Bí Kíp Thiền TôngGiải đápTinh hoa Đạo Phật

Giải đáp Thiền Tông – Ngày 22/02/2024

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem

⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Mạch nguồn Thiền Tông 👉  Xem

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 22/02/2024

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, Ban Giải đáp Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu có trả lời các thắc mắc cho:

1. Cô Phùng Thị Tuyết Thơm, cư ngụ TP. Hồ Chí Minh;
2. Cô Nguyễn Thị Thúy Hồng, cư ngụ TP. Hà Nội.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Phùng Thị Tuyết Thơm (13 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Nguyễn Thị Thúy Hồng (13 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  (13 + 13 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Phù điêu Đức Phật Tổ Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài Thái Tử Bồ Tát Thường Hộ Minh ở Chùa Thiền Tông Tân Diệu, sao lại có tóc? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Ý nghĩa sâu xa của từ “Sư Phụ” trong Đạo Phật Thiền Tông? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️10 vị Kim Thân Phật ở Phật Giới phải có tiêu chuẩn như thế nào mới được mời dự họp trong việc lập Đạo của Thái Tử Tất Đạt Đa? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Nơi Phật Giới có phân tầng không? Có bao nhiêu tầng? Để làm gì? Các tầng trong Phật Giới gọi là gì? Ai Quản lý? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Sau khi Tân Kim Thân Phật trở về Phật Giới sẽ được phân nhóm hoặc phân vùng ngự như thế nào? Để làm gì? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Một Thân Kim Thân Phật trở về Phật Giới có Công đức Vô lượng sẽ được Ngự ở đâu trong các tầng Phật Giới, nghi lễ tiếp đón thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Tân Kim Thân Phật có Công đức Vô lượng ngoài được phép lập quốc Tịnh Độ ra còn có những quyền năng hay Nhiệm vụ đặc biệt nào nữa không? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Mỗi Hành tinh Tịnh Độ có tuổi thọ là bao nhiêu năm? Vị Phật Quản lý có Quản lý hết tuổi thọ của Hành tinh này không? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Mỗi Hành tinh Tịnh Độ trong Tam Giới sẽ có 1 vị Phật A Di Đà Quản lý hay có các vị Phật mang danh khác nhau Quản lý? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Công việc đầu tiên của Kim Thân Phật có Công đức Vô lượng sau khi trở về Phật Giới là gì? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Một Kim Thân Phật có Công đức Vô lượng có thể cho hay san sẻ Công đức của mình cho Kim Thân Phật khác không? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Những người có công lớn để trợ giúp, giữ gìn, phổ biến, bảo tồn Pháp môn Thiền Tông ở cõi Nam Diêm Phù Đề nếu sau này được Giải Thoát thì các Vị này sẽ có mối liên quan gì với nhau trong công việc ở nơi Phật Giới? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Tổ chức Phật Giới do vị nào đứng đầu và Quản lý? 👉 Xem

PT Nguyễn Thị Thúy Hồng (13 Câu hỏi)
Câu hỏi 01:⭐️Vị Phật đứng đầu nơi tổ chức Phật Giới có Nhiệm vụ gì trong công tác Quản lý toàn bộ Càn Khôn Vũ Trụ? 👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Hệ thống Quản lý Càn Khôn Vũ Trụ và Phật Giới, cơ bản như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Thước đo thời gian của các vị Trời, Thần, Thánh, Tiên là gì? Ở Phật Giới không có thời gian thì các vị Phật xác định các khoảng thời gian bằng cách nào? 👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Sao 1 vị Phật muốn giúp 1 Tánh Phật trở về Phật Giới thì vị này phải vào Tầng Bình lưu mới phân thân vào Trái Đất được? 👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Lỗ đen Vũ Trụ nằm ở đâu trong Tam Giới? Nó rộng lớn cỡ nào? Cấu tạo của nó ra sao? Nhiệt độ nơi đó bao nhiêu? 👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Hạt Chân Như tạo ra 9 loài trong Càn Khôn Vũ Trụ, là do các vị nào Quản lý? Quản lý như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️loại Hạt Chân Như tạo ra 9 loài trong Càn Khôn Vũ Trụ, gồm: Phật, Trời, Người, Thần, Thánh, Tiên, Quỷ, Súc Sinh, Thực vật, như thế nào? 👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Các kiến thức mà con Người thu lượm được thông qua quá trình học tập, nghiên cứu, rèn luyện… sẽ trở lại không gian bằng hình thức nào? Nó được chứa ở đâu trong không gian? Ai chịu trách nhiệm Quản lý? Và nó được tái sử dụng bởi các Trung Ấm Thân nào? 👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Trong thời gian Tánh Phật và khối Công đức được Kim Thân Phật đưa qua ống Trung Âm Vận hành Luân hồi để trở về Phật Giới thì có nguy cơ nào khiến Tánh Phật không thể trở về Phật Giới hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Với khoảng cách 5 km, Trung Ấm Thân còn có thể trông thấy núi Hy Mã Lạp Sơn hay không? 👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Thời gian tối đa cho phép một Trung Ấm Thân di chuyển từ núi Hy Mã Lạp Sơn đến hết không phận của Thánh, sau 3 lần bị thử Hoa tiêu, tối đa là bao lâu? 👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Tánh Phật từ Phật Giới vào Trái Đất nhưng chưa được nhập thai mẹ vì một lý do nào đó, thì Tánh Phật sẽ ở đâu? Tánh Phật ăn gì để tồn tại trong không gian nơi Tam Giới và Trái Đất? 👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Quyển Giáo lý Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam hiện nay Chùa Thiền Tông Tân Diệu đang nắm giữ, quyển này có bao nhiêu chương, trang đầu và trang cuối đã viết như thế nào, trang bìa quyển sách trình bày thế, ý nghĩa của sự trình bày đó? 👉 Xem
Ban Giải Đáp cảm ơn và chúc sức khỏe 2 Vị đã đặt những câu hỏi rất hay. 

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Toàn bộ

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 22/02/2024  👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *