Bí Kíp Thiền TôngThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Long Nữ và Giáo Lý Thiền Tông

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông:

🙏 THÁI TỬ TẤT ĐẠT ĐA THĂM VUA HÙNG VƯƠNG ĐỜI THỨ 17

⭐Năm Thái tử Tất Đạt Đa 24 tuổi, có đến nước Văn Lang dự lễ Ngài Hùng Nghị Vương lên ngôi Vua Hùng Vương đời thứ 17.

Khi dự lễ xong Thái tử Tất Đa Đa được Vua Hùng Nghị Vương tiếp ở Long Cung tức cung Vua của nước Rồng. Được Vua Hùng Nghị Vương tặng cho Thái tử Tất Đạt Đa một viên Ngọc Minh Châu – tức Viên ngọc ở trong tối tự phát sáng để làm đèn ngủ. Thái tử Tất Đạ Đa không mang về nước Ca Tỳ La Vệ mà Thái tử tặng lại cho con của Vua Hùng Nghị Vương là Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan mới có 8 tuổi và dạy Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan như sau:

 🙏 Viên Ngọc Minh Châu này là viên Ngọc có công dụng xua đi bóng tối. Thái tử Tôi nói cho Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan biết: Nước Rồng của Công chúa Long Nữ đến đời Mạt Pháp trở đi người dân nước Rồng không ai còn Chánh tín nữa mà Mê Tín có đến 80%, họ Mê Tín như sau:

1. Đạo Thần lập ra là để dạy tu thành Thần, mà tưởng là tu để Giải Thoát.

2. Đạo Tiên lập ra là để dạy tu thành Tiên, mà tưởng là tu để Giải Thoát.

3. Đạo Trời lập ra là để dạy tu lên nước Thiên Đàng ở hưởng sung sướng, mà tưởng là tu để Giải Thoát.

4. Đạo Thánh lập ra để dạy tu thành Thánh, mà tưởng là tu để Giải Thoát.

5. Đạo Mẫu lập ra là để dạy làm con của Mẫu mà tưởng là tu để Giải Thoát…

⭐Thái tử Tất Đạt Đa có trình với Quốc Vương Hùng Nghị Vương như sau:

🙏 Kính thưa Quốc Vương, hôm nay Thái tử Tôi đến nước Văn Lang dự lễ Quốc Vương lên ngôi và cũng có một việc như sau: Thái tử Tôi xin nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan giúp Tôi một việc, xin Quốc Vương cho phép Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan giúp cho Thái tử Tôi có được không?

⭐Quốc Vương Hùng Nghị Vương nói với Thái tử Tất Đạt Đa:

👉Công chúa Loang Nữ Hùng Thúy Loan mới có 8 tuổi thì làm sao Công chúa Long Nữ tiếp nhận lời nhờ của Thái tử được.

Thái tử Tất Đạt Đa liền trình với Quốc Vương Hùng Nghị Vương:

 🙏 Kính thưa Quốc Vương Hùng Nghị Vương, Thái tử Tất Đạt Đạt Tôi xin cho Quốc Vương biết sự thật về con người  của Thái tử Tôi.

Thái tử Tôi là Bồ Tát Thường Hộ Minh, từ Nội viện Cung Trời Đâu Suất xuống Trần Gian này để thành lập Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát. Giúp cho loài Người ai muốn trở về Phật Giới biết đường về.

⭐Quốc Vương Hùng Nghị Vương cười và nói với Thái tử Tất Đạt Đa:

👉Này Thái tử Tất Đạt Đa, Trẫm là Vua của nước Văn Lang này tin bất cứ việc gì cũng phải thực tế, nếu Thái tử chứng minh Thái tử là Bồ Tát từ Cõi Trời Đâu Suất xuống Trần Gian này lập Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát thì Thái tử hãy chứng minh tài năng của Thái tử thật rõ ràng thì Quốc Vương – Tôi mới tin.

⭐Quốc Vương Hùng Nghị Vương nói tiếp với Thái tử Tất Đạ Đa:

👉Trẫm là Hùng Nghị Vương là Vua của nước Văn Lang này gọi là Vua Hùng Vương đời thứ 17, nếu Thái tử là vị Bồ Tát thì hãy kể 16 đời Vua Hùng Vương trước là ai, tương lai của nước Văn Lang này còn tiếp nối mấy đời nữa. Nếu Thái tử trình bày 16 đời Vua Hùng Vương trước mà đúng, thì Trẫm tin Thái tử là Bồ Tát Thường Hộ Minh từ Nội Viện Cung Trời Đâu Suất xuống Trần Gian này lập Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát; thì Thái tử muốn nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan việc gì Quốc Vương – Tôi chấp thuận và tổ chức đúng theo nghi lễ của nước Văn Lang của Trẫm.

⭐Thái tử Tất Đa Đa liền đứng lên kể về 16 đời Vua Hùng Vương như sau:

1. Đời Vua Hùng Vương thứ nhất: Không phải là Vua Hùng Vương mà chỉ là một vị Trưởng Bộ lạc thật lớn ở vùng này mà thôi.

Kính thưa Quốc Vương Hùng Nghị Vương, Ngài đã biết được lịch sử của nước Ngài thì xin Quốc Vương cho Thái tử Tôi nói về 3 thời ở Trái Đất này gồm: 1. Hiện tại, 2. Quá khứ, 3 Tương lai thì mới rõ nước Ngài được.

⭐Quốc Vương Hùng Nghị Vương gật đầu,

🙏 Thái tử Tất Đạt Đa kể:

1. Về Hiện tại: Thời buổi mà chúng ta đang sống gọi là Thời kỳ Đồ Đồng, văn minh cao nhất là sản xuất được vật dụng và vũ khí bằng Đồng mà thôi. Còn thời gian mỗi Quốc gia ấn định riêng, Quốc gia này không giống Quốc gia kia.

2. Về Tương lai: đúng 520 năm nữa, ở phía Tây núi Hy Mã Lạp Sơn có vị Thánh danh gọi là Giê Su Christ, có đứng ra thành lập một Đạo gọi là Đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa này là một Tôn Giáo rất đúng ý nghĩa và có 5 phần như sau:

1. Giáo Lý của Đạo Thiên Chúa dạy rất hay.

2. Giáo Lễ của Đạo Thiên Chúa dạy rất tuyệt.

3. Giáo Điều của Đạo Thiên Chúa dạy rất phải.

4. Giáo Kinh của Đạo Thiên Chúa dạy rất rõ ràng.

5. Giáo Luật của Đạo Thiên Chúa dạy rất nghiêm minh…

Nói tóm lại, Đạo Thiên Chúa là Đạo chuẩn mực nhất ở Trái Đất này. Vì vậy, khi Đạo Thiên Chúa ra đời rất nhiều Người ở Thế Gian này tu theo. Cái đặc biết nhất của Đạo Thiên Chúa là Thánh Giê Su Christ dạy Đạo Thiên Chúa có 3 Ngôi như sau:

– Ngôi thứ nhất: Đức Chúa Trời cũng gọi là Thượng Đế hay vị Sáng Thế, tức vị sáng lập ra 6 phần gồm:

1. Sáng lập ra Càn Khôn Vũ Trụ.

2. Sáng lập ra Hệ Mặt Trời.

3. Sáng lập ra Trái Đất.

4. Sáng lập ra các Ngôi Sao.

5. Sáng lập ra Vạn vật ở Trái Đất này.

6. Sáng lập ra con Người ở Trái Đất này. 

Thái tử Tôi xin kể lời dạy của Thánh Giê Su Christ như sau:

– Đầu tiên Đức Chúa Trời tức Thượng Đế sử dụng hai hạt thích âm dương cho hút cứng với nhau thành ra con Người và cho vào con Người này một cái gọi là Linh hồn để làm sự sống. Đức Chúa Trời cho hạt thích dương nhiều thì sanh ra Người nam; Đức Chúa Trời cho hạt thích âm nhiều thì sanh ra Người nữ. Đặt danh người nam là ông Adam, đặt danh người nữ là bà Eva, hai ông bà này gọi là thủy tổ loài Người ở Trái Đất này.

Kính thưa Quốc Vương, hôm nay nước Văn Lang của Ngài đang sử dụng chung tiếng với nước Yên là nước hùng mạnh nhất của 6 nước vùng này, gồm: 1. Nước Hàn, 2. Nước Triệu, 3. Nước Ngụy, 4. Nước Sở, 5. Nước Yên, 6. Nước Tề.

Kính thưa Quốc Vương, đến đời Mạt Pháp nước Rồng của Ngài không còn sử dụng tiếng của người Phươn Đông nữa, mà sử dụng tiếng của người La Tinh do Đạo Thiên Chúa này mang đến. Từ khi Đạo Thiên Chúa lập ra thời gian ở Trái Đất này sử dụng cho toàn cầu gồm: Trước Đạo Thiên Chúa lập ra gọi là trước Công nguyên, sau Đạo Thiên Chúa lập ra gọi là sau Công nguyên. Lấy mốc thời gian này Thái tử Tất Đạt Đa tôi xin kể về Tổ tiên của nước Văn Lang như sau:

– Đầu tiên, nước Văn Lang này gọi là nước Xích Quỷ câu chuyện ấy như sau: Nước Văn Lang này là một bộ lạc rất lớn danh hiệu là Kinh Dương Vương, do Ngài Kinh Dương Vương làm Trưởng Bộ lạc. Xung quanh Bộ lạc này có nước Yên rất hà khắc và tham vọng rất nhiều, bắt các Bộ lạc xung quanh có vật gì quý hay gái đẹp phải đem dâng nạp cho nước Yên này.

Ông Kinh Dương Vương là Trưởng Bộ lạc này có đứng lên tuyên bố như sau: Bộ lạc Kinh Dương Vương ta nay thành lập nước danh gọi là nước Xích Quỷ tức nước của loài quỷ dữ, kẻ nào áp bức, hà khắc nước Xích Quỷ ta, ta sẽ xé xác và moi gan, tim của kẻ đó ra dù kẻ đó là Vua hay Quan.

Vì Ngài Kinh Dương Vương tuyên bố giáo hoảnh như vậy, nên nước Xích Quỷ này yên ổn và tồn tại được 85 năm; vì có gan dạ này nên được Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ suy tôn là Vua Hùng Vương đời thứ nhất.

– Kế tiếp Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ tiếp quản nước Xích Quỷ này đổi danh là nước Văn Lang và tuyên bố như sau:

+ Ta là Rồng trên Trời xuống đây tiếp nhận nước Xích Quỷ này, đổi danh nước Văn Lang, tức nước có Văn học thật cao và làm Vua nước này; vợ ta là Hoàng hậu Âu Cơ cũng là Tiên ở trên Trời xuống Trần Gian này; mang theo 100 trứng Rồng, khi trứng Rồng nở ra thành 100 con người, 50 người nam, 50 người nữ. 100 con của ta giữ nước Văn Lang này, nước Văn Lang được gọi là nước Rồng, dân tộc nước Văn Lang được gọi là dân tộc Rồng – Tiên; người nam dân tộc Rồng – Tiên này gọi là Long Nam, người nữ dân tộc Rồng Tiên này gọi là Long Nữ.

+ Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ xưng vương và có tuyên bố 4 phần:

  • 1. Người làm Vua nước Văn Lang này gọi là Vua Hùng Vương.
  • 2. Nước Văn Lang này gọi là nước Rồng.
  • 3. Người nam nước Rồng gọi là Long Nam,
  • 4. Người nữ nước Rồng gọi là Long Nữ.

+ Ngài Lạc Long Quân xưng mình là Vua Hùng Vương đời thứ hai; Ngài và con cháu trị vì nước Văn Lang này được 268 năm.

+ Ngài Lạc Long Quân và vợ là bà Âu Cơ suy tôn Ngài Kinh Dương Vương là Vua Hùng Vương đời thứ nhất.

– Vua Hùng Vương đời thứ ba: là Ngài Hùng Lân Vương, Ngài và con cháu trị vị được 271 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ tư: là Ngài Hùng Việp Vương, Ngài và con cháu trị vị được 339 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ năm: là Ngài Hùng Hi Vương, Ngài và con cháu trị vị được 199 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ sáu: là Ngài Hùng Huy Vương, Ngài và con cháu trị vị được 80 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ bảy: là Ngài Hùng Chiêu Vương Ngài và con cháu trị vị được 99 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ tám: là Ngài Hùng Vĩ Vương, Ngài và con cháu trị vị được 99 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ chín: là Ngài Hùng Định Vương, Ngài và con cháu trị vị được 79 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười: là Ngài Hùng Hỉ Vương, Ngài và con cháu trị vị được 99 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười một: là Ngài Hùng Trinh Vương, Ngài và con cháu trị vị được 106 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười hai: là Ngài Hùng Vũ Vương, Ngài và con cháu trị vị được 85 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười ba: là Ngài Hùng Việt Vương, Ngài và con cháu trị vị được 114 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười bốn: là Ngài Hùng Anh Vương, Ngài và con cháu trị vị được 98 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười lăm: là Ngài Hùng Triệu Vương, Ngài và con cháu trị vị được 93 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười sáu: là Ngài Hùng Tạo Vương, Ngài và con cháu trị vị được 101 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười bẩy: là Ngài Hùng Nghị Vương, Ngài và con cháu trị vị được 159 năm.

– Từ nước Xích Quỷ và đến đời Quốc Vương lên ngôi, thì nước Xích Quỷ và nước Văn Lang tồn tại là 2.415 năm, còn hết triều đại Hùng Vương là 2.724 năm.

– Vua Hùng Vương đời thứ mười tám: là Ngài Hùng Duệ Vương, Ngài và con cháu trị vị được 150 năm, là chấm dứt 18 đời Vua Hùng Vương.

⭐ Nghe Thái tử Tất Đạt Đa trình bày 18 đời Vua Hùng Vương quá rõ, nên Vua Hùng Nghị Vương nói với Thái tử Tất Đạt Đa:

👉 Quốc Vương – Tôi kính phục Thái tử là vị Toàn Năng Toàn Giác không sai; vậy Quốc Vương – Tôi xin mới Thái tử và tất cả mọi người có mặt tại Long Cung sang Phòng Nghi lễ để Thái tử muốn dạy Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan những gì mà Thái tử muốn.

Thế là tất cả những người có mặt đều được mời sang Phòng Nghi lễ để Thái tử Tất Đạt Đa nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan. Sắp đặt và tổ chức lễ như sau:

+ Hàng ghế cao là nơi Vua Hùng Vương thứ 17 là Hùng Nghị Vương ngồi. Bên phải Vua Hùng Nghị Vương là Hoàng hậu Lý Huệ Phương ngồi. Bên trái Vua Hùng Nghị Vương là Thái tử Tất Đạt Đa ngồi. Quỳ dưới chân 3 vị là Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan .

+ Hàng ghế bên Tả của Vua Hùng Nghị Vương là những Viên chức Nam và Long Nam trong triều ngồi.

+ Hàng ghế bên Hữu của Vua Hùng Nghị Vương là những Viên chức Nữ và Long Nữ trong triều ngồi.

⭐Sắp xếp nghi lễ đã xong Vua Hùng Nghị Vương liền nói:

👉Phần nghi lễ đã xong, vậy Thái tử muốn nói và nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan những gì, xin mời Thái tử nói và nhờ Công chúa Long Nữ.

⭐Vua Hùng Nghị Vương nói với Công chúa Long Nữ:

👉Này Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan con cố gắng nghe Thái tử dạy.

⭐Công chúa Long Nữ trình thưa:

💥Kính thưa Phụ Vương và Mẫu Hậu, con xin cố gắng nghe Thái tử Tất Đạt Đa dạy, Công chúa Long Nữ – Tôi xin lắng nghe Thái tử Tất Đạt Đa dạy, vậy xin mời Thái tử dạy Công chúa Long Nữ – Tôi điều gì, Công chúa Long Nữ – Tôi xin quỳ nghe.

⭐Thái tử Tất Đạt Đa liền đứng lên nói:

🙏 Kính thưa Quốc Vương và Hoàng Hậu, trước Thái tử Tất Đạt Đa – Tôi xin trân thành cám ơn Quốc Vương và Hoàng Hậu đã cho phép Công chúa Long Nữ tiếp nhận lời nhờ của Thái tử  Tôi; sau xin cám ơn Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan đã nhận lời nhờ của Thái tử Tôi. Thái tử Tất Đạt Đa – Tôi xin nói rõ đôi lời như sau:

+ Đời trước Tôi là Thái tử Thường Hộ Minh, là con của Chúa Trời Thường Hộ Quân, cai quản Cõi Trời Đâu Suất ở vòng 2 Tam Giới; Mẫu Hậu của Tôi là Phúc Hạnh Phương.

+ Tôi ở Cõi Trời Đâu Suất này, được Đức Phật Nhiên Đăng dạy Tôi hiểu biết tất cả những gì có trong: Càn Khôn Vũ Trụ, Phật Giới, Tam Giới, Trái Đất, con Người, Vạn vật, nhỏ nhất là Vi Trần, lớn nhất là Hành Tinh, Cõi Hữu hình, Cõi Vô hình, tại sao có Luân hồi, lý do gì có Nhân Quả, ở Trái Đất này Tu Hành để được gì, muốn thoát ra ngoài Trái Đất và Tam Giới thì phải làm sao…

+ Ở Trái Đất này Người nào hiểu biết tất cả những phần nói trên, được danh gọi là Người Toàn Năng Toàn Giác.

Hôm nay Thái tử Tất Đạt Đa – Tôi đến nước Văn Lang này nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan giúp Thái tử Tất Đạt Đa – Tôi 4 phần như sau:

1. Xin Công chúa Long Nữ nhận 5 quyển sách này.

2. Xin Công chúa Long Nữ đọc hết 5 quyển sách này.

3. Xin Công chúa Long Nữ đọc hết 5 quyển sách này, khi nào Phật Nhãn của Công chúa Long Nữ mở ra thì mới thôi.

4. Xin Công chúa Long Nữ cất giữ 5 quyển sách này, để đến đời Mạt Pháp đem ra sử dụng.

⭐Nghe Thái tử Tất Đạt Đa dạy Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan đến đây, Vua Hùng Nghị Vương xen vào, hỏi Thái tử Tất Đạt Đa như sau:

👉Trẫm có thắc mắc như sau: Thái tử hãy giải thích cho Trẫm cũng như Hoàng Hậu Lý Huệ Phương và những người có mặt ở đây biết 6 phần như sau:

1. Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan mới có 8 tuổi làm sao mới nhớ hết được?

2. Sao Thái tử không chọn nước khác mà lại chọn nước Rồng của Trẫm?

3. Nước Rồng của Trẫm có đặc điểm gì mà Thái tử lại chọn?

4. Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan tiền kiếp nó là ai? hậu kiếp nó sống ở đâu?

5. Thái tử lập Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát cớ sao không dạy trong các kinh điển phổ thông, mà nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan?

6. Thái tử lập Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát, các đời sau thiếu gì Đệ tử lớn, học vấn nhiều, có bằng cấp cao, sao không giao cho những người này mà lại giao cho Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan?

⭐Thái tử Tất Đạt Đa lần lượt trả lời 6 câu hỏi của Vua Hùng Nghị Vương:

🙏 Kính thưa Quốc Vương, ở Trái Đất này người nào đọc sách dạy về Giác Ngộ và Giải Thoát mà Kiến bằng Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình, thì người này hiểu được tất cả những gì có nơi Trái Đất, Tam Giới, Phật Giới, Càn Khôn Vũ Trụ, Nhân Quả Luân hồi… vì vậy Thái tử Tôi mới dạy Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan đọc sách đến khi nào Kiến bằng Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình mới thôi.

Ở Trái Đất này, người nào mà Kiến bằng Tánh Phật Thanh Tịnh của chính mình, thì dù Người đó có Luân hồi bất cứ đâu trong Tam Giới này, khi nghe đến hai tiếng Giác Ngộ và Giải Thoát, tự nhiên tìm đến học và nhớ lại tất cả những gì mà người đó đã biết, dù thời gian cách xa bao lâu vẫn nhớ. Vì vậy Thái tử Tôi nhờ Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan là vậy.

Sở dĩ Thái tử Tôi không chọn nước khác mà lại chọn nước Rồng của Quốc Vương là có 3 nguyên do như sau:

+ Dân tộc của Quốc Vương rất gan dạ, không sợ bất cứ một thế lực nào, dù nước đó có mạnh đến đâu đi nữa; điển hình là khi lập quốc, có Ngài Kinh Dương Vương tuyên bố rất mạnh làm các nước lân bang khiếp sợ không dám động đến nước của Ngài.

+ Có Ngài Lạc Long Quân tuyên bố mình là Rồng trên Trời xuống Trái Đất này làm Vua Hùng Vương; vợ là bà Âu Cơ dám tuyên bố mình là Tiên trên Trời, mang 100 trứng Rồng xuống đây để sanh ra 50 Long Nam, sanh ra 50 Long Nữ. Ở Trái Đất này không có nước nào dám nói điều này, chứ nói chi là tuyên bố.

+ Nước Rồng có đặc biệt thông minh như thế, nên Thái tử Tất Đạt Đa – Tôi chọn là vậy.

– Phần 3: nước Rồng của Quốc Vương có 7 phần đặc biệt, nên Thái tử Tôi chọn gồm:

1. Ở trên Trái Đất này không triều đại nào lại tồn tại lâu đến 2.724 năm như nước Văn Lang của Quốc Vương.

2. Đến đời Mạt Pháp trở đi nước của Quốc Vương sử dụng Văn tự thông minh nhất Thế Giới, có nghĩa là chữ đánh vần được, không giống như chữ của nước Tôi và nước của Ngài hiện tại, là phải học cho thông từng mặt chữ chứ không phải đánh vần.

3. Về danh tài quân sự nước Rồng của Ngài có nhiều danh tài quân sự nhất Thế Giới.

4. Về danh tài văn thơ, nước Rồng của Ngài có nhiều danh tài văn thơ nhất Thế Giới.

5. Vì vậy, khi Pháp môn thứ 6 là Đạo Phật Thiền Tông ra đời không sách nào chứa hết văn thơ, của những người Ngộ Thiền này viết ra.

6. Đến đời Mạt Pháp dân nước Rồng sống khắp năm châu, vì vậy khi quyển Huyền Ký của Thái tử Tôi công bố ra tại nước Rồng, 5 phút sau là cả Thế Giới đều biết.

7. Vì dân tộc nước Rồng quá gan dạ, nêu quyển Huyền Ký của Thái tử Tôi phải chọn nước Rồng để công bố ra là vậy.

Vì nước của Quốc Vương có 7 đặc điểm như nói trên, nên Thái tử Tôi chọn nước Rồng của Ngài để công bố quyển Huyền Ký, để bí mật truyền theo dòng Thiền Tông và đúng với Quy luật Vật lý.

Thái tử Tôi cũng xin cho Quốc Vương biết một điều đặc biệt nữa: Đến đời Mạt Pháp nước Rồng này sẽ có một vị vua tu theo Pháp môn Đạo Phật Thiền Tông của Thái tử Tôi đã phổ biến ra. Vị vua này tu được thành Phật nên nhân dân nước Rồng của Ngài suy tôn là Phật Hoàng, tức Vua Phật mà trên Thế Giới chưa có Quốc Gia nào có.

Vì vậy Thái tử Tôi rất khâm phục vị Vua Phật này, nhờ ảnh hưởng của vị Vua Phật này mà quyền Huyền Ký của Tôi bí mật truyền theo dòng Thiền Tông mới được công bố ra. Nếu không nhờ ảnh hưởng của vị Vua Phật này thì chắc chắn không thể nào công bố ra được. Vì sao? vì đến đời Mạt Pháp những người tu theo Đạo của Tôi họ tu để kiếm tiền và kiếm danh, chứ không phải tu để Giác Ngộ và Giải Thoát. Vì vậy Thái tử Tôi chọn nước Rồng là vậy.

Phần 4: Tiền kiếp thời Đức Phật Ca Diếp, Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan đã từng giúp vị Phật này công bố quyển Huyền Ký này ra. Hậu kiếp của Công chúa Long Nữ làm dân nước Rồng có người con rất thông minh và sáng suốt. Nên Thái tử Tôi nhờ Công chúa Long Nữ là vậy.

Phần 5: Thái tử Tôi lập ra Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát mà không dạy trong các kinh điển phổ thông là có 4 nguyên do như sau:

1. Trái Đất này gọi là Trái Đất Luân hồi, tức luân chuyển một vòng 365 ngày rồi trở về chỗ cũ, gọi là Luân hồi.

2. Trái Đất này luân chuyển nên sanh ra Nhân Quả, vì vậy con Người và Vạn vật sống trong Trái Đất này bắt buộc phải sống trong Quy luật Nhân Quả và Luân hồi của Trái Đất.

3. Tất cả kinh điển phổ thông, Thái tử Tôi viết theo Công thức Nhân Quả, vì vậy không đem Pháp môn thứ 6 này vào  kinh điển phổ thông được, mà phải bí mật truyền ngoài kinh điển phổ thông là vậy.

4. Đến đời Mạt Pháp, vật chất ở Trái Đất này rất dồi dào, nên có nhiều người lợi dụng Đạo của Thái tử Tôi tu để kiếm tiền, nên các người tu này, khi nghe Thái tử Tôi dạy Giác Ngộ và Giải Thoát là họ chửi thì làm sao Thái tử Tôi dạy Đạo trong các kinh điển phổ thông được.

Phần 6: Thái tử Tôi lập Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát, các đời sau có rất nhiều người tu theo Đạo của Tôi, có rất nhiều người tu lâu năm, có bằng cấp cao mà Thái tử Tôi không giao cho những môn đồ này, mà lại giao cho Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan là có nguyên do như sau:

+ Thời Mạt Pháp hầu hết người tu theo Đạo của Thái tử Tôi có 3 dạng:

  • Dạng 1: vào Đạo của Tôi tu để kiếm Danh;
  • Dạng 2: vào Đạo của Tôi tu để kiếm Tiền;
  • Dạng 3: vào Đạo của Tôi tu để kiếm Địa vị;

Còn người tu để Giác Ngộ và Giải Thoát chỉ 1 triệu người tu chưa chắc có được 1 người muốn tu Giác Ngộ còn Giải Thoát thì thật là xa vời.

⭐Thái tử Tất Đạt Đa trả lời hết  6 phần hỏi của Vua Hùng Nghị Vương, Thái tử có 24 câu thơ cám ơn Quốc Vương Hùng Nghị Vương, Hoàng Hậu Lý Huệ Phương và Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan, thơ rằng:

Tôi xin cám ơn Vua Hùng,
Cho phép Long Nữ nhận phần Thiền Tông.
Sau này phổ khắp núi sông,
Pháp môn thứ sáu, phổ trong đất Rồng.

Nước Rồng là nước Lạc Hồng,
Có Tài có Đức, non sông vững bền.
Long Nam, Long Nữ đứng lên,
Giữ gìn đất nước, vượt trên vùng này.

Thái tử Tất Đạt đến đây,
Giao xong nhiệm vụ, ơn này không quên.
Cám ơn Hoàng Hậu Văn Lang,
Sanh ra Long Nữ, Thế Gian sáng ngời.

Nước Rồng công lớn hơn Trời,
Chỉ đường Nhân loại, Người Người bước đi.
Bước đi về chốn Quê thì,
Không còn Nhân Quả, có gì bằng đâu.

Cám ơn Vua Hùng Văn Lang,
Quê hương tươi đẹp, ơn vàng ơn son.
Nhìn khắp khung cảnh núi non,
Non sông tuyệt đẹp, muôn ngàn xinh tươi.

Vua Hùng dựng nước Văn Lang,
Giang sơn tươi đẹp, vẻ vang sáng ngời.
Con cháu giữ nước ngàn đời,
Cơm no, áo ấm, muôn đời vẻ vang.

⭐Nghe Thái tử Tất Đạt Đa đọc 24 câu thơ, Vua Hùng Nghị Vương, Hoàng Hậu Lý Huệ Phương, Công chúa Long Nữ Hùng Thúy Loan, các Viên chức và Long Nam, Long Nữ có mặt ai ai cũng vui và cám ơn Thái tử Tất Đạt Đa và đừng lên tiễn Thái tử Tất Đạt Đa về nước.

Thái tử Tất Đạt Đa rất vui vì đã làm xong công việc thứ nhất, tìm được người giúp công bố Tinh hoa của Đạo Phật nói riêng, còn Tinh hoa Nhân loại nói chung; còn nhiệm vụ thứ hai có 9 phần:

1. Năm sau Thái tử xuất gia tu hành.

2. Lập ra Giáo đoàn Đạo Giác Ngộ và Giải Thoát.

3. Dạy 37 Pháp Quán và Tưởng để đáp ứng cho môn đồ nào thích tu hành có thành tựu, đúng Công thức Quy luật Nhân Quả Luân hồi củaTrái Đất và Tam Giới.

4. Dạy Lý luận cho ai ham muốn nói chuyện hay để kiếm tiền.

5. Dạy Nghi, Tìm, Kiếm hữu dụng vật chất để giúp loài người hai phần: để bớt vất vả hủy diệt loài Người cũng như Trái Đất.

6. Dạy môn đồ nào tu mà thích sau khi chết, lên nước Cực lạc sống hay các Cõi Trời.

7. Dạy môn đồ nào tu mà thích có Thần Thông để trị bệnh.

8. Dạy môn đồ nào tu mà thích tìm hiểu tất cả những gì có trong Trái Đất và Càn Khôn Vũ Trụ.

9. Dạy Công thức sau khi chết trở về Phật Giới.

Video 

🙏 GIẢI ĐÁP THIỀN TÔNG

1. Có lần con nghe Bác giải đáp là Ni sư Đức Thảo đã từng phổ biến Huyền Ký vào thời Đức Phật Ca Diếp. Vậy vị này đã có Công đức vô lượng tại sao không về Phật Giới mà lại còn tiếp tục phổ biến vào thời Đức Phật Thích Ca.

2. Theo con đọc sách, tất cả các kinh sách đều do Ngài A Nan Đà ghi chép và qua sự kiểm duyệt của Đức Phật. Vậy Huyền Ký và Giáo ký Đức Phật giao cho Long Nữ vào trước thời Đức Phật lập Giáo đoàn. Vậy những quyển sách đó là do ai biên soạn ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

1. Cái này là cái Nguyện của người ta, làm sao mình biết được. Có nghĩa là có những người làm Tổ đi theo cái dòng Thiền Tông mấy đời làm Tổ luôn đấy, đó là cái Nguyện của người ta còn việc mấy người này thì người ta muốn về Phật Giới lúc nào rất dễ, người ta hiểu hết đó. Nhưng mà bây giờ đó nếu mà tìm cái người thứ 2 để mà tiếp nhận cái dòng Thiền Tông là không có vì thế mà Long Nữ bắt buộc phải đảm nhận cái nhiệm vụ này.

Đối với mình mấy ngàn năm thì nó lâu chứ còn đối với người ta nó rất đơn giản không ăn thua gì đối với người ta hết, đó là cái Nguyện mà.

Khi mà Đức Phật Thích Ca có nói là khi mà tất cả những người ở đây mà muốn nối tiếp dòng Thiền Tông tạo Công đức thì đi theo dòng Thiền Tông, ngoài ra không có cái dòng Thiền nào mà có Công đức cả, chỉ có Thiền Tông mới có Công đức.

Vì thế mà có nhiều vị đồng ý đi theo tiếp cận đi theo cái dòng Thiền Tông này để mà phổ biến để người ta tạo Công đức thôi, còn chuyện về Phật Giới đối với các vị này rất đơn giản thôi, người ta hiểu mà.

Tất cả những người mà muốn về Phật Giới thì trong vòng 1 đời, 2 đời này người ta về thì tự nhiên người ta về được thì Chư Phật sẽ giúp người ta về, Chư Phật sẽ dẫn và chỉ đường người ta về, đó là cái Nguyện của người ta.

Vì cái dòng Thiền Tông này nó đặc biệt chứ không đơn giản như cái chùa vật lý đâu, chùa vật lý thì rất dễ nhưng còn cái chùa Thiền Tông này rất khó. Thiền Tông nếu mà không có những người có đầu óc trí tuệ thì phổ biến cái này được, nếu mà Thiền Tông bây giờ có mặt ở tại đất nước Việt Nam này 3 năm.

Nếu mà tính từ hồi Thiền sư ni Đức Thảo năm 1950 đến bây giờ mới phổ biến ra, mấy chục năm sau. Cũng phải tính như thế nào, ông Phật cũng phải tính ra sao cho cái Thiền Tông này phổ biến ra làm sao đừng có trở ngại, chấp nhận cho người ta chửi nhưng mà không có trở ngại, chửi thì chửi nhưng mà Thiền Tông vẫn được lưu hành.

Đó thì dù có gian khổ gì thì đối với người ta không thành vấn đề đâu. Thành ra những cái người mà có cái nhiệm vụ phổ biến cái này thì người ta phải có cái kiên trì chứ không phải là muốn làm sơ sơ mà được đâu, rất gian khổ đấy nên mình phải hiểu cái Thiền Tông nó ra đời nó rất khó, rất nhiều người đều chống đối hết không phải 1, 2 người chống đối đâu.

2. Cái này là do ông Thích Ca chứ do ai, của ông thì ông đưa cho Long Nữ, mình nên nhớ là ông Thích Ca ông thành Phật ở trên cung trời Đâu suất, thì ông xuống đây là ông đã hiểu ông viết lại hết, vì thế mà ông viết như thế nào mình không biết nhưng mà năm 24 tuổi ông mới cầm đem qua nước Văn Lang giao cho Long Nữ, có nghĩa là ông viết năm ông ấy 20 tuổi, 21 tuổi gì đó, viết trước rồi thì ông mới có tài liệu giao cho Long Nữ mà trong 5 cái quyển này thì có cái quyển Giáo lý là ông viết bằng kinh vô tự, viết bằng chữ điện từ.

Vì thế mà giao cái quyển Giáo lý ra thì Long Nữ mới nhìn thấy không có chữ thì mấy nói, Thái tử đưa tôi mấy quyển kia có chữ mà tại sao quyển này không có chữ? Thì ông ấy mới hỏi Long Nữ là tôi đưa cho cô cái hạt gì, cô biết cái đó không?

Ông đưa cho cái hạt Minh châu, đây là cái hạt để mà xem kinh vô tự, vì thế mà Long nữ mới lấy cái hạt Minh châu này rọi vô cái quyển này nó hiện chữ ra hết, rọi vô mấy trang giấy nó hiện ra chữ rồi đóng lại mang về nhà, vừa đọc những cái này Long Nữ biết hết 3 trang là biết hết rồi đóng lại.

Thì Thái tử Tất Đạt Đa mới xác nhận là Long Nữ đã kiến tánh thì mới xứng đáng là con người nối tiếp và có nhiệm vụ là phổ biến cái Thiền Tông này ra.

Mỗi người có cái nhiệm vụ riêng, nên nhớ là về sau mới hiểu là Long Nữ chính là cái người đã giúp ông Phật Ca Diếp phổ biến cái này ra, thành ra ông Thích Ca mới nói nhờ Long Nữ, nếu mà Long Nữ không giúp ông Phật Ca Diếp thì có lẽ là không được.

Vì thế mà từ Ấn Độ xa xôi mới qua Văn Lang để tìm Long Nữ này nó có cốt chuyện của nó.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 18/08/2019)

Video: Trích đoạn 

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *