Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Nhiệm vụ và 4 Đẳng cấp của Thần

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

1. Loài Thần thích những gì ở Trái Đất này?

2. Muốn loài Thần ủng hộ con người thì cần làm gì ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

1. Loài Thần thì đâu có thích gì, loài Thần thì nên nhớ rằng loài Thần có cái nhiệm vụ, nó có 4 đẳng cấp, cái thời kỳ mà Đồ Đá nó chuyển qua Đồ Đồng, qua Đồ Đồng là con người bắt đầu có chữ viết, vì có chữ viết mà có kiện tụng tranh qua tranh lại Thần mới lập Đạo, gọi là Thần Chủ Thế Giới có nhiệm vụ lập Đạo để hù mấy cái ông gian tham này chứ ổng không có giết ai đâu, ổng hù thôi.

Rồi Thần thì nó có cái loại mà kêu bằng Thần Chủ của mỗi Quốc Gia có bổn phận là tiếp nhận Tánh Phật từ Phật Giới vào trong cái thế giới này nè, để chi? Mượn thân và tánh người tạo công đức và tạo nghiệp.

Còn Thần thừa hành là có nhiệm vụ là thực thi nhân quả, theo sát và thực thi nhân quả, đó là có vậy thôi, 4 cái đẳng cấp.

Còn ông Thần Vùng là có bổn phận là trung gian và lập Miểu, nhớ rằng Thần Vùng là lập Miểu thờ mấy ông Thánh đó, Đình, Miểu, Đền, đó Thần là người ta lập cái này, nhưng mà ổng không phải ổng lập mà ổng mượn xác người ta lập, ổng mượn xác ông đó rồi ổng làm gì đó rồi nói “ta là…” xưng gì đó rồi lập cái Miểu.

Rồi bắt đầu làm những cái hiện tượng mà linh để người ta tin, tin để chi? Để người ta đến cái Miểu đó người ta cúng, có vậy thôi, nhưng mà cái mà thêu dệt thêm là cái ban bệ đó, ban bệ nó có thêu dệt thêm để làm chi? Để nó dụ người ta đông, chứ sự thật ổng cũng không muốn làm cái này nhưng mà tại vì cái thế giới vật lý này mà.

Giống như bây giờ mình ra mình làm cái gì thấy người ta coi đông quá bắt đầu thêu dệt thêm, để thu hút tiếp vậy thôi. Đó Thần là nhiệm vụ chứ không có nhu cầu, đó Thần nó có 4 đẳng cấp.

2. Thần làm gì có ủng hộ, nhiệm vụ của người ta làm thôi, mà muốn ủng hộ là phải Thánh, Thánh ủng hộ, Thần hoàn toàn không ủng hộ. Thần là giống như cán bộ nhà nước làm nhiệm vụ của người người ta thôi, cái gì người ta làm đúng cái nấy không có sơ sót cái gì hết đó. Đó còn muốn ủng hộ là mấy ông Thánh đó, Thánh mới ủng hộ mình thôi.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 29/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *