Giải đápThiền TôngTinh hoa Đạo Phật

Kinh Vô Tự ở đâu?

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Kinh Vô Tự có phải nằm bên Phật Giới, còn Nền Văn Minh Không Gian nằm bên Tam Giới không?

TG-SG Nguyễn Nhân trả lời:

Nền Văn Minh Không Gian nằm trong Tam Giới.

Kinh Vô Tự là quyển kinh viết bằng giấy trắng và chữ điện từ và chỉ viết riêng cho: “Giáo Lý đạo phật Thiền tông”, cũng nằm trong Tam Giới. Nó chỉ tái hiện thế gian 1 lần trong chu kỳ 10.000 năm vào 3.000 năm cuối của chu kỳ dạy đạo của 1 Vị Phật đó.

Muốn lấy Kinh Vô Tự phải có công thức lấy, người lấy ra phải chính Đức Phật chỉ định riêng cách lấy. Ở đây là Thiền Ni sư Đức Thảo (Hùng Thúy Loan 8 tuổi trong kinh Diệu pháp Liên Hoa) được chỉ cách.

Kinh Hữu Tự là kinh: viết bằng giấy trắng mực đen, mỗi Pháp môn bao gồm: “Giáo Kinh – Giáo Luật – Giáo Lý – Giáo Lễ” thì mới đúng 1 Pháp môn trong nhà Phật.

Trong Giáo Lý mỗi pháp môn Thế Tôn đều bảo: Tu gì thì phải ghi rõ Pháp môn mình tu, đừng có mập mờ mà lừa người, (mà giờ Tui chưa thấy chùa nào áp dụng Giáo Lý của Pháp môn mình tu hay họ cất đâu hết rồi).

Đạo của Như Lai là Đạo thực tế và khoa học, 7 con đường luân hồi và con đường về Phật Giới là Bát Chánh Đạo, tu cái gì phải cho rõ ràng đó – đừng có lừa người. Ổng nói vậy chớ tui ở đây chỉ phổ biến vậy thôi, chớ còn ai làm gì thì làm.

(Trích Buổi Giải Đáp Thiền Tông: Ngày 29/12/2019)

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *