Thiền TôngTổ Sư

35_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ ba mươi lăm

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Pháp Loa, Ngài tên là Đồng Kiên Cương, bạn bè gọi là Thiện Lai, sanh năm 1284, mất 1330, thọ 46 tuổi.

Năm 21 tuổi, Ngài xin xuất gia với Tổ Điều Ngự Giác Hoàng để học đạo thiền, được Tổ đặt danh là Pháp Loa. Ngài có tài lý luận rất giỏi, được Tổ Điều Ngự Giác Hoàng giao trọng trách lãnh đạo giáo hội Phật giáo.

Ngài có trình với Tổ Điều Ngự Giác Hoàng 28 câu kệ đạt được ‘Bí mật Thiền Tông’ như sau:

Tu thiền mà vọng hay cầu
Vọng cầu mà được, chôn sâu đáy mồ
Thiền Tông chỉ cần chữ Vô
Vô chứng, vô đắc, vô câu luận bàn

Thanh tịnh Phật dạy rõ ràng
Vô sanh vô tử là an muôn đời
Vô thiền, thong thả nghỉ ngơi
Vô suy, vô tưởng muôn đời an vui

Trong tánh không có cái Tôi
Chỉ có cái Ý, biết thời trọi trơn
Thiền Tông vượt hẳn hết trơn
Không bị vật lý, lờn dờn kéo đi

Thiền Tông không sử cái chi
Mà sử tánh Biết, cái chi cũng tường
Thiền Tông Đức Phật chủ trương
Thôi, Dừng hoặc Dứt hết đường tử sanh

Ai mà thêu dệt như tranh
Tức theo vật lý tử sanh luân hồi
Do vậy, Đức Phật bảo thôi
Tức thì sanh tử là thôi với mình

Thiền Thanh Phật dạy núi Linh
Giúp người giải thoát tự mình biết thôi
Người ưa nghĩ chuyện xa xôi
Thì bị vật lý kéo rồi khó ra

Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca
Chỉ dạy thiền học, ngộ ra mấy người
Ngộ được thiền học vui tươi
Còn người không ngộ chê cười người tu.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *