Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Sinh con và Trả ơn cõi Ta Bà

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Hiện nay có rất nhiều người trẻ theo Thiền Tông, vậy họ nên duyên vợ chồng thì có phải do duyên với Thiền Tông và cùng tần số nên hợp nhau không ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Cái này là duyên của người ta còn tu Thiền Tông nó khác. Có nghĩa là lúc 2 người cùng dẫn nhau về Phật giới.

Còn sanh ra 1 đứa, 2 đứa để lại, để làm chi? Để dạy nó tu Thiền Tông, tất nhiên là cái đứa trẻ giữa 2 vợ chồng biết Thiền Tông thì đứa trẻ đó chắc chắn sanh ra sẽ theo, còn nếu mà sanh trước khi vợ chồng đó tu Thiền Tông thì chưa chắc còn đứa trẻ sanh sau khi 2 vợ chồng tu Thiền Tông thì chắc chắn nó sẽ theo. Bởi vì nó chịu cái lực Dương này nổi thì nó mới vô còn nó mà có âm thì nó không vô được đâu, phải hiểu cái chỗ đó.

Nên nhớ rằng có nhiều người họ hiểu sai rằng tu Thiền Tông là không có vợ chồng, hiểu thế là sai.

Ở thế giới vật lý này, ở Quốc gia này bao bọc mình trước khi mình đi về Phật giới mình hưởng thì mình phải để lại cái gì để bảo vệ Quốc gia, chứ không phải mình chết là mình đi luôn. Vì thế cho nên Ông Phật Thích ca ông phải đẻ con, dù ông ấy là Phật cũng phải có nhiệm vụ sanh 1 đứa con để bảo vệ Quốc gia đó sau này, chứ không phải là theo Thiền Tông là bỏ hết đâu. Tất cả những người đi tu mà không để lại cho Quốc gia cái gì thì người đó sai quy luật vật lý mà những người đó thường thường là Kiến chấp, chấp à ta là không vợ không chồng không … ta là Thánh, đúng Thánh là đúng nhưng mà Thánh bây giờ Thiền Tông nói rồi…. người đó đúng là Thánh vì thế mà lớn tuổi rồi bắt người ta lạy mình, chết là chết cái vụ lạy đó. Trái đất này không có ai lạy ai hết.

Thiền Tông ra đời nói rõ rồi ai cũng có Phật tánh ai cũng có Tánh phật và 16 thứ Tánh người tùy theo ý mình sống. Mình phải hiểu cái thế giới này nó vậy. Mà bây giờ nói cái điều này thì cũng không hay mấy nhưng mà tại vì trong Quyển Giáo lý cũng nói rõ rồi. Mình ăn trái nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn, uống nước nhớ người đào giếng.

Mình sống ở Quốc gia thì phải làm gì lợi ích cho Quốc gia thì mới chọn vẹn là 1 người công dân. Đẻ anh ra rồi bắt Quốc gia nuôi anh là không có được, không thể bắt Quốc gia hay bắt người khác nuôi anh được.

Việc anh đi tu hay làm gì là chuyện của anh, anh tu thành cái gì là chuyện của anh nhưng anh phải tự làm lấy mà ăn không có lấy của ai 1 đồng nào hết.

Thiền Tông chỉ rõ cái vấn đề này nhưng vì chỉ rõ cái vấn đề này nên bị mất lòng mấy ông thầy mà tu lâu năm.

Bây giờ ai cũng giống như ai, tại người ta không hiểu vì cái kiếp người ta thấp thì người ta phải đi làm mướn cho anh thôi, chứ người ta mà học cao thì đâu phải đi làm mướn cho anh đâu nhưng có nhiều người hiểu sai cái chuyện này, tưởng cái ông đó từ nhỏ đến lớn tu tới 90 tuổi không có vợ con gì là thành Thánh, thì Thánh thiệt chứ Thánh Thật thì chưa có đúng, Thánh thiệt thì đúng mà Thánh thật chưa đúng.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *