Thiền TôngTổ Sư

27_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi bẩy

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Bát Nhã Đa La (Prajnatara) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 981 năm. Người nước Đông Ấn, dòng Ba La Môn, cha tên Bát Phạt Phi, mẹ là Uất Phương Huyền, cha mẹ Ngài bị chết sau một trận động đất khi Ngài mới 15 tuổi.

Vì cha mẹ không còn nên Ngài đến ở nhà người dì, ai mượn gì cũng làm mà không nhận tiền công.

Tổ Bất Như Mật Đa nhớ lại tiền kiếp Tổ và Ngài có duyên thầy trò nên Tổ tìm đến gặp Ngài, kể chuyện xưa và nhận Ngài làm đồ đệ.

Ngài theo Tổ học đạo thanh tịnh được 8 năm, một hôm

Tổ nói:

Trong Huyền Ký của Như Lai có đề cập đến tên ông, vậy ông hãy trình chỗ hiểu biết cao sâu của pháp môn Thiền tông học, xem có đúng với những gì trong Huyền Ký đã ghi không?

Ngài nghe lời Tổ nên trình bài kệ:

Cha mẹ từ giả cõi trần
Để con ở lại tu phần Thiền tông
Nhờ thầy chỉ dạy rất thông
Thiền tông tuyệt diệu, ở trong cõi này

Ơn thầy dạy bảo con đây
Đã lâu nhận được định trình thầy xem
Nhưng sợ thầy la con bèn
Cứ để yên vậy sang hèn tự minh

Hôm nay thầy bảo con trình
Mấy lời bộc bạch, xin thầy kiểm cho
Nhờ thầy nuôi dạy ấm no
Không khổ không sở, không lo thứ gì

Thiền tông tâm con thường ghi
Chỉ cần thanh tịnh, tìm chi trong trần
Thiền Thanh lúc nào cũng cần
Việc làm chỉ một không cần thứ hai

Đã lâu con làm không hai
Ngày ngày thanh tịnh, thấy hai đôi bờ
Bên trong tuyệt diệu như mơ
Bên ngoài sanh tử đôi bờ rõ thông

Thiền tông không phải cầu mong
Mà tâm thanh tịnh, không mong không cầu
Rơi vào Bể tánh nhận Châu
Không thể diễn tả vì đâu có hình

Con vào cứ vậy lặng thinh
Khi nói ra tiếng, tiếng mình vang xa
Lời vàng của Phật Thích Ca
Con nay nhận được, ý đà thiền Thanh

Nhìn ra tam giới như tranh
Chỉ cần vui thích, tử sanh luân hồi
Nghe lời Phật dạy con thôi
Luân hồi sinh tử con thôi không tìm

Hôm nay thầy hỏi con riêng
Xin trình mật ý, chỉ riêng mình thầy
Ý trên con trình với thầy
Xin thầy kiểm nhận con đây rất mừng.

Tổ Bất Như Mật Đa nghe ngài trình bài kệ 36 câu, biết Ngài đã đạt ‘Bí mật Thiền tông’ nên dạy Ngài:

Ngươi đã đạt ‘Bí mật Thiền tông’, ba tháng sau ta sẽ truyền ‘Bí mật Thiền tông’ lại cho Ngươi

Đúng 3 tháng sau buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền tông’ của Tổ Bất Như Mật Đa cho Ngài được thực hiện.

Bài kệ truyền ‘Bí mật Thiền tông’ như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Bát có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

La kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Bẩy tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *