Thiền TôngTổ Sư

32_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ ba mươi hai

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Hoằng Nhẫn sanh năm 602, tịch 675, thọ 73 tuổi. Không có cha, mẹ tên Châu Bích Ngọc. Khi mẹ sinh ra Ngài, đặt tên là Châu Hoằng Nhẫn, ở làng Châu Kỳ, huyện Huỳnh Mai.

Cuộc đời của Ngài thật là bi thảm, vì mẹ Ngài không có chồng mà lại có chữa, bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà. Mẹ Ngài ra khỏi nhà được Tổ Đạo Tín đến nói với mẹ Ngài như sau:

Đứa trẻ trong bụng cô có duyên với Phật pháp, vậy cô đến chùa Giác Thiền công quả và ở tại đây. Ta sẽ nói với vị trụ trì cất cho cô một am tranh gần chùa, khi cô sanh con, ta sẽ lo liệu cho nó hết. Khi nó 4 tuổi ta sẽ nhận nó về chùa của ta và nuôi cho nó lớn lên, được 6 tuổi ta cho nó đi học, khi học hết chương trình ta cho nó xuất gia.

Khi Ngài được 16 tuổi, Tổ Đạo Tín cho xuất gia. Tổ tận tình chỉ cho Ngài những ‘Bí yếu Thiền Tông’. Ngài được 20 tuổi, Tổ Đạo Tín hỏi Ngài, con còn nhớ những gì con đã nói với ta 20 năm trước không?

Ngài thưa:

Con nhớ không sai một nết nào và Ngài nói chuyện đã qua 20 năm trước:

Kiếp trước, con là Phật tử tên Chung Châu Sa, con có đến chùa Cảnh Thiền ở huyện này, nghe Tổ dạy pháp môn Thiền Tông, con đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’

Tổ nói với con:

Phải chi Ngươi nhỏ tuổi hơn ta, ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ lại cho Ngươi làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 32.

Con nói với Tổ:

Nếu Tổ đồng ý truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ lại cho con, con có cách làm tuổi con nhỏ lại vì lúc này con đã 80 tuổi.

Tổ liền đồng ý, con có đến chỗ mẹ Châu Bích Ngọc đang giặt quần áo bên dòng suối, con hỏi mẹ:

Thưa cô, xin cô cho phép tôi ở nhờ nhà cô được không?

Mẹ Châu trả lời:

Việc ở nhờ nhà, cụ nên hỏi cha mẹ con

Con hỏi mẹ Châu:

Chỉ cần cô đồng ý là được.

Mẹ Châu đồng ý, con vào sâu trong hang núi đập đầu vào đá chết, liền ẩn vào trong thai mẹ Châu, làm mẹ Châu khổ sở vô cùng.

Tổ Đạo Tín nghe Ngài kể đến đây, biết Ngài còn nhớ chuyện xưa nên

Tổ nói với Ngài:

Ta đã tận tình dạy cho con tất cả ‘Yếu lý Thiền Tông’, vậy con có nhận được gì không?

Ngài liền trình bài kệ 24 câu kể cuộc đời Ngài và nhờ Tổ đưa lại cho mẹ Ngài biết để bà an vui

Ngày xưa con tên Châu Sa
Cha mẹ cao quý dòng Bà La Môn
Đến nghe thầy dạy ngộ thiền
Tìm thầy hiểu đạo trình liền Thiền Tông

Khi xưa gặp được thầy trong
Ở trong pháp hội chùa trong làng này
Thầy bảo con ngộ thiền đây
Nếu muốn làm Tổ, thầy đây truyền liền

Thầy bảo con đã đủ duyên
Ngặt vì tuổi lớn truyền thiền không xong
Phải chi tuổi nhỏ là xong
Pháp thiền thanh tịnh, ông đây nhận thiền

Con trình sự việc đây riêng
Nếu thầy chấp nhận con đây nhỏ liền
Thầy dạy con cứ chuyển xuyên
Nếu con nhỏ tuổi thì thầy truyền trao

Con xin với mẹ Châu mau
Cho con ở trọ kiếp sau đáp đền
Khi mẹ đồng ý con liền
Vào hang thanh vắng chuyển sang mẹ hiền

Mẹ con khổ sở chỉ riêng
Không ai hiểu được lòng riêng mẹ mình
Hôm nay thầy nhắc chuyện tình
Con thương mẹ quá một mình bơ vơ

Thiền Tông Đức Phật dạy giờ
Vì con sứ mạng bây giờ nói sao
Từ nay những kiếp về sau
Con xin ghi nhớ công lao mẹ hiền

Thiền Tông là của Phật thiêng
Mạch sáng nguồn thiền con phải dẫn đi
Hôm nay con nói thầy ghi
Những điều thấy hứa con ghi trong lòng

Dù cho cực khổ long đong
Con đây một lòng dẫn thiền Thích Ca
Vì con nay đã nhận ra
Niết bàn thanh tịnh là xa luân hồi

Ngày xưa thầy dạy con thôi
Hoặc dừng hay dứt hết đời trần kia
Mấy năm con được xa lìa
Rơi vào Bể tánh là kia Niết bàn

Ở trong Bể tánh bình an
Đi theo vật lý muôn ngàn khổ đau
Thiền Tông con ngộ trước sau
Cũng nhờ thầy dạy không sao quên người.

Ngài vừa đọc kệ, vừa khóc cho thân mẹ mình, Tổ Đạo Tín biết Ngài đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ ngày xưa vẫn còn nhớ nên dạy như sau:

Tuy đã 20 năm mà Ngươi vẫn nhớ như mới ngày nào. Vậy 2 tháng sau ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho Ngươi làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 32.

Đúng 2 tháng sau tại chùa Thiền Tông Giác Thiền, Ngài được truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ 32.

Nghi thức truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được thực hiện đúng quy định.

Chúng tôi chỉ nêu 36 câu kệ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ như dưới đây:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Châu có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

Nhẫn kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Ba Hai tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *