Thiền TôngTổ Sư

19_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười chín

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Cưu Ma La Đa (Kumarata) sanh sau Đức Phật Niết bàn 691 năm, ở nước Nguyệt Chí, theo đạo Bà La Môn, cha tên Cưu Thập Miên, mẹ tên Nhơn Ánh Sanh.

Ngài cùng mẹ đi viếng đền Thiên Yên, trên đường đi phải qua đò, khi ngồi chờ đò, Tổ Già Da Xá Đa cũng chờ đò,

Tổ hỏi Ngài:

Ông đến đền Thiên Yên để cầu xin gì?

Ngài trả lời:

Tôi cùng mẹ đến đền Thiên Yên để cầu bình yên cho gia đình

Tổ hỏi:

Từ trước tới nay, ông cầu như vậy có kết quả gì không?

Ngài trầm ngâm hồi lâu rồi trả lời:

Tôi thấy cũng không có kết quả gì nhưng mẹ bảo tôi phải đi

Tổ nói:

Ông muốn hiểu sự thật nơi thế giới này không?

Ngài trả lời Tổ:

Nếu được nghe lời chân thật, trên đời này còn gì bằng.

Tổ liền đọc bài kệ 16 câu cho Ngài nghe:

Đời là dòng chuyển nhân gian
Quy luật vật lý rõ ràng thế thôi
Người đời chỉ vì cái tôi
Cầu xin lạy lục, ôi thôi sai lầm

Phải biết cấu tạo nơi trần
Nhân duyên nhân quả là phần của ta
Dù cho lạy lục gần xa
Những lời cầu ấy là ta mê lầm

Người khôn phải hiểu chỗ chân
Luân hồi sinh tử là phần riêng ta
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Tu thiền Thanh tịnh, nhận ra chỗ này

Ông nay muốn hiểu lời thầy
Ta nói pháp ấy, ông đây ngộ thiền
Khi ngộ những chuyện linh thiêng
Là thứ ảo tưởng, ông liền bỏ đi

Nghe Tổ ngâm bài kệ 16 câu, Ngài liền giác ngộ ý nghĩa bài kệ nên trình với Tổ Già Da Xá Đa:

Kính thưa thầy, bài kệ thầy vừa đọc, con đã lãnh hội được, vậy kính xin thầy cho con theo làm đệ tử của thầy, để con học hỏi những gì thầy đã biết.

Tổ Già Da Xá Đa đồng ý và nhận Ngài làm đệ tử.

Mười năm Ngài theo Tổ học đạo thiền, lúc nào Ngài cũng chăm chỉ học hành, một hôm

Tổ hỏi Ngài:

Con theo ta học đạo thiền, vậy trong 10 năm qua, con học được gì hãy trình ta nghe?

Ngài liền trình bài kệ 40 câu:

Ngày xưa theo mẹ cầu mong
Ngày ngày tháng tháng, cứ cầu cứ xin
Mẹ rằng Bà La rất linh
Ai đến cầu khẩn, Ngài linh cho liền

Có lần con bị não phiền
Đến cầu khẩn lạy, xin liền phúc cho
Hằng ngày chân xếp co ro
Ngồi thiền tưởng nhớ, xin cho lộc xài

Lòng con khẩn nguyện không sai
Nhưng không linh ứng, lạy hoài không chi
Ngồi nơi bến vắng một khi
Nhờ thầy dạy bảo, cầu chi cho phiền

Chỉ cần tâm mình tự yên
Những điều kỳ diệu, hiện liền ra ngay
Kể từ đó cho đến nay
Con bỏ cầu khẩn, thấy ngay Niết bàn

Hiện tại con được bình an
Không cần khẩn lạy mà an trong lòng
Thiền Tông không phải dụng công
Chỉ cần thanh tịnh ở trong lòng mình

Thiền Thanh sao lại tuyệt linh
Không theo vật lý tuyệt linh vô cùng
Khi tâm thanh tịnh lạ lùng
Nhìn thấy Bể tánh, khắp vùng mênh mông

Trời đất, phong cảnh, núi sông
Thấy xuyên qua hết, khắp cùng xa xăm
Thấy vậy, con chỉ âm thầm
Chỉ cần Thấy, Biết không cần nói ra

Ơn thầy con đã nhận ra
Niết bàn thanh tịnh, quê ta đây rồi
Thiền Tông kỳ diệu thầy ơi
Khi vào Bể tánh, luân hồi lìa ngay

Hôm nay con trình Tổ Ngài
Những thứ con biết, Tổ Ngài chứng cho
Nhờ thầy con hết cầu lo
Rơi vào Bể tánh, không cho luân hồi

Con nay trình với thầy thôi
Những gì con biết, luân hồi không theo
Trần gian không bám không theo
Con nay giác ngộ, quyết theo pháp thiền

Tổ Già Da Xá Đa vừa nghe Ngài trình bài kệ 40 câu, Tổ biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên dạy Ngài như sau:

Ông nay đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, vậy 10 hôm nữa là đến ngày rằm tháng năm, ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho ông thay ta làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 19.

Vậy, ông chuẩn bị chánh điện Thiền Tông cho thật trang nghiêm, ta sẽ truyền thiền lại cho ông.

Đúng ngày rằm tháng 5, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ của Tổ Già Da Xá Đa cho Ngài được thực hiện.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền thiền như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Cưu có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đa kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Mười Chín tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *