Thiền TôngTổ Sư

05_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ năm

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Đề Đa Ca (Dhrtaka) Thông Chơn Lượng, Ngài sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 135 năm, cha tên Hương Chúng, mẹ tên Phi Hoằng, ở nước Ma Già Đa.

Khi gặp Tỗ Ưu Ba Cúc Đa, Ngài có hỏi:

Kính thưa thầy, con nghe nói thầy là Tổ sư Thiền Tông, vậy Thiền Tông là tu làm sao mà được làm Tổ?

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời:

Người tu theo Thiền Tông, nếu nói mình dụng công tu là bị mang họa

Ngài hỏi tiếp:

Hiện nay, có quá nhiều người tu dụng công, vậy họ bị họa hết sao?

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời:

Họ không bị họa

Vì sao vậy, Ngài hỏi:

Vì những vị tu dụng công này, họ chấp nhận:

  1. Đi theo đường luân hồi
  2. Thích lam nô lệ cho người khác
  3. Thích xin của người khác
  4. Thích chuyện linh thiêng

Ngài Đề Ca Đa lại hỏi:

Như vậy, con không thích làm những việc mà các người nói trên làm, con muốn tu theo thầy là không làm gì được không?

Tổ Ưu Ba Cúc Đa trả lời:

Nếu Ngươi tu theo pháp môn của ta mà không làm gì, càng mang họa nhiều hơn. Hai vị đối đáp rất nhiều và Ngài đã lãnh hội được lời của Tổ.

Một hôm, Ngài đang chặt cành tre, chiếc rựa súc cán văng ra, trúng mạnh vào cây tre lớn khác, vang ra tiếng kêu, vừa nghe tiếng kêu của rựa va chạm vào cây tre, bỗng thân tâm Ngài như mất hẳn mà cái âm vang nghe của Ngài đi xa không thể nào biết được, cũng từ chỗ mất thân tâm đó, cái hiểu biết về pháp môn Thiền Tông học tuôn chảy ra,

Ngài liền phát ra lời kệ 60 câu như sau:

Tiếng nghe sao lại lạ kỳ
Bình thường nghe vậy, vậy thì mà thôi
Hôm nay làm việc không thôi
Rựa vừa súc cán, ôi thôi nghe hoài

Tiếng nghe đi khắp trần ai
Mà nghe nghe mãi, nghe hoài không thôi
Tánh nghe đến tận xa xôi
Tiếng nghe vật lý mất rồi nơi ta

À ra, lời dạy Thích Ca
Chỉ rõ chân tánh, tánh ta như vầy
Thầy ơi con ngộ tại đây
Nhờ thầy chỉ dạy, con đây tỏ tường

Thì ra thầy đã mến thương
Tìm nhiều phương cách, dạy tường Thiền Tông
Tánh nghe con nhận trong lòng
Không cần tìm kiếm mà xong luân hồi

Thiền Tông kỳ đặc thầy ơi
Không quán, không tưởng hết rồi trầm luân
Vì vậy, Đức Phật dạy dừng
Hôm nay, nhận được con mừng lắm thay

Chuyện của sinh tử trần ai
Cứ để sinh tử, con nay không màng
Tuy con đang sống thế gian
Sống với vọng tánh, không màng trầm luân

Con nay đã biết pháp dừng
Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con
Thân tâm con hiện vẫn còn
Không dính vật lý mà còn tánh chân

Ơn thầy đã phát lòng nhân
Giúp cho con được vượt hơn luân hồi
Sao con đại phúc Phật ơi
Luân hồi nhiều kiếp đã rồi với con

Con nay nhất quyết lòng son
Giữ tâm thanh tịnh không còn luận tranh
Nhìn lên thấy tận trời xanh
Xuyên suốt thấy biết, không ranh mé ngằn

Con nay đã nhận thường hằng
Tánh Nghe tánh Thấy là hằng của con
Nhờ vậy, con mới biết còn
Phật tánh hiển lộ không còn tu chi

Thiền Tông con nhận tức thì
Trực nhận chân tánh, y đây Niết bàn
Nay con đã hết gian nan
Sống với chân tánh không màng chuyển luân

Sự thật, hôm nay con mừng
Mừng vì sinh tử đã dừng với con
Con nay đã biết Phật con
Là tánh Thấy, Biết, hằng còn và Nghe

Những thứ vọng tánh con nghe
Nghe trong vật lý, cứ nghe riêng mình
Hai thứ mình đừng dính chung
Thứ nào riêng nấy rõ từng hai nơi

Biết vọng là Tánh thảnh thơi
Thấy Nghe thanh tịnh là nơi Niết bàn
Phật ơi, con nhận rõ ràng
Chứng cho đệ tử vượt đàng trầm luân

Con nay thật sự con dừng
Luân hồi nhiều kiếp đã dừng với con
Con nay ghi tạc lòng son
Kính xin Đức Phật, nhận con lòng thành

Ngài liền vào nhà ghi lại 60 câu kệ, mấy ngày sau đem trình cho Tổ Ưu Ba Cúc Đa. Tổ đọc xong bài kệ và nói:

Như vậy, ông đã đạt ‘Bí mật Thiền Tông’. Như Lai dạy, đầu tiên vị nào đạt ‘Bí mật Thiền Tông’ mà dòng Thiền Tông đi qua, vị đó là người được tiếp nối Tổ vị Thiền Tông. Vậy, 30 ngày sau ta truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ cho ông làm Tổ sư Thiền Tông đời thứ năm.

Sau 30 ngày tại thất đá nơi núi Sơn Mây, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được tổ chức chỉ có thầy và trò dự thôi nhưng vẫn được tổ chức theo đúng quy định truyền Thiền Tông.

Chúng tôi xin ghi lại bài kệ truyền Thiền Tông của Tổ Ưu Ba Cúc Đa cho Tổ Đề Đa Ca như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Nay ta truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Đề có duyên
Ta nay truyền thiền cấp giấy cho ông

Ca kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Thiền Tông
Thiền Tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích ca
Ông nay nhận được truyền ra Tổ này

Hôm nay, thất núi Sơn Mây
Tổ vị thứ năm tại đây được truyền
Ông là người có đại duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật huyền ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật Thích Ca

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Nhìn thấy bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *