Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Đảnh Giải Thoát

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Trạng thái người sắp lâm chung mà nóng lên đỉnh đầu, có áp dụng cho người tu Thiền tông không?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Cái căn bản là Đảnh giải thoát – mặt, mắt sanh thiên. Tu Thiền Tông phải kiểm chứng 2 chuyện này nè: Đảnh giải thoát, tức nhiên con người chết mà nó nóng, nó đẩy lên là cái đó xuất trung ấm thân, nó xuất từ đỉnh đầu đi ra đó, cái đó là mình kiểm theo phàm phu.

Còn kiểm theo Phật nó khác, kiểm theo Phật thì trong lúc còn sống người nào mà giỏi, Thiền gia nào giỏi, hỏi người ta mấy câu: Thứ nhất phải thuộc “đường về Phật giới” là không ai lừa mình được hết, là vì tui thấy bây giờ có nhiều người mới tu Thiền Tông thôi, mới mấy bữa thôi, chết thấy cái mặt sáng trưng nói rồi về – về Cô hồn chớ về cái gì bây giờ, không có nhìn được cái mặt nhen.

Nên nhớ là tu Thiền Tông khi chết đừng có nhìn cái mặt mà rờ cái đầu thôi mới đúng. Bởi vì tại sao bây giờ mình mới giải mã được cái này, tại sao mấy cái người tu Tịnh Độ gần lâm chung – lại đọc, cái mặt ta sáng trưng là sao?. Thánh vô chớ còn ai vô, Ông Phật không xài cái này, Ông Phật chỉ là Đảnh Giải thoát thôi, mặt mắt sanh thiên.

Một cái câu sau cùng là gặp Phật giết Phật, bởi vì mà vô trong Thiền Tông thấy ổng giết ổng liền đó, phải mạnh dạn vậy, tu Thiền Tông phải gan, vậy còn không gan đừng có tu. Thấy ông Phật nào hay Bồ tát nào – lạy – lạy thôi, đừng có làm cái chuyện đó, làm mấy chuyện đó chắc chắn bị mấy ông Thánh lừa mình..

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 05/01/2020)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *