Bí Kíp Thiền TôngGiải đáp

Giải đáp Thiền Tông – Ngày 17/04/2024

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc… Tháng 08/2021 loạt video Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật đầu tiên đã được xuất bản và các Video của Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông Việt Nam cho đến nay.  Xin trân trọng giới thiệu.

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Kinh Vô Tự – Giáo lý Đạo Phật Khoa học Vật lý Thiền Tông

⭐️ Càn khôn Vũ Trụ và Phật Giới 👉  Xem
⭐️ Tam Giới – Hệ Mặt Trời👉  Xem

⭐️ Địa Giới và Trái Đất 👉  Xem
⭐️ Giáo lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ Mạch nguồn Thiền Tông 👉  Xem

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 17/04/2024

Thưa quý Phật tử và độc giả gần xa,

Vừa qua, Ban Giải đáp Thiền Tông của Chùa Thiền Tông Tân Diệu có trả lời các thắc mắc cho:

1. Chị Nguyễn Thị Trường Giang, cư ngụ tại Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;
2. Anh Nguyễn Đức Giang, cư ngụ tại Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh;
3. Anh Bùi Đình Biên, cư ngụ tại Thành phố Hà Nội.

Để tiện cho việc học tập và tham khảo nên xin mời Quý vị lựa chọn như dưới đây:

⭐️ PT Nguyễn Thị Trường Giang (16 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️ PT Nguyễn Đức Giang (9 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️⭐️⭐️ PT Bùi Đình Biên (24 Câu hỏi): 👉 Xem tại đây

⭐️ Xem từng Câu hỏi  (16 + 9 + 24 Câu hỏi): 👇 Xem dưới đây

Câu hỏi 01:⭐️Vì sao nói “Ngu mới tu thành Phật”. Vậy muốn thành Phật phải làm sao?  👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Giác Ngộ là Giác cái gì? Giải Thoát để đi về đâu? Nghiệp Phước đức Dương là gì? Nghiệp Phước đức Âm là sao? Nghiệp Ác đức sau khi chết đi về đâu? Muốn hết Luân hồi phải tu như thế nào?  👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Các Đạo khác sau không có buổi Lễ tuyên bố thành Đạo như Đạo Phật? Sao các Đạo khác lại thiếu sót như thế?  👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Sao chỉ duy nhất Chùa Thiền Tông Tân Diệu có ghi “Cho hỏi tự do về Đạo Phật, dù Hữu hình hay Vô hình”, các Chùa khác không dám để câu này? Làm sao biết Chùa nào truyền Đạo đúng hay sai?  👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tổ chức ở dưới Địa Ngục? Tổ chức: Phật, Trời, Thần, Thánh, Tiên như thế nào?  👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Nhiệm vụ của các vị Phật ở Phật Giới làm việc gì?  👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Nhiệm vụ của các vị Trời làm việc gì?  👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Nhiệm vụ của các vị Thần làm việc gì? Vị Thần Quản lý của mỗi người làm việc chi? Mỗi con Người có 1 vị Thần Quản lý riêng phải không?  👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Nhiệm vụ của các vị Thánh làm việc gì?  👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Nhiệm vụ của các vị Tiên làm việc gì?  👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Loài Cô Hồn có Nhiệm vụ gì?  👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Vì sao khi Thái tử Tất Đạt Đa tuyên bố thành Đạo thì Chư vị Thần – Thánh – Tiên đều đồng tình ủng hộ. Riêng Chúa Chủ và Chúa Mẫu thì Ban đầu lại không đồng ý?  👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Phật hoàng Trần Nhân Tông dạy “Trong nhà có báu thôi tìm kiếm. Đối cảnh vô tÂm chớ hỏi Thiền”. Cớ sao Đạo Phật hiện nay là phải Tu, phải ngồi Thiền?  👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Ý nghĩa hình ảnh: Con Rồng ngậm cành Sen từ Núi Linh Thứu – Tam Tổ – Thiền sư Ni Đức Thảo tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu? Qua hình ảnh này Đức Phật muốn gởi gắm điều gì?  👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Các Hạt Chân Như nằm ở đâu? Và ai cai quản? Công thức phân bổ Hạt Chân Như cho người có Công đức, Phước đức, Ác đức, Siêu Ác đức như thế nào?  👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Hành đúng lời Đức Phật dạy chắc chắn được Giải Thoát. Vậy chúng tôi cần hành đúng như thế nào để được Giải Thoát?  👉 Xem

Nguyễn Đức Giang (9 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Trên Trái Đất này có tất cả bao nhiêu Đạo? Do ai lập ra?  👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Mục đích lập ra Đạo để làm gì?  👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Vì sao những người cùng trong 1 Đạo mà lại đánh nhau?  👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Vì sao có người muốn học Đạo Giải Thoát, mà người khác lại thích Đạo Linh thiêng?  👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Một Tôn giáo đúng, thì bao gồm phải có những gì?  👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Đạo Phật có phải là một Tôn giáo không?  👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Thế Giới mà không có Tôn giáo thì có được không?  👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Vì sao Đức Phật Đản sanh ở Ấn Độ mà Pháp môn Giải Thoát được phổ biến ở nước Rồng?  👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Phật có trước hay Pháp có trước?  👉 Xem

Bùi Đình Biên (24 Câu hỏi):
Câu hỏi 01:⭐️Đạo Phật của Phật Thích Ca có phải là Đạo Vô Ngã không?  👉 Xem
Câu hỏi 02:⭐️Các Đạo lập ra trên Trái Đất này có giống Đạo Phật không?  👉 Xem
Câu hỏi 03:⭐️Phải bỏ: Tham, Tưởng, Ác, Danh, Lợi, Chấp ngã. Nếu như không bỏ được những thứ này hoặc vẫn còn dính một thứ, thì có về Quê Xưa được không?  👉 Xem
Câu hỏi 04:⭐️Có phải dùng Tánh Người lương thiện, bỏ Tánh Người ác thì mới đúng Pháp không?  👉 Xem
Câu hỏi 05:⭐️Tại sao có nhiều Người tu Thiền Tông lại không dám làm Phước mà chỉ lo tạo Công đức? Chẳng nhẽ thấy người khác hoạn nạn mình không giúp, phải chờ đến lúc về Quê Xưa xong, mới giúp?  👉 Xem
Câu hỏi 06:⭐️Nếu người không có Nhiệm vụ nhưng lại thích giảng Pháp môn Thiền Tông, thì người này có bị Nhân – Quả gì không? Nếu bị, thì sau khi mất sẽ đi về đâu?  👉 Xem
Câu hỏi 07:⭐️Tại sao Thiền Tông lại không được tập trung đông người? Nếu không tập trung đông người, thì làm sao chia sẽ hay chỉ bảo nhau để mà học?  👉 Xem
Câu hỏi 08:⭐️Dùng Tánh Người để chia sẻ về Thiền Tông, vậy có đúng không?  👉 Xem
Câu hỏi 09:⭐️Nếu muốn thành Phật mà phải trở về Vô Ngã. Vậy chỉ cần thuộc đường về Phật Giới, Tạo Công đức và phải Ham muốn Mãnh liệt. Vậy có đi đến Vô Ngã được không?  👉 Xem
Câu hỏi 10:⭐️Người tu Thiền Tông làm sao có thể biết được Bản Thiện của mỗi con Người đang ở tại nơi đâu?  👉 Xem
Câu hỏi 11:⭐️Người tu theo Thiền Tông, Thực hành theo: Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín, thì đã đủ Tiêu chuẩn để về nhà xưa chưa?  👉 Xem
Câu hỏi 12:⭐️Người tu Thiền Tông muốn trở về Vô Ngã có phải là luôn nghĩ và làm vì người khác đúng không?  👉 Xem
Câu hỏi 13:⭐️Người tu Thiền Tông mà giúp được nhiều người nhận ra Tánh Phật của chính mình là đã tạo được Vô lượng Công đức cho hành trình trở về Quê Xưa rồi phải không?  👉 Xem
Câu hỏi 14:⭐️Nếu giúp được nhiều người nhận ra Tánh Phật nhưng người này lại chưa hành được đến chỗ Vô Ngã, thì liệu người này có về được Quê Xưa không?  👉 Xem
Câu hỏi 15:⭐️Làm thế nào để có thể phân biệt được cách Thực hành để trở thành Phật và cách Thực hành trở thành Ma?  👉 Xem
Câu hỏi 16:⭐️Người tu mà không ngồi Thiền, không Tụng Kinh, không Niệm Phật, không Phóng sinh, không tụng Giới mỗi tuần, thì liệu có đúng với Chánh pháp hay không?  👉 Xem
Câu hỏi 17:⭐️Người tu Thiền Tông là quay vào để nhớ Tánh Phật của mình và Thực hành với Tánh Phật đó, còn nếu tìm hình bóng bên ngoài thì đâu phải là đang chuyển Pháp của Phật, phải không?  👉 Xem
Câu hỏi 18:⭐️Tại sao bạn đồng tu ngồi cạnh mình lại thấy khó Chịu, thậm chí lại phát ốm hay đau đầu không Chịu được? Có phải mình sống với cái Chấp ngã không?  👉 Xem
Câu hỏi 19:⭐️Nếu đã nhận ra Tánh Phật: Thấy, Nghe, Nói, Biết mà không Thực hành theo từng Sát na một, Như một ông Phật, thì liệu có về Quê Xưa được không?  👉 Xem
Câu hỏi 20:⭐️Có phải luôn dùng cái Biết đề điều chế cảm xúc lên xuống thì mới tránh được thế lực… phải không?  👉 Xem
Câu hỏi 21:⭐️Tại sao Phật nói Chúng sanh mê muội cứ ra lại vào, chỉ vì chẳng thấy Tánh. Xin Ban Giải đáp, giải thích cho chúng tôi hiểu?  👉 Xem
Câu hỏi 22:⭐️Tại sao lại nói, không có ai dám tu theo Kinh Kim Cang ạ?  👉 Xem
Câu hỏi 23:⭐️Thiền Tông là không tu. Chỉ đọc sách và nghe đài, hiểu rồi hành đi đến Vô Ngã và tạo Công đức là về phải không? Nếu không có Thiện Tri Thức bên cạnh, chỉ từng ly từng tí, thì làm sao mà biết chướng ngại vật để mà tránh? Thì không thể đi đến Vô Ngã được?  👉 Xem
Câu hỏi 24:⭐️Một tay Đồ tể buông đao, có làm Công đức, có học Pháp trần, nhưng chưa bỏ chấp, tưởng, tham, thậm chí Vô Ngã cũng không biết, thì khi mất có về Phật Giới được không?  👉 Xem

(Truyền Thừa Bí Kíp Thiền Tông – Tuyệt Mật – Đặc Biệt )

 Video: Toàn bộ

Nguồn Thiền Tông

✍️ Mục lục: Giải đáp ngày 17/04/2024  👉 Xem tiếp

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *