Thiền TôngTổ Sư

03_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ ba

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Thương Na Hòa Tu (Sanakavasa) sanh sau Đức Phật Niết bàn 60 năm, cha tên Lâm Thắng, mẹ là Kiều Xa Da, ở nước Ma Đột La, dòng Tỳ Xa Đa.

Hai mươi tuổi xuất gia tu theo đạo Tiên ở núi Tuyết. Vì tu theo đạo Tiên, Ngài tu luyện nên có thần thông.

Khi gặp Tổ Ananda, Tổ hỏi:

Ông tu có thần thông để làm gì?

Ngài kiêu hãnh nói:

Tôi tu có thần thông để thiên hạ kính nể

Tổ Ananda hỏi tiếp

Thiên hạ kính nể để được cái gì?

Nghe Tổ Ananda hỏi câu thứ hai, Ngài thấy mình lạc vào chỗ khoe khoang nên xuống giọng với Tổ

Vậy, Ngài tu theo đạo Phật để được cái gì?

Tổ Ananda nói với Ngài

Ta tu theo đạo Phật không được gì cả, để được trở về quê hương chân thật của mình thôi

Nghe Tổ Ananda nói không được gì nên Ngài xin Tổ nói chỗ được và không được để Ngài rõ thông

Tổ Ananda nói bài kệ:

Nơi vật lý thế giới này
Tu hành mà được việc này việc kia
Tu theo vật lý phân chia
Chiều Dương vui sướng, kia là chiều Âm

Thần thông là của chiều Âm
Ông mà tu được, thần thông của mình
Tức còn luân chuyển tử sanh
Luân hồi sinh tử đua tranh làm gì

Tâm mình thanh tịnh hằng tri
Luân hồi sinh tử làm chi được mình
Thiền Thanh Phật dạy rất linh
Không cần khổ sở mà mình về quê

Quê xưa chỉ một đường về
Niết bàn thanh tịnh không hề dụng công
Thiền Tông phổ khắp núi sông
Nhiều người giác ngộ thong dong rất nhiều

Thiền Tông Phật dạy không nhiều
Ai mà nhận được những điều Thiền Tông
Vị đó là người có công
Dẫn mạch nguồn thiền của Phật Thích Ca

Nếu ông mà đã nhận ra
Niết bàn thanh tịnh Thích Ca lưu truyền
Tức ông là người đủ duyên
Sẽ được truyền thiền làm Tổ tiếp theo

Ông vừa nghe Tổ Ananda nói 24 câu kệ, ông liền giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’ nên có trình với nhị Tổ Ananda bài kệ:

Cực khổ dụng công thiền
Để tìm việc linh thiêng
Linh thiêng là hư ảo
Hư ảo là luân hồi

Luân hồi là đường khổ
Đường khổ phải trầm luân
Thầy dạy con chỉ dừng
Lìa ngay đường đau khổ

Tự nhiên hết trầm luân
Vừa nghe qua con mừng
Mừng vì biết đường khổ
Xin lạy thầy cám ơn

Không biết chi đáp đền
Kính xin thầy chấp nhận
Đệ tử nghe theo thầy
Nối tiếp pháp Thiền Tông

Phổ đi khắp núi sông
Của Thích Ca đã dạy
Hiện tại cám ơn thầy
Ngày xưa Đức Phật dạy

Xin lạy về núi Linh Sơn
Kính nguyện ơn trên Phật
Con xin chuyển pháp Ngài
Thường còn nơi thế gian

Muôn người được bình an
Và biết đường giải thoát
Kính xin thầy chứng lòng
Na Hòa Tu kính lạy

Vừa nghe ông Thương Na Hòa Tu trình 28 câu kệ, Tổ Ananda biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên dạy như sau:

Tuy ông tiếp xúc với ta thời gian rất ngắn nhưng ông đã giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’ và đạt luôn ‘Bí mật Thiền Tông’, theo nguyên tắc ta sẽ truyền Thiền Tông cho ông làm Tổ sư đời thứ ba.

Theo lời ghi trong Huyền Ký của Như Lai, khi Như Lai diệt độ 100 năm, ở vùng này có người tên là Thương Na Hòa Tu, nối tiếp ta làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ ba.

Do đó, ông phải đợi thêm 20 năm nữa mới đúng ngày Như Lai diệt độ 100 năm.

Hai mươi năm sau, đúng ngày truyền Thiền Tông như đã ghi trong Huyền Ký, Tổ Ananda làm lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho ông Thương Na Hòa Tu dưới gốc cây cổ thụ bằng một buổi lễ đơn sơ nhưng đúng theo quy định Như Lai đã dạy.

Chúng tôi xin bỏ phần nghi thức, chỉ nêu bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ mà nhị Tổ Ananda đọc truyền cho Ngài Thương Na Hòa Tu:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Thương có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Tu kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Thiền Tông
Thiền Tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Đúng một trăm năm truyền ra Tổ này

Hôm nay, tại dưới gốc cây
Tổ vị thứ ba tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Nhìn thấy Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết, không theo lời Ngài
Vì vậy đi khắp trần ai
Rơi vào Bể tánh, ông nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấp cho ông

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *