Thiền TôngTổ Sư

23_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi ba

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Hạc Lạc Na (Haklena) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 743 năm, người nước Nguyệt Chí, cha là Hạc Thiên Thắng, mẹ tên Phúc Kim Cương.

Ông bà đã trên 40 tuổi không có con, ngày rằm nào ông bà cũng đến chùa cầu tự. Ngày rằm tháng giêng năm Giáp Thìn, ông bà đến chùa Thiên Trấn cầu tự, bà nằm mộng thấy một vị tóc bạc nói với bà:

Tấm lòng của con cầu tự rất chân thành, vậy ta báo cho con biết, hiện con đã mang thai. Khi thức giấc, bà nói lại cho chồng biết. Gia đình mới bỏ ra một số tiền lớn để tu sửa ngôi chùa này. Đến 9 tháng 10 ngày sau, Ngài được sinh ra.

Khi lên 7 tuổi, Ngài đi qua một ngôi miếu thờ Thần, thấy dân chúng giết trâu bò và cả heo gà cúng.

Ngài đi thẳng vào trong miếu quở:

Ông khéo bày đặt họa phước để mê hoặc nhân dân, hằng năm làm chết đi không biết bao nhiêu sinh mạng

Ngài vừa quở xong, ngôi miếu bị làn gió xoáy làm tróc nóc. Dân làng gọi Ngài là ông Thánh sống.

Hai mươi tuổi, Ngài xin cha mẹ quy y với thầy Phước Chí trụ trì chùa Phật Quốc. Khi xuất gia, Ngài không thích ở trong chùa mà vào khu rừng gần chùa cất một am tranh để tu.

Ngài ở trong am tranh tu được 9 năm, chuyên tụng kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật.

Tổ Ma Noa La nghe danh Ngài có khí khái như vậy nên đến hỏi Ngài:

Con ở đây tu để tìm cái gì?

Ngài thưa:

Con tu để được giác ngộ và giải thoát

Tổ hỏi Ngài:

Vậy, con muốn giác ngộ cái gì và giải thoát để đi về đâu?

Ngài trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời cho Tổ được nên trình thưa với Tổ: Vậy Tổ chỉ dạy cho con được không?

Tổ nói:

Nếu con muốn, con hãy xin phép sư phụ cho theo ta, ta sẽ chỉ dạy cho

Ngài liền xin phép sư phụ và theo Tổ học đạo ‘Giác ngộ và Giải thoát’. Ngài theo học với Tổ được 10 năm, một hôm

Tổ hỏi:

Mười năm nay con theo ta học đạo Thiền Tông, con đã biết được như thế nào, hãy trình ta xem:

Ngài liền trình bài kệ 40 câu:

Chín năm Bát Nhã Ba La
Trì tụng liên tục không ra thứ gì
Thiền Tông thầy dạy con đi
Khi đi yên lặng, không chi cho vào

Thân tâm thanh tịnh tự vào
Vào trong Bể tánh, cái nào cũng thông
Khi nhìn thấy được mênh mông
Khi Nghe thanh tịnh, tiếng trong không ngờ

Thiền Tông biết được bến bờ
Ở nơi thanh tịnh, không ngờ quê ta
Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy kinh Viên Giác, vượt qua Hải Triều

Thiền Tông Phật dạy không nhiều
Con nay tập được, đã tiêu nghiệp trần
Thiền Tông nhận được xa gần
Nếu muốn sanh tử, nhìn gần thấy ngay

Con nay nhận ý Phật Ngài
Khi tâm thanh tịnh, nhận ngay Niết bàn
Niết bàn là chỗ bình an
Không có vật chất, không ràng buộc chi

Thiền Tông quả thật diệu kỳ
Khi tâm thanh tịnh, cái chi cũng lìa
Những thứ suy tưởng xưa kia
Tụng nhiều kinh quý để lại trần gian

Ngày đêm tụng quá gian nan
Mà đường sinh tử cứ ràng cứ theo
Thầy dạy con thôi không theo
Những thứ ràng buộc, không đeo với mình

Khi con vào được lặng thinh
À ra, Phật tánh của mình tự yên
Nếu con dụng pháp tu thiền
Tức thì khuấy động, hiện liền chuyển luân

Thì ra, Đức Phật dạy dừng
Con nay dừng được luân hồi bỏ đi
Thiền Tông thực hiện được thì
Luân hồi sinh tử lìa thì với ta

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy nơi Linh Thứu, vượt qua luân hồi
Thế giới đơn giản thầy ơi
Hôm nay con đã hết rồi trầm luân.

Tổ Ma Noa La nghe Ngài trình bài kệ 40 câu, biết Ngài đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ nên dạy:

Ta vâng lời Tổ Bà Tu Bàn Đầu đến xứ này để truyền Thiền Tông lại cho con.

Vậy, con chuẩn bị chánh điện Thiền Tông đầy đủ phẩm vật để 5 ngày nữa sư phụ truyền Thiền Tông cho con làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ hai mươi ba.

Bài kệ truyền Thiền Tông của Tổ Ma Noa La cho Ngài:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Hạc có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Na kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Ba tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *