Thiền TôngTổ Sư

21_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi mốt

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Bà Tu Bàn Đầu (Vasubandhu) sanh sau Đức Phật Niết bàn 771 năm, ở nước La Duyệt, cha tên Bà Quang Cái, mẹ tên Nghiêm Nhất.

Gia đình Ngài rất giàu có, mẹ Ngài đến 34 tuổi chưa có con nên cha mẹ Ngài đến chùa Bắc Thiên cầu con. Một năm sau, mẹ Ngài sanh được 2 người con, Ngài sanh trước nên được làm anh. Khi Ngài mới có 2 tuổi đã thông minh hơn người.

Một hôm có vị thầy tên Hiền Chúng đến gia đình Ngài xin tiền xây chùa, cha mẹ Ngài đem 2 lượng vàng ra cúng dường. Thầy Hiền Chúng nhìn thấy Ngài có sắc thể xinh đẹp lạ thường nên hỏi cha mẹ Ngài:

Đứa bé này, tôi thấy nó xinh đẹp hơn người, chắc nó thông minh lắm?

Cha mẹ Ngài thưa:

Không giấu gì thầy, nó thông minh lắm.

Thầy Hiền Chúng nói:

Khi lớn lên nó muốn đi tu, tôi xin nhận và sẽ trao cho nó ngôi chùa tôi đang làm trụ trì.

Gia đình ông Bà Quang Cái vui vẻ hứa:

Nếu lớn lên mà nó muốn xuất gia, chúng tôi đồng ý.

Khi Ngài được 15 tuổi, Ngài muốn xuất gia, được cha mẹ đồng ý và được thầy Hiền Chúng nhận làm đệ tử. Theo thầy Hiền Chúng tu học được 12 năm. Một hôm Tổ Xà Dạ Đa đến chùa, Ngài ra lễ phép chào hỏi.

Tổ thấy Ngài có sắc diện hơn người nên nói với Ngài:

Con tu ở đây mấy năm rồi và tu hạnh gì?

Ngài trình thưa:

Con tu được 12 năm và tu hạnh đầu đà Tổ lại hỏi: Con tu hạnh đầu đà để được gì?

Ngài thưa:

Con muốn giải thoát

Tổ bảo:

Con biết giải thoát là sao không? Ngài thưa: Giải thoát là, là … Ngài không biết phải nói sao cho đúng nên ấp úng không nói được

Tổ bảo:

Giải thoát là ra ngoài sự cuốn hút của vật chất đó, con học Phật pháp đã 12 năm rồi mà chữ giải thoát cũng không trả lời được. Vậy, con muốn giải thoát không, hãy theo ta, ta sẽ dạy cho.

Ngài liền trình thưa với thầy Hiền Chúng, xin cho Ngài theo Tổ Xà Dạ Đa để tu giải thoát

Thầy Hiền Chúng đồng ý và gửi gắm Ngài cho Tổ Xà Dạ Đa. Ngài tu học được 6 tháng, một hôm

Tổ hỏi:

Con theo ta học đạo giải thoát, vậy con đã biết giải thoát chưa?

Ngài liền trình bài kệ 48 câu:

Con ngu mới tu giải thoát
Không biết nên tìm giải thoát để tu
Đầu con trước sao lại ngu
Lý luận chuyện tu đủ thứ trên đời

Về đây thầy dạy nghỉ ngơi
Xa lìa vật chất, lìa đời chớ tu
Hôm nay con đã hết ngu
Vật chất là vậy, chớ tu cái gì

Thiền thầy không dạy cái chi
Chỉ tâm thanh tịnh hết đi luân hồi
Hôm nay con đã biết thôi
Luân hồi nhiều kiếp con thôi đi tìm

Thầy ơi, con đã nhận riêng
Thiền Tông thanh tịnh, đi tìm là ngu
Nhờ thầy chỉ dạy pháp tu
Chỉ cần thanh tịnh, tu chi cho cuồng

Tâm con chỉ tịnh luôn luôn
Không theo vật chất, không tuân theo trần
Tu thiền phải hiểu bổn thân
Thân này vật lý, không cần tu chi

Thế giới quả thật diệu kỳ
Không tìm không kiếm, luân hồi dừng ngay
Ngày xưa không biết tìm hoài
Hành thiền khổ hạnh, mệt nhoài tấm thân

Đầu dà khổ hạnh muôn phần
Thân hình tiều tụy không lần ra chi
Về đây thầy dạy bỏ đi
Hành chi cực xác, cũng đi luân hồi

Nhờ thầy chỉ dạy con thôi
Những thứ vọng tưởng hết rồi với con
Tâm con thanh tịnh không còn
Đầu đà thanh tịnh không còn dụng công

Hành thiền quán, tưởng, cầu mong
Những thứ như vầy, quăng sông cho rồi
Nhờ thầy con tu chữ thôi
Giải thoát sinh tử con thôi không tìm

Thiền Tông thật sự linh thiêng
Nhờ thầy dạy thật, con liền nhận ra
Thiền Tông quăng Quán ra xa
Nếu còn Quán, Tưởng phải va luân hồi

Vì vậy, thầy dạy con thôi
Tu thiền mà kiếm vào đời trầm luân
Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay

Nhìn Phật con cứ nhìn hoài
Không chi đền đáp lời Ngài dạy con
Con xin có tấm lòng son
Nghe lời Phật dạy, thiền còn thế gian.

Tổ Xà Dạ Đa nghe Ngài trình 48 câu kệ, biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’,

Tổ nói với Ngài như sau:

Thiền Tông mà Như Lai truyền đến đây, nay con đã nhận được. Vậy, đúng 2 tháng nữa ta sẽ truyền lại cho con làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 21.

Con chuẩn bị nơi chánh điện Thiền Tông cho trang nghiêm.

Đúng 2 tháng sau, tại chánh điện chùa Thiền Tông Chân Tánh, buổi lễ truyền Tổ vị Thiền Tông được tiến hành.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền Tông như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Bà có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Đầu kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Mốt tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *