Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đạo Thánh – Ưa chuộng và Quyết định…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

Lý do gì Đạo Thánh được nhiều người ưa chuộng nhất? ở Trái đất này đạo nào quyết định sinh tồn trên Trái đất?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Con người ta ở thế gian này là người ta sống bằng cái Tưởng; vì Đạo Thánh đáp ứng được cái Tưởng cho người ta.

Vì thế mà Đạo Thánh người ta theo nhiều nhất; bởi vì con người ta có cái Tưởng.

Anh Tưởng cái gì Đạo Thánh thỏa mãn cho anh cái đó. Vì thế mà Đạo Thánh là số 1 ở trên Trái đất này.

Quyết định sinh tồn Trái đất này là Đạo Thánh.

Muốn Trái đất này tươi tốt cũng bằng Thánh, mà muốn hủy diệt Trái đất này cũng Thánh. Hoàn toàn không có Đạo thứ 2.

Đạo Thánh giải quyết tất cả những gì sinh tồn của Trái đất này.

Gọi là Đạo Thánh.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 26/07/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *