Thiền TôngTổ Sư

16_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ mười sáu

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ La Hầu Đa La (Rahulata) sanh sau Đức Phật 581 năm, người nước Ca Tỳ La, thuộc dòng Phạm Ma, con ông La Phiệt Đà, mẹ là Lữ Phước Duyên.

Ngài rất thông minh và hay thắc mắc những gì mà Ngài không rõ thông. Trong vườn nhà Ngài có cây nấm mọc rất kỳ lạ, cha Ngài ăn thì rất ngon, còn người khác ăn thì rất đắng, ăn không được.

Một hôm, Tổ Ca Na Đề Bà đến nhà Ngài, Ngài đem sự kỳ lạ của cây nấm hỏi Tổ,

Tổ giải thích như sau:

Kiếp trước cha ông là người thích làm phước thiện và cúng dường cho những vị tu hành. Có một vị thầy thấy cha ông là người dễ xin tiền nên bịa ra chuyện như sau:

Ông muốn cầu xin gì, ta sẽ cầu xin cho. Cha ông là người hiền lành, cũng muốn cho gia đình được bình an, khỏe mạnh nên nhờ vị thầy ấy cầu phúc cho mình. Sự thật, phước đức là do mình tự tạo ra, còn vị thầy nếu tu hành đúng chánh pháp, chỉ chứng minh cho người khác cúng dường thôi, chứ không cầu phúc cho ai được.

Vì vị thầy ấy lợi dụng lòng tin tưởng của cha ông nên khi cha ông sinh ra nơi nào, vị thầy ấy phải đến nơi đó trả quả cho cha ông, trả khi nào hết nợ mới thôi. Việc nhân quả này có thể trả nhiều đời. Đức Phật dạy việc trả nhân quả này là Hoa Báo.

Nghe lời giải thích của Tổ Ca Na Đề Bà, Ngài hết sức vui mừng, cám ơn Tổ và xin Tổ cho được xuất gia.

Ngài theo Tổ xuất gia được 4 năm, những gì Như Lai dạy tu theo Thiền Tông Ngài đều nắm vững.

Một hôm Tổ hỏi Ngài:

Con theo ta học đạo Thiền Tông đã được 4 năm, vậy con nhận được gì không?

Ngài trình thưa với Tổ:

Kính thưa Tổ, trước kia chưa được Tổ dạy, con hiểu tu giác ngộ và giải thoát phải dụng công mãnh liệt thì mới giải thoát được.

Nay, con được Tổ phân tích những gì trong vật lý thế giới này nên con đã giác ngộ pháp môn Thiền Tông.

Tổ Ca Na Đề Bà hỏi Ngài:

Vậy, con hiểu như thế nào hãy trình cho thầy nghe.

Ngài liền đọc bài kệ 24 câu:

Bình thường con kiếm con tìm
Tìm ra Phật tánh để mà sống vui
Tìm hoài tìm mãi tánh tôi
Mà không thấy tánh của tôi bao giờ

Thiền Tông Tổ dạy bây giờ
Không tìm không kiếm sờ sờ Thấy, Nghe
Thấy, Nghe cứ việc Thấy, Nghe
Thấy, Nghe thanh tịnh, Thấy, Nghe của mình

Giờ đây con chỉ lặng thinh
Mà sao tánh Thấy, còn nhìn xa xăm
Còn Nghe thanh tịnh âm thầm
Nghe được thông suốt, không lầm thứ chi

Thiền Tông sao quá diệu kỳ
Chỉ cần thanh tịnh cái chi rõ ràng
Hành thiền cực nhọc gian nan
Hành được, vật lý tuôn tràn chảy ra

Là thứ ảo giác Ta Bà
Có muôn ngàn được, chỉ là bỏ đi
Thiền Tông không dụng thứ chi
Chỉ cần thanh tịnh, cái gì cũng chân

Dù cho lạy lục xa gần
Lạy mà kết quả, bỏ sông cho rồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Chỉ cần thanh tịnh, hết rồi trầm luân

Khi nghe Ngài đọc 24 câu kệ, Tổ biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ nên,

Tổ dạy như sau:

Dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông nay đã có chủ tiếp theo. Vậy, hôm nay ta ấn chứng cho ông đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, đúng 12 hôm nữa ta sẽ truyền Thiền Tông cho ông làm Tổ Thiền Tông đời thứ 16.

Đúng 12 ngày sau, tại chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Quốc Sơn, lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được thực hiện theo đúng quy định Như Lai đã dạy.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền Tông cho Tổ thứ 16 như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ La có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

La kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Mười Sáu tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *