Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đạo Phật là Đạo Khoa học

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Thưa Bác, cháu muốn tìm hiểu về chiều sâu của Đạo Phật, cháu phải tìm hiểu như thế nào mới đúng thưa Bác, xin Bác giải thích?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Muốn tìm hiểu sâu vào Đạo Phật, đây là mình phải tìm hiểu bằng trí tuệ, bây giờ hỏi trước mắt: cái Đạo Phật này ông dạy cái gì? Ông cái người đứng dạy này ông là ai? Dạy với mục đích của ông để làm cái gì? Phải tìm hiểu sâu cái này.

Mình giải mã được ông Thích Ca là ai? ổng dạy cái gì thì mình mới tu không sai, còn nếu mà mình không giải mã được ông Thích Ca thì mình chúi đầu tu theo ổng hoàn toàn là bị sai. Vì thế mà Đức Phật Thích Ca có nói câu này “các ông theo ta phải tìm hiểu cho kỹ, ta nói đừng có tin, thấy thuận lý mới tin, còn không thuận lý đừng tin”, đó là muốn tìm sâu vào cái Đạo Phật phải vậy.

Mình muốn tu Đạo Phật là gì? Tại sao Đạo Phật gọi là đạo khoa học? Vì phân tích bất cứ cái gì của Đức Phật dạy ra hoàn toàn phải bằng khoa học chứ không phải mơ hồ, không thể tưởng tượng được.

Muốn không sai thì phải tìm hiểu Đạo Phật bằng con mắt khoa học thì mới không sai, còn mà tu theo Đạo Phật mà cứ cúng lạy cầu xin hoàn toàn sai, ông Phật không chấp nhận cái này.

Nên nhớ 1 điều ngày ổng còn sống đó ổng có khi nào ổng dạy cầu xin ổng không? Hoàn toàn không, mình cho ổng ăn bữa cơm ổng thuyết cho mình 1 bài Kinh, ổng dạy cho vậy đó… ổng không có làm gì mà ổng thuyết bài Kinh.

Vì thế mà ổng nói “Tôi là 1 ông thầy thôi, cho tôi ăn thì tôi trả lại 1 bài Pháp”, đó là sòng phẳng, người tu theo Đạo Phật phải tu vậy đó, lấy người ta 1 đồng phải thuyết 1 bài Pháp cho người ta biết, đó là trả giống như mình trả lương cho ông thầy đó, vậy mới đúng là cái người tu theo Đạo Phật được.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 26/07/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *