Bí Kíp Thiền TôngGiải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Cốt tủy Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ Công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Cốt tủy của Thiền Tông 🙏

👉 Cốt tủy của Thiền Tông có 4 phần:

Một là tạo Công đức trong sáng.

Hai là học thuộc Đường về Phật Giới.

Ba là đừng Tưởng tượng.

Bốn là đừng Kiến Chấp.

Đây là 4 phần chính yếu của người tu Thiền Tông.

👉 Muốn đạt được trọn vẹn tu theo Thiền Tông thì phải học thêm 4 phần nữa, gồm:

Một: phải hiểu Thiền Tông là Đạo Khoa Học và Thực Tế.

Hai: phải hiểu Thiền Tông là Đạo nói sự thật, Hiển Linh không dính với loài Người.

Ba: phải hiểu Thiền Tông trình bày Quy Luật Nhân – Quả Luân hồi theo Khoa học và có chứng minh.

Bốn: phải hiểu Thiền Tông là Đạo dạy Công thức thoát ra ngoài Quy Luật Nhân – Quả Luân hồi của Trái Đất.

Người nào hiểu được vậy thì mới đúng là người Tu Thiền Tông.

✍️ Mục lục: Tinh hoa Đạo Phật – Truyền Thừa👉  Xem tiếp


Cốt tủy của Thiền Tông cái cuối cùng là cái gì? Xin thầy dạy ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Cuối cùng là Giác Ngộ – Giải Thoát, có vậy thôi, về.

Có nghĩa là Thiền Tông ra đời nó cứu những người mà ở trong này hoài không chịu về, vô đây mượn Thân người tạo Công đức không chịu tạo mà cứ tạo Ác đức, Phước đức thôi.

Thì bây giờ Thiền Tông ra đời để nó mời về: Tánh Phật ơi vô đây đã chưa? Thì theo Thiền Tông về, 10.000 năm có 1 ông Phật vô nói vậy thôi.

Nhưng mà nên nhớ rằng Thế Giới Vật lý này đã vô rồi khó thoát ra lắm, nên nhớ 1 điều: vô đây rồi là Thế Giới Vật lý thì anh đừng có mong thoát ra.

Bởi vậy khi mà Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông nó ra 1 cái nghe là không ai giám nhúc nhích cái gì hết, nói thiệt đó chứ đừng có nói.

Mà tôi nói Giáo Lý chứ sự thật Giáo Lý không cách nào ra được hết, suốt chiều dài lịch sử kêu bằng không phải nhân loại nữa mà là Phật Giới đó, không có ông Phật nào mà kêu bằng Công bố được cái Giáo Lý ra được.

Vì cái Giáo Lý này nó nói trắng bóc mà người ta ban đầu thời Đồ Đá khi mà chấp rất nhẹ, Đồ Đồng chấp nhẹ, mà khi cái thời Nguyên Tử rồi nó chấp khủng khiếp lắm, bởi vì nó lên cái sức mạnh khủng khiếp để nó tiêu diệt Trái Đất này, vì thế nó chấp nó phải chấp theo cái Qui luật của Vật lý.

Vì thế mà Giáo Lý không cách nào Công bố ra được hết.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 23/02/2020)


Thưa Thầy Cốt tủy Thiền Tông là gì ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Cốt tủy Thiền Tông là cái gì? 1 vị Phật ra đời nói rằng: ngày xưa ai cũng có Phật Tánh vô đây mượn Thân người tạo Nghiệp;

Bây giờ Thiền Tông ra đời chỉ cho biết rằng: ai cũng có Tánh Phật, lo tạo Công đức về, đừng ham mê Vật chất nữa, Thiền Tông gọi là giải phóng con người theo Qui luật Luân hồi.

Chỉ rõ rằng: ở Trái Đất này đừng có ở nữa, đi về, vô đây mấy chục tỷ năm rồi, thôi về, Thiền Tông nhắc cho người ta biết rằng ai cũng có Phật Tánh, đừng có làm nô lệ cho ai hết, đừng có nghe con người ở thế gian này nói, con người thế gian này nó lừa gạt, nó thế gian mà, nó lừa đảo, Thiền Tông nói rằng ai cũng có Phật Tánh, làm ơn tôi chỉ công thức về, có vậy thôi, gọi là Cốt Tủy Thiền Tông là cái chỗ này.

Bởi vì người ta không biết mình có Phật Tánh, vì thế mà đi đâu cũng lạy, ai cũng Phật Tánh mà vô lạy cái Miểu là sao? Ai cũng có Phật Tánh mà vô lạy ông Phật xi măng là sao?

Bởi vậy Thiền Tông vô nhắc lại rằng: mình phải sống bằng thực tế, nhớ đến mấy chục tỷ năm trước mình vô đây làm gì? Tánh Phật vô đây mượn Thân người làm bị 16 thứ Tánh Người nó dẫn đi.

Bây giờ cách mạng Thiền Tông bảo là nhận lại Tánh Phật đi rồi về chứ không có lạy ai trong này hết đó, không có cầu xin ai hết đó.

Bây giờ 1 vị Phật ra đời rồi, chỉ đường về, cố gắng về, đừng có cầu mong ai ở trong Trái Đất này hết, Cốt Tủy Thiền Tông nó là vậy đó.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 15/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *