Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Công Đức đủ để về Phật Giới

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

 Thưa bác, xin Bác giải thích cho con rõ thêm: có lần Bác nói là Công đức của mình không quan trọng nhiều hay ít, mà quan trọng làm sao đủ để mở mắt để mà trở về phật giới, thì xin Bác giải thích cho con rõ thêm tiêu chuẩn như thế nào để Công đức gọi là đủ để mở mắt ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Con làm sao mà con giúp người ta bằng phương tiện gì con chỉ giúp… Bởi vậy mình có cái quan niệm vậy nè: mình tưởng Công đức nhiều mình về Phật Giới làm 1 Kim Thân Phật, đừng, đừng có quan niệm cái đó…

Có nghĩa là Công đức ít hay nhiều cũng được mà tôi về được Phật Giới tôi làm 1 Phật con thôi, thì tôi đi vòng vòng trong 1 Tiểu Thiên Thế Giới tôi độ tôi có Công đức lớn, ông Phật từ từ lớn.

Ở bên Phật Giới độ người bên đây dễ hơn, nó không dính, còn ở đây ngộ người bên đây nó dính, khó, mình về Phật Giới đi, thành ông Phật con thì thôi chịu khó đi trong 1 Tiểu Thiên Thế Giới thôi, còn nếu mình lớn thì đi trong Càn Khôn Vũ Trụ.

Về bển mình độ mình vẫn có Công đức, khi nào cái hành tinh nào mà công bố Huyền Ký ra thì có ai đó thì bên đó con được quyền ứng thân nhờ 1 vị Thần ở bên đây giúp con, 1 vị Phật bên kia nhờ bên đây giúp thì được. Mà về bển giúp an toàn, không bị ô nhiễm vật lý, còn vô bên đây giỏi cỡ nào cũng dính vật lý hết, bởi vì nó mang thân tứ đại mà, phải ăn uống ngủ nghỉ thì làm sao thoát ra được cái qui luật này?

Thành ta cái chuyện mà Công đức ít nhiều không biết, mà làm sao mở con mắt về bển đi.

Có nghĩa là qua đó định hình được 1 Kim Thân Phật rồi thì con đi đâu cũng được, còn hồi đó cái Tánh Phật không đi được, Tánh Phật giống như 4 cái nguyên tử làm sao con đi? Đi mà con nói đâu có ai nghe đâu, phải Kim Thân Phật nói người ta mới nghe, giống như con mà ở đây mà con nói bằng trong không có hình tướng người ta không nghe, mà con chỉ nói trong không gian thôi nhưng mà con có 1 thân người đàng hoàng con nói người ta nghe.

Đó phải hiểu cái thế giới vật lý và thế giới phi vật lý, bên kia nó phi vật lý còn bên đây cái Tam Giới gọi là là thế giới vật lý. Cần nhất ít thôi, về bển đi cho nó an toàn đi, an toàn về nhà xưa làm Phật con thôi cũng được, Phật gì cũng được, nghĩa là Phật lớn thì đi nhanh thôi, giống như ở thế gian này cái xe to thì chở 50 người, xe nhỏ thì chở 7, 8, 10 người thôi, bây giờ nhỏ quá thì chở được 4 người thì chạy vậy đủ rồi.

Về bển thì mình trở thành 1 Kim Thân Phật thì cái lực mình mới cứu người ta được bên đây. Thành ra chú nói là lớn nhỏ không thành vấn đề, chạy về an toàn cái đã, tại 10.000 năm mới có 1 lần mà giờ con ví dụ đời này mình không ấy được thì con đi luân hồi ở đâu?

Bây giờ cái này nó ra có 100 năm thôi, mà bây giờ nếu mà đời này con mất mà con không ấy, ví dụ đừng có nói chi, ví dụ mà con hưởng phước nhà giàu thì con coi chừng. Vô nhà giàu 1 cái còn lâu, là vì trong Kinh, Đức Phật nói: “vô nhà giàu, cái con lạc đà nó chui qua cái lỗ kim còn dễ hơn cái ông nhà giàu mà về Phật Giới”, nói cho con biết, giờ con suy nghĩ đi.

Nó quay 1 cái, Trái Đất này nó quay 1 cái, cứ 10.000 năm nó tới 1 cái mà con làm giàu càng giàu con càng nghiệp, con giàu là con cũng phải mướn người ta, con phải sai người ta, con phải chửi người ta rồi sao? Gieo nhân quả càng lớn!

Bởi vậy thành ra trong Kinh có nói: “khi lên chót vót tận trời cao, khi chui xuống tận lòng đất đỏ”. Bây giờ đời này làm giàu vậy chứ rồi đời sau anh làm ơn anh rớt xuống đó, chứ không phải dễ đâu, chứ không phải tôi giàu hoài được đâu, bởi vậy trong Kinh nói là không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời.

Con giàu thì con phải mưu mô này kia nọ, cái người mà thứ nhất có tiền là họ mướn người, họ ép nghe, mấy người giàu họ ép, ví dụ 1 ngày người ta làm 100 cái bắt đầu kiếm chuyện để mướn 80 thôi, con thấy không nhiều cái nhà giàu làm nhiều cái thất đức lắm chứ đâu phải không.

Mà nhân quả thì nó đâu có tha cái chuyện này đâu, đó thành ra khuyên là ở đây Thiền Tông ra đời thì nên tạo Công đức về, dứt khoát về đi rồi về bển tính, về bển nó không có bị vật lý, chứ còn ở đây vật lý.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *