Thiền TôngTổ Sư

36_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ ba mươi sáu

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Huyền Quang, Ngài sanh năm 1254, mất năm 1334 thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, tỉnh Bắc Giang.

Mẹ Ngài là Lý Thị, 30 tuổi mà chưa có con. Mẹ Ngài lên chùa Ma Cô Tiên trên núi cầu tự, đêm về nằm mộng thấy một người cao lớn ném vào người bà một người mặc áo hoàng bào và đội mủ quan. Khi tỉnh giấc, bà đem sự việc hỏi thầy đoán mộng. Thầy đoán cho bà biết là sẽ sanh quý tử.

Bà mang thai đến 12 tháng mà không sanh, bà tưởng mình mang quái thai nên mua thuốc phá thai uống, bà uống rất nhiều thuốc mà không phá được. Một đêm bà nằm mộng thấy trong nhà sáng rực, có Đức Phật và Bồ Tát vào nhà, sáng ra bà sanh Ngài. Khi sanh ra, người Ngài rất cứng cáp và khỏe mạnh, lớn rất nhanh.

Lớn lên Ngài rất thông minh, nghe một mà biết mười, cha mẹ rất yêu thương.

Năm 20 tuổi (1273) Ngài thi đậu thủ khoa, được vua gả công chúa Liễu Nữ nhưng Ngài từ chối.

Khi làm quan, sứ giả Trung Hoa đem văn chương ra thách nước Việt ta, Ngài đối đáp tuyệt hay, làm sứ giả Trung Hoa phải khâm phục.

Năm 1305 Ngài theo vua Trần Anh Tông đến chùa Vĩnh Nghiêm, thấy quốc sư Pháp Loa giảng dạo,

Ngài nghe được bài kệ:

Quan quyền danh lợi buộc ràng
Tu Tiên nhận được an nhàn Bồng Lai
Giàu sang nhất nước trần ai
Thiền Tông Đức Phật chỉ bày quê xưa

Thiền Tông không nói sớm trưa
Chỉ cần thanh tịnh không ưa não phiền
Lòng người bị đảo bị điên
Chỉ cần Thôi, Dứt Niết bàn hiện ra

Dòng thiền của Phật Thích Ca
Đi qua nhiều nước hiện an nơi này
Những ai đại phúc ngồi đây
Nhận được Phật tánh, mới hay tánh mình

Tánh mình là của chính mình
Đi tìm đi kiếm tại mình quá ngu
Người ngu mới dụng công tu
Khi tu mà được bò lu chôn liền

Thiền Tông thiên hạ bảo điên
Vì vậy tìm kiếm chỗ thiêng lạy hoài
Dù cho lạy lục suốt ngày
Uổng công phí sức mệt nhoài tấm thân

Thiền Tông Phật dạy không cần
Chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Ngồi đó tìm kiếm uổng đời của ta

Lòng từ của Phật Thích Ca
Dạy nơi Diệu Pháp mà ta không màng
Ngày đêm sáng tối lang thang
Đi tìm đi kiếm không màng lại ta

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Dạy kinh Viên Giác vượt qua Hải Triều
Tu thiền không tốn bao nhiêu
Chỉ cần thanh tịnh là tiêu nghiệp trần

Khi Ngài nghe Tổ Pháp Loa đọc 32 câu kệ nói trên, Ngài giác ngộ ‘Yếu chỉ Thiền Tông’ nên xin với Tổ Pháp Loa viết lại 32 câu kệ ấy.

Về nhà đọc đi đọc lại nhiều lần. Một hôm, Ngài ngồi trong vườn Thượng Uyển nhìn con chim Hoàng Oanh hót, vừa nghe tiếng chim hót, bỗng thân tâm Ngài như mất hẳn và rơi vào khoảng không vô tận, Ngài thấy và biết tất cả những thứ trong ấy.

Một tuần sau Ngài lên Trúc Lâm Yên Tử trình nhận biết của mình.

Ngài được Tổ Điều Ngự Giác Hoàng và Pháp Loa cho biết là Ngài đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’. Khi Ngài ở Trúc Lâm Yên Tử,

Tổ Điều Ngự Giác Hoàng có Huyền Ký cho Tổ Pháp Loa và Ngài biết:

Dòng phái Trúc Lâm Yên Tử mà ta lập ra, ta là Sơ Tổ, Pháp Loa là nhị Tổ, còn ông là Tam Tổ.

Sau này, không ai ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ cả mà chỉ có người đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ thôi, phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp, ở tại đất Rồng mới có người được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’.

Từ đất Rồng, Mạch nguồn Thiền Tông mới bùng đi khắp Năm châu.

Ngài nghe Tổ Điều Ngự Giác Hoàng dạy như vậy, trở lại triều đình tâu với vua Trần Anh Tông cho Ngài từ quan để xuất gia và được Đức vua chấp thuận.

 Trong đời làm Tổ, Ngài có viết ra nhiều Ngữ Lục, chúng tôi sưu tầm thấy có bài kệ 34 câu dưới đây, nói đến chổ cao sâu của Thiền Tông học:

Người đời thích được ngồi trên
Để cho thiên hạ thấy trên mà nhìn
Ham chi danh ảo của mình
Chi bằng theo Phật một mình ta đi

Danh lợi tìm có mà chi
Chết rồi bỏ nó có chi còn hoài
Thiền Tông thong thả trần ai
Không màng thế sự, danh, tài mà chi

Khi mình tắt thở một khi
Luân hồi sinh tử thì mình chuyển luân
Vì vậy, Đức Phật bảo dừng
Luân hồi sinh tử liền dừng lại ngay

Hôm nay tại Yên Tử đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay lòng này
Trước hết con cám ơn thầy
Dạy con thiền học, dứt dây luân hồi

Cũng nhờ thầy dạy con thôi
Nên đường sanh tử dứt rồi với con
Tử rồi tài, danh không còn
Chỉ có nghiệp chướng mới còn với ta

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca
Bỏ nơi điện ngọc mà ra ở rừng
Vì Ngài biết được pháp dừng
Luân hồi sinh tử là dừng lại ngay

Hôm nay tại Yên Tử Đài
Kính xin Đức Phật nhận ngay con mừng
Mừng vì con đã biết dừng
Không ham vật chất là dừng lại ngay

Tại đây con nhớ ơn Ngài
Phổ đi thiền học con nay ngộ thiền
Từ nay hết đảo hết điên
Kính lạy ba lạy xin Ngài chứng minh.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem lại

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *