others invited them to travel, but don’t have to pay.
D. People would like others called them as “Lecturer”.

Theravada Buddhism are well known of practicing in countries as follow: Sri Lanka, Myanmar (Burma), Thailand, Laos, Cambodia, The South of Vietnam, etc.

👉Two: Middle Buddhism: Using knowledge of human being nature to learn those great words of beautiful volition then teach others to make money. As a result, they have a comfortable life, peace; don’t have to work hard, but also have many people called them as Masters.
Only several people practice this Middle Buddhism dharma in each country which popularity religion is Buddhism, Vietnam is one of those countries.

👉Three: Mahayana Buddhism: People practice as a Buddhist, totally none of them have practiced this Mahayana Buddhism, but only hear them said, they practiced Mahayana Buddhism, and the truth is this dharma is not fit for Buddhists now a day. Why?

Because now a day Buddhists they like name, profit and status, they don’t like to spend time for searching or inventing. Therefore they let scientists to do this.

👉Four: Pure Land Buddhism: The dharma “Dreamlike” wanted to see afterimage of the Buddha.

👉Five: Mantra Buddhism: The dharma “Control spirits” follow orders of the mantra which people recited.

👉Six: Zen Zong Buddhism: The dharma helps human being know clearly 8 parts:

1. Life of each human being
2. Rotate in cycle of reincarnation of each human being
3. life in this earth
4. life in each three realms
5. Where is the center of reincarnation?
6. Where is life outside of the three realms?
7. What is the reason causing human being reincarnated?
8. Wanted to liberate from reincarnation, how?

Those above are the basic of Zen Zong dharma that Shakyamuni Buddha has taught for human being to know. Now, there are many countries practicing Buddhism in this earth, but unique only three countries have “the course of the source of Zen Zong” passed through:

1. India
2. China
3. Vietnam

None of countries have known this Zen Zong dharma, except three countries mentioned above. So, where is this Zen Zong dharma now?

The answer to the question, this Zen Zong dharma is now in Vietnam.

If it’s in Vietnam, why don’t we see any temple or pagoda organized to practice it?

Also please dear:
This zen zong dharma is dharma with “extremely Yang”, is also extremely strong, it will break all supernatural power, mystery, ect.. Hence it’s not appropriating with human being who cultivate now.

Why is it not appropriated with now a day religious?
Also please dear:

Because totally current religious cultivate as follows:

One: Chanting sutra as much as faster liberation.
Two: Worship as much as faster liberation.
Three: Bowing as much as faster liberation.
Four: Sitting meditation: most venerable depend on 37 observations and imaginations dharma’s those are the Hinayana teaching of the Buddha, to let the religious achieved the outcome of physical. From these 37 observations and imaginations, venerable created more advance to cultivate. The purpose of most venerable is not for liberation, but they want the followers to donate money.

Now sitting meditation dharma’s as follows:

Venerable in Đồng Nai provinceteaches sitting meditation: 1. Repress imagination. 2. Don’t attach to awareness imagination. 3. Extirpate Meditation.

Venerable in Lâm Đồng and Bình Dương province teaches: recite mantra

Venerable in other countries teaches: 1. Vipassana Bhavana. 2. The Eightfold path. 3. The four foundations of Mindfulness.

Venerable in HCM city teaches: 1. Impermanent of body. 2. impure body. 3 . No.self.

Venerable in China teaches: “six marvelous dharmas”

All cultivating dharmas mentioned above couldn’t be liberation!
Why?
Because all venerable used causes united mind of their human being nature to cultivate.

The Buddha has taught as follow:

If you used the combined of four elements body and causes united mind of human being to cultivate, It likes you used sand to cook and wish it become rice.

Buddha has taught very clear, but most venerable in domestic nation seem as other countries, cultivated and taught others to cultivate as them, through several hundred years pass by we have not seen anyone enlightened, liberation not even mention.

Today, Zen Zong dharma established existing in Vietnam. This Zen Zong dharma help who wanted to enlighten and liberate, therefore we should apply practicing in order to be enlighten and liberate.

If you want to know this zen zong dharma teach how to be enlightened and liberated, search at Google for thientong.com website, enter deep and through all pages will know everything. We are religious compiler and aware this dharma, please announces for you to notice, who does want to enlighten and liberate should enter to explore.

We also note for your attention to 5 parts:

Part one: Who is a follower of Heaven God, should not read? Why? Heaven God religion organized to cultivate to reincarnate into Heaven realm to live.

Part two: Who is a follower of Holly, also should not read? Why? A person followed the holly religion who wants to be a holly.

Part three: Who is a follower of monotheistic, also should not read? Why? Deists followed the theistic, cause they want to become a supreme being.

Part four: Who is a follower of the Pure Land Buddhism which is also the teaching of Buddha should not read either? Why? The Pure Land Buddhism followers wanted to enter the pure land to live to enjoy bliss of life. Because the Buddha’s world Nirvana didn’t have these joys, therefore it will not fit for followers who wish to enter the pure land to live.

Part five: This Zen Zong Dharma is only for two of following people:

1. It’s for whom want to be enlightened and liberation.
2. It’s for scientists.

We also note for your attention to 2 parts of this Zen Zong Dharma:

1. If you read this Zen Zong Dharma and feel headache, should not continue read.
2. If you read and feel any concerns phenomena exist, should not continue read either.

These two parts, if you want to know the reason, please contact to ask the list of Zenists in this website, thientong.com.

TAN DIEU ZEN ZONG PAGODA

Mạch Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *