Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Huyền Ký chuẩn bị công bố ra…

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Trước đây con có nghe trong cái cuốn Những Câu Hỏi Về Thiền Tông, có 1 câu chuyện về Ni Sư Thích Nữ Diệu L, Ni Sư này khi mất về báo mộng cho gia đình biết là cô ấy chưa có siêu thoát được thì sư phụ cô ấy có tìm đến 1 vị Hòa Thượng có đức hạnh, vị Hòa Thượng này trước điện thờ của Đức Đạt Ma Sư Tổ đã khai thị cho vong linh của Sư Cô. Sau đó Sư Cô về báo cho gia đình biết là mình đã được rơi vào Bể Tánh Thanh Tịnh Phật Tánh, xin bác cho con được hỏi về cái thắc mắc này: cái thứ nhất là Sư Cô khi còn sống chưa có tu tập Thiền Tông, nghĩa là cô ấy khi còn sống cũng chưa tạo được công đức và thứ hai nữa là vào thời điểm đó là năm 1958 chưa có công bố về Huyền Ký nhưng mà vị Hòa Thượng có đức hạnh ấy đã có thể khai thị được những vấn đề cơ bản trong Thiền Tông, thì xin bác giải thích cho con 2 cái điểm này ạ?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Rồi, bây giờ nói cho con nghe nè, hồi Lục Tổ Huệ Năng đó công bố Huyền Ký chưa mà ổng biết? Có nghĩa là rơi vào bể Tánh là rơi thế này: rơi vào trong cái tánh thấy cá nhân của mình, thấy bằng cái Tánh Phật thanh tịnh của mình. Cái này thì nó nằm ở trong các vị Tổ, vị Tổ nghe 1 cái này người ta hiểu người ta nhận được cái này, vì thế mà ông Ma Ha Ca Diếp đầu tiên thấy cái này thì ổng mới làm Tổ.

Nhưng mà 1 vị này khai thị cho cái cô Liên đó thì ở trong cái trạng thái cổ là Trung Ấm Thân, mà vị này có cái năng lực mạnh lắm chứ không phải nhỏ, thành ra cô Liên này mới nhận được thì tức khắc là được đầu thai vào làm người để mà tiếp tục.

Vì thế mà tới công bố Huyền Ký cổ là bao nhiêu? 29 tuổi và đã độ trước luôn, trước lúc Thiền Tông công bố luôn, mà cái này không nói được bởi vì nó không hình không dáng. Vì thế mà tới cái ngày mà chưa công bố Huyền Ký mà cổ vẫn đến cái Chùa, khi mà cổ đọc cái quyển sách thứ 5 cổ khóc, cổ đến cái Chùa này ông Chánh Huệ Phong giúp cổ về Phật Giới luôn, rồi chỉ cách cho cổ làm.

Bởi vì chưa công bố Huyền Ký thì ông Phong có nhiệm vụ này, để đưa cái người này đi, gọi là tạo công đức vậy, bằng cách gì? Là nói rằng Huyền Ký chuẩn bị công bố ra, đến đây thì bây giờ tôi nói thiệt không phải ai tôi cũng nói. Báo cho biết rằng thời gian tới công bố Huyền Ký là công bố pháp môn thứ 6 để mà tất cả người nhận được Phật Tánh.

Đó thì cái trường hợp đó hi hữu, để 1 thời gian nó có 1 cái người để mà nói chứng minh bằng sự thật, để chi? Để nhiều người người ta biết, cũng như vừa rồi có cái ông mà ở Long Xuyên ổng đi về Phật Giới, con ổng báo cho biết ba đã đi được rồi đó. Rồi 1 cái cụ ở ngoài Bắc chín mươi mấy tuổi, có người đi đàng hoàng.

Họ nói chứ không phải cái Chùa này nói, chỗ khác nói thì mới đúng, còn cái Chùa này nói là tuyên truyền, không đúng. Vì thế mà Thích Nữ Diệu L đã đến đây lúc 29, sau đó thỉnh thoảng bả có đến nhưng mà tôi bảo đảm con không có thể nói bất cứ ai chỗ nào, hôm nay con hỏi tôi nói cho nghe thôi, nhưng mà tôi hoàn toàn là không được quyền nói cái chuyện này, nói cho con biết vậy thôi, cái này nó có nhưng mà có điều nó khó, không nói ra, nói ra cái dòng Thiền mất liền.

Mà chỉ nói ẩn dụ ngày xưa thôi, nói cho biết vậy thôi, lúc đó là viết cái quyển đó là cái gì? 2006, nay là mười mấy năm rồi, mà tới cái quyển số 5 bả có mặt ở trên Trái Đất, trở lại làm loài người luôn, lúc đó 29 tuổi. Thì cái đó thì bởi vậy mới đem cái chuyện mà của ông Lục Tổ Huệ Năng nói, Lục Tổ có biết ngày nào mà lúc đó đâu có ai công bố cái này đâu, nhưng mà tại sao mà cái ông Thầy này ổng hiểu cái này, đi trong cái Thiền Tông này rất nhiều người ủng hộ mà người ta không xuất hiện.

Nói thật với con nghe, từ cái lúc mà in sách vở, bán sách và đồng thời xin phép chánh quyền đều có người ủng hộ hết, không có hoàn toàn không làm được. Nếu mà không có những cái người này thì nên nhớ là công bố Huyền Ký không công bố được, chú không có khả năng luôn đó, chạy cửa này cửa kia nhiều người ấy, rồi từ đây sắp tới nó sẽ có nhiều cái, những cái hiện tượng nó xảy ra.

Nhưng mà chỉ nói vậy thôi, cho hiểu thôi, nhưng mà biết rằng Thiền Tông ra đời thì nó phá vật lý, không ai chấp nhận cái này, không ai trên Trái Đất này chấp nhận cái Thiền Tông luôn, tôi nói thật.

Bởi vậy chỉ có cái người không tu mới chấp nhận, như tụi con không có tu, tụi con là Phật Tử ăn theo thôi, không tu mới chấp nhận.

Tất cả người tu hoàn toàn không ai chấp nhận cái này hết đó, mà muốn chấp nhận là hi hữu lắm, 17.000 ngôi Chùa, mỗi Chùa cho 5 ông đi rồi nhân lên bao nhiêu? Mấy chục ngàn người, có ai chấp nhận cái này không? Mấy chục ngàn người chửi luôn đó mà bảo lại đối chất không ai đối chất mà cứ ở ngoài chửi không, đó nó khó là khó cái chỗ đó.

Vì thế mà Đức Phật bảo là phải kỹ lưỡng cái này, vì thế mà trường hợp của cô Thích Nữ Diệu L nó cũng nằm ở trong cái dạng này. Đầu tiên quyển sách ra tôi mới nói sơ qua chỗ này cho biết, để chi? Để người ta biết tới rằng Thiền Tông nó chuẩn bị ra đời, cái lúc đó đâu có nói, chỉ là Tu Theo Pháp Môn Nào Dễ Thành Phật thôi chứ đâu có nói, từ từ đến cái quyển Huyền Ký còn chưa giám nói đến chữ Giác Ngộ và Giải Thoát, chữ Giác Ngộ và Giải Thoát thì chỉ nói trên miệng thôi, trả lời trên này để lưu lại thôi.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 22/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *