Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Tu Chân chánh không xin bất cứ Ai…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Thỉnh thoảng trên mạng facebook có mấy vị tu trong nhà Chùa nhắn tin xin con tiền để mua y hoặc xin điện thoại, con nói là cho nhưng với điều kiện là phải đọc sách Thiền Tông hiểu hoặc giải nghĩa thơ về Thiền Tông thì con mới cho. Vậy mà chẳng có vị nào làm được yêu cầu của con nên con không cho, vậy những trường hợp này họ có phải là người tu chân chính không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Cái này trước mắt đó cái phần lỗi về mình, nên nhớ rằng mình không cho mình nói vì lý do gì đó thì không cho chứ đừng có nói là phải bắt buộc người ta đọc cái sách này, không được, cái lỗi của mình là lỗi ép người ta vào cái này, không được.

Còn tất cả những người tu không xin bất cứ ai 1 món tiền gì nếu tu chân chánh, tu chân chánh không xin bất cứ ai 1 đồng nào hết mới gọi là tu chân chánh.

Vì sao mình không xin? Vì mình tu mình chứng, mình đắc, mình được là mình hưởng, tại sao bắt người ta phải cung cấp cho mình? Nó sai cái qui định của Đức Phật.

Vì trong Đạo Phật nó có Tôn Chỉ, Cương Lĩnh, Giáo Lý, Nội Qui, Giáo Luật, Giáo Lễ, Giáo Kinh đàng hoàng, anh phải hiểu hết cái này, mà thứ nhất cái Giáo Lý anh phải hiểu, trong Giáo Lý cấm tuyệt đối cái vấn đề này, Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông chứ không phải Giáo Lý của Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa.

Vì Đạo Phật nó có tới 6 cái Giáo Lý chứ không phải là 1 đâu, đặc biệt cái Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông là nó chỉ rõ từng hữu hình, vô hình, nhân quả luân hồi.

Đó, mình tu, tu cái nào cũng được nhưng mà với điều kiện tuyệt đối không xin tiền bất cứ ai thì mình mới là người tu, đã mình “dứt trừ bổn ngã” tại sao mình phải đi xin cái này? Mà mình đã tu rồi mà còn sử dụng điện thoại làm cái gì?

Mình có tiền thì được, còn cái này đừng có đi xin người ta, làm vậy nó ô uế của cái Đạo Phật, Đạo Phật bây giờ bắt buộc phải chuẩn hóa, lấy lại cái danh dự của Đạo Phật là Giác Ngộ và Giải Thoát.

Không xin bất cứ ai, không quỳ lạy bất cứ ai và không xin bất cứ ai 1 đồng nào mới gọi là Đạo Phật, bắt chước Thái Tử Tất Đạt Đa và Vua Trần Nhân Tông mới tu Đạo Phật đúng được, còn bằng không đừng.

Vì cái Thời Mạt Pháp này Đạo Phật đã sai 100%, vì thế mà Chùa Thiền Tông Tân Diệu có bổn phận là chuẩn hóa lại, phổ biến lại, giờ phổ biến qui luật nhân quả luân hồi và vừa rồi mới phổ biến 6 pháp môn của Đức Phật dạy, phải làm cho đúng mới đúng là người tu Đạo Phật. Còn mình tu Đạo Phật mà mình bất cứ làm cái gì là mình làm sai với Đạo Phật.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 26/01/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *