Tinh hoa Đạo PhậtBí Kíp Thiền Tông

Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo Lý Đạo Phật Khoa học Vật Lý Thiền Tông

⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem
⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Đạo ở Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Quy luật Nhân – Quả – Luân hồi 👉  Xem
⭐️ Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam 👉  Xem
⭐️ Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông👉  Xem
⭐️ Chùa Thiền Tông Tân Diệu 👉  Xem

✍️ Mục lục: Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ 👉  Xem
⭐️ Phật Giới 👉  Xem


👉Cấu tạo và các Loài

🌟Các Loài trong Càn khôn Vũ trụ

Trong Càn khôn Vũ Trụ thì có tổng số là chín (9) Loài sống.

Một là Loài Phật con Người gọi là Chư vị Phật.

Hai là Loài Trời con Người gọi là Chư vị Trời.

Ba là Loài Người con Người gọi là ông bà hay anh chị…

Bốn là Loài Thần con Người gọi là Chư vị Thần.

Năm là Loài Thánh con Người gọi là Chư vị Thánh.

Sáu là Loài Tiên con Người gọi là Chư vị Tiên.

Bảy là Loài Ngạ Quỷ con Người gọi là Chư vị quỷ.

Tám Loài Súc Sinh con Người gọi là con thú này hay con thú kia.

Chín là Loài Thực vật con Người gọi là cây này hay cây kia.


🌟Hệ thống Quản lý Càn Khôn Vũ Trụ cũng như là Phật Giới

Đối với lại Càn Khôn Vũ Trụ thì nó sẽ chia ra làm ba cấp:

1. Tiểu Thiên Hệ Mặt Trời;
2. Trung Thiên Hệ Mặt Trời;
3. Đại Thiên Hệ Mặt Trời.

✨ Đối với lại Phật Giới thì cũng tương tự như vậy, là cũng sẽ có ba cấp:

1. Tiểu Thiên Phật Giới;
2. Trung Thiên Phật Giới;
3. Đại Thiên Phật Giới.


🌟 Cốt tủy Chân Như trong Càn Khôn Vũ Trụ

Cốt tủy Chân Như trong Càn Khôn Vũ Trụ có những phần như sau:

Có “Ngũ hành” gồm: Đất – Nước – Gió – Lửa và Điện từ.
Có 6 loài mang thân bằng Điện từ.
Có 3 loài mang thân bằng Tứ Đại.

🌟 Khởi thuỷ trong Càn Khôn Vũ Trụ

Khởi thuỷ trong Càn Khôn Vũ Trụ, gồm có 122 hạt Chân Như. Là những thứ Như Như Chân thật như vậy thôi.

🌟 Vô thỷ, Vô chung

Là chỉ cho 122 hạt Chân Như trong Càn Khôn Vũ Trụ này.
Không khởi đầu, cũng không kết thúc.
Mà đi theo Nhân – Quả và Luân hồi của nó.


👉Các Loài trong Càn Khôn Vũ Trụ

🌟 Các loài Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Người, Ngã quỷ, Súc sanh, đầu tiên có từ những hạt Chân Như.

🌟 9 cái Hạt Chân Như tạo ra 9 loài trong Càn Khôn Vũ Trụ

9 cái Hạt Chân Như tạo ra 9 loài trong Càn Khôn Vũ Trụ, thì do các vị làm việc trong Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sẽ lấy ở trong cái Hành tinh núi ở Địa Giới, rồi ở cái bầu trời dục giới thì nó có nhiều cái kho chứa.

Mỗi một cái Hạt Chân Như như vậy nó sẽ chứa trong một cái Kho riêng biệt, và ở trong mỗi một cái Kho như vậy, nó lại có một cái Ban Quản lý, rồi cái Ban Quản lý này họ sẽ cấp phát lại cho các Ban Thần ở mỗi Trái Đất. Tùy theo cái nhu cầu sử dụng là như thế nào.

🌟 Các loài trong Càn Khôn Vũ Trụ như: Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên, Người, Ngã quỷ, Súc sanh, loài nào cũng từ những hạt Chân Như mà sanh ra.
Loài nào vĩnh viễn Loài đó.
Chỉ có Kim Thân Phật siêu nhỏ mượn Thân và Tánh Người đi Luân hồi mà thôi.


🌟 Tất cả 9 loài trong Càn Khôn Vũ Trụ như:

1. Phật:

💥 Từ hạt Chân Như Điện từ Quang.
💥 Ăn Hạt Công đức, thành Kim Thân Phật lớn.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như Điện từ Quang.

2. Trời:

💥 Từ hạt Chân Như Điện từ Âm Dương có 4 màu cơ bản.
💥 Ăn hạt Nghiệp Phước đức Dương, thành thân Trời lớn.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như Điện từ Âm Dương 4 màu.

3. Người:

💥Từ hạt Chân Như là hạt Nhân bằng Tứ Đại siêu nhỏ, cơ bản có 4 màu.
💥 Ăn hạt Nghiệp Phước đức Âm, thành thân Người lớn, cơ bản có 4 màu.
💥Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Nhân siêu nhỏ, có 4 màu.

4. Thần:

💥 Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Đỏ.
💥 Ăn hạt Nghiệp Thần, thành thân Thần lớn màu Đỏ.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thần siêu nhỏ màu Đỏ.

5. Thánh:

💥Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Trắng.
💥 Ăn hạt Nghiệp Thánh, thành thân Thánh lớn màu Trắng.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thánh siêu nhỏ màu Trắng.

6. Tiên:

💥 Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Xanh lá cây.
💥 Ăn hạt Nghiệp Tiên, thành thân Tiên lớn màu Xanh lá cây.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Tiên siêu nhỏ màu Xanh lá cây.

7. Quỷ:

💥 Từ hạt Chân Như là hạt Điện từ Âm Dương siêu nhỏ màu Đen.
💥 Ăn hạt Nghiệp Quỷ, thành thân Quỷ lớn màu Đen.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Quỷ siêu nhỏ màu Đen.

8. Súc Sinh:

💥 Từ hạt Chân Như là hạt Tứ Đại siêu nhỏ màu Thú.
💥 Ăn hạt Nghiệp Thú, thành thân Thú lớn màu Thú.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thú siêu nhỏ màu Thú.

9. Thực vật:

💥 Từ hạt Chân Như là hạt Tứ Đại siêu nhỏ màu Thực vật.
💥 Ăn hạt Nghiệp Thực vật, thành thân Thực vật lớn màu Thực vật.
💥 Không ăn, trở lại hạt Chân Như hạt Thực vật siêu nhỏ màu Thực vật.

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *