Thiền TôngTổ Sư

22_Tổ sư Thiền Tông đời Thứ hai mươi hai

Thiền Tông phổ biến tại Chùa Thiền Tông Tân Diệu, được Nhà sưu tầm Thiền học Phật giáo là soạn giả Nguyễn Nhân góp nhặt lại, biên soạn và viết ra thành 12 quyển sách nói về Pháp môn tu Thiền Tông, được những người trong và ngoài nước đọc…

  Thiền Tông    Videos    Sách   Giải đáp   Album

✍️ Mục lục: Dòng chảy của Mạch nguồn Thiền Tông

⭐️ Giáo Lý Đạo Phật Thiền Tông 👉  Xem
⭐️ 36 Vị Tổ sư Thiền Tông (Ấn – Hoa – Việt)👉  Xem

⭐️ Lễ công bố Huyền Ký của Đức Phật 👉  Xem
⭐️ Kinh và Kệ 👉  Xem

Tổ Ma Noa La (Manorhita) sanh sau Đức Phật nhập Niết bàn 703 năm, ở nước Na Đề. Ngài là con thứ ba của vua Ma Thường Tự Tại, mẹ là hoàng hậu Phiệt Nan Dà, dòng Sát Đế Lợi.

Khi mẹ sanh Ngài ra không thích chơi đùa, chỉ thích ở yên một mình, thường hay nói với cha mẹ:

Con thấy những người tu hành con rất thích. Vì Ngài thường hay nói vậy nên cha mẹ không dám bàn chuyện cưới vợ cho Ngài. Đến 30 tuổi, một hôm Ngài đến chùa Phục Pháp nghe Tổ Bà Tu Bàn Đầu nói chuyện,

Ngài có hỏi:

Kính thưa thầy, tu theo đạo Phật để được gì?

Tổ Bà Tu Bàn Đầu trả lời:

Ta dạy tu theo đạo Phật để được giải thoát

Ngài hỏi tiếp:

Như vậy, con tu có được giải thoát không?

Tổ trả lời:

Bất cứ ai muốn giải thoát, phải hành đúng như lời Như Lai thì mới được toại nguyện

Ngài liền xin với Tổ cho Ngài được tu giải thoát

Tổ bảo:

Con muốn theo ta tu giải thoát, hãy về xin với cha mẹ, khi nào cha mẹ con cho phép thì ta mới nhận

Ngài liền từ giả Tổ Bà Tu Bàn Đầu về xin với vua cha và hoàng hậu cho Ngài được xuất gia, cha mẹ đồng ý.

Ngài được Tổ Bà Tu Bàn Đầu chỉ dạy pháp môn tu Thiền Tông được 9 năm, một hôm,

Tổ hỏi:

Từ khi con theo ta tu đạo giải thoát, nay đã 9 năm, vậy con có hiểu thế nào là giải thoát không?

Ngài liền trình với Tổ bài kệ 28 câu:

Lúc nhỏ con có đến chùa
Hỏi sư Phật Thế tu gì khỏi luân
Đại sư Phật Thế nhìn trừng
Ta còn chưa biết, dạy gì cho ông

Từ đó con nguyện cầu mong
Làm sao gặp được Thiền Tông Phật truyền
Nghe thầy giảng dạy rất thiêng
Con ra hoàng thành, tìm riêng hỏi thầy

Thầy gọi con hãy lại đây
Muốn tu giải thoát thì thầy dạy cho
Khi tu không nhớ không lo
Không tìm không kiếm đừng lo thứ gì

Khi tâm thanh tịnh một khi
Một mực thanh tịnh vậy thì mà thôi
Con không nghĩ chuyện xa xôi
Tự nhiên mất hẳn cái tôi phàm trần

Tự nhiên con được rơi lần
Vào nơi trống rỗng, thấy vòng mênh mông
Thấy được tất cả đều không
Bỗng trong thanh tịnh, hiện phồng diệu hay

Con không dám trình với thầy
Cái thấy như vậy, xin thầy dạy con
Hôm nay thầy hỏi thì con
Mới trình chỗ ấy, thấy con thế nào?

Ngày nào con cũng được vào
Chỗ thấy thanh tịnh, không sao nói lời
Chỗ đó là chỗ nghỉ ngơi
Có phải như vậy, xin thầy dạy con.

Tổ Bà Tu Bàn Đầu nói với Ngài:

Con đã được ‘Rơi vào Bể tánh Thanh tịnh Phật tánh’ của con đó. Theo hệ thống truyền Thiền Tông, người nào đạt ‘Bí mật Thiền Tông’, người đó được truyền Thiền Tông để làm Tổ tiếp theo.

Trong Huyền Ký Đức Phật có ghi, con là người tiếp nối Tổ vị Thiền Tông đời thứ 22.

Nay, ta cũng đã già, vậy 5 ngày nữa, con lo chưng dọn trên chánh điện Thiền Tông để ta truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ lại cho con.

Đúng 5 ngày sau, nơi chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Diệu Pháp, buổi lễ truyền ‘Bí mật Thiền Tông’ được thực hiện.

Chúng tôi xin nêu bài kệ truyền Thiền Tông như sau:

Ngày xưa sen nở Linh Sơn
Như Lai dạy thiền, quý hơn ngọc vàng
Truyền đi khắp chốn gian nan
Ta nay truyền lại rõ ràng cho ông

Ông phải giữ lấy trong lòng
Tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền
Hôm nay họ Ma có duyên
Ta nay truyền thiền chứng nhận cho ông

La kia nhận được không mong
Sống với Phật tánh là xong luân hồi
Thiền Tông đơn giản vậy thôi
Sống với Phật tánh luân hồi màng chi

Thiền Tông đặc biệt diệu kỳ
Ông đã nhận được, nhận thì Tổ tông
Tổ tông ông nhận trong lòng
Để truyền người kế là xong phận mình

Hôm nay, trước Đấng tối linh
Chánh thức truyền thiền Tổ vị cho ông
Ông phải cố gắng hết lòng
Tìm người kế tiếp là xong phận mình

Thiền Tông ông phải lặng thinh
Người có duyên lớn mới trình thiền ra
Vì đây lời dạy Thích Ca
Ai có duyên lớn, nói ra pháp này

Hôm nay, chánh điện tại đây
Tổ vị Hai Hai tại đây được truyền
Ông người có đủ phúc duyên
Chính thức truyền thiền Tổ vị cho ông

Tổ vị, ông để trong lòng
Không nói ai biết là ông được truyền
Đức Phật Huyền Ký dạy riêng
Các Tổ chỉ truyền theo dòng Thiền Tông

Truyền đi khắp chốn núi sông
Giúp người biết được là xong luân hồi
Thiền Tông đặc biệt vậy thôi
Luân hồi nhiều kiếp là thôi với mình

Thay lời Đức Phật tuyệt linh
Chuyển ông Tổ vị một mình biết thôi
Khi nhận Tổ vị được rồi
Phải nhớ những lời Đức Phật dạy ra

Theo như lời dạy thầy ta
Hễ ai nhận được Thích Ca dạy thiền
Vị đó là người đủ duyên
Phải được truyền thiền để làm lòng tin

Hôm nay, thay mặt Tối linh
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông
Ông nên giữ lấy trong lòng
Vượt qua bể khổ để về nhà xưa

Từ nay dù sớm hay trưa
Chỉ cần thanh tịnh, không ưa Niết bàn
Ông nên cố gắng bình an
Rơi vào Bể tánh chính đây quê mình

Ngày xưa Đức Phật dạy dừng
Vì ông không biết không theo lời Ngài
Vì vậy, đi khắp trần ai
Vào được Bể tánh, hôm nay mới dừng

Tất cả chúng tôi rất mừng
Vì đã chứng nhận, ông đây ngộ thiền
Ông nay hết đảo hết điên
Chánh thức truyền thiền cấp giấy cho ông.

✍️ Mục lục: Cuộc đời và Ngộ đạo của 36 Vị tổ sư Thiền Tông 👉  Xem tiếp

Nguồn Thiền Tông

Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ với KênhNhóm trên Telegram

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *